مزایای مصرف قرص سی لاکس (C-Lax)

ملین و مسهل
۵۱,۵۰۹
۴۰
۰
چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ۲۱:۵۱

معرفی قرص سی لاکس (C-Lax)

قرص سی لاکس دارای اثرات قاطع ملین و مسهل است و برای رفع یبوست های ناشی از ضعف اعمال روده بزرگ به کار می رود. قرص سی لاکس با کمک در تخلیه روده، از تنبلی آن جلوگیری می کند. این قرص با افزایش تحریکات روده، موجب درمان یبوست می شود.
شایان ذکر است که در صورت نیاز روزمره به ملین ها باید علت یبوست بررسی گردد زیرا مصرف طولانی مدت ملین ها عموما منجر به کمبود الکترولیت ها (به خصوص پتاسیم) و عوارض مربوطه می گردد.

کاربرد سی لاکس

 • قرص سی لاکس به عنوان ملين و مسهل استفاده مي شود و در رفع يبوست هاي ناشي از ضعف اعمال روده بزرگ کاربرد دارد.
 • قرص سي لاکس با کمک به تخليه روده از تنبلي آن جلوگيري مي کند .

موارد مصرف قرص سی لاکس

اين فرآورده براي درمـان كوتـاه مـدت يبوست مصرف مي شود.

مكانيــسم اثــر قرص سی لاکس

ترکیبات موثره سنا یعنی ســنوزيدهــاي B و A تــــوسط بــاكتريهاي روده بــزرگ متــابوليزه شده و تبـديل بـه مــشتقات فعــال Rhein–anthrone مي گردنــد. ايــن تركيبات موجب تحريك و افزايش حركـات پريـستالتيك روده و در نتيجه كاهش جذب آب و الكتروليت ها شـده و همچنين ترشح مايعات در روده بزرگ را از طريق تحريك ترشح فعال كلرايد و مخاط افزايش مي دهنـد . اثـرات فـوق احتمـــالاً ناشـــي از افـــزايش بيوســـنتز و آزادســـازي پروستاگلاندينها است . روغنهاي فرار موجود در گـشنيز به علت داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك مانع ايجاد درد و كرامپ شكمي ناشي از مصرف سنا مي گردد.


اجزاء تشکیل دهنده قرص سی لاکس

اين فرآورده حـاوي 600 ميلـي گـرم برگ سنا (Cassia obovata) (معـادل 15 ميلـي گـرم ســــنوزيد B ) و 100 ميلــــي گــــرم دانــــه گــــشنيز (Coriandrum sativum) در هر قرص مي باشد.

مواد موثره قرص سی لاکس

هيدروكسي آنتراسن گليكوزيدها (سنوزيد A و B ) و روغنهاي فرار نظير كورياندرول.

سی لاکس


موارد منع مصرف قرص سی لاکس

سی لاکس مانند ساير ملـين هـا در بيمــاران مبــتلا بــه تنگــي و انــسداد روده و ايلئــوم و دردهـاي شـكمي ناشـناخته، خـونريزي ركتـوم بـا علـت نامشخص، بيماري هاي التهـابي روده و آپانديـسيت و کودکان زیر 2 سال نبايـد مصرف شود.

هشدارها در رابطه با مصرف قرص سی لاکس

 • استفاده طولاني مـدت از ملـين هـا ي آنتراكينـوني ايجـاد وابستگي مي نمايد.
 • به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينـون در شـيرمادر، مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نمي گردد.
 • دفع كليوي تركيبات آنتراكينوني موجب تغيير رنـگ ادرار (زرد قهوهاي به قرمز) همراه باافزايش PH آن مي گردد.
 • ملينها در خردسالان (تـا سـن 6 سـال ) بجـز بـا دسـتور پزشك نبايد مصرف شوند.
 • داروهاي ملين را نبايد بيشتر از يك هفته (مگر با دسـتور پزشك) يا در موارد غير ضروري (مانند عدم اجابـت مـزاج طي يك يا دو روز) مصرف نمود.
 • از مصرف دارو هاي ملين تا دو ساعت بعد از مـصرف سـاير داروها خودداري شود.

عوارض جانبي قرص سی لاکس

 • مصرف سنا ايجاد درد و كرامپ هاي شكمي مي نمايد ولـي اين فرآورده بدليل داشتن دانه گشنيز احتمالاً اين عارضه را ايجاد نمي نمايد.
 • مصرف طولاني مدت و دوزهاي بالاي اين فرآورده موجـب از بــين رفــتن كــارايي، اســهال و از دســت دادن آب و الكتروليتها (به ويژه پتاسـيم )، آلبومينـوري و همـاتوري مي گردد.
 • مقادير زياد سنا ممكن است ايجاد نفريت نمايد.
 • در افرادي كه به مدت طولاني از ملـين هـا ي آنتراكينـوني استفاده نمودهاند، پيگما نتاسـيون ملانوتيـك مخـاط روده (Melanosis coli) مشاهده شده است. البته 4-12 ماه پس از قطع مصرف دارو اين عارضه از بين خواهد رفت.

مصرف سی لاکس در حاملگي وشيردهي


1-مصرف اين فرآورده در دوران بارداري تنها هنگامي توصيه مي گردد كه رژيم غذايي مناسب و ملين هاي فيبري موثرواقع نشده اند .
2-به علت احتمال ترشح مشتقات آنتراكينون در شير مادر مصرف اين فرآورده در دوران شيردهي توصيه نمي گردد .

شربت سی لاکس

تداخلات دارويي قرص سی لاکس

 • سی لاکس به دليل تغيير رنگ و افـزايش pH ادرار ممكـن است بـا آزمـايش هـا ي تشخيـصي (ماننـد تعيـين ميـزان اوروبيلينوژن ادرار و تعيين ميزان استروژن به روش كوبر ) تداخل نمايد.
 • فرآورده هاي حاوي سنا با داروهاي پايين آورنـده پتاسـيم خون مانند مدرهاي تيازيـدي، آدرنوكورتيكوسـتروئيد هـا ، ريــشه شــيرينبيــان، گليكوزيــدهــاي قلبــي و داروهــاي آنتي آريتمي تداخل اثر داشته و احتمالاً ايجـاد اخـتلالات قلبي و عصبي – عضلاني مي نمايد.
 • سنا مانع جذب استروژن شده و سطح سرمي آن را پـايين مي آورد. ايندومتاسـين و نيفيـديپين اثـر درمـاني سـنا را كـاهش مي دهند.

نكات قابل توصيه در رابطه با مصرف قرص سی لاکس

 • با توجه به اين كه اثرات سنا 8-10 ساعت پـس از مـصرف آن ظاهر مي گردد، بهتر است اين فرآورده در هنگام خواب مصرف شود.
 • مصرف حداقل 6-8 ليوان آب در روز براي كمك بـه نـرم شدن مدفوع و جلوگيري از كاهش آب بدن بيمار ضروري است. اين امر به علت خروج حجم زيادي از آب با مـدفوع اهميت دارد.
 • در صورت نیاز روز مره به ملین ها باید علت یبوست بررسی گردد زیرا مصرف طولانی مدت ملین ها عموما منجر به کمبود الکترولیت ها ( و به خصوص پتاسیم ) و عوارض مربوطه می گردد .
 • مصرف بیش از 2 هفته به طور مداوم از فرآورده های حاوی سنا توصیه نمی شود زیرا مصرف طولانی مدت، پاسخ روده بزرگ را به سنوزیدها کاهش داده و باعث تضعیف عضلات کولون و افزایش دوز اثربخشی دارو و عوارض مربوط به آن می گردد .
 • داروی سی لاکس ترجیحا قبل از خواب و با 1 الی 2 لیوان آب مصرف شود.
 • جهت رسیدن مواد موثره سی لاکس به روده بزرگ و تبدیل به ترکیبات فعال و ایجاد اثر ملینی 8 الی 12 ساعت زمان لازم است.

مقدار مصرف قرص سی لاکس

به عنوان ملین :

 • بزرگسالان و کودکان 12 سال به بالا : روزانه 1 تا 2 قرص
 • کودکان 10 تا 12 ساله : 1/2دوز بزرگسالان
 • جهت سنین پایین تر، مصرف شربت سی لاکس توصیه می شود.
 • سالمندان ابتدا با نصف دوز معمول درمان را آغاز نمایند

به عنوان مسهل :

 • 2 تا 3 قرص با هم ، قبل از خواب به همراه یک لیوان آب

همچنین بخوانید:

divider

گردآوری توسط بخش سلامت

مجله دلگرم


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(40 امتیاز , میانگین: 3.9 از 5)  

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter