دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۲ ذو الحجة ۱۴۴۲ قمری و ۰۲ اوت ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر دیدن روح در خواب چیست ؟
4
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب دیدن روح تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن روح در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب روح دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب روح ( خواب ارواح دیدن ، تعبیر خواب شبح ، خواب روح بودن ، تعبیر خواب ترس از روح ، و... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب روح و جن

1- روح در خواب نشانه مسائل حل نشده در زندگی است. مسائلی که هنوز روی شما تاثیر منفی گذاشته است. این مشکلات شامل برخی داستان های عاشقانه، خاطرات دردناک و افرادی است که نمی توانید آن ها را ببخشید یا فراموش کنید. این خواب همچنین نشانه عشق و لذت و عصبانیت یا خجالت است.
2- اگر در خواب یک روح دیدید تعبیرش این است که از لحاظ عاطفی پریشان شده اید و اخیرا تحت تاثیر قرار گرفته اید. شاید چیزهایی در زندگی تان وجود دارد که شما را آزار میدهد. شاید موضوع بزرگی نباشد اما ممکن است روی شما تاثیر بدی بگذارد. در برخی موارد این خواب نشانه منزوی شدن شماست.
3- اگر در عالم خواب روح کسی را دیدید که در واقعیت زنده است تعبیرش این است که این شخص نیت بدی نسبت به شما دارد. سعی کنید بیشتر مراقب او باشید.
4- اگر خواب دیدید که روح شما را تعقیب کرد تعبیرش این است که شما نمی توانید با گذشته خود و با واقعیت روبرو شوید. سعی کنید افکار منفی و مشکلات تلخ گذشته را فراموش کنید.
5- دیدن روح از راه دور نشانه قربانی شدن یا فریب و خیانت است. زندگی شما ممکن است در آینده با چالش جدی روبرو شود. بعضی اوقات این خواب نشانه موقعیت ها و اتفاقات غیر قابل توضیح در آینده است.
6- اگر در خواب دیدید که چندین روح گرد هم جمع شده بودند تعبیرش این است که از نظر عاطفی به برخی موقعیت های گذشته دلبسته شده اید و این موضوع باعث شده شما از حرکت بایستید.
7- اگر خواب دیدید که روح شخصی که می شناختید به سراغ شما آمد تعبیرش این است که مسائل حل نشده ای با آن شخص دارید که علاوه بر اینکه رابطه شما را با او به هم زده و باعث آزار شما شده و پیشرفت را از شما گرفته است.
8- اگر خواب دیدید که تلاش میکنید تا روح را بکشید تعبیرش این است که با برخی اعضای خانواده تان دچار دیگری و اختلاف نظر شدید. مسائلی که درباره آن مشاجره میکنید مربوط به گذشته است و فراموش کردن آن کار ساده ای است.
9- اگر در خواب دیدید که روح اجسام را حرکت می داد تعبیرش این است که اشتباهاتی مرتکب شده اید و این اشتباهات باعث شده زندگیتان به طور کامل زیرو رو شود.
10- اگر خواب دیدید که روح را دوست داشتید یا با او دوست بودید تعبیرش این است که احتمال دارد او از شما خوشحال یا ناراضی باشد. اگر حال او خوب بود و با شما دوستانه رفتار کرد تعبیرش این است که با کارهای خوبی که انجام داده اید او را شاد کرده اید و اگر روح ناراحت بود تعبیرش برعکس است.
11- تعبیر دیدن روح متحرک در خواب نشانه این است که افرادی که با شما حسادت میکنند، شما را فریب می دهند. آن ها به خوشبختی و موفقیت شما حسادت می کنند.

آنلی بیتون می‌گوید :
12ـ اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند ، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد .
13ـ اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید ، نشانة آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد .
14ـ اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ، با چهرهایی شاد ایستاده اند ، دلالت بر آن دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت می رسید ، اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد .
15ـ اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان می خورد ، علامت آن است که در مطالعة آثار علمی پیشرفت می کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند می شوید . اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود .
12ـ اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیاتند مشاهده کنید ، نشانة آن است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است . باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید . اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود ، علامت آن است که دوست شما به زودی خواهد مرد .
13ـ اگر خواب ببینید روح از جسم جدا شما می شود ، علامت آن است که برای افکاری بیهوده ، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید .
14ـ اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول کرده است ، نشانه آن است که با تمام وجود حرفة خود را عزیز بدارد و نقشهای احساساتی را رها کند . به امتیاز و شهرتی دست خواهد یافت .
15ـ اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است ، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد ، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد .
16ـ اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با لباس نازک بر صحنه نمایش نقش ایفا می کند ، نشانه آن است که در کار بزرگی از رقیب خود پیشی خواهد گرفت .
17ـ اگر خواب ببینید دربارة فناناپذیری روح خود با دیگران گفتگو می کنید ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره می گیرید . و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می برید .
18- تعبیر خواب صحبت کردن با ارواح در خواب این است که یکی از نزدیکان تان شما را فریب می دهد. سعی کنید از افرادی که به آن ها اعتماد ندارید دوری نکنید و بیشتر از خود مراقبت کنید.
19ـ اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می زنند ، نشانه آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت .
20ـ اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می کند ، نشانة آن است که اگر می خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید .
21ـ اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانة آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد .
22ـ اگر خواب ببینید ارواح موزیک می نوازند ، نشانة آن است که تغییرات نامساعدی در زندگانی شما پدیدار می شود ، و اندوه به محیط خانة شما راه می یابد .


تعبیر خواب روح بودن

23- اگر در عالم رویا دیدید که تبدیل به روح شدید تعبیرش این است که از گذشته خود می ترسید. شاید گناه بزرگی متحمل شده اید. یا یک خاطره دردناک یا افکار سرکوب شده دارید. بعضی اوقات این خواب نشانه احساس پشیمانی و غم و اندوه شما را نشان می دهد.شاید به دلایلی مجبور شده اید که خواسته های خود را قربانی کنید.


تعبیر خواب روح نامرئی

24- اگر در خواب دیدید که روح نامرئی را لمس کردید تعبیرش این است که افکار و احساسات شما سرکوب شده و آماده مقابله با آن ها نیستید.


تعبیر خواب شبح

25- دیدن روح مرده و بی حرکت و مرده در خواب نشانه احساس پشیمانی یا گناه شما را نسبت به شخصی که در خواب می بینید نشان میدهد. شاید درحق او کاری کردید که در حال حاضر به شدت پشیمان شده اید.


تعبیر خواب ارواح خبیث و جن

26- اگر در خواب دیدید که ارواح خبیث و شیطانی تلاش میکردند که شما را بکشند تعبیرش این است که احتمالا در حق کسی بدی کردید و او شما را نفرین کرده است. این موضوع باعث شده که تمام انرژی های های منفی را به دنبال خود داشته باشید و مدام آسیب ببینید.
27- تعبیر حمله ارواح این است که هنوز هم درگیر اشتباهات گذشته اید و هنوز هم تاوان اشتباهات خود را می پردازید.
27- اگر خواب دیدید که ارواح سعی می کردند با شما ارتباط برقرار کنند یا به شما نزدیک شوند تعبیرش این است که مشکلات و سختی ها دست از شما نمی کشند. بعضی اوقات این خواب نشانه درگیری با برخی رقبا و افرادی است که می خواهند به شما آسیب بزنند.


تعبیر خواب ترس از روح

28- اگر خواب دیدید که از ارواح ترسیدید تعبیرش این است که خبرهای بدی به شما خواهد رسید. شاید این خبر، خبر مرگ یکی از عزیزان یا دعوت به مراسم خاکسپاری باشد. اگر خواب دیدید که روح شما را ترساند تعبیرش این است که دشمنانان باعث آسیب به شما خواهند شد.


تعبیر خواب روح سفید

29- تعبیر دیدن ارواح سفید در خواب نشانه خوشبختی در آینده نزدیک است. گاهی این خواب نشانه خبر خوبی است که به زودی خواهید شنید.

آنلی بیتون می‌گوید :
30- ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود ، نشانة‌آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است .


تعبیر خواب روح سیاه

31- تعبیر دیدن ارواح سیاه در خواب نشانه بدشانسی و بدبختی و از دست دادن عزیزان و بیماری و مشکلات بزرگ است.

آنلی بیتون می‌گوید :
32ـ اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود ، نشانه آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد .


تعبیر خواب روح عصبانی

33- دیدن روح عصبانی و خشمگین در خواب نشانه تغییراتی است که در زندگی اتفاق افتاده است . این تغییرات شما را بسیار عصبانی و ناراحت کرده و نمی توانید با آن ها مقابله کنید.


تعبیر خواب روح پدر

آنلی بیتون می‌گوید :
34ـ اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید ، نشانة آن است که در معرض خطر قرار گرفته اید . باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید .


تعبیر خواب روح خود

آنلی بیتون می‌گوید :
35ـ اگر در خواب روح خود را ببینید ، نشانة آن است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید و در طول همة راه از نومیدی رنج می کشید .


تعبیر خواب احضار روح

آنلی بیتون می‌گوید :
36- اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید ، نشانة آن است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ، بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت .


ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب مرده : دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟ | دلگرم

22 نشانه و تعبیر دیدن مرده متحرک ( زامبی ) در خواب | دلگرماین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (4 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
  • mydreamsymbolism.com
۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
Yasamin | ۵ ماه پیش
تعبیرخواب شعرخواندن مرده با صدای ضعیف درخواب چیست؟
0
0
hits