آشنایی با داروها

آشنایی با مزایای عالی قرص ترک سیگار  وارنیکلین

آشنایی با مزایای عالی قرص ترک سیگار  وارنیکلین

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی روپینیرول و موارد مصرف آن

همه چیز در مورد داروی روپینیرول و موارد مصرف آن

۲ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی سیتی کولین

موارد مصرف و عوارض داروی سیتی کولین

۲ هفته پیش
فینگولیمود چیست و چرا تجویز می شود؟

فینگولیمود چیست و چرا تجویز می شود؟

۲ هفته پیش
آشنایی با داروی فلوفنازین و موارد مصرف آن

آشنایی با داروی فلوفنازین و موارد مصرف آن

۲ هفته پیش
معرفی قرص ناراتریپتان برای درمان میگرن

معرفی قرص ناراتریپتان برای درمان میگرن

۲ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل داروی ضد صرع روفینامید

اطلاعات دارویی کامل داروی ضد صرع روفینامید

۲ هفته پیش
زولمی تریپتان چیست و در چه مواردی تجویز می شود؟

زولمی تریپتان چیست و در چه مواردی تجویز می شود؟

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی سوماتریپتان

همه چیز در مورد داروی سوماتریپتان

۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل در مورد قرص پرفنازین

اطلاعات دارویی کامل در مورد قرص پرفنازین

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف منیزیوم سولفات

آشنایی با موارد مصرف منیزیوم سولفات

۳ هفته پیش
آشنایی با داروی دکس مدتومیدین و عوارض آن

آشنایی با داروی دکس مدتومیدین و عوارض آن

۳ هفته پیش
آشنایی با قرص کلوفیبرات و عوارض جانبی آن

آشنایی با قرص کلوفیبرات و عوارض جانبی آن

۳ هفته پیش
از موارد مصرف قرص جم فیبروزیل چه می دانید؟

از موارد مصرف قرص جم فیبروزیل چه می دانید؟

۳ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی تزریقی دفروکسامین

همه چیز در مورد داروی تزریقی دفروکسامین

۳ هفته پیش
معرفی داروی ایرون سوکروز و موارد مصرف آن

معرفی داروی ایرون سوکروز و موارد مصرف آن

۳ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض داروی فونداپارینوکس

موارد مصرف و عوارض داروی فونداپارینوکس

۳ هفته پیش
آشنایی با دفراسیروکس و موارد مصرف آن

آشنایی با دفراسیروکس و موارد مصرف آن

۳ هفته پیش
​فنوفیبرات چیست و چرا تجویز می شود؟

​فنوفیبرات چیست و چرا تجویز می شود؟

۳ هفته پیش
اطلاعات کامل دارویی آمپول آدنوزین

اطلاعات کامل دارویی آمپول آدنوزین

۳ هفته پیش
نحوه مصرف فلوکستین چگونه است ؟

نحوه مصرف فلوکستین چگونه است ؟

۳ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص اپروسارتان

همه چیز در مورد قرص اپروسارتان

۳ هفته پیش
هر آنچه در مورد قرص آپیکسابان باید بدانید!

هر آنچه در مورد قرص آپیکسابان باید بدانید!

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی دفریپرون

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی دفریپرون

۳ هفته پیش
مزایای عالی کپسول اوژن فیت برای چشم ها

مزایای عالی کپسول اوژن فیت برای چشم ها

۳ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص لامیوودین 

اطلاعات دارویی کامل قرص لامیوودین 

۳ هفته پیش
اپلرنون چیست و چرا تجویز می شود؟

اپلرنون چیست و چرا تجویز می شود؟

۳ هفته پیش
انتکاویر چیست و چرا مصرف می شود؟

انتکاویر چیست و چرا مصرف می شود؟

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص فامسیکلوویر

آشنایی با موارد مصرف و عوارض قرص فامسیکلوویر

۳ هفته پیش
معرفی داروی فبوکسوستات برای کنترل نقرس

معرفی داروی فبوکسوستات برای کنترل نقرس

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف پنتوکسی فیلین

آشنایی با موارد مصرف پنتوکسی فیلین

۳ هفته پیش
قرص اکسی متولون و عوارض جانبی آن

قرص اکسی متولون و عوارض جانبی آن

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض نیکاردیپین

آشنایی با موارد مصرف و عوارض نیکاردیپین

۳ هفته پیش
تلیترومایسین برای درمان چه بیماری تجویز می شود؟

تلیترومایسین برای درمان چه بیماری تجویز می شود؟

۳ هفته پیش
معرفی قرص ترکیبی سینومیکس (آملودیپین و والسارتان)

معرفی قرص ترکیبی سینومیکس (آملودیپین و والسارتان)

۳ هفته پیش
هرآنچه باید در مورد داروی بیزوپرولول بدانید

هرآنچه باید در مورد داروی بیزوپرولول بدانید

۳ هفته پیش
ایزوسورباید چیست و چرا تجویز می شود؟

ایزوسورباید چیست و چرا تجویز می شود؟

۳ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص ترازوسین

همه چیز در مورد قرص ترازوسین

۳ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف داروی نیمودیپین

آشنایی با موارد مصرف داروی نیمودیپین

۳ هفته پیش
معرفی داروی هیدرالازین و عوارض مصرف آن

معرفی داروی هیدرالازین و عوارض مصرف آن

۳ هفته پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter