آشنایی با داروها

آشنایی با پودر سوربیتول و موارد مصرف آن

آشنایی با پودر سوربیتول و موارد مصرف آن

۳ هفته پیش
معرفی داروی مانیتول و موارد مصرف آن

معرفی داروی مانیتول و موارد مصرف آن

۳ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی سوتالول 

همه چیز در مورد داروی سوتالول 

۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض کپسول دیازوکساید 

موارد مصرف و عوارض کپسول دیازوکساید 

۳ هفته پیش
مصرف اومنیسف برای کودکان چه عوارضی دارد؟

مصرف اومنیسف برای کودکان چه عوارضی دارد؟

۱ روز پیش
مصرف داروی آلبوترول چه عوارضی برای کودکان دارد؟

مصرف داروی آلبوترول چه عوارضی برای کودکان دارد؟

۱ روز پیش
بوسنتان چیست و چه عوارضی دارد؟

بوسنتان چیست و چه عوارضی دارد؟

۳ هفته پیش
آیا قرص مخمر آبجو واقعا باعث افزایش اشتها و چاقی میشود؟

آیا قرص مخمر آبجو واقعا باعث افزایش اشتها و چاقی میشود؟

۱۸ ساعت پیش
آشنایی با سوسپانسیون ایونکس و موارد مصرف آن

آشنایی با سوسپانسیون ایونکس و موارد مصرف آن

۳ هفته پیش
هر آنچه باید در مورد ایوابرادین بدانید!

هر آنچه باید در مورد ایوابرادین بدانید!

۳ هفته پیش
آشنایی کامل با داروی دیسوپیرامید

آشنایی کامل با داروی دیسوپیرامید

۳ هفته پیش
پماد (Vitamin A+D) : آشنایی دقیق با موارد مصرف پماد یا کرم آ د

پماد (Vitamin A+D) : آشنایی دقیق با موارد مصرف پماد یا کرم آ د

۳ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی سیرولیموس

همه چیز در مورد داروی سیرولیموس

۳ هفته پیش
آدفوویر چیست و چرا تجویز می شود؟

آدفوویر چیست و چرا تجویز می شود؟

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف سیدوفوویر

آشنایی با موارد مصرف سیدوفوویر

۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی پماد/ قطره چشمی کلرامفنیکل

اطلاعات دارویی پماد/ قطره چشمی کلرامفنیکل

۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی گان سیکلوویر

موارد مصرف و عوارض داروی گان سیکلوویر

۳ هفته پیش
آشنایی با داروی ریباویرین و موارد مصرف آن

آشنایی با داروی ریباویرین و موارد مصرف آن

۳ هفته پیش
والاسیکلوویر چیست و چرا تجویز می شود؟

والاسیکلوویر چیست و چرا تجویز می شود؟

۳ هفته پیش
معرفی قطره چشمی کارباکول

معرفی قطره چشمی کارباکول

۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی پروبنسید 

موارد مصرف و عوارض داروی پروبنسید 

۳ هفته پیش
مزایای عالی کپسول افتاویت برای تقویت چشم ها

مزایای عالی کپسول افتاویت برای تقویت چشم ها

۳ هفته پیش
 موارد مصرف و عوارض قطره چشمی جنتامایسین

 موارد مصرف و عوارض قطره چشمی جنتامایسین

۳ هفته پیش
همه چیز در مورد ژل چشمی گان سیکلوویر

همه چیز در مورد ژل چشمی گان سیکلوویر

۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی پماد اریترومایسین چشمی

اطلاعات دارویی پماد اریترومایسین چشمی

۳ هفته پیش
پماد بتامتازون چشمی و عوارض آن

پماد بتامتازون چشمی و عوارض آن

۳ هفته پیش
معرفی پماد هیدروکورتیزون چشمی

معرفی پماد هیدروکورتیزون چشمی

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف پماد تتراسایکلین چشمی

آشنایی با موارد مصرف پماد تتراسایکلین چشمی

۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض بتامتازون چشمی

موارد مصرف و عوارض بتامتازون چشمی

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی آتروپین سولفات

آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی آتروپین سولفات

۳ هفته پیش
معرفی قطره چشمی بریمونیدین

معرفی قطره چشمی بریمونیدین

۳ هفته پیش
مقدار و نحوه مصرف اسپری بینی نازونکس چگونه است ؟

مقدار و نحوه مصرف اسپری بینی نازونکس چگونه است ؟

۳ هفته پیش
لاتانوپروست چیست و چرا تجویز می شود؟

لاتانوپروست چیست و چرا تجویز می شود؟

۳ هفته پیش
همه چیز در مورد قطره چشمی تتراکائین

همه چیز در مورد قطره چشمی تتراکائین

۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل قطره چشمی تیمولول و عوارض آن

اطلاعات دارویی کامل قطره چشمی تیمولول و عوارض آن

۳ هفته پیش
آشنایی با قطره چشمی هماتروپین و موارد مصرف آن

آشنایی با قطره چشمی هماتروپین و موارد مصرف آن

۳ هفته پیش
همه چیز در مورد قطره چشمی بتاکسولول

همه چیز در مورد قطره چشمی بتاکسولول

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی تروپیکامید

آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی تروپیکامید

۳ هفته پیش
معرفی کامل قطره چشمی فلورومتولون

معرفی کامل قطره چشمی فلورومتولون

۳ هفته پیش
پیلوکارپین چیست و چرا تجویز می شود؟

پیلوکارپین چیست و چرا تجویز می شود؟

۳ هفته پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter