آشنایی با داروها

اطلاعات دارویی کامل ژل یا پچ دیکلوفناک 

اطلاعات دارویی کامل ژل یا پچ دیکلوفناک 

۲ هفته پیش
آشنایی با شیاف ناپروکسن و کاربردهای این دارو

آشنایی با شیاف ناپروکسن و کاربردهای این دارو

۲ هفته پیش
آشنایی با داروی اتانرسپت و عوارض جانبی آن

آشنایی با داروی اتانرسپت و عوارض جانبی آن

۲ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف آمپول آناکینرا

آشنایی با موارد مصرف آمپول آناکینرا

۲ هفته پیش
هر آنچه باید در رابطه با داروی اینفلکسی مب بدانید

هر آنچه باید در رابطه با داروی اینفلکسی مب بدانید

۲ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل داروی توسیلیزومب

اطلاعات دارویی کامل داروی توسیلیزومب

۲ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی قرص توفاسیتینیب

آشنایی با موارد مصرف و عوارض جانبی قرص توفاسیتینیب

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد داروی آباتاسپت 

همه چیز در مورد داروی آباتاسپت 

۲ هفته پیش
معرفی داروی لفلونوماید و موارد مصرف آن

معرفی داروی لفلونوماید و موارد مصرف آن

۲ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی تولازولین

موارد مصرف و عوارض جانبی تولازولین

۲ هفته پیش
زونیساماید چیست و چرا تجویز می شود؟

زونیساماید چیست و چرا تجویز می شود؟

۲ هفته پیش
آشنایی کامل با قرص ضد تشنج فلبامات 

آشنایی کامل با قرص ضد تشنج فلبامات 

۲ هفته پیش
معرفی داروی ترک اعتیاد نالتروکسان

معرفی داروی ترک اعتیاد نالتروکسان

۲ هفته پیش
آشنایی با داروی دی متیل فومارات برای درمان ام اس

آشنایی با داروی دی متیل فومارات برای درمان ام اس

۲ هفته پیش
آشنایی با قرص ترک اعتیاد الکل دی سولفیرام 

آشنایی با قرص ترک اعتیاد الکل دی سولفیرام 

۲ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قرص کلوزاپین

آشنایی با موارد مصرف قرص کلوزاپین

۲ هفته پیش
دی هیدروارگوتامین چیست و چرا تجویز می شود؟

دی هیدروارگوتامین چیست و چرا تجویز می شود؟

۲ هفته پیش
آشنایی کامل با انواع داروهای تحریک تخمک گذاری

آشنایی کامل با انواع داروهای تحریک تخمک گذاری

۲ هفته پیش
آشنایی با ارگوتامین- سی و تداخلات دارویی آن

آشنایی با ارگوتامین- سی و تداخلات دارویی آن

۲ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص والپروئکس سدیم

اطلاعات دارویی کامل قرص والپروئکس سدیم

۲ هفته پیش
معرفی داروی ضد صرع ویگاباترین

معرفی داروی ضد صرع ویگاباترین

۲ هفته پیش
قرص خواب آور فلورازپام و عوارض جانبی آن

قرص خواب آور فلورازپام و عوارض جانبی آن

۲ هفته پیش
آشنایی با داروی بنزتروپین و عوارض جانبی آن

آشنایی با داروی بنزتروپین و عوارض جانبی آن

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص پیریدوستیگمین

همه چیز در مورد قرص پیریدوستیگمین

۲ هفته پیش
آشنایی با قرص سویملین و تاثیر آن بر رفع خشکی دهان

آشنایی با قرص سویملین و تاثیر آن بر رفع خشکی دهان

۲ هفته پیش
آتوموکستین چیست و چرا تجویز می شود؟

آتوموکستین چیست و چرا تجویز می شود؟

۲ هفته پیش
معرفی داروی فلومازنیل و موارد مصرف آن

معرفی داروی فلومازنیل و موارد مصرف آن

۲ هفته پیش
اطلاعات کامل دارویی تری هگزی فنیدیل

اطلاعات کامل دارویی تری هگزی فنیدیل

۲ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قرص تاکرین 

آشنایی با موارد مصرف قرص تاکرین 

۲ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض قرص مکلوبماید

موارد مصرف و عوارض قرص مکلوبماید

۲ هفته پیش
آشنایی با ماپروتیلین و تداخلات دارویی آن

آشنایی با ماپروتیلین و تداخلات دارویی آن

۲ هفته پیش
معرفی قرص سیبوترامین و تاثیر آن بر کاهش وزن

معرفی قرص سیبوترامین و تاثیر آن بر کاهش وزن

۲ هفته پیش
آشنایی با قرص ممانتین و عوارض جانبی آن

آشنایی با قرص ممانتین و عوارض جانبی آن

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص مودافینیل

همه چیز در مورد قرص مودافینیل

۲ هفته پیش
آشنایی با داروی ریواستیگمین و اثرات درمانی آن

آشنایی با داروی ریواستیگمین و اثرات درمانی آن

۲ هفته پیش
آشنایی با قرص ریلوزول و موارد مصرف آن

آشنایی با قرص ریلوزول و موارد مصرف آن

۲ هفته پیش
اکس کاربازپین چیست و چرا تجویز می شود؟

اکس کاربازپین چیست و چرا تجویز می شود؟

۲ هفته پیش
فواید مصرف قرص لاغری لورکاسرین

فواید مصرف قرص لاغری لورکاسرین

۲ هفته پیش
آشنایی با تالیدومید و عوارض خطرناک این دارو

آشنایی با تالیدومید و عوارض خطرناک این دارو

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص لاموتریژین 

همه چیز در مورد قرص لاموتریژین 

۲ هفته پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter