دلگرم
امروز: جمعه, ۱۰ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۱۶ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۱ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!
7
زمان مطالعه: 12 دقیقه
علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!:علائم حیاتی بدن/با این بخش از دلگرم همراه باشید و علائم حیاتی بدن را بیشتر بشناسید.

علائم حیاتی بدن

با این بخش از دلگرم همراه باشید و علائم حیاتی بدن را بیشتر بشناسید.

http://www.delgarm.com/

علائم حیاتی بدن انسان

  • نبض

بـه ضربان شریانها اطلاق میگردد كه از موج فشاری كه دررگــها سیر میكند پدید می آید. (نبض به سبب حركت روبه جـلو خـون ایجاد نمی گـردد) سـرعـت ایـن مـوج در نـاحـیـه سـرخـرگ آئـورت ۵-۳ متـر در ثـانـیـه، در عـروق مـحیطی ازقـدرت آن كـاسـتـه شده اما به سرعتش افزوده می گـردد،بنابراین سرعت آن در انشعابات شریانهای بزرگ ۱۰-۷ متر در ثانیه و در شریانهای كوچك ۳۵-۱۵ متر در ثانیه است. موج فشار نبض ۱۵ برابر سریعتر از جریان خون منتقل میگردد.

نكته:

تعداد ضربان نبض در دقیقه در افراد سالم برابر با تعداد ضربان قلب در دقیقه است، اما در آریتمی (ضربان قلب نامنظم) ضربان نبض و قلب یكسان نبوده و ضربان قلب بایستی توسط گوشی طبی و سمع صدای قلب تعیین گردد.

نكته:

خصوصیات نبض شامل سرعت، ریتم (منظم و یا غیر منظم) و قدرت (ضعیف و یا قوی) می باشد.

نكته:

سرعت ضربان نبض در افراد سالم در حالت استراحت ۱۰۰-۶۰ بار در دقیقه، در هنگام خواب ممكن است تا ۴۰ بار در دقیقه و پس از فعالیت شدید جسمی به ۲۲۰-۲۰۰ ضربان در دقیقه نیز برسد.
نكته: تعداد ضربان قلب و یا نبض در دقیقه به سن، جثه، وزن و آمادگی جسمانی افراد بستگی دارد.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!

حدود نرمال ضربان نبض در سنین مختلف در حالت استراحت به قرار زیر است:

سرعت ضربان نبض در افراد سالم در حالت استراحت 100-60 بار در دقيقه، در هنگام خواب ممكن است تا 40 بار در دقيقه و پس از فعاليت شديد جسمي به 220-200 ضربان در دقيقه نيز برسد.
نكته: تعداد ضربان قلب و يا نبض در دقيقه به سن، جثه، وزن و آمادگي جسماني افراد بستگي دارد.


حدود نرمال ضربان نبض در سنين مختلف در حالت استراحت به قرار زير است:


1- نوزادان: 170-100 (متوسط 140) بار در دقيقه.
2- كودكان 10-1 سال: 140-60 (متوسط 90) بار در دقيقه.
3- كودكان 10 سال به بالا و مردان بالغ: 100-60 (متوسط 72) بار در دقيقه.
4- در ورزشكاران حرفه اي: 60-40 بار در دقيقه.
5- افراد مسن: 65-50 بار دردقيقه.
6- زنان بالغ: 86-76 بار در دقيقه.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!

نحوه گرفتن نبض


نبض را با دو انگشت اشاره و مياني بايستي حس كرد. با انگشت شست اقدام به گرفتن نبض نكنيد چراكه شست خود داراي نبض است و با نبض ساير نقاط تداخل ايجاد ميكند. انگشتان اشاره و مياني بايد روي شريان قرار گرفته و با اعمال فشار اندك در برابر يك ساختار محكم نظير استخوان نبض لمس گردد.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!
نقاط نبض دار بدن

1- نـبـض راديـال و يا زند زبـريـن (RAIDAL PULSE):

درسمت خارجي مچ دست (سمت شست) واقع شده است.
2- نـبـض زنـد زيرين(ULNAR PULSE):

در سمت داخلي مچ (انگشت كوچك) واقع شده است.
3- نـبـض كـاروتـيـد و يا گردني(CAROTID PULSE):

در گردن در طول لبه خارجي ناي و يا زير فك واقع است.

نكته:

از اعـمـال فـشـار زيـاد روي شـريان هـاي گـردني جداً اجـتــناب كنيد، چراكه تحريك گيرنده هاي فشار آن (با لمس مـحـكم) مـيتواند كاهش ضربان قلب و يا حتي توقف قلب را در پـي داشته بـاشـد.

هـمـچـنين نـبـايـد دو شـريـان گردني هـمزمـان لـمـس گـردند. لـمــــس همزمان دو شريان گردني غـش و يـا ايسكـمي (كاهش خونراساني موقت به قلب) را در پي خواهد داشت.


4- نبض بازويي و يا براكيال(BRACHIALPULSE):

ميان عضلات دوسر و سه سر و در قسمت مياني و داخلي آرنج واقع است.
5- نبض راني(FEMORALPULSE):

در كشاله ران واقع است.
6- نبض پس زانو(POPLITEAL PULSE):

در پشت زانو واقع است. براي لمس آن زانو بايستي 120 درجه خم گردد.
7- نبض پشت پايي(DORSALIS PEDIS):

در روي پا و وسط دو قوزك واقع است.
8- نبض درشت ني خلفي(TIBIALIS POSTERIOR PULSE):

در پشت قوزك داخلي پا واقع است.
9- نبض گيجگاهي(TEMPORAL PULSE) :

روي شقيقه ها درست كنار گوش واقع است.
10- نبض اپيكال(APICAL PULSE):

  • همان مكاني است كه پزشكان با گوشي طبي ضربان قلب را شمارش ميكنند.
  • نكته:چنانچه فشار سيستوليك فرد پايين تر از 90 ميلي متر جيوه باشد نبض راديال غير قابل لمس خواهد شد.
  • نكته:چنانچه فشار سيستوليك فرد پايين تر از 80 ميلي متر جيوه باشد نبض بازويي غير قابل لمس خواهد شد.
  • نكته: چنانچه فشار سيستوليك فرد پايين تر از 60 ميلي متر جيوه باشد نبض كاروتيد غير قابل لمس خواهد شد. از آنجايي كه فشار سيستوليك به ندرت تا اين اندازه افت ميكند، فقدان نبض گردني معمولا نشانه مرگ است.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!

نحوه اندازه گيري نبض


تعداد ضربان نبض را در 15 ثانيه شمارش كرده و آن را در عدد 4 ضرب كنيد، و يا تعداد ضربان را در مدت زمان 10 ثانيه شمارش كرده و سپس آن را در عدد 6 ضرب كنيد.

نكته:

هنگام گرفتن نبض زمان گيري بايد از اولين موج نبض شروع شده و اين نبض برابر با صفر فرض شود. سپس نبض بعدي به عنوان شماره 1 به حساب آورده گردد. بنابراين شمارش بايد از صفر شروع شود و نه از يك.

نكته:

به ازاي هر 0.56 درجه سانتي گراد تب (افزايش دماي بدن) سرعت قلب و نبض 10 ضربان افزايش مي يابند.

نكته:

كاهش فشار خون تعداد ضربان نبض و قلب را افزايش ميدهد.
نكته:

مصرف غذا و روند گوارش ضربان قلب را اندكي افزايش ميدهد.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!

ضربان قلب ماكزيموم

حداكثر تعداد ضربان قلب و يا نبضي است كه قلب قادر به توليد آن ميباشد.

اين تعداد ضربان با فرمول زير قابل سنجش است:

  • ضربان قلب ماكزيموم = سن -220
  • ضربان قلب هدف:

حد ضربان قلبي است كه در آن به سيستم قلبي عروقي بدن صدمه نرسيده وبه بدن فشار وارد نميگردد. هنگام فعاليت بدني نبايد تعداد ضربان قلب از حد ضربان قلب هدف فراتر رود. ضربان قلب هدف معمولا 80-60 در صد ضربان قلب ماكزيموم ميباشد.


زمان بازگشت به حالت اوليه

مدت زماني است كه پس از فعاليت جسمي، ضربان قلب به ضربان در حال استراحت بازمي گردد. هر چه اين زمان كوتاهتر باشد، فرد از آمادگي جسمي بالاتري برخوردار است.

علل تعداد ضربان بيشتر ازحد نرمال

شوك-خونريزي-گرما زدگي-كم آبي-تب-درد-هيجانات-فعاليت بدني-استرس-پركاري غده تيروئيد-كم خوني-مصرف كافئين و ساير محركات-استعمال سيگار-مصرف داروهاي ويژه درمان آسم.

علل تعداد ضربان كمتر از حد نرمال

كم كاري غده تيروئيد-مصرف داروهاي قلبي عروقي-بيماريها ونارساييهاي قلبي-افت حرارت بدن-بي اشتهايي عصبي-گرمازدگي شديد-مصرف سركوب كننده ها(مثل الكل)

علل نبض ضعيف

نارسايي هاي قلبي-شوك-فشار خون پايين-كم آبي-خونريزي-استفراغ شديد-سوء تغذيه.

سرعت تنفس

در نوزادان: 60-40 بار در دقيقه.
در كودكان 6-1 سال: 26-18 بار در دقيقه.
در افراد 7 سال به بالا: 24-12 بار در دقيقه.
خصوصيات تنفس:
سرعت (تعداد تنفس در دقيقه) – عمق (عميق و يا كم عمق) – سهولت (راحت و يا سخت و دردناك) – بي صدا و يا صدا دار.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!
درجه حرارت بدن

درجه حرارت بدن به عواملي همچون جنس، فعاليت بدني، مصرف غذا، مصرف مايعات داغ و يا سرد، ساعت از روز و در زنان به مرحله سيكل ماهانه بستگي دارد.
درجه حرارت نرمال:36.5 تا 37.2 درجه سانتي گراد است.

درجه حرارت یعنی سردی و گرمی جسم. انسان موجودی هوموترمیک ( Homothermic ) ( خونگرم ) است و تحت تاثیر دمای محیط، دمای درونی او چندان تغییر نمی کند. در حالی که بسیار ی از حیوانات پویکیلوترمیک (Poikiliothermic) ( خونسرد) هستند و با تغییر دمای محیط دمای درونی انها تغییر می کند. درجه حرارت بدن با پیروی از ساعت بیولوژیک بدن در طی روز تغییر می کند و در ساعات اولیه صبح کمترین مقدار، و در ساعات پایانی روز ، بیش ترین مقدار را دارد. مرکز تنظیم درجه حرارت بدن در هیپوتالاموس قرار دارد. هیپوتالاموس قدامی دفع گرما و خلفی حفظ گرما را بر عهده دارد.

عوامل موثر بر تنظیم درجه حرارت عبارتند از : سن، مصرف غذا و نوشیدنی، متابولیسم بدن، ورزش و فعالیت جسمانی، دمای محیط، تغییرات عروقی پوست، و هورمون ها در تنظیم دمای بدن موثرند.

حرارت از طریق تشعشع، جابجایی، هدایت و تبخیر منتقل می شود. افزایش درجه حرارت بدن تب[1] خوانده می شود. این حالت در اثر آزاد شدن مواد پیروژن[2] یا تب زا رخ می دهد. علایم بالینی تب عبارتند از : برافروختگی چهره، گرمی پوست، تنفس سریع و عمیق، ضربان قلب سریع، کم اشتهایی، سردرد و گاهی یبوست. تب را می توان با مصرف فراوان مایعات خنک، کم کردن لباس ها، تهویه اتاق، پاشویه و دادن داروهای تب بر کاهش داد.

کاهش درجه حرارت بدن ( هیپوترمی )[3] به علت قرار گرفتن د رمعرض سرما، شوک، مشکلات عروقی، کاهش متابولیسم، انفوزیون و مایعات سرد و کم خونی ( آنمی )[4] رخ می دهد. اگر دمای بدن از طریق مقعد کمتر از 35.5 درجه سانتی گراد باشد، رنگ پریدگی، خواب آلودگی، و برادی پنه در شخص قابل مشاهده است. در این حالت با گرم کردن محیط، پوشاندن بیمار، نوشاندن مایعات گرم و در نهایت با استفاده از پتوی برقی و ... می توان بیمار را گرم کرد.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!

نحوه تبدیل درجه سانتی گراد به فارنهایت و بر عکس:

(9.5 * C ) + 32 = F

(F – 32)* 5.9 = C

مناسب ترین نواحی جهت کنترل درجه حرارت بدن: دهان، ناحیه زیر بغل، مقعد و گوش می باشند.

کنترل درجه حرارت به روش دهانی (Orally )

ü مطمئن شوید بیمار 20 – 30 دقیقه قبل مایعات سرد یا گرم نخورده و سیگار مصرف نکرده است.

ü دست ها را بشوئید و بیمار را در وضعیت مناسب که دهان وی در دسترس باشد قرار دهید.

ü ترمومتر را با پنبه الکل به صورت دورانی تمیز و با دستمال کاغذی خشک کنید.

ü توسط حرکات تند و سریع مچ دست درجه ترمومتر را به زیر 35.5 برسانید.

ü ترمومتر را زیر زبان و نزدیک خط وسط زبان قرار دهید و از بیمار بخواهید لب های خود را ببندد و با دندان ترمومتر را فشار ندهد.

ü پس از 2 – 3 دقیقه در جه حرارت بیمار را خوانده و ثبت کند.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!
تب

درجه حرارت مقعدي و گوشي فراتر از 38.3 و دهاني (زير زباني) فراتر از 37.8 درجه سانتي گراد تب محسوب ميگردند.

هيپوترمي (كاهش دماي بدن)

به درجه حرارت كمتر از 36.1 درجه سانتي گراد اطلاق ميگردد.

محل هاي اندازه گيري دماي بدن

دهان (زير زباني) – مقعد – زير بغل- گوش (پرده صماخ) – پوست (پيشاني)

نكته:

درجه حرارت مقعدي و گوشي دقيق تر از دهاني ميباشند.

نكته:

دماي اندازه گيري شده زير زباني 0.3 تا 0.6 سانتي گراد كمتر از دماي مقعدي و گوشي ميباشد.
نكته:

دماي اندازه گيري شده زير بغلي 0.3 تا 0.6 سانتي گراد بيشتر از دماي زير زباني ميباشد.

نكته:

دماي زير زباني تحت تاثير نوشيدنيهاي گرم ويا سرد، غذا و تنفس قرار دارد.

نكته:

دماي پوستي قابل اطمينان نيست چراكه تحت تاثير دماي محيط، جريان هوا و جريان خون موضعي قرار دارد.

نكته:

دماي بدن در هنگام عصر 0.6 سانتي گراد بيشتر از صبح هنگام است.

نكته:

دماي بدن زنان در هنگام تخمك گذاري در حداكثر خود ميباشد. دماي بدن زنان در طول سيكل ماهانه تا 0.6 سانتي گراد در نوسان است.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!

علل تب

عفونت ها-مصرف داروهاي آنتي بيوتيك، مخدر و آنتي هيستامين ها-آسيب ها و جراحات شديد (حمله قلبي، گرمازدگي، سكته، سوختگي ها)-پر كاري غده تيروئيد-آرتريت-برخي سرطانها.

علل كاهش دماي بدن

شوك-در معرض سرما واقع شدن-مصرف الكل و برخي داروها-ديابت-كم كاري غده تيروئيد-در پي عفونت در افراد مسن و يا نوزاد.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!

انواع دماسنجها

دماسنج شيشه اي حاوي جيوه-دماسنج الكترونيكي-دما سنج مادون قرمز گوشي-دماسنج نواري پيشاني.

نكته

استفاده از دماسنجهاي شيشه اي و حاوي جيوه توصيه نميگردد. بويژه براي كودكان چرا كه احتمال شكسته شدن شيشه و خروج جيوه هنگام اندازه گيري وجود دارد.
نكاتي كه بايد پيش از اندازه گيري درجه حرارت بدن مد نظر قرار گيرند:

1- دماي بدن بايستي پس از يك ساعت از فعاليت شديد جسمي و يا استفاده از وان آب گرم و يا جكوزي اندازه گيري شود.
2- دماي بدن بايد 30 دقيقه پس از استعمال سيگار، مصرف غذا و يا مصرف نوشيدنيهاي سرد و يا گرم اندازه گيري گردد.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!


نحوه اندازه گيري دماي بدن با دماسنج ديجيتال و يا جيوه اي:

نكته

پيش از قرار دادن دماسنج جيوه اي مطمئن شويد كه سطح جيوه پايين تر از 37 درجه سانتي گراد است.
1- دماسنج ديجيتال و يا جيوه اي را زير زبان قرار دهيد. سپس لبها را كاملا ببنديد.
2- دماسنج جيوه اي را 4-3 دقيقه و دماسنج ديجيتال را تا شنيدن صداي بوق در زير زبان نگه داريد.
3- پس از خارج ساختن دماسنج ديجيتال دماي اندازه گيري شده را بخوانيد. براي خواندن دما در دماسنج جيوه اي آن را بصورت افقي نگه داشته و به آرامي آن را بچرخانيد تا ستون جيوه آن رويت گردد. فاصله ميان علايم بلند يك درجه و فاصله ميان علايم كوتاه 0.2 درجه سانتيگراد ميباشد.
4- در انتها دماسنج را با آب سرد و صابون و يا الكل طبي (سفيد) شستشو دهيد.


نكته

به منظور اندازه گيري دماي زير بغل دماسنج جيوه اي را زير بغل قرار داده و 3-2 دقيقه صبر كنيد. سپس 0.6 سانتي گراد به عدد خوانده شده اضافه كنيد.


نكته

براي اندازه گيري دماي مقعد سر دماسنج را توسط مواد لغزده ساز چرب كرده و سر آن را به ميزان 2.5 سانتي متر به داخل مقعد داخل كنيد. پس از اندازه گيري دماسنج را با آب و صابون و الكل طبي كاملا تميز كنيد.


نكته

براي اندازه گيري دماي گوش كافيست سر دماسنج ويژه گوش را داخل مجراي گوش قرار داده و دكمه آغاز اندازه گيري را فشار دهيد. پس از يك ثانيه دماي پرده صماخ تعيين خواهد شد.

علائم حیاتی بدن انسان را میشناسید؟!

گردآوری شده ی مجله اینترنتی دلگرم

مرجان امینیاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (7 رای)  
توجه: مطالب پزشکی و سلامت مجله دلگرم ، از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه شده اند و صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند ، لذا توصیه پزشکی یا درمانی تلقی نمی شوند ، چنانچه مشکل پزشکی دارید حتما برای تشخیص و درمان به پزشک یا متخصص مراجعه کنید.

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits