دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب درد : 44 نشانه و تعبیر درد کشیدن در خواب
11
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن درد تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های درد کشیدن در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب درد چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب درد ، تعبیر خواب درد کشیدن دیگران ، تعبیر خواب سر درد ، تعبیر خواب گلو درد و سرفه ، تعبیر خواب درد قفسه سینه و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب درد

تعبیر خواب درد

1- درد در خواب نشانه وجود یک بیماری نهفته است. اگر در واقعیت بیمار هستید و این خواب را ببینید تعبیرش همان رنجی است که در حال تجربه آن هستید.
2- دیدن درد به همراه خونریزی نشانه مشکلات سلامتی، بدهکاری، ورشکستگی است.
3- درد کشیدن برای زنان در خواب نشانه شکست عاطفی و بیماری های مربوط به زنان است.
4- درد کشیدن برای دختران نشانه شکست در ازدواج و بخت بد است. این درد همچنین نشانه انگیزه و تلاش شما برای بهتر کردن اوضاع می باشد.


تعبیر خواب درد ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
5- اگر کسی به خواب بیند که همه اندامهای او درد می کرد ، دلیل که مالی که دارد از دست او برود . اگر بیند که سرش درد می کرد ، دلیل که گناه بسیار کند و توبه باید کرد و صدقه باید داد .
6- اگر بیند که پیشانی او درد می کرد ، دلیل بر فساد دین و غم و اندوه کند .
7- اگر بیند که چشم وی درد می کرد و کسی او را دارو می کرد ، دلیل است که وی را راه نماید به حق .
8- اگر بیند که گوش او درد می کرد ، دلیل که از هر کسی سخن زشت و فحش شنود .
9- اگر بیند که زبانش درد می کرد ، یا در زبانش نقصانی است ، دلیل که سخنی گوید که وی را از آن وبالی رسد .
10- اگر این خواب را بازرگانی بیند درتجارت دروغ گوید . اگر زبان خویش رابریده بیند ، دلیل بود بر صلاح و پارسائی او .
11- اگر بیند که کامش درد می کرد ، دلیل کند که حق کسی منکر بود .
12- اگر بیند که دهانش درد می کرد ، دلیل است که غم و اندوه بسیار خورد .
13- اگر بیند که گردن او درد می کند ، دلیل که امانتی به گردن او است و آن امانت رانگذارد .
14- اگر بیند که دلش درد می کند ، دلیل که سخت و بی رحم است .
15- اگر بیند که شکمش درد می کند ، دلیل که مال حرام خورد .
16- اگر بیند که پشتش درد می کند ، دلیل که به سبب خویشان ، رنجور شود و آزار یابد و اگر بیند که جگرش درد می کرد دلیل که بر فرزندش مهر و شفقت دارد .
17- اگر بیند که دست او درد می کند ، دلیل که با همسایه یا برادر جفا کند .
18- اگر بیند که ساق او درد می کند ، دلیل که خویشان را جفا کند .
19- اگر بیند که انگشت او درد می کند ، دلیل که عیال خویش را برنجاند و او را غمگین کند .
20- اگر بیند که عورت او درد می کند ، دلیل که به فساد گراید .
21- اگر بیند که مقعدش درد می کند هم ، دلیل بر فساد کند .
22- اگر بیند که سرینش درد می کند ، دلیل که بر خویشان جفا کند .
23- اگر بیند که پای او درد می کند ، دلیل که بر زیر دستان شفقت نبردد و ایشان را خوار کند .


تعبیر خواب درد کشیدن دیگران

24- اگر درخواب شاهد درد کشیدن دیگران بودید تعبیرش این است که آن شخص به کمک شما نیاز دارد.

آنلی بیتون می‌گوید :
25ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال درد کشیدن هستند ، علامت آن است که در زندگی مرتکب اشتباهی خواهید شد .
26ـ اگر خواب ببینید درد می کشید ، معنایش این است که در حرفة خود با شک و تردید زیاد پیش می روید و همین امر باعث سوء استفاده دیگران از شما می گردد .


تعبیر خواب سر درد

27- سردرد در خواب نشانه اتفاق پیچیده ای است که شما نمی توانید آن را مدیریت کنید. به همین دلیل گیج و سردرگم هستید. سردرد همچنین نشانه بیماری است.
28- اگر در خواب دیدید که مغزتان درد می کرد تعبیرش این است که تنها هستید و می ترسید و در شرایط بدی گیر کرده اید.


تعبیر خواب گلو درد و سرفه

29- تعبیر گلو دردد در خواب نشانه مشکلات زناشویی است. مشکلاتی که قلب شما را آزرده است. شما چیزی می دانید که نمی خواهید دیگران متوجه شوند. این موضوع باعث افسردگی شما شده است.


تعبیر خواب دندان درد

30- اگر درخواب دیدید که دندانتان به شدت درد می کرد تعبیرش این است که فامیل یا یکی از نزدیکانتان بیمار است. سعی کنید بیشتر مراقب باشید.


تعبیر خواب درد چشم

31- دیدن درد چشم نشانه خیانت است. سعی کنید وجدان خود را قاضی کنید و به همسر یا خانواده خود خیانت نکنید وگرنه عواقب جبران ناپذیری در انتظارتان است.


تعبیر خواب درد قفسه سینه

32- اگر خواب دیدید که سینه تان درد می کرد تعبیرش این است که باید دیگران دوری کنید و به دیگران به راحتی اعتماد نکنید وگرنه ضربه سختی خواهید خورد.


تعبیر خواب کمر درد

33- درد کمر درخواب نشانه ناتوانی و ضعف شما در انجام کارهاست. مشکل بدی برایتان اتفاق افتاده و شما دچار غم و اندوه شده اید.
34- دیدن خواب درد کمر همچنین نشانه شکست مالی و اشتباهات جبران ناپذیر در زندگی است.


تعبیر خواب درد معده

35- اگر خواب دیدید که درد معده داشتید تعبیرش این است که مراقب درآمد خود باشید. احتمالا سرکسی را کلاه گذاشتید یا از راه نادرستی درآمدتان را به دست آورده اید.


تعبیر خواب درد دست

36- اگر در خواب دستتان درد می کرد تعبیرش این است که کار غلطی انجام می دهید. به کارها و تصمیما خود بیشتر فکر کنید تا دیگران را آزار ندهید.


تعبیر خواب درد انگشت دست

37- اگر خواب دیدید که انگشتتان درد می کرد تعبیرش این است که اگر فرزندی دارید باید مراقب باشید. ممکن است مشکلی برایش پیش آمده که به شما نمی گوید.


تعبیر خواب درد زانو

38- تعبیر درد زانو در خواب نشانه این است که شما قادر انجام کارهای بزرگ نیستید و به شدت ضعیف و ناتوانید. این بار شرایط از شما قوی تر شده است.


تعبیر خواب بدن دردی

39- تعبیر خواب درد اعضای بدن نشانه خستگی از کار و تلاش است. شما هر چه تلاش می کنید به جایی نمی رسید.

آنلی بیتون می‌گوید :
40ـ اگر در خواب احساس کنید جایی از بدنتان درد می کند ، علامت آن است که از انجام معاملاتی که سود ناچیزی نصیبتان کرده است ، پشیمان خواهید شد .
41- اگر خواب ببیند پشت او درد می کند ، نشانه آن است که به خاطر اهمال در پوشیدن لباس کافی بیمار خواهد شد ، و اگر خواب ببیند سردرد دارد ، معنایش این است که به خاطر کوشش بسیاری که برای رقابت و هم چشمی با دیگران انجام می دهد ، دچار اضطراب و نگرانی خواهد شد .


تعبیر خواب درد گردن

42- درد گردن در خواب نشانه این است که نسبت به دوستان و آَشنایان خود بی تفاوت هستید.


تعبیر خواب قلب درد

43- قلب درد نشانه شکست های عشقی و عاطفی است.

آنلی بیتون می‌گوید :
44- اگر دختری خواب ببیند قلبش درد می کند ، نشانة آن است که خواستگاری را به عقب می اندازد و او از این بابت رنج زیادی خواهد کشید .

ترجمه : معصومه راهی

تعبیر خواب درداین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (11 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits