دلگرم
امروز: سه شنبه, ۲۱ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۲۷ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب گدا : 16 نشانه و تعبیر گدایی کردن و گدا در خواب
45
زمان مطالعه: 3 دقیقه
خواب گدا دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن گدایی در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب گدایی چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب گدا ، تعبیر خواب گدایی ، تعبیر خواب گدا شدن ، تعبیر خواب زن گدا و... از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب گدا

1- گدا یا فرد نیازمند در خواب هشداری در مورد مسائل است. این خواب به شما میگوید که روی نقاط ضعف خود متمرکز شوید و نقاط قوت خود را بیشتر کنید. در بعضی از کتاب های تعبیر خواب نشانه صلح و شانس و رفاه و دوره ای شگفت انگیز است.
2- تعبیر دیدن گدای ناشناس در خواب نشانه این است که شما به دنبال راهی برای کمک به دیگران هستید. تصمیم های شما در زندگی نقش مهمی خواهد داشت.
3- اگر در خواب دیدید که با گدا دوست شدید تعبیرش این است که مشکلات زیادی سر راهتان قرار دارد. سعی کنید به هر کسی اعتماد نکنید. شاید کسی در تلاش است اعتماد شما را جلب کند.
4- اگر در خواب دیدید که گدا از شما چیزی خواست تعبیرش این است که دخالت های شخصی در نزدگی و کار شما را با مشکل مواجه کرده است. سعی کنید توجه بیشتری روی خود و خانه خود داشته باشید.
5- اگر گدا به در خانه شما آمد و شما به او کمک کردید تعبیرش این است که سخاوت شما در زندگی زیاد است و از این راه قطعا به پیشرفت و موفقیت خواهید رسید ولی اگر کمک نکرده اید تعبیرش برعکس است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
6- گدا در خوابهای ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکو کار که بدو ن آشنائی قبلی به ما محبت می کند و خیر و خوبی می رساند .

لوک اویتنهاو می گوید :
7- تعبیر خواب گدا : شکست و مشکلات
8- تعبیر چیز به گدا دادن : برای کارهای خوبتان از شما تمجید خواهد شد


تعبیر خواب گدایی

محمدبن سیرین گوید :
9- اگر در خواب دید گدائی می کرد و مردم او را چیزی می دادند ، دلیل خیر وبرکت است .

تعبیر خواب گدایی امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
10- دیدن گدائی بر چهار وجه است . اول : خیر و برکت . دوم : منفعت . سوم : معیشت . چهارم : عز وجاه .

تعبیر خواب گدا شدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- اگر ببینید خودتان گدا شده اید خوب است و خواب شما می گوید نیکی می کنید .
12- اگر در خواب ببینید که گدا شده اید و از مردم کمک می خواهید خواب شما می گوید به دیگران محبت و کمک می کنید و کسی از این نیکی و خوبی آگاه نمی شود .
13- اگر دیدید به صدای بلند گدائی می کنید و کمک می خواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر آن را نمی دانند و سپاسگزاری نمی کنند .

لوک اویتنهاو می گوید :
14- تعبیر خواب گدا بودن : هدیه خواهید گرفت


تعبیر خواب زن گدا

15- اگر در خواب گدای زنی را دیدید تعبیرش این است که به زودی ازدواج شاد وموفقی درانتظارتان خواهد بود.
16-اگر زن متاهلی خواب دید که شوهرش گدا شده تعبیرش این است که باید مراقب باشد زن های دیگر شوهرش را گول نزنند. به گفته میلر این خواب نشان دهنده دوران سخت است.


تهیه و ترجمه (مجله دلگرم)

separator lineاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (45 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits