دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۳ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۰۹ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب اشک : 16 نشانه و تعبیر اشک و اشک ریختن در خواب
32
زمان مطالعه: 4 دقیقه
خواب اشک دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن اشک در خواب را در دلگرم بخوانید ...

اشک در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب اشک ، تعبیر خواب اشک بچه ، تعبیر خواب اشک مرد ، تعبیر خواب اشک کودک ، تعبیر خواب اشک دیگران ، تعبیر خواب اشک خون و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب اشک

1- اشک در خواب نشانه خوشبختی و شادی است. این خواب همچنین نماد افرادی است که این شادی را با آن ها در میان می گذارند.
2- اگر زنی را در حال اشک ریختن دیدید تعبیرش این است که شما نگران آینده و ازدواجتان هستید. همچنین این خواب نشانه فرار از مسئولیت های خانه است.
3- اگر در خواب دیدید که اشک از روی صورت شما سرازیر شد تعبیرش این است که به زودی اتفاق خوبی برایتان رخ خواهد داد.
4- تعبیر اشک ناراحتی در خواب شنیدن خبرهای بد است.
5- اگر درخواب دیدید که به خاطر از دست دادن کسی اشک می ریختید تعبیرش این است که به زودی به مراسم دعوت می شوید که در آن اتفاقات بدی خواهد افتاد. احتمالا این مراسم تدفین خواهد بود.

ابراهیم کرمانی گوید :
6- اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید ، دلیل که شادی و خرمی یابد . اگر بینداشگ بارید ، دلیل که غمگین و دردمند شود . اگر بیند که بی گریه اشگ به روی او بود ، دلیل که وی را به سخن طعنه زنند . اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ گرد و خاک جمع شده بود ، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد . اگر دید اشگ به روی او فرودآمد ، دلیل که مال خویش را هزینه کند .

تعبیر خواب اشک امام صادق (ع)

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
7- در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود ،
اول : شادی و خرمی ،
دوم : غم و اندوه ،
سوم : نعمت بود .

لوک اویتنهاو می گوید :
8- تعبیر خواب اشک : شادی ، نیکبختی

تعبیر خواب اشک بچه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
9- بچه ها اشک می ریزند : ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد .

تعبیر خواب اشک مرد

10- گریه مردان در خواب نشانه تغییرات مثبت در زندگی مادی و فرصت های خوبی است که با آن روبرو می شوید.

تعبیر خواب اشک کودک

11- اشک کودک در خواب نشانه فراوانی و نعمت است. هر اندازه کودک اشک ریخت به همان اندازه مال و ثروت شما افزایش خواهد یافت و هر کاری که انجام می دهید با شادی و موفقیت آمیز خواهد بود.

تعبیر خواب اشک دیگران

12- تعبیر اشک دیگران در خواب این است که آن شخص باعث خوشبختی و شادی شما خواهد شد. اگر آن شخص را می شناختید سعی کنید بیشتر به او نزدیک شوید و نصیحت های او را انجام دهید. اگر این فرد پس از گریه کردن خوشحال شد تعبیرش این است که خبرهای خوبی به شما خواهد رسید و شما خوشحال خواهید شد.
13- تعبیر دیگر دیدن خواب اشک دیگران این است که شریاط شما تغییر پیدا کرده و کارتان بهتر و راحت تر شده است.

تعبیر خواب اشک خون

14- تعبیر اشک خونی درخواب نشانه رسوایی است. همچنین این خواب نشانه ضعف و عزت نفس پایین است.

تعبیر خواب چشم اشکی

15- تعبیر دیدن چشمان اشکی در خواب نشانه گناه و پشیمانی برای کاری است که اخیرا انجام داده اید. شما منتظر هستید تا اشتباه خود را جبران کنید و به آرامش برسید.

تعبیر خواب اشک شوق

16- اشک شوق در خواب نشانه برآورده شدن حاجات است.

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر و تفسیر گریه کردن در خواب چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (32 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !

hits