پیامهای سالروز شهادت حضرت علی اصغر (ع)

۲,۳۶۴
۰
۰
سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۲:۲۷

پیامهای جدید شهادت حضرت علی اصغر (ع)

دو جرعه آب ندیدی رباب را کُشتی
سه جرعه تیر مکیدی رباب را کُشتی
نگاه سمتِ حرم نه ، به سویِ علقمه کن
بگو عمو نرسیدی رباب را کُشتی

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

شدت هرم قلب مادر را

سینه ی آفتاب میفهمد

خواب نوزاد بین گهواره

لذتش را رباب میفهمد

سالها از رباب باید گفت

از نگاهش کنار گهواره

ورد لالای روی لبهایش

اشک و آهش کنار گهواره

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

پیام تلگرامی حضرت علی اصغر (ع)

تا حرمله آمد به میدان با سه شعبه

شد آلت قتاله ی گلها سه شعبه

از هر برادر یک پسر قربانی اش شد

خورده یتیم مجتبی حتی سه شعبه

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

دوباره ولوله در لشگر عدو انداخت

کسی که فکر زدن بین گفتگو انداخت

همان که دست پدر شیر خواره را می دید

چرا نگاه به باریکیِ گلو انداخت؟

نشست و… تیر میان کمان گرفت و کشید

نشست تیر و سرش را ز رو به رو انداخت

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

بر دست پدر رفت تماشا بشود
مرحم به دل زخمی بابا بشود
هم مرتبه ی حضرت سقا بشود
شش ماهه ولی یکشبه آقا بشود

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

پیام شهادت علی اصغر

تاکه چشمم به دوچشم تر تو می افتد

آتشی بر جگر مادر تو می افتد

نیزه دار سر تو گر که کمی تند رود

باز هم از سر نیزه سر تو می افتد

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

یک باغ پر از غنچه که پرپر کردند

نامردی خود دو صد برابر کردند

در پیش دو چشمان پر از آب رباب

دعوا سر گهواره ی اصغر کردند

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

پیامک شهادت علی اصغر

مثل ستاره بود و شبیه شهاب رفت

پلکی به روی هم زد وآهسته خواب رفت

در آرزوی مشک لب خویش می مکید

با آرزوی خوردن یک جرعه آب رفت

وقتی که دست و پا زد و افتاد از نفس

نور دو چشم چشم به راه رباب رفت

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

پست اینیستاگرام شهادت علی اصغر

تیر آمد و درست به حلقت فرو نشست
در سینه ام دومرتبه رازی مگو نشست

جایی که بوسه گاه من و مادر تو بود
باور نمی کنم پر تیر عدو نشست

ششماهه ام بگو چه شد اینگونه میروی
“بابا” نگفتی آرزویش در گلو نشست

از بس شتاب تیر سه شعبه زیاد بود
یک چشم هم زدن به گلویت فرو نشست

می خواستم ببوسمت آرام و بی صدا
یک تیر روی حلق تو با های وهو نشست

یک یک تن تمام حرم سرخ می شود
چون که علم ز دست بلند عمو نشست

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

بیو تلگرامی و استوری شهادت علی اصغر علیه السلام

بین راه از گلوی سرخ علی تیر کشید
ولی انگار از این حنجره شمشیر کشید

مانده بود اینکه به مادر چه جوابی بدهد
پسرش را ز حرم برد که آبی بدهد

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

وقتی که شیرخواره ای از دست میرود
در آسمان ستاره ای از دست میرود

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

شهید کربلا باب الحوائج
کرم کن بر گدا باب الحوائج
دلیل آن تو بودی گر که ارباب
شده خون خدا,باب الحوائج

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

تمام شهر ما آواره ی تو
همه شاهان شدند بیچاره ی تو
گمانم جبرئیل در روضه هایت
دخیلی بسته بر گهواره ی تو

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

اس ام اس شهادت علی اصغر علیه السلام

دوباره حرف دلگیر سه شعبه
گلویش گشته درگیر سه شعبه
به روی دست بابا دست و پا زد
شده هم بازیش تیر سه شعبه

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

پریده رنگی و زردی علی جان

برای خود شدی مردی علی جان

چنان از گریه خسته شد تن تو

به نیزه خواب خوش کردی علی جان

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

مرا امید بابا گفتنت بود

همه رفتند چه وقت رفتنت بود

صدای خس خس جان کندن تو

شبیه لحظه ی خندیدنت بود

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

شهادت حضرت عل اصغر (ع)

نمانده شیر برای رباب عزیز دلم
تو را به جان عزیزت بخواب عزیز دلم

تو رو به قبله ای از تشنگی و می‌گردد
برای تو جگر آب، آب عزیز دلم

هنوز راه نیفتاده ای مبارز من
مکن برای شهادت شتاب عزیز دلم

بگو برای سه شعبه میان این همه یل!
چرا گلوی تو شد انتخاب عزیز دلم

نگو که می شود آخر محاسن بابا
به خون حلق ظریفت خضاب عزیز دلم

دعای آب نشد مستجاب حیف اما
دعای حرمله شد مستجاب عزیز دلم

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

علی اصغر

پدرت که حسین، جای خودش

تو و اصغر چه مادری دارید!

غصه ی هر دوتان رباب شده

حسِّ خواهر برادری دارید

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

پست شهادت علی اصغر

از همان لحظه ی تولد، تو

خوش نشستی به سینه ی بابا

محض روی پدر تبسم کن

راحت جان! سکینه ی بابا!

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

پیام شهادت علی اصغر

عرشیان باب حوائج که خطابش کرند…

فرشیان جای ابا الفضل حسابش کردند

داشت کم کم به تکان های عمو می خوابید

ناگهان هروله کردند و خرابش کردند

مادر اصغر شش ماهه خود اقیانوس است

»رب آب است به معنی و ربابش کردند

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، استوری و استاتوس شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)، متن زیبا شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر (ع) ،پست شهادت حضرت علی اصغر (ع)

پیامهای شهادت حضرت علی اصغر (ع) ، پیام واتس آپی و تلگرامی شهادت علی اصغر ، استوری و استاتوس حضرت علی اصغر ، اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر ، متن زیبا حضرت علی اصغر ، پیامک شهادت حضرت علی اصغر ،پست علی اصغر (ع)

تهیه و گردآوری مجله دلگرم

جهان باورصاد


پیامهای سالروز شهادت حضرت علی اصغر (ع)
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
0
0

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter