آشنایی با داروها

موارد مصرف و عوارض داروی کاپسیتابین

موارد مصرف و عوارض داروی کاپسیتابین

۳ هفته پیش
هر آنچه در مورد داروی ارلوتینیب باید بدانید!

هر آنچه در مورد داروی ارلوتینیب باید بدانید!

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف داروی کلرامبوسیل

آشنایی با موارد مصرف داروی کلرامبوسیل

۴ هفته پیش
معرفی قرص مرکاپتوپورین و عوارض مصرف آن

معرفی قرص مرکاپتوپورین و عوارض مصرف آن

۴ هفته پیش
معرفی داروی ضد سرطان فلوتامید

معرفی داروی ضد سرطان فلوتامید

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی سورافنیب

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی سورافنیب

۴ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل بیکالوتامید

اطلاعات دارویی کامل بیکالوتامید

۳ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی بوسولفان

همه چیز در مورد داروی بوسولفان

۳ هفته پیش
آشنایی با قرص اگزمستان و موارد مصرف آن

آشنایی با قرص اگزمستان و موارد مصرف آن

۴ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی ضد سرطان پروکاربازین

همه چیز در مورد داروی ضد سرطان پروکاربازین

۴ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی نیلوتینیب

موارد مصرف و عوارض داروی نیلوتینیب

۴ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی هیدروکسی اوره

همه چیز در مورد داروی هیدروکسی اوره

۴ هفته پیش
اطلاعات کامل داروی ضد سرطان تموزولامید

اطلاعات کامل داروی ضد سرطان تموزولامید

۴ هفته پیش
فلودارابین چیست و چه کاربردهای دارد؟

فلودارابین چیست و چه کاربردهای دارد؟

۴ هفته پیش
همه چیز در مورد مصرف بلئومایسین سولفات

همه چیز در مورد مصرف بلئومایسین سولفات

۴ هفته پیش
آشنایی با اپی روبیسین و موارد مصرف آن

آشنایی با اپی روبیسین و موارد مصرف آن

۴ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی اتوپوزاید 

همه چیز در مورد داروی اتوپوزاید 

۴ هفته پیش
معرفی کامل داروی ضد سرطان ایفوسفامید

معرفی کامل داروی ضد سرطان ایفوسفامید

۴ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض ملفالان 

آشنایی با موارد مصرف و عوارض ملفالان 

۴ هفته پیش
آشنایی با ایرینوتکان و عوارض جانبی آن

آشنایی با ایرینوتکان و عوارض جانبی آن

۴ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل جمسیتابین

اطلاعات دارویی کامل جمسیتابین

۴ هفته پیش
معرفی داروی دوسه تاکسل و موارد مصرف آن

معرفی داروی دوسه تاکسل و موارد مصرف آن

۴ هفته پیش
هر آنچه باید در مورد داروی ایداروبیسین بدانید!

هر آنچه باید در مورد داروی ایداروبیسین بدانید!

۴ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی دانوروبیسین

همه چیز در مورد داروی دانوروبیسین

۴ هفته پیش
آشنایی با ۱۰ داروی کاهش دهنده چربی خون

آشنایی با ۱۰ داروی کاهش دهنده چربی خون

۲ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف داروی فلورواوراسیل

آشنایی با موارد مصرف داروی فلورواوراسیل

۴ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض میتومایسین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض میتومایسین

۴ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی پاکلی تاکسل

موارد مصرف و عوارض داروی پاکلی تاکسل

۴ هفته پیش
چگونه یک پماد خانگی ضد درد درست کنیم؟

چگونه یک پماد خانگی ضد درد درست کنیم؟

۴ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی سیتارابین

همه چیز در مورد داروی سیتارابین

۴ هفته پیش
معرفی داروی ضد سرطان کربوپلاتین

معرفی داروی ضد سرطان کربوپلاتین

۴ هفته پیش
آشنایی دقیق با قرص لاغری کاکتوس یا هودیا p۵۷

آشنایی دقیق با قرص لاغری کاکتوس یا هودیا p۵۷

۴ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی متوتروکسات

همه چیز در مورد داروی متوتروکسات

۴ هفته پیش
معرفی داروی ضد سرطان وینورلبین 

معرفی داروی ضد سرطان وینورلبین 

۴ هفته پیش
معرفی داروی میتوکسانترون و موارد مصرف آن

معرفی داروی میتوکسانترون و موارد مصرف آن

۴ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی پمترکسد

موارد مصرف و عوارض داروی پمترکسد

۴ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی آسپارژیناز

موارد مصرف و عوارض داروی آسپارژیناز

۴ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف داروی ضد سرطان داکاربازین

آشنایی با موارد مصرف داروی ضد سرطان داکاربازین

۱ ماه پیش
آشنایی با داروی داکتینومایسین و عوارض خطرناک آن

آشنایی با داروی داکتینومایسین و عوارض خطرناک آن

۱ ماه پیش
اطلاعات دارویی کامل در رابطه با وین بلاستین

اطلاعات دارویی کامل در رابطه با وین بلاستین

۴ هفته پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter