مجله دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۸ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
تعبیر خواب روباه : 33 نشانه و تعبیر دیدن روباه در خواب
17
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب دیدن روباه تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن روباه در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب روباه دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر دیدن خواب روباه ( تعبیر خواب شکار روباه ، تعبیر خواب دنبال روباه دویدن ، تعبیر خواب گرفتن روباه ، تعبیر خواب گرفتن روباه ، تعبیر خواب خوردن روباه و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب روباه

1- دیدن روباه در خواب نشانه وجود فردی فریبکار و حیله گر است. همچنین نشانه حل هوشمندانه مشکلات و چالش های زندگی و رفتار غیر قابل پیش بینی شماست.
2- اگر از آن دسته افرادی هستید که زیاد خواب روباه می بینید به شما هشدار می دهیم بیشتر حواستان را جمع کنید زیرا ممکن است سرتان کلاه رفته باشد و خودتان از این موضوع باخبر نباشید.
3- اگر در خواب به طور غیر منتظره ای با روباه روبرو شدید تعبیرش این است که به طور غیر منتظره ای صاحب پول زیادی می شوید. ممکن است در قرعه کشی برنده شوید.
4- اگر خواب دیدید که روباه شما را تعقیب کرد تعبیرش این است که خطر در کمین شماست.
5- تعبیر دویدن روباه در خواب نشانه این است که دشمنانتان از شما می ترسند و سعی می کنند از شما دور شوند.
6- اگر در خواب دیدید که روباه طعمه خود را رها کرد تعبیرش این است که به خاطر هوش و زیرکی خود سعی می کنید در مسیری که هستید با همین قدرت پیش بروید.
7- اگر خواب دیدید که روباه مشغول تمیز کردن خود بود تعبیرش این است که به دلیل پیشرفت هایی که در زندگی داشتید دشمنان زیادی پیدا کرده اید. آن ها میخواهند شما را از پای در بیاورند به همین دلیل در حال برنامه ریزی و آماده کردن زمینه های آن هستند. سعی کنید حواستان را بیش از پیش جمع کنید تا گرفتار دسیسه های آن ها نشوید.


تعبیر خواب روباه ابن سیرین

محمدبن سیرین گوید :
8- روباه درخواب مردی مکار ، غدار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او .
9- اگر خواب ببیند که با روباه در جنگ و نبرد بود ، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند . اگر بیند روباه راهی جست ، دلیل که از پریان ترسیده گردد .
10- اگر بیند با روباه بازی می کرد یا خواست او را برانگیزاند ، دلیل که زنی او دوست دارد ، ولیکن دوستی او ضعیف است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن .
12- اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته اید و به دنبال خود می کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می آید . او زنی است فریبکار و نمام و فتنه انگیز . حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد .
13- اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید .
14- اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می شوید .
15- اگر ببینید روباهی را می خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می کنیدکه محیل است یا او نیرنگ و فریب در کار شما میکند . احتمال دارد او زن باشد .به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می کند .


تعبیر خواب بچه روباه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
16- اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می کند و می ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد . به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
17- دیدن روباه دشمن است که اظهار دوستی نماید

آنلی بیتون می‌گوید :
18- اگر خواب ببینید روباهی دزدانه وارد حیاط خانة شما می شود ، نشانة آن است که نسبت به روابط دوستانة شما حسادت می ورزند . مراقب باشید ، با زیرکی می خواهند به شهرت شما آسیب وارد کنند .


تعبیر خواب شکار روباه

19- تعبیر دیدن شکار روباه در خواب نشانه این است که شما حیله و فریب دشمنان را می شناسید و آن ها را سرکوب میکنید.
20- اگر در خواب دیدید که روی اسب نشسته بودید و روباه را شکار کردید تعبیرش این است که آماده اید تا با چالش های زندگی مبارزه کنید و در این راه مسمم هستید و اجازه نمی دهید کسی شما را از مسیری که هستید خارج کند.


تعبیر خواب دنبال روباه دویدن

21- اگر شما در خواب شکارچی بودید و روباه را تعقیب میکردید تعبیرش این است که با تصمیمات درست و به موقع باعث شکست دشمنانتان خواهید شد.

آنلی بیتون می‌گوید :
22- اگر خواب ببینید به دنبال روباهی می دوید ، علامت آن است که درگیر معاملات نا مطمئن خواهید شد و همچنین به روابط عاطفی مخاطره آمیزی مبتلا خواهید گشت .


تعبیر خواب گرفتن روباه

23- اگر خواب دیدید که روباه را گرفتید تعبیرش این است که شخصی از پول و موقعیت شما استفاده کرده و شما به موقع مچ او را گرفتید.


تعبیر خواب کشتن روباه

24- اگر خواب دیدید که روباه را کشتید تعبیرش این است که از هر چیزی که شما را آزار داده به زودی خلاص خواهید شد.
25- تعبیر دیگر خواب کشتن روباه پیدا کردن راه حل برای مشکلاتتان است.

آنلی بیتون می‌گوید :
26ـ تعبیر کشتن روباه در خواب آن است که در هر کاری موفق می شوید .


تعبیر خواب روباه مرده

27- تعبیر دیدن روباه مرده در خواب نشانه پیروزی در سرمایه گذاری ها و پروژه های کاری است. شما در کار خود به فردی بی رقیب تبدیل شده اید.


تعبیر خواب حمله روباه

28- خواب دیدن حمله روباه که رقبای شما بسیار باهوش و توانمند هستند. نه تنها آن ها را دست کم نگیرید بلکه باید برای مهار آن ها راه حلی بیاندیشید.


تعبیر خواب روباه اهلی

29- تعبیر دیدن روباه اهلی و خانگی در خواب این است که می دانید دشمنی فریبکار در نزدیک خود دارید اما رفتار شما با او مهربان است و در عین حال حواستان به او هست و اجازه نمی دهید به شما آسیب بزند.


تعبیر خواب روباه در قفس

30- تعبیر دیدن روباه در قفس این است که دشمنان ضعیفی دارید و آنقدر قدرتمند شده اید که اجازه نمی دهید هیچ کس مانع کار شما شوید. برخی اوقات این خواب نشانه پیشرفت شغلی و پیروزی در قمار است.


تعبیر خواب خوردن روباه

31- تعبیر خواب روباه در قفس نشانه اختلاف نظر با شخص فریبکار و حیله گر است. این اختلاف نظر سرانجام باعث پایان رابطه با شما خواهد شد.


تعبیر خواب دم روباه

32- تعبیر دیدن دم روباه در خواب نشانه شانس و فعالیت های سرگرم کننده است. هر چه دم روباه زیباتر باشد تعبیرش بهتر است.

تعبیر خواب پوست روباه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
33- نوشته اند داشتن پوست روباه مال است و اگر دیدید شیر روباه را می خورید از غم رهایی می یابید . پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است .


ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

45 نشانه و تعبیر دیدن سگ در خواب | دلگرم

تعبیر خواب گرگ : 68 نشانه و تفسیر دیدن گرگ در خواب | دلگرم


این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (17 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • mydreamsymbolism.com
قرآن آنلاین
۱ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

دریای وحشی | ۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم یک بچه روباه نزدیک خانه ام دیدم و میخواستم عکسش بگیرم.شوهرم اون رو بغل کرد که بهش شیر بده یهویی دیدم خواهرم داره به بچه روباه شیر میده
تعبیرش چیه ؟
0
9