alexametrics
دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۶ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۰۱ دسامبر ۲۰۲۰ میلادی
زندگی دیجیتالی امنی داشته باشیم
2
9.2K
زمان مطالعه: 6 دقیقه
زندگی دیجیتالی امن و زندگی دیجیتالی امنی داشته باشیم و امنیت و دیجیتال و بدافزار و هک شدن و تلفن های هوشمند و تبلت ها و ایمیل و پین کد و پین کد حفاظتی و آیپد و برنامه ضدسرقت و PC و اندروید و iOS و لپ تاپ و آنتی ویروس و ادوبی ریدر و فلش و جاوا و…

چند توصیه برای داشتن زندگی دیجیتالی امن

زندگی دیجیتالی امن


يكي از مسائل پراهميت حفظ امنيت زندگي ديجيتال در دنياي امروز است. حفاظت از اين زندگي و جلوگيري از حملات ديجيتال در سلامت
از بروز استرس هاي ناشي جســمي ما نيــز تاثيــر دارد؛ حملاتي مانند پاك شــدن ـاطلاعــات رايانه تان توسـط يــك بدافزار، هك شــدن
حساب هاي آنلاين تان یا به سرقت رفتن هويت.

با توجه به اهميت اين موضوع، در اين نوشتار چند نكته را براي حفظ امنيت زندگي ديجيتال بيان مي كنيم.

زندگی دیجیتالی امن
استفاده از پين كد


تلفن هــاي هوشــمند و تبلت ها رايانه هاي كوچكي است و اگر اين رايانه هاي كوچك مفقود يا سرقت شــود، ديگران مي توانند به ايميل و
حساب شبكه اجتماعي تان، عكس ها، فايل ها و و ديگر حســاب هاي آنلاين تان دسترسي پيدا كنند.


با اين حال،پيام هاي متني شــما مي توانيد براحتي با استفاده از پين كد يا قفل صفحه نمايــش از اين خطرات در امان باشــيد.اگرچه روش به كارانداختــن پين كد حفاظتي در همه دستگاه ها يكسان نيست، اما شما مي توانيد اين كد حفاظتي را در قســمت تنظيمات settings
تبلت يا تلفن تان پيدا كنيد.

شــايد رمزعبور يا پين كد بدون خطا نباشد و امكان دورزدنش وجود داشته باشد، اما مي تواند اولين سد حفاظتي در برابر دزدان اطلاعات باشد.

زندگی دیجیتالی امن
نصب برنامه هاي ضدسرقت

زندگی دیجیتالی امن


اگر تلفن هوشــمند، آيپد يا تبلت تان گم شــود يا به ســرقت برود، شايد هيچ شانسي براي يافتن آن برايتان نباشــد، اما داشتن يك برنامه ضدســرقت شانس شما را بــراي دوباره ديدن گجت تان افزايش مي دهد.

شــما مي توانيد گجت تان را از راه دور و به وسيله يك دستگاه یا یک PC روي نقشه مكان يابي كنيد يا آژير آن را به صدا درآوريد(مثلا اگر دستگاه تان در جايي افتاده كه از چشــمانتان پنهان اســت،اين آژير به زيادي خواهد كرد)یا اگرشما از پيدا شدن دستگاه تان نااميد شده باشــيد اطلاعات دستگاه را برايتان پاك مي كند.


بســياري از اين دستگاه ها به طور پيش فرض برنامه ضدســرقت با مكان يابــي از راه دور را دارند، اما اگر دستگاه شما از اين برنامه بي بهره
اســت، مي توانيد از برنامه هاي رايگان كه بــراي اندرويــد و iOS وجــود دارد، استفاده كنيد.


اين برنامه را مي توانيد روي لپ تاپ تان نيز نصب كرده تا در صورت لزوم از آن استفاده كنيد؛ هرچند اميدواريم هرگز به اين نرم افزار ها نيازمند نشويد!

زندگی دیجیتالی امن
انجام چك امنيتي PC

شــما بايد به صــورت دوره اي PC خود را از نظر امنيتي چــك كنيد. آنتي ويروس چيزي اســت كه بايد داشــته باشــيد،اما يك آنتــي ويــروس نمي تواند تمام تهديــدات را تشــخيص دهد. آنتي ويروس ها هميشــه به روزرســاني امنيتي را بــراي وينــدوز و نرم افزارهاي آســيب پذير ماننــد ادوبي ريدر و فلش، جــاوا و مرورگر وب تان بررسي نمي كنند.

علاوه بر اين، اين نرم افزارها رمزهــاي عبور تان را آناليز نمي كنند تا ضعيف بودن آن را گوشــزد كنند. از اين رو بايد بــه دنبال نرم افزارهايي فراتــر از يك آنتــي ويروس فكر كنيــد ؛ نرم افزارهايي مانند ShieldsUp و Belarc Advisor.

ژندگی دیجیتالی امن

زندگی دیجیتالی امن
رمزگذاري لپ تاپ

يك رمز عبور ساده ويندوز مي تواند رايانه شما و فايل ها و ســند هاي موجــود در آن را از نيمي تهديدات ناشي از دسترسي افراد فرصت طلب به لپ تاپ تان حفظ كنــد، اگرچه اين رمزعبــور براحتي حذف يــا كنار زده مي شود.

عــلاوه بــر ايــن، دزدان اطلاعات و افــراد فضول مي توانند هاردديســك را جدا كــرده، آن را روي رايانه ديگري نصب و به فايل شــما دسترســي پيدا مي كنند يا مي توانند از CD هاي مخصوصي استفاده كنند و پسورد ويندوزتان را حذف كند و بعد از آن وارد رايانه تان شود.

از آنجا كه يك لپ تاپ مي تواند براحتي دزيده يا گم شود،رمزگذاري هاردديســك هاي داخلــي ايده خوبي به نظر مي رسد كه مانع دور زدن يا حذف رمز عبور مي شود.

زندگی دیجیتالی امن

زندگی دیجیتالی امن
درايو USB خود را رمزگذاري كنيد

درايو هاي فلش وUSB براحتي گم مي شوند و هر كســي مي تواند آن را به دست آورد و به رايانه اي نصب كند و به تمام فايل هاي شما كه موجود در آن است، دسترسي پيدا كند.

با در نظر گرفتن اين موضوع، اگر از اين درايو اكســترنال براي ذخيره سازي يا انتقال اطلاعات حساس و مهم استفاده مي كنيد بهتر است آنها را رمزنگاري كنيد،بــه طوري كه براي دسترســي به فايل هايتان بايد رمز عبوري را وارد كنيد. شــما مي توانيــد درايو هايي را كه قابل رمزنگاري اســت، خريداري كنيــد يا خودتان ايــن كار را با كمك نرم افزارها انجام دهيد.

زندگی دیجیتالی امن

زندگی دیجیتالی امن
پشتيبان گيري آنلاين

حتمــا شــما مي دانيد كه بايد يك نســخه پشــتيبان از هاردديســك رايانه تان ايجاد كنيد، امــا چه اتفاقي مي افتد اگــر به درســتي ايــن كار را انجام ندهيد؟

يــك راه خوب براي حفاظت اســناد باارزش تان اســتفاده از سرويس تهيه نســخه پشــتيبان آنلاين اســت؛ چون ممكن است بعد از بك آپ گيــري از هاردديســك تان در يك فاجعــه واقعي، هم اطلاعات هاردديســكتان و هم نســخه پشتيبان آن از بين برود يا دچار اشــكال شود.

سرويس هاي آنلايني وجود دارد كه به شــما امكان بك آپ گيري از هاردديســكتان را مي دهد، برخي شركت هاي توليدكننده آنتي ويروس هم به مشتريان خود خدمات بك آپ گيري آنلاين را ارائه مي كنند.اگرچه ممكن اســت شــيوه هاي امنيتي براي ارائه كنندگان ذخيره سازي آنلاين متفاوت باشــد، اما اين روش مي تواند براي حفظ اطلاعات مهم و حياتي تان مفيد باشد.

زندگی دیجیتالی امن
بررسي امنيت واي ـ فاي

اگر واي ـ فاي شــما رمزگذاري نشده ـ به اين معنا كه وقتي مي خواهيد به آن متصل شويد از شما رمز عبور نمي خواهد ـ هر فردي كه در نزديكي شماست مي تواند از طريق آن به اينترنت وصل شــود و ترافيك شــما را مصرف كند. براي ممانعــت از ورود كاربران غيرمجاز،شما بايد روتر بي سيم خانه تان را با سيستم هاي امنيتي بي سيم تنظيم كنيد:Wi-Fi با دسترسي حفاظت شده.(WPA یا WPA2)

براي چك كردن امنيت روتر بي سيم خود به فهرستي از شــبكه هاي بي سيم در دســترس در ويندوز مراجعه كنيد. در اين فهرســت كنار روترهاي رمزگذاري نشــده يــك علامــت هشــداردهنده وجــود دارد و همچنين هنگامي كه شــما اشــاره گر ماوس را روي نام شــبكه قرار مي دهيد، نوع سيســتم امنيتي را نيز نشان مي دهد.

اگر روتر شما رمزگذاري نشده است مي توانيد به كمك دفترچه راهنمايي روترتان، آن را رمزگذاري كنيد.

زندگی دیجیتالی امن

گردآوری : مجله اینترنتی دلگرم

شکوفه بیرانوند

امکانات جذاب گوگل


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits