سردبیر کیست و چه وظایفی بر عهده دارد ؟

۱,۲۹۶
۴
۰
چهارشنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۵۹
سردبیر کسی است که بر عملکرد سایر نویسندگان و ویرایشگران در روزنامه یا مجله نظارت داشته و مسئولیت تمام محتوای علمی نشریه را به عهده دارد. سردبیرممکن است مدیریت کل بخش تحریریه و یا مسئولیت بخشی از آن را بر عهده داشته باشد.
سردبیر کیست و چه وظایفی بر عهده دارد ؟

سردبیر کیست ؟

سردبیر باید بتواند به خوبی کارکنان خود را مدیریت کرده و انسان خلاقی باشد. همچنین در زمینه های ادبی، مالی، اقتصادی و قانونی مهارت و دانش لازم را داشته باشد.

معمولا اغلب سردبیران ابتدا خبرنگار و روزنامه نگار بوده اند و با کسب دانش و تجربه بیشتر به این پست رسیده اند.

برای موفقیت در شغل سردبیری داشتن تجربه بسیار ضروری است.

سردبیر با طراحان، کارکنان بخش تحریریه و مسئولان چاپ کار کرده و باید کارها را به موقع تحویل دهد.

سردبیر در روزنامه ها و مجلات محلی و کوچک معمولا در تهیه مطالب و نوشتن مقالات کمک کرده و ویراستار نیز می باشد ولی در روزنامه و مجلات بزرگ فقط کار نظارتی انجام داده و سر ویراستار است.

سردبیر همچنین در خصوص کنترل بودجه، استخدام کارکنان و کار با بخش های تبلیغاتی مسئول است.

در مقایسه مجلات، نشریات و روزنامه های غربی با کشورمان، اختلاف زیاد آنها را از لحاظ تخصصی در می یابیم.

متاسفانه در کشور به وارد کردن علم و تخصص به این حرفه توجه ویژه ای نشده و بیشتر نشریات سیاسی و تجاری می باشند.

این امر موجب می شود رسالت اصلی نشریات که بازتاب نیازهای مردم است، تحقق نیابد.

یک سردبیر موفق باید تلاش کند مستقل بوده، به صورت تخصصی و علمی عمل کرده و تا حد امکان خواسته ها و نیازهای مردم را در نشریه خود انعکاس دهد.

به عبارتی در کار خود هدفی غیرسیاسی و غیر تجاری داشته باشد. البته با توجه به مسایل موجود در کشور، این امر کاری سخت و دشوار است.

کار سردبیر عمدتا ساعات معین و منظمی دارد و گاهی بر حسب نیاز در ساعات خارج از وقت اداری نیز باید کار کند. محل کار سردبیر در دفاتر روزنامه و مجله است.

در ادامه با وظایف سردبیر ، دانش و مهارت مورد نیاز سردبیری، بازارکار و فرصت شغلی سردبیر ، درآمد سردبیر و برخی از سردبیران معروف آشنا می شوید.

وظایف سردبیر چیست ؟

سردبیران مسؤولیتهای زیادی دارند: برای محتوای مجلـه، بـرای خط مشی تسلیم مقاله به مجلـه و برای تأسـیس یـک فراینـد ساخت و ارزیابی مقاله مسؤول هستند.

آنها در مقابل خوانندگـان و نویسـندگان بـرای یکپارچگی و اطمینـان درفراینـد ارزیـابی کارهایشان مسؤول هستند.

هیأت تحریریه برای گسترش کیفیت دست نوشته هـای ارائه شـده بایـد کار کنـد و بـرای مقابله بـا اشتباهات و رفتارهای ناهنجار مانند تقلب و کارهـای نادرسـت و استفاده غیر مجاز از فرایند نشر آماده باشد .

به طور کلی، سردبیران مسئول خـط مشـیهای ویراسـتاری مجلات هستند و در پشت همـه تصـمیم گیریهـایی کـه توسـط اعضای هیأت ویراستاری گرفته میشود، قرار دارند.

آنها باید بین علائــق اکثــر ســازمانها و خواننــدگان، نویســندگان، کارکنــان، صاحبان، اعضای هیأت تحریریه، رسانهها و آگهیها تعادل برقرار کنند.

راه طولانی از زمان تسلیم و ارائه مقاله تا نشر در پیش است و فرایند نشر به تنهایی فرایند پیچیدهای است.

اکثر افراد در فرایند تغییر مقاله به شکل علمی دخالت مـی نمایند، اما نقش اصلی به سردبیر مربوط میشود.

سردبیران نـه تنهـا مسئول مسـائل فنـی هسـتند بلکـه بـرای دنبـال کـردن معیارهای اخلاقی در همه مراحل نشر نیز مسؤول هستند.

دیگر وظایف سردبیر

 1. نوشتن سر مقاله و برخی از مطالب و مقالات
 2. تصمیم گیری درباره چاپ شدن یا نشدن مطالب، مقالات و عکس ها
 3. نظارت و تصمیم گیری درباره چگونگی و نحوه چیدمان مطالب
 4. تصحیح متون از نظر املا و دستور زبان
 5. نظارت و مدیریت روزنامه نگاران و ویرایشگران
 6. تعیین دبیران بخش های مختلف یک نشریه

مهارت و توانمندی های مورد نیاز سردبیری

 • تسلط بر ساختار و دستور زبان
 • مهارت عالی نوشتاری
 • توانایی برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت روزنامه نگاران نشریه
 • خلاقیت بالا
 • دانش قانونی در حد لزوم در حیطه کاری خود
 • توجه به جزئیات
 • درک سلیقه و نظر خوانندگان
 • مهارت مذاکره و تصمیم گیری
 • داشتن اطلاعات کافی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و...

editing / وظیفه سردبیر / سردبیر کیست

تحصیلات لازم برای ورود به شغل سردبیری

برای ورود به شغل سردبیری باید در رشته علوم ارتباطات اجتماعی تحصیل کنید. البته برخی از این افراد در رشته های دیگر تحصیل کرده و با گذراندن دوره های آموزشی مرتبط در دانشکده خبر و برخی آموزشگاه های آزاد توانایی و دانش لازم را کسب می کنند. البته کسب تجربه نیز در شغل سردبیری بسیار مهم است.

به طور معمول برای سردبیر شدن باید ابتدا از خبرنگاری و روزنامه نگاری شروع کرد و پس از کسب تجارب لازم به کار سردبیری مشغول شد.

آینده شغلی، بازارکار و فرصت های استخدامی سردبیر

سردبیر رقابت برای مشاغل حوزه روزنامه نگاری به خصوص در روزنامه ها و مجلات بزرگ بسیار شدید است. سردبیر می تواند در دفاتر روزنامه ها و مجلات مختلف و همچنین در شرکت های بزرگ که نشریه های مخصوص خود را دارند، مشغول به کار شود.

همچنین به طور مستقل نیز می تواند فعالیت کند. سردبیر با کسب تجربه بیشتر از روزنامه و مجلات کوچک و محلی می تواند به دفاتر روزنامه و مجلات بزرگ کشور راه یابد.

مجلات و روزنامه ها برای استخدام سردبیر کمتر از طریق آگهی استخدامی اقدام می کنند. سردبیر یا بیشتر از بین روزنامه نگاران و ویراستارهای با تجربه نشریه انتخاب می شود و یا توسط افراد مورد اعتماد به نشریه معرفی می شود.

حوزه نشر در کشور با مسایل زیادی درگیر است که برخی از آنها که بیشتر با کار سردبیر سرو کار دارد، عبارتند از :

 • مستقل نبودن و وابسته بودن بسیاری از نشریات به جناح های سیاسی
 • دولتی و تجاری بودن بسیاری از نشریات
 • عدم استفاده از روش های علمی و تخصصی در تهیه نشریات
 • وجود مشکلات مالی و...

وضعیت استخدام سردبیر در برخی کشورهای جهان

آمریکا - پیش بینی ها نشان می دهد میزان استخدام سردبیران بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، رشد ۱ درصدی خواهد داشت. در حالی که متوسط این رشد برای همه مشاغل ۱۴ درصد می باشد.

استرالیا - در بازه زمانی ۵ سال گذشته میزان استخدام سردبیر رشد منفی ۶۴.۶ درصدی داشته و روند کاهشی در آینده برای آن پیش بینی می شود.

درآمد سردبیر

از اطلاعات منابع مختلف می توان چنین برداشت کرد که میانگین حقوق و دستمزد شاغلین این حوزه نسبت به میانگین مشاغل با توجه به سختی کار آنها، پایین است.

در عین حال امنیت شغلی آنها نسبت به بسیاری از مشاغل پایین تر است زیرا به عنوان مثال در صورت تعطیلی یک روزنامه، در لحظه تمامی پرسنل آن بیکار می شوند و باید وارد مذاکره با سایر رسانه ها شوند.

میزان درآمد سردبیر در برخی کشورهای جهان

آمریکا - متوسط درآمد سالانه سردبیر ۵۱.۴۷۰ دلار (برای همه مشاغل ۳۳.۸۴۰ دلار) در سال ۲۰۱۰ و مطابق با آخرین آمارها در سال ۲۰۱۳، ۵۲.۳۰۰ دلار بوده است.

استرالیا - متوسط درآمد سالانه سردبیر ۴۴.۲۰۰ دلار (قبل از کسر مالیات) می باشد.

انگلستان- متوسط درآمد سالانه سردبیر برای افراد تاره کار بین ۴۶.۰۰۰ تا ۱۲۲.۰۰۰ دلار و برای سردبیران با تجربه که در روزنامه های ملی کار می کنند بیش از ۱۲۲.۰۰۰ دلار می باشد.

شخصیت های مناسب شغل سردبیری

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و ... برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند.

یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است.

البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند.

اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

editing / سردبیر کیست و چه وظایفی دارد ؟

سردبیر در جایگاه مدیر

قوانین پایه ای مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، و نظارت در سطوح مختلـف کـار هیـأت تحریریـه و سـردبیری کاربرد دارد.

مسؤولان ارشد نشریات، سردبیران و هیأت تحریریه مؤظف به تـدوین هـدف تحریریـه هسـتند. هدفگـذاری شـامل برنامه ریزی و سازماندهی، سیاستگذاری، ارائه الگوی پایـه بـرای دستورالعملهای عملیاتی و معیارهای اجرایی و عملیاتی است.

سردبیر، بودجه را برنامه ریزی مـی کنـد ؛ گـزینش و آمـوزش کارکنان در سازمان تحریریه به عهده او است؛ او به هدایت کـار کارکنان تحریریه پرداخته و کارکنان را ارزیابی و به موقع پاداش میدهد.

در تشـکیلات نشـریات و روزنامـههـای بـزرگ، سـردبیر و سردبیر ارشد همه کاره تحریریه به شمار میآینـد، مسئولیتهای سردبیر در حد مدیر میانی است.

چنین مدیریتی بیشتر طرحهـای میان مدت را برای پوشش دادن و پیگیری جریـان ر ویـدادها در روزنامهها و نشریات دربرمیگیرد.

سردبیر یا مدیر تحریریه دو وظیفه را باید به اجرا بگذارد:

1 - شکل دادن گروه خبری هماهنگ و متحـد از میـان روزنامـه نگاران گوناگون به منظور تدارک یک رسـانه خبـری کـه در آن مجموعهای از خبرها، عکسها و تصویرهای گوناگون بـه صـور ت هماهنگ و هدف دار یافت شود.

با مقایسه کارکردهـای ارکسـتر سمفونیک و روزنامه، مـی توان بـین عملکرد رهبـر ارکسـتر وسردبیر شباهتهایی را یافت:

 • هر دو به عنوان هماهنگ کننده از قابلیتهای کارکنـان بـا استفاده از نفوذ مدیریتی خود بهره میبرند.
 • در ارکستر سمفونیک، رهبر ارکستر همزمان هم به نواختن هر نوازنده و هم به مجموعه صـدای ارکسـتر توجـه مـی کنـد. سردبیر نیز باید هر یک از اعضای تحریریـه را همزمـان بـا کـار دیگر کارکنان زیر نظر بگیرد

2 -وظیفه دوم مدیر تحریریه یا سردبیر، توجه به اهـداف کوتـاه مدت و بلند مـدت تحریریـه و هم اهنـگ کـردن آنهـا بـا دیگـر بخشهای نشریه است. سردبیر باید برای دو تا پـنج سـال آینـده نشریه برنامه ریزی کند.

بیشتر بخوانید :

معرفی و آشنایی کامل با شغل کپی رایتر

آیا میدانید پر درآمدترین شغل های ایران کدامند؟

شغل پاره وقت: ۲۰ شغل دوم آبرومند و پولساز

سردبیر تـوان خلاقیـت و قضـاوت دربـاره عملکـرد آینـده را در جایگاه یک مدیر و برنامه ریز مشخص میکند. برنامهای کـه او ارائه میدهد باید برای همه جریانهای موجود، بنیانهایی را فراهم آورد.

او باید بر تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت متمرکـز شود. بودجه عملیاتی ابزاری کارآمد برای سردبیر است و او را در کاربرد مؤثرتر منابع مـالی بـرای رسـیدن بـه اهـداف مسـاعدت مینماید.

سازماندهی به قدرت و اختیار سردبیر نسبت بـه کـاری کـه باید صورت بدهد بستگی دارد.

سازماندهی مشخص میکند کـه چه چیزی باید اجرا شود. کار را طبقهبندی مـی کنـد، وظـایف ر ا ارزیابی میکند، زمینه واگذاری مسؤولیتها را فـراهم مـی سـازد . و برای تصمیمگیری، ارتباطات لازم را برقرار میکند.

نیروی انسانی مهمترین منبع تحریریـه بـه شـمار مـی آیـد و هدایت و تصمیمگیری به عنوان قانون مدیریتی از مسئولیتهای اساسی سردبیر است. او گزینشی منطقی را از میـان راهکارهـای موجود انجام میدهد.

نظارت نیازمند تدوین معیارهـایی بـرای کارهـای اجرایـی از سوی سردبیر، سنجش کارهای اجرایـی بـا آن معیارهـا و دنبـال کردن عملیاتی است که هر شکل کجروی نسبت بـه معیارهـا را تصحیح میکند.

سردبیران مسئول خط مشی و سیاستگذاری نشریات هستند و در پشت تصمیمگیریهایی که توسط اعضـا ی هیـأت تحریریـه گرفته میشود قرار دارند.


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(4 امتیاز , میانگین: 5.0 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits

آخرین مطالب دلگرم