دلگرم
امروز: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ ربيع الأول ۱۴۴۳ قمری و ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ میلادی

آخرین مطالب طنز ,داستان

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (106)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (106)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (106) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (106) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (106) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (106) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (106) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (106) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز…
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (49)

ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (49)

۲۰۲۱ سال پیش
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (49) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (49) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (49) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (49) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (49) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (49) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (49) ضایع بازی…
طنز باحال و جالب دماغ پر دردسر .!!

طنز باحال و جالب دماغ پر دردسر .!!

۲۰۲۱ سال پیش
لذت خواندن ماجرای این دماغ پر دردسر را از دست ندهیدطنز جالب و خواندنی دماغ پردردسر:‏از وقتی كه خودم را شناختم، سنگینی دماغی بزرگ و پف كرده را بر روی صورتم احساس كردم. با رشد من بر وسعت و بی ‏ریختی آن اضافه می شد. دماغی خشن باسورا خهای بزرگ، ویژگی…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (105)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (105)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (105) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (105) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (105) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (105) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (105) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (105) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز…
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (48)

ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (48)

۲۰۲۱ سال پیش
 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (48) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (48) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (48) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (48) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (48) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (48) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (48) ضایع بازی…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (104)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (104)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (104) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (104) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (104) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (104) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (104) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (104) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (103)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (103)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (103) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (103) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (103) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (103) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (103) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (103) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز…
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (47)

ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (47)

۲۰۲۱ سال پیش
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (47) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (47) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (47) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (47) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (47) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (47) ضایع بازی در حد پروفایل ..!! (47) ضایع بازی…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (102)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (102)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (102) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (102) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (102) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (102) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (102) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (102) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (101)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (101)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (101) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (101) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (101) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (101) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (101) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (101) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (100)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (100)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (100) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (100) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (100) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (100) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (100) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (100) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز…
شعر طنز خواستگاری خرک

شعر طنز "خواستگاری خرک"

۲۰۲۱ سال پیش
خری آمد به سوی مادر خویش ***** که ای مادر چرا رنجم دهی ‏‏ ‏برو امشب برایم خواستگاری ***** اگر تو بچه ات را دوست داری‏ ‏بگفت مادر به قربان نگاهت ***** به قربان دو چشمان سیاهت‏ ‏‏ خر همسایه را عاشق شدم من ***** کسی ندارد خری زیبا تر از آن خر ‏‏ ‏خر…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (99)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (99)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (99) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (99) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (99) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (99) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (99) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (99) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (99)…
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری46

ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری46

۲۰۲۱ سال پیش
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری46 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری46 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری46 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری46 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری46 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری46 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری46 ضایع…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (98)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (98)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (98) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (98) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (98) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (98) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (98) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (98) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (98)…
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری45

ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری45

۲۰۲۱ سال پیش
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری45 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری45 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری45 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری45 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری45 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری45 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری45 ضایع…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (97)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (97)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (97) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (97) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (97) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (97) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (97) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (97) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (97)…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (96)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (96)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (96) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (96) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (96) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (96) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (96) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (96) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (96)…
شعر طنز پیداکردن شوهر از طریق فیس بوک

شعر طنز "پیداکردن شوهر از طریق فیس بوک"

۲۰۲۱ سال پیش
خدا خیرت دهد « مستر زاکر برگ»‏که من را یک شبه خوشبخت کردی خیال بنده را از حیث شوهردر این قحطی شوهر تخت کردی زدم عکسی به« وال فیس بوکم»‏قشنگ و دلرباتر از« شکیرا»‏ فتوشاپش چنان کردم که گویینباشد دختری چون من به دنیا اگر چه چل بهار از من گذشتهنوشتم…
شعر طنز  پسر سوسول

شعر طنز " پسر سوسول "

۲۰۲۱ سال پیش
اتل متل توتولهاین پسره سوسوله‏ ‏موهاش همیشه سیخهنگاش همیشه میخه‏ ‏چت میکنه همیشهبی مخ زدن؟نمیشه‏ ‏پول از خودش ندارهباباش رو قال میذاره‏ ‏دی اند جیشو میپوشهمیشینه بعد یه گوشه‏ ‏زنگ میزنه به دافشمیبنده هی به نافش‏ ‏که من دوست میدارمتاج سرم میذارم‏…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (95)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (95)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (95) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (95) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (95) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (95) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (95) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (95) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (95)…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (94)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (94)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (94) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (94) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (94) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (94) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (94) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (94) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (94)…
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری44

ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری44

۲۰۲۱ سال پیش
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری44 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری44 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری44 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری44 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری44 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری44 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری44 ضایع…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (93)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (93)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (93) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (93) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (93) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (93) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (93) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (93) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (93)…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (92)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (92)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (92) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (92) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (92) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (92) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (92) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (92) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (92)…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (91)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (91)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (91) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (91) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (91) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (91) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (91) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (91) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (91)…
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری43

ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری43

۲۰۲۱ سال پیش
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری43 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری43 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری43 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری43 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری43 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری43 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری43 ضایع…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (90)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (90)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (90) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (90) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (90) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (90) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (90) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (90) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (90)…
شعر طنز  طعنه پژو به پراید

شعر طنز " طعنه پژو به پراید "

۲۰۲۱ سال پیش
‏ «پژو» یکروز طعنه زد به «پراید»‏که تو مسکین چقدر یابویی!‏با چنین شکل ضایعی باللهبی‌جهت توی برزن و کوییرنگ لیمویی مرا بنگرای که تیره، شبیه هندوییمن تمیزم ولی تو ماه به ماهمطلقاً دست و رو نمی‌شوییبچه می‌ترسد؛ آن‌طرفتر رو!‏که به هیئت شبیه لولوییمن نه…
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری42

ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری42

۲۰۲۱ سال پیش
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری42 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری42 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری42 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری42 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری42 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری42 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری42 ضایع…
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری41

ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری41

۲۰۲۱ سال پیش
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری41 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری41 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری41 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری41 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری41 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری41 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری41 ضایع…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (89)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (89)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (89) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (89) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (89) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (89) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (89) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (89) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (89)…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (88)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (88)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (88) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (88) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (88) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (88) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (88) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (88) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (88)…
انقد بدم میاد سری 38

انقد بدم میاد سری 38

۲۰۲۱ سال پیش
انقد بدم میاد سری 38 انقد بدم میاد سری 38 گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم
سری سوم جملات زیبا و دلگرم کننده

سري سوم جملات زيبا و دلگرم كننده

۲۰۲۱ سال پیش
سري سوم جملات زيبا و دلگرم كننده سري سوم جملات زيبا و دلگرم كننده سري سوم جملات زيبا و دلگرم كننده سري سوم جملات زيبا و دلگرم كننده سري سوم جملات زيبا و دلگرم كننده سري سوم جملات زيبا و دلگرم كننده سري سوم جملات زيبا و دلگرم كننده سري سوم جملات زيبا…
اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...7

اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...7

۲۰۲۱ سال پیش
اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...7 اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...7 اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...7 اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...7 اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...7 اسکرین شات های خنده دار فقط برای…
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری40

ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری40

۲۰۲۱ سال پیش
ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری40 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری40 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری40 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری40 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری40 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری40 ضایع بازی در حد پروفایل ..!! سری40 ضایع…
شعر طنز  سلام به یک دختر

شعر طنز " سلام به یک دختر "

۲۰۲۱ سال پیش
دختری از کوچه باغی میگذشتیک پسر در راه ناگه سبز گشت در پی اش افتاد و گفتا او سلامبعد از ان دیگر نگفت او یک کلام دختر اما ناگهان و بی درنگسوی او برگشت مانند پلنگ گفت با او بچه پروی خفنمی دهی زحمت به بانویی چو من؟ من که نامم هست آزیتای صدرمن که…
اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...6

اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...6

۲۰۲۱ سال پیش
اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...6 اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...6 اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...6 اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...6 اسکرین شات های خنده دار فقط برای خنده ...6 اسکرین شات های خنده دار فقط برای…
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (87)

مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (87)

۲۰۲۱ سال پیش
مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (87) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (87) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (87) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (87) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (87) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (87) مسخرشو درآوردن..!! تصاویر طنز (87)…
صفحه 2 از 23