آشنایی با داروها

موارد مصرف و عوارض قطره‌ چشمی آزلاستین

موارد مصرف و عوارض قطره‌ چشمی آزلاستین

۱ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی متاپروترنول‌

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی متاپروترنول‌

۱ هفته پیش
معرفی قرص دکسترومتورفان

معرفی قرص دکسترومتورفان

۱ هفته پیش
آشنایی با قرص تولبوتامید و عوارض جانبی آن

آشنایی با قرص تولبوتامید و عوارض جانبی آن

۲ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی امداستین

آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی امداستین

۲ هفته پیش
قطره چشمی اپی ناستین در چه مواردی تجویز می شود؟

قطره چشمی اپی ناستین در چه مواردی تجویز می شود؟

۲ هفته پیش
معرفی قرص مسکن فلوربی پروفن

معرفی قرص مسکن فلوربی پروفن

۲ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی فوزیدیک اسید

آشنایی با موارد مصرف قطره چشمی فوزیدیک اسید

۲ هفته پیش
اطلاعات دارویی قطره چشمی آزیترومایسین

اطلاعات دارویی قطره چشمی آزیترومایسین

۲ هفته پیش
ایربزارتان چیست و چرا تجویز می شود؟

ایربزارتان چیست و چرا تجویز می شود؟

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد قطره چشم لووبونولول

همه چیز در مورد قطره چشم لووبونولول

۲ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی تلمیزارتان

آشنایی با موارد مصرف و عوارض داروی تلمیزارتان

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد قطره چشمی برینزولامید

همه چیز در مورد قطره چشمی برینزولامید

۲ هفته پیش
آشنایی با قطره چشمی کارتئولول و موارد مصرف آن

آشنایی با قطره چشمی کارتئولول و موارد مصرف آن

۲ هفته پیش
اطلاعات دارویی قطره چشمی فلوربی پروفن

اطلاعات دارویی قطره چشمی فلوربی پروفن

۲ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض قطره چشمی نپافناک

موارد مصرف و عوارض قطره چشمی نپافناک

۲ هفته پیش
​معرفی قطره چشم آنتازولین و زایلومتازولین

​معرفی قطره چشم آنتازولین و زایلومتازولین

۲ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل قرص زفیرلوکاست

اطلاعات دارویی کامل قرص زفیرلوکاست

۲ هفته پیش
آشنایی با ضد درد موضعی منتول سالیسیلات

آشنایی با ضد درد موضعی منتول سالیسیلات

۲ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض جانبی پماد متیل سالیسیلات 

موارد مصرف و عوارض جانبی پماد متیل سالیسیلات 

۲ هفته پیش
آشنایی با موارد مصرف اسپری ضد درد منتول

آشنایی با موارد مصرف اسپری ضد درد منتول

۲ هفته پیش
معرفی کپسول دیکلوفناک پتاسیم موارد مصرف آن

معرفی کپسول دیکلوفناک پتاسیم موارد مصرف آن

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد مرفین به عنوان یک مسکن قوی

همه چیز در مورد مرفین به عنوان یک مسکن قوی

۲ هفته پیش
موارد مصرف و عوارض قطره چشمی بیماتوپروست

موارد مصرف و عوارض قطره چشمی بیماتوپروست

۲ هفته پیش
اطلاعات دارویی قطره چشمی آپراکلونیدین

اطلاعات دارویی قطره چشمی آپراکلونیدین

۲ هفته پیش
تاثیر قطره چشمی بتازولول بر فشار چشم

تاثیر قطره چشمی بتازولول بر فشار چشم

۲ هفته پیش
موارد مصرف قطره چشمی تراوپروست

موارد مصرف قطره چشمی تراوپروست

۲ هفته پیش
آشنایی با قطره چشمی برومفناک

آشنایی با قطره چشمی برومفناک

۲ هفته پیش
تاثیر قرص‌های ضدبارداری‌ در سلامت پوست و مو

تاثیر قرص‌های ضدبارداری‌ در سلامت پوست و مو

۲ هفته پیش
موارد مصرف قطره چشمی دیکلوفناک

موارد مصرف قطره چشمی دیکلوفناک

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص مسکن هیدروکودون-ایبوپروفن

همه چیز در مورد قرص مسکن هیدروکودون-ایبوپروفن

۲ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل مسکن هیدروکودون-استامینوفن

اطلاعات دارویی کامل مسکن هیدروکودون-استامینوفن

۲ هفته پیش
آشنایی با داروی ضد سرفه هیدروکودون-گایافنزین

آشنایی با داروی ضد سرفه هیدروکودون-گایافنزین

۲ هفته پیش
آشنایی با داروی مخدر هیدروکدون و موارد مصرف آن

آشنایی با داروی مخدر هیدروکدون و موارد مصرف آن

۲ هفته پیش
معرفی شربت ضدسرفه نوسکاپین 

معرفی شربت ضدسرفه نوسکاپین 

۲ هفته پیش
معرفی داروی مخدر اکسی کدون-استامینوفن

معرفی داروی مخدر اکسی کدون-استامینوفن

۲ هفته پیش
قرص دی هیدروارگوتوکسین و تاثیر آن بر بهبود زوال عقل

قرص دی هیدروارگوتوکسین و تاثیر آن بر بهبود زوال عقل

۲ هفته پیش
همه چیز در مورد قرص آکسار

همه چیز در مورد قرص آکسار

۲ هفته پیش
آشنایی با ارگوتامین تارترات و موارد مصرف آن

آشنایی با ارگوتامین تارترات و موارد مصرف آن

۲ هفته پیش
اطلاعات دارویی کامل کپسول تانامیگرن

اطلاعات دارویی کامل کپسول تانامیگرن

۲ هفته پیش

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter