دلگرم
امروز: یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
طبق قانون کار ، کار اجباری چه مجازاتی دارد ؟
0
زمان مطالعه: 5 دقیقه
مجازات کار اجباری در قانون کار : در این مقاله به بررسی مجازات کار اجباری در قانون کار می پردازیم .

مجازات کار اجباری در قانون کار

یکی از مهم ترین دلایل پیدایش قوانین ناظر بر حقوق کار در کشورهای مختلف ، مقابله با پدیده ای تحت عنوان کار اجباری یا کار قهری توسط کارگران در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بود . با این توضیح که کرامت هر یک از افراد بشر ایجاب می کند که تنها در شرایطی منصفانه و عادلانه و با طوع و رغبت به کار مورد نظر خود اشتغال یافته و در مقابل آن ، بهای عادلانه ای دریافت دارند .

به همین دلیل امروزه قواعدی تنظیم شده است تا ضمن ممنوع کردن کار اجباری توسط کارگران و ممنوعیت به کار گماشتن افراد به صورت اجباری ، مجازات هایی نیز برای کار اجباری در نظر گرفته شود . به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که مجازات کار اجباری طبق قانون چیست ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا به ارائه توضیحاتی کلی در خصوص ممنوعیت کار اجباری پرداخته و سپس مجازات پیش بینی شده برای کار اجباری را بر اساس قانون کار توضیح خواهیم داد .

مجازات کار اجباری

ممنوعیت کار اجباری

لزوم مقابله با کار اجباری افراد یا به کار گماشتن آنها به صورت اجباری و قهری سبب شد تا سازمان های ذی ربط در زمینه حقوق کار همچون سازمان بین المللی کار ، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مهمی را در خصوص منع کار اجباری صادر کند.

علاوه بر مقاوله نامه مذکور ، قوانین داخلی هر یک از کشورها در حال حاضر با سازوکارهایی خاص به مبارزه علیه کار اجباری توسط کارگران پرداخته و به ممنوعیت کار اجباری حکم نموده اند ؛ به عنوان نمونه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول مختلفی بر آزادی شغل افراد تاکید شده است و انجام دادن کار توسط آنها با میل و رغبت تضمین گردیده که از جمله آنها می توان به اصل بیست و هشتم قانون اساسی و اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره نمود .

علاوه بر این ، ممنوعیت کار اجباری در قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون مادر در زمینه مسائل و روابط میان کارگران و کارفرمایان مورد تاکید قرار گرفته است و در ماده 6 این قانون در خصوص منع کار اجباری یا اجبار به کار چنین آمده است :

قوانین اضافه کاری و اضافه کاری کارگران

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست ، برگزیند .

مجازات کار اجباری در قانون کار

همانگونه که در قسمت قبل بررسی شد ، کار اجباری در نظام حقوقی ایران منع شده است و به همین دلیل هم منطقی است که با ضمانت اجراهای قانونی مواجه باشد . به همین مناسبت در این قسمت قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که آیا در قوانین و مقررات مختلف در نظام حقوقی ایران برای کار اجباری مجازاتی نیز پیش بینی شده است ؟ در صورتی که اجبار به کار و یا واداشتن دیگران به انجام کار به صورت اجباری جُرم است ، مجازات آن چیست ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که علاوه بر اینکه در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، واداشتن دیگران به انجام دادن کار به صورت اجباری و بدون میل و رغبت خود فرد ، برای اشخاصی که دیگران را به کار اجباری می گمارند ممنوع است ، برای این امر مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است . بنابراین ، طبق قانون کار واداشتن کارگران به انجام کار اجباری توسط کارفرما یا هر شخص دیگر ، نوعی جرم است .

مجازات کار اجباری چیست؟

بر اساس ماده 172 قانون کار ، شخصی که دیگری را به انجام دادن کار به صورت اجباری وادار می کند ، علاوه بر اینکه موظف به پرداخت اجرت المثل یا دستمزد کار انجام شده توسط کارگر است ، با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم ، به مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگران محکوم خواهد شد . لازم به ذکر است که هر گاه چند نفر به اتفاق یکدیگر یا از طریق یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارند ، هر یک از متخلفان به مجازات های ذکر شده محکوم می شوند و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل کارگر خواهند بود ؛ مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد ، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است .

علاوه بر این ، در صورتی هم که چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند ، متخلف یا متخلفینی که آنها را به کار اجباری وادار کرده اند ، علاوه بر پرداخت اجرت المثل کارگران ، با توجه به شرایط و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده برای کار اجباری کارگران محکوم خواهند شد .

قانون کار چیست و شامل چه اصولی است ؟

قانون کار و بیمه بیکاری تغییر کرد ! (+جزئیات)

منبع : دینااین مطلب چقدر مفید بود ؟
 

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits