آشنایی با داروها

اطلاعات دارویی پماد مقعدی گلیسریل تری نیترات

اطلاعات دارویی پماد مقعدی گلیسریل تری نیترات

۱۵ ساعت پیش
معرفی پماد ضد درد فلبیناک

معرفی پماد ضد درد فلبیناک

۱۵ ساعت پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی دکسکتوپروفن

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی دکسکتوپروفن

۱۵ ساعت پیش
اطلاعات کامل دارویی آزاسیتیدین

اطلاعات کامل دارویی آزاسیتیدین

۳ روز پیش
معرفی قرص آلترتامین و موارد مصرف آن

معرفی قرص آلترتامین و موارد مصرف آن

۳ روز پیش
موارد مصرف و عوارض داروی تزریقی آلمتوزومب

موارد مصرف و عوارض داروی تزریقی آلمتوزومب

۳ روز پیش
درمان پوکی استخوان با تزریق داروی آکلاستا یا زولدرونیک اسید

درمان پوکی استخوان با تزریق داروی آکلاستا یا زولدرونیک اسید

۳ روز پیش
قرص کابرگولین چیست ؟ داروی کابرگولین در چه مواردی مصرف میشود ؟

قرص کابرگولین چیست ؟ داروی کابرگولین در چه مواردی مصرف میشود ؟

۴ روز پیش
سانیتینیب چیست و چرا مصرف می شود؟

سانیتینیب چیست و چرا مصرف می شود؟

۴ روز پیش
آشنایی با قرص اتیونامید و موارد مصرف آن

آشنایی با قرص اتیونامید و موارد مصرف آن

۴ روز پیش
همه چیز در مورد قرص پیرازینامید

همه چیز در مورد قرص پیرازینامید

۴ روز پیش
معرفی قرص ریفابوتین و عوارض جانبی آن

معرفی قرص ریفابوتین و عوارض جانبی آن

۴ روز پیش
بکساروتن چیست و چرا تجویز می شود؟

بکساروتن چیست و چرا تجویز می شود؟

۴ روز پیش
موارد مصرف و عوارض احتمالی آمفوتریسین B 

موارد مصرف و عوارض احتمالی آمفوتریسین B 

۴ روز پیش
آواستین چیست ؟ نحوه تزریق و مراقبت های پس از آن چگونه است ؟

آواستین چیست ؟ نحوه تزریق و مراقبت های پس از آن چگونه است ؟

۴ روز پیش
معرفی داروی تزریقی اینترفرون گاما

معرفی داروی تزریقی اینترفرون گاما

۴ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف اینترفرون بتا-۱آ

آشنایی با موارد مصرف اینترفرون بتا-۱آ

۴ روز پیش
همه چیز در مورد داروی گلاتیرامر استات

همه چیز در مورد داروی گلاتیرامر استات

۱۵ ساعت پیش
موارد مصرف داروی تزریقی اینترفرون بتا-۱بی

موارد مصرف داروی تزریقی اینترفرون بتا-۱بی

۴ روز پیش
آشنایی با داروی ساتیوکس | عصاره کانابیس

آشنایی با داروی ساتیوکس | عصاره کانابیس

۱۵ ساعت پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی داروی والپروئیک اسید

موارد مصرف و عوارض جانبی داروی والپروئیک اسید

۵ روز پیش
زئومین چیست ؟ نحوه مصرف داروی بوتاکس زئومین چگونه است ؟

زئومین چیست ؟ نحوه مصرف داروی بوتاکس زئومین چگونه است ؟

۵ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل داروی تزریقی ناتالیزومب

اطلاعات دارویی کامل داروی تزریقی ناتالیزومب

۴ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص پریماکین

اطلاعات دارویی کامل قرص پریماکین

۵ روز پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی قرص فلوسیتوزین

موارد مصرف و عوارض جانبی قرص فلوسیتوزین

۵ روز پیش
همه چیز در مورد قرص لنالیدومید

همه چیز در مورد قرص لنالیدومید

۵ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی کابازی تاکسل

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی کابازی تاکسل

۵ روز پیش
لوموستین چیست و چرا تجویز می شود؟

لوموستین چیست و چرا تجویز می شود؟

۵ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل رومیدپسین

اطلاعات دارویی کامل رومیدپسین

۵ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی پالبوسیکلیب

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی پالبوسیکلیب

۵ روز پیش
استراموستین چیست و چرا تجویز می شود؟

استراموستین چیست و چرا تجویز می شود؟

۵ روز پیش
معرفی قرص اورولیموس و موارد مصرف آن

معرفی قرص اورولیموس و موارد مصرف آن

۵ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف قرص لاپاتینیب

آشنایی با موارد مصرف قرص لاپاتینیب

۵ روز پیش
هر آنچه باید در مورد آکامپروسات بدانید

هر آنچه باید در مورد آکامپروسات بدانید

۶ روز پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص اناستروزول 

اطلاعات دارویی کامل قرص اناستروزول 

۶ روز پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی بوسرلین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی بوسرلین

۶ روز پیش
موارد مصرف و عوارض احتمالی قرص ابیراترون

موارد مصرف و عوارض احتمالی قرص ابیراترون

۶ روز پیش
آشنایی با داروی انزالوتامید و عوارض آن

آشنایی با داروی انزالوتامید و عوارض آن

۶ روز پیش
همه چیز در مورد قرص دوتاستراید

همه چیز در مورد قرص دوتاستراید

۶ روز پیش
آشنایی با داروی فولوسترانت

آشنایی با داروی فولوسترانت

۶ روز پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter