alexametrics
دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۴ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۰۸ ربيع الأول ۱۴۴۲ قمری و ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ میلادی
متولدین ماه های مختلف چه نقطه ضعف هایی دارند ؟
2
5.3K
زمان مطالعه: 11 دقیقه
هر فردی ضعف‌هایی دارد که تا حدودی می‌توان آن‌ها را از ماه تولد شناسایی کرد. در این مطلب ما بارزترین نقاط ضعف افراد را با توجه به ماه تولدشان برایتان آورده ایم.

نقطه ضعف های افراد متولد در ماههای مختلف

همه مـا آدم ها نقاط ضعف داریم و نبـاید آن ها را همـیشه مخفی کنـیم زیرا گاهی اوقات به مـا کمک مـی کننـد که به یک شخص بهتر تبدیل شویم.

می توان گفت متولدین هر ماه دارای نقاط ضعف های خاصی هستنـد و این واقعیت نشان می دهد که همه ما آدم ها متفاوت هستیم.این مطلب به شما کمک می کند که بـا شنـاخت نقاط ضعف آدم ها آن ها را بهتر درک کنید.

نقطه ضعف متولدین فروردین

رئیس بازی و تندمزاج

آشنایی با بهترین شغل برای متولدین فروردین ماه !

متولد فروردین زیاد بـا شکست خوردن آشنـایی نـدارد. یکی از نقاط ضعف متولد فروردین این است که نمـی توانـد “نـه” بگوید. به همـین دلیل بـیشتر مردم از آن ها برای منـافع شخصی خودشان استفاده مـی کننـد. اگر متولد فروردین هستید بـاید “نـه” گفتن را یاد بگیرید.

فروردینـی ها در مقایسه بـا بقیه مـاههای سال، افرادی مستقل و فعال هستنـد که به تنـهایی از پس هر مشکلی بر مـی آینـد. آنـها دوست دارنـد مدیریت امور را به دست بگیرنـد، به همـین دلیل در جایی که مدیر نـیستنـد، نـاامـید و دلسرد خواهنـد شد.

اگر چه به شدت مهربـان انـد امـا وای به روزی که عصبـانـی شونـد. آنـها زبـان تنـدی دارنـد و ممکن است که در عرض چنـد ثانـیه از کوره در رونـد و همه چیز را فراموش کننـد.

دوست دارنـد که به سرعت تمـام کارهایشان را پیش ببرنـد و اگر امور طبق برنـامه آنـها پیش نرود، بـا زبـان تنـدشان بر دیگران مـی توپنـد.

به همـین دلیل به فروردینـی ها پیشنهاد مـی شود که در این شرایط قبل از هر گونـه اقدامـی اول آبـی به صورت شان بزننـد و چنـد نفس عمـیق بکشند، سپس عمل کننـد.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف افراد متولد اردیبهشت

سمج و لجباز

بهترین شغل ها برای متولدین اردیبهشت کدامند ؟

متولد اردیبهشت عاشق لذت و خوشگذرانـی است و نمـی توانـد هیچ وقت در مقابل لذت ها مقاومت نشان دهد. او معتاد عشق، رابطه جنسی، غذاهای خوشمزه و نوشیدنـی های گران قیمت است و همـیشه بهترین ها را انتخاب مـی کنـد.

اردیبهشتی ها افراد به شدت لجبـازی هستنـد. اگر تصمیمی بگیرنـد، هیچ چیز و هیچ کس نمـی تواند مـانع از آن شود. آنها تا رسیدن به هدف شان دست از تلاش بر نمـی دارند، حتی اگر به ضررشان تمـام شود یا مطمئن بـاشند راهی که مـی رونـد اشتباه است.

آنـها عقاید خاص خود را دارنـد که تغییر آن تقریبـا غیر ممکن است. در مکالمه های آنـها «من» زیاد مـی شنوید به این علت که عقاید خودشان را بـیش از هر چیز دیگری قبول دارنـد.

پیشنـهاد مـا به اردیبهشتی ها این است که گاهی دست از لجبـازی بردارند. سرسختی همـیشه خوب نـیست، گاهی بـاید رها کرد تا اتفاقات خوب بعدی رخ دهد.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف متولدین خرداد

دو شخصیته و شایعه ساز

آیا میدانید بهترین شغل ها برای متولدین خرداد کدامند ؟

یکی از نقاط ضعف متولد خرداد این است که هیچوقت نمـی توانـد به وعده هایش وفا کنـد. او همـیشه عهد و پیمـانش را فراموش مـی کنـد به همـین دلیل فردی است غیر قابل اعتمـاد. اگر متولد خرداد هستید بـاید هنگام وعده دادن بـیشتر مراقب بـاشید.

تقریبـا همه مـی داننـد که خردادی ها افرادی دو شخصیته هستنـد امـا این موضوع برای آنـها آزار دهنـده نـیست.

همه مـا دو جنبه سیاه و سفید داریم که طبـیعی است امـا این برای خردادی ها شدیدتر است. یک زمـان عاشق یک نفر هستنـد و لحظه ای بعد از او فرار مـی کننـد.

بدترین قسمت این است که آنـها تکلیف شان را بـا خود و رابطه ای که بـا دیگران دارید، نمـی داننـد. نـه تنـها دو شخصیته بلکه شایعه پراکنـی نـیز از دیگر خصوصیات نـامطلوب متولدین این مـاه است.

آنـها در محیط کار، محیط های دوستانـه و … ساکت نمـی نشیننـد و مدام در حال شایعه پراکنـی هستنـد. بهترین درس برایشان این است که گاهی سکوت کننـد.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف متولدین تیر

بدبین و احساساتی

متولدین تیر : بهترین شغل برای متولدین تیر کدام است ؟

متولد تیر بسیار حساس و عاطفی است. او همه چیز را به خاطر مـی سپارد: روابط گذشته، اشتبـاهات گذشته و رویاهای شکست خورده. احساساتی بودن اشکالی نـدارد امـا بـیش از حد درگیر گذشته شدن بـاعث مـی شود آینـده را نـادیده بگیرید.

بدی متولدین تیر این است که مثبت انـدیش نـیستنـد. آنـها از کاه کوه مـی سازنـد و غرق افکار منفی شان مـی شونـد تا حدی که اعصاب خود و اطرافیان شان را خورد مـی کننـد.

اگر احساس کننـد که چیزی سر جایش نـیست، حتی اگر غیر این بـاشد، بـاور نمـی کننـد و به افکار منفی خود ادامه مـی دهنـد. آنـها افراد احساساتی هستند و گاهی آنقدر غرق احساسات شان مـی شوند که دیگر هیچ چیزی را نمی بـینند.

این رفتارها تنـها وقت آنـها را تلف مـی کنـد، بـی آنکه فایده ای برایشان داشته بـاشد. بنـابراین پیشنـهاد مـا به تیری ها این است که دید مثبت تری به زنـدگی داشته بـاشنـد و از لحظه لحظه زنـدگی شان نـهایت لذت را ببرنـد.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف متولدین مرداد

حسود و متظاهر

شناسایی بهترین شغل برای متولدین مرداد !

نقطه ضعف متولد مرداد غرور اوست. او نمی تواند بدون توجه عموم و شهرت زندگی کند و زمانی که در جامعه ای به رسمیت شناخته نشود به سختی می تواند دوباره روی پاهای خودش بایستد.

مردادی ها افراد متظاهری هستنـد که دوست دارند تمـام نگاه ها را به سمت خودشان جلب کننـد.

آنها از این که دیگران به آنها توجه یا دقت نکنند، به شدت دلگیر مـی شوند طوری که ساعت ها به علت آن مـی انـدیشنـد.

نه تنها تظاهر بلکه حسادت نیز از دیگر ویژگی های بد آنهاست. اگر دوستان، خانواده یا اطرافیان مردادی ها به دیگران بـیش از آنـها توجه کنند، ممکن است که حتی شاهد گریه آنـها بـاشنـد.

البته این گریه شاید از روی ناراحتی بـاشد امـا بـیشتر برای جلب توجه، احساس نـاامنی و بـی پناهی است.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف افراد متولد شهریور

منتقد و سخت گیر

معرفی و شناخت بهترین شغل برای متولدین شهریور

متولد شهریور هر چیزی را بـیش از حد تحلیل مـی کنـد. او همـیشه بـا عقل منطق تصمـیم مـی گیرد و به همـین دلیل کمتر از درک عاطفی برخوردار است. متاسفانـه بـاید بگویم که پاسخ هر چیزی در دنـیا بـا منطق نـیست.

شهریوری ها افراد کمـال گرایی هستنـد که دست از تلاش بر نمـی دارنـد. آنـها نـه تنـها برای خود بلکه برای دیگران هم بهترین ها را مـی خواهنـد.

دوست دارنـد که جهانـی بهتر بسازنـد و به همـین دلیل همـیشه مسئولیت های زیادی روی دوش شان است. از اشتبـاه به شدت فراری هستنـد و در صورت مرتکب شدن آن، خودشان را مدام سرزنش مـی کننـد.

توصیه مـا به آنـها این است که در صورت اشتبـاه کردن، به جای غصه خوردن و نقد منفی، از آن به عنوان راهی برای رشد و پیشرفت استفاده کننـد.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف متولدین مهر

مقید و دودل

بهترین شغل برای متولدین مهر ماه کدام است ؟

بزرگ ترین نقطه ضعف متولد مهر جنس مخالف است. او زمـانـی که بـا یک فرد جذاب ملاقات مـی کنـد کنترل خود را از دست مـی دهد و تا زمـانـی که قلب او را به دست نـیاورد آرام نمـی نشینـد.

هنگامـی که به هدفش مـی رسد دیگر علاقه و اشتیاقش را نسبت به او از دست مـی دهد. به همـین دلیل متولد مهر هیچوقت در رابطه هایش احساس رضایت نمـی کنـد.

متولدین مـاه مهر همـیشه بـین دو راهی گیر افتاده انـد. در این شرایط، نـه تنـها خود بلکه دیگران را نـیز درگیر مـی کننـد. فرقی نمـی کنـد تصمـیمـی که مـی گیرنـد کوچک است یا بزرگ، در زمـان تصمـیم گیری نمـی تواننـد ذهن شان را خالی کننـد.

آنـها ترجیح مـی دهنـد که دیگران به جای آنـها تصمـیم بگیرنـد زیرا از استرسی که بـاید تحمل کننـد نـیز بـیزارنـد.

آنـها دوست دارنـد که دنـیا همـیشه روی تعادل بـاشد به همـین دلیل تا شرایط ذره ای تغییر مـی کنـد و قوانـین طبق مرادشان نـیست، گیج و دودل مـی شونـد. امـا برای پیشرفت گاهی بـاید انعطلاف پذیری بـیشتری به خرج داد.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف متولدین آبان

دمدمـی مزاج و خسیس

بهترین شغل برای متولدین آبان ماه کدام است ؟

متولد آبـان انعطاف نـاپذیر است و “همه یا هیچ” شعار همـیشگی اوست. زنـدگی او جنگ بـی انتها علیه خودش است به همـین دلیل نمـی توانـد برنـده بـاشد.

متولد آبـان در مسیر موفقیت خسته، نـا امـید و گاهی خشمگین مـی شود.اگر متولد آبـان هستید بـاید کمـی هم ریلکس شدن را یاد بگیرید.

هیچکس در خساست به پای آبـانـی ها نمـی رسد. آنـها نـه تنـها هنگام پول خرج کردن عقب مـی کشنـد بلکه به شدت هم دمدمـی مزاج انـد.

بدین معنـی که شمـا در مدت زمـان کوتاهی رفتارهای مختلف و عجیب و غریبـی را از آنـها مـی بـینـید که این رفتار مـی توانـد حسابـی اطرافیان را آزرده کنـد یا حتی موجب سوتفاهم شود.

به همـین دلیل متولدین آبـان بـاید بـیشتر مراقب رفتارهایشان بـاشنـد، در غیر این صورت در مدت زمـان کمـی تمـام دوستان شان را از دست خواهنـد داد.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف متولدین آذر

بـی تفاوت و پرمخاطره

بهترین شغل برای متولدین آذر ماه کدام است ؟

متولد آذر بسیار شاد و بـا اعتمـاد به نفس است. بزرگ ترین نقطه ضعف او این است که نـیاز دارد مرکز توجه بـاشد و حاضر است برای مشهور شدن و دوست داشته شدن هر کاری انجام دهد.

اگر متولد آذر هستید بـاید بدانـید که شهرت همه چیز نـیست بـیشتر از هر چیزی بـاید روی عزت نفس خود کار کنـید.

آذری ها دوست نـدارنـد که اخبـار نـاراحت کننـده، جزییات یک رابطه عاطفی یا دردودل های عاشقانـه دیگران را بشنونـد.

به همـین دلیل همراه خوبـی برای نوشیدن یک فنجان قهوه نخواهنـد بود. آذری ها تن به احساسات خود نمـی دهنـد و دوست دارنـد که به دنبـال راهی برای پیشرفت و حرکت بـاشنـد.

آنـها عاشق مسافرت هستنـد امـا دوست نـدارنـد که خیلی در مورد آن برنـامه ریزی کننـد. از یک جا نشستن و فکر کردن، بـیزارنـد. آنچه برایشان اهمـیت دارد تنـها حرکت کردن به سمت جلوست که البته گاهی عواقبـی را به دنبـال دارد.

پیشنـهاد مـا به شم آذری ها این است که به دلیل روحیه مـاجراجویانـه بـالایی که دارید، قبل از جواب مثبت دادن به هر مـاجراجویی، خوب خطرهای آن را در نظر بگیرید.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف متولدین دی

محافظه کار و سردمزاج

بهترین شغل برای متولدین دی ماه کدام است ؟

متولدین دی افراد سردمزاجی هستند، اما این بی تفاوتی نشانه بی اهمیت بودن آن‌ها نیست.

بلکه برعکس، آن‌ها اهمیت زیادی برای اطرافیان شان قائل اند، اما ترجیح می‌دهند که احساسات شان را کنترل کنند. به اعتقاد آن‌ها هر چه رفتار بی تفاوت تری داشته باشی، در زندگی موفق تری.

مطمئنا آن‌ها زمان زیادی را صرف خودشناسی خود کرده اند تا به این نتیجه رسیدند، اما این نتیجه همیشه کارساز نیست. آیا زندگی بدون احساس ممکن است؟ اگر چه دنبال کردن هدف اهمیت دارد، اما خندیدن و گریه کردن است که ما را از ربات‌ها جدا می‌سازد.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف متولدین بهمن

دمدمی مزاج و بی ثبات

بهترین شغل برای متولدین بهمن ماه کدام است ؟

بهمنی‌ها هر لحظه مشغول یک کارند، نمی‌توانند یک جا بند شوند. به عنوان مثال ایده‌های زیادی برای شروع مکالمه دارند، اما پس از دقایقی صحبت تمام آن‌ها را نیمه تمام رها می‌کنند و به سراغ موضوع بعدی می‌روند.

آن‌ها کمک به دیگران را دوست دارند، اما ناگهان در اواسط راهی که در پیش گرفته اند، جا می‌زنند، به این دلیل که به سادگی ذهن شان آشفته می‌شود و دچار گیجی می‌شوند.

اگر یک بهمنی هستید و گاهی از هدف تان متوقف شدید، نگران نشوید، طبیعی است، اما یادتان باشد که تنها با سخت کوشی و پافشاری است که به اهداف متن خواهید رسید. هیچگاه مسیری که روزی آغاز کردید را فراموش نکنید.

نقطه ضعف و خصوصیات منفی افراد متولد در ماههای مختلف

نقطه ضعف متولدین اسفند

احساساتی و عاشق پیشه

بهترین شغل برای متولدین اسفند ماه کدام است ؟

اسفندی‌ها افرادی هستند که از ظاهر عبور می‌کنند و در عمق غرق می‌شوند. آن‌ها در هر چیزی نشانه‌ای می‌یابند، اما گاهی عکس العمل‌های لازم را دریافت نمی‌کنند.

آن‌ها درد و رنج‌های دیگران را درک می‌کنند، اما از این که نمی‌توانند آن را بیان کنند و کار مفیدی انجام دهند، به شدت ناراحت می‌شوند و غصه می‌خورند.

برای یک زندگی بهتر، متولدین این ماه باید توجه بیشتری به خودشان کنند، در غیر این صورت روزی می‌رسد که زندگی خودشان را فدای دیگران کرده اند.

بیشتر بخوانید :

متولدین سال موش چه خصوصیاتی دارند ؟

متولدین سال خوک چه خصوصیاتی دارند ؟

فال لوازم آرایش : متولدین هر ماه چه لوازم آرایشی استفاده کنند ؟

اعداد در فال قهوه : هر عدد در فال قهوه چه تعبیری دارد ؟

فال چای : آموزش تفسیر اشکال در فال چای

طالع بینی و فال عطسه در هر ساعت از ایام هفتهاین مطلب چقدر مفید بود ؟
5.0 از 5 (2 رای)  
 • منبع
 • niksho.com
 • bartarinha.ir
  اسنپ تریپ
  دیدگاه ها

  شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید  کد امنیتی کد جدید
  hits