جدیدترین پیامهای جدایی و خیانت

۱,۹۳۷
۰
۰
سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۳:۰۶

پیامهای جدید جدایی و نابودی عشق

کبوتر های عاشق بوده ایم ما
از این دنیای خاکی رو به بالا
پر پرواز خود را باز کردیم
پریدیم هر دو تامان تا کجا ها
*جدایی اولش بی خانمانی ست
جدایی آخرش یک یادگاری ست
صفوف خاطرات تلخ و شیرین
که آن هم صحنه ای از زندگانی ست

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است…

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …

دلم برای کسی تنگ است كه با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…

دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…

دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…

دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست…

دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدون (( تا )) است…

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است…

دلم برای کسی تنگ است

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

پیام تلگرامی جدایی

در چشمان کسی که پرواز را نمی فهمد

هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد....

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

از دیروز به دنبالت دویدم

و به امید دیدارت به امروز رسیدم

ولی افسوس........!

افسوس که تو به فرداها سفر کردی...

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

نمی دانی چه شوری در سرم بود
نمی دانی چه شوقی در پرم بود
نمی دانی چه بودم آن زمان ها
کجا روز جدایی باورم بود

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

پیام جدایی عشق

اي دل خسته،كه هم درد من مسكيني توچرا،همچومن،اشفته اي وغمگيني

تومگر،رازمن سوخته را،مي داني ياپريشاني واندوه مرا مي بيني

اي كه چون ديده من،تابه سحربيداري ياچنو،همدم وهمرازمه وپرويني

تومگرچشمه عشقي،كه پرازعاطفه اي تومگر،نوراميدي،كه مراتسكيني

روزگارمن اگرچندخزان است اي دل توبه هرروزپيام آورفرورديني

مونس خلوت من ،توباش اي دل من كه سرآسوده گذارد،به سرباليني

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

شعر داستاني خودکشي يک جوان عاشق

تو يه يک کوير دور يه درختي خسته بود

يه درختي نا اميد که دلش شکسته بود

روي اون درخت پير يه طناب پاره بود

اون طناب دار يه عاشق بيچاره بود

شبي از شبهاي غم که هوا گرفته بود

رفتنش رو به کوير به کسي نگفته بود

رفت و رفت تا که رسيد اون طناب دار و بست

به دلش گفت که بايد ديگه از دنيا گسست

طناب دار و گرفت دور گردنش گذاشت

چشماشو بست و ديگه رو لبش خنده نداشت


اما پاره شد طناب تا جوون قصه مون

بدونه که حتي مرگ نميشه چاره ي اون

چشمش افتاد به درخت به طناب بوسه اي زد

طناب دارش و کشت يه دفعه ناله اي زد

ناله زد از بي کسي که فقط يه چاره داشت

رنگ خود باوري را توي خاطرش گذاشت

رفت و تا آخر عمر دست به خودکشي نزد

به شباي بي کسيش رنگ خودباوري زد

حالا اون تو اين زمونه ديگه دل شکسته نيست

بي کسي شو پس زده فکر عمر رفته نيست

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

پیامک جدایی و شکست عشقی

نگو قراره که دیگه یه لحظه پیشم نباشی

نمیذارم یواش یواش هم رنگ سایه ها باشی

دسته گلها تو نمیخوام

خاطرهاتو نمی خوام

خودت که بهتر میدونی که من فقط تو رو میخوام

گل های باغچه رو برات تک تک و از شاخه چیدم

ببین چقدر جون میکنم بهت بگم دوست دارم

بهت بگم دوست دارمممممممم

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

پست اینیستاگرام جدایی دلخراش

چگونه بگويم بدون او مي ميرم....او رفته و در باورم نيست نبودنش...
خود خوب مي دانم او مرا کودکي فرض کرد که نمي داند عشق چيست و براي عاشقي حرمتي قائل نمي باشد
مرا به بازي گرفت يا شايد....نمي دانم.....دگر هيچ نمي داني.. اعتراف مي کنم نفسم به بودن او وابسته است
بعد رفتن او دگر اين نفس را هم نمي خواهم....حال تو بگو چه کنم ؟
بار خدايا دوست دارم مرا بفهمد حتي براي يه لحظه

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

بیو تلگرامی و استوری جدایی و غم عشق

بارالها گويي تو تمام زيبايي هاي عالم را در چهره و کلام او نهاده بودي
واين گونه مرا اسير او کردي و دل کندن از او شد برايم محال و داشتنش بزرگترين ارزويم در زندگي
حالا که عاشقش شدم تو بگو چه کنم که تنهايم نگذارد....خدايا امشب به تو مي گويم چون تو تنها مونس تنهايي هايم هستي..

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

دیگه محاله تو رو داشتن...

تو رو خوندن ....

با تو موندن....

تو خیالم با تو هستم...

عشق خوبم...من نخواستم که بشه...

دیگه محاله تو رو خواستن...از ته دل....ولی من هنوز می خوامت...

عشق خوبم...من نخواستم که بشه...

کاش میشد با تو بمونم...

تا همیشه تا ابد...

کاش میشد با تو بخونم..تنها آواز عاشقونه...

کاشی که این کاش ها نبودن

من تو ما میشدیم تا همیشه...

کاش.............

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

خدايا فقط تو را مي خواهم.....باور کرده ام که فقط تويي سنگ صبور حرف هايم
مي ترسم از اينکه بگم دوسش دارم...اون نمي دونه که با دل من چه کرده...نمي دونه که دلي رو اسير خودش کرده
هنوز در باورم نيست که دل به اون دادم و اون شده همه هستي ام
روز هاي اول آشنايي را بياد مياورم آمدنش زيبا بود ...آنقدر زيبا حرف مي زد که به راحتي دل به او باختم و او شد اولين

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

نمی دانم....
ســـیگار می کــشم یا حســـرت نبودنت را ... !

ریه هایم را پر از دود می کنم یا پر از آهِ رفتنت ... !
... ...
نمی دانم تو را دود می کنم یا خاطراتت را ... !

اصلا چه فرقی می کند ... !؟

تو رفته ای و من

سیگار و حسرت و آه را با هم می کشم

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

اس ام اس جدایی

كاش رفاقت كمي صداقت داشت
كاش ادمي فقط يك قلب داشت
كاش گفتن راستي كمي شهامت داشت
كاش شاعر هر شعري اسمي داشت
كاش معرفت كمي بها داشت
... كاش مهرباني خريدار داشت
كاش نيرنگ روزگار باياني داشت

كاش گفتن اين حرفها ثمر داشت

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

چرا کاری رو انجام می دیم که دقیقا می دونیم آخرش چه اتفاقی خواهد افتاد؟؟؟

...تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت "دیوانگی محض" است

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

يه دنيا فاصله ست بين كسي كه باقرص خوابش ميبره

و با كسي كه با كلمه دوستت دارم ميخوابه...

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

دوستت دارم شکست عشقی

“کجایی” یه کلمه ی ساده نیست !

گاهی خیلی معنی داره !

کجایی یعنی چرا سراغم نمیای ؟! چی کار می کنی؟! چرا پیشم نیستی؟!

کجایی به معنی فضولی کردن نیست !

به این معنیه که برام مهمی… دلم برات تنگ شده… به یادتم… نگرانتم… !

از کنار کلمات ساده نباید گذشت !

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

جدایی

شایـــد تنــــهـــا کســـــی نیستم کـــه دوستــــت دارم
امـــــــا …
کــــســـی هستم
کـــه تـــنـــهـــا تـــــــــــو رو دوســـت دارم …! ! !

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

پست جدایی

نمیتونم فراموشت کنم . . . ! ! !

کوچیکتر بودم همه بهم میگفتن همه را دوست بدار. . . !!!

حالا که کمی بزرگتر شدم و یک نفر رو دوست دارم. . .!!!

بهم میگن فراموشش کن....!!!

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

پیام جدایی و خیانت

خدایاااااا . . . ! ! !
اینا همش حرفای منه که از بس موندم تو کار خودم
و بازی روزگار که دیگه زبونم بند اومده ،
نمیدونم سرونشتم چیه . همیشه به یادتم عشقم ، هنوزم دوستت دارم
هرگز فراموشت نمیکنم ، در قلب منی و عاشقتم تا ابد
وسه نقطه بی پایان دیگه . . .

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

پیامهای جدایی ، پیام واتس آپی و تلگرامی جدایی و شکست عشقی ، استوری و استاتوس جدایی و خیانت ، اس ام اس جدایی و غم عشق، متن زیبا جدایی و غمگین ، پیامک جدایی دلخراش ،پست جدایی و نابود عشق

تهیه و گردآوری مجله دلگرم

جهان باورصاد


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter