دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۰۳ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۵ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۳ مه ۲۰۲۴ میلادی
دیدن تشییع جنازه در خواب
15
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب آتشفشان دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های آتشفشان در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب خاکسپاری (تشییع جنازه) چه تعبیری دارد ؟

دلگرم: تعبیر خواب خاکسپاری ( تعبیر خواب رفتن به مراسم خاکسپاری ، تعبیر خواب تشیع جنازه خود ، تعبیر خواب مراسم خاکسپاری والدین ، تعبیر خواب خاکسپاری غریبه و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف، تعابیر و تفاسیر زیادی دارد ، ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم .

separator line

تعبیر خواب خاکسپاری

1- مراسم عزاداری و خاکسپاری در خواب نشانه ترس از مرگ و همچنین غم و اندوه است.
2- تعبیر دیدن خواب خاکسپاری همچنین نشانه غم و اندوه و ضرر و زیان مالی می باشد.
3- تعبیر خواب عزاداری این است که سعی می کنید از شر عادات بد در زندگی خلاص شوید. شما ممکن است در زندگی تصمیمات اشتباهی بگیرید و به همین دلیل می خواهید به زندگی ادامه دهید.
4- تعبیر دیدن خواب خاکسپاری همچنین نشانه احساسات منفی مانند خشم و ترس است.

لوک اویتنهاو می گوید :
5- تعبیر خواب خاکسپاری خویشاوند ،رنج و محنت است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
6- تعبیر دیدن یک خاکسپاری در خواب این است که از شر عادات بد خود خلاص شده اید و خودتان را از یک موقعیت منفی رهانیده اید. شما بالاخره چیزی را رها می کنید و اجازه می دهید که برود


تعبیر خواب رفتن به مراسم خاکسپاری

7- اگر خواب دیدید که به مراسم خاکسپاری رفتید تعبیرش این است که برخی روابط پایان خواهد یافت.
8- تعبیر خواب رفتن به مراسم خاکسپاری این است که از شما دعوت می شود تا خشم و ناراحتی را دور بریزید و خود را رها کنید. این خواب همچنین نشانه غم و اندوه و عدم آمادگی شما برای حرکت روبه جلوست.
9- اگر درخواب دیدید که در یک روز بارانی به مراسم تشییع جنازه رفتید تعبیرش این است که زودی به بیماری دچار خواهید شد.
10- اگر در خواب دیدید که در یک روز آفتابی به مراسم ختم رفتید تعبیرش این است که در آینده ای نزدیک خبری خوب را خواهید شنید. شاید در حال حاضر دچار مشکلات زیادی شده باشید اما آینده روشنی در انتظارتان خواهد بود.
11- اگر در خواب دیدید که در مراسم خاکسپاری لباس عروس پوشیده بودید تعبیرش این است که عشق و علاقه را در خود کشتید و به رابطه عاشقانه خود پایان دادید. این خواب همچنین نشانه شکست عشقی و عاطفی در زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :
12- تعبیر مراسم خاکسپاری در خواب ، آشناییهای مفید و یا دریافت ارث است

آنلی بیتون می‌گوید :
13ـ تعیبر دیدن مراسم خاکسپاری در خواب ، علامت ازدواجی نامبارک و داشتن فرزندی بیمار است .
14ـ دیدن مراسم خاکسپاری بچه ( فرزند خود ) در خواب ، نشانه سلامت اعضای خانواده است ، اما یکی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد .
15ـ دیدن مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است .

هانس کورت می‌گوید :
16- اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکانتان شرکت می‌کنید ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتاری و بیماری نشوید .

لیلا برایت می‌گوید :
17- اگر با لباس مشکی در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کنید ، تعبیرش آن است که یکی از نزدیکان خود را از دست می‌دهید ،
18- دیدن خواب مراسم خاکسپاری پدر یا مادر خود ، نشانه‌ی شکست در انجام کارها است

هانس کورت می‌گوید :
19- اگر خواب ببینید در مراسم خاکسپاری همه ناراحت و غمگین باشند ، به این معنا است که دچار غم و اندوه می‌شوید .


تعبیر خواب تشیع جنازه خودم

20- اگر خواب دیدید که در تشیع جنازه خود شرکت کردید تعبیرش این است که از زندگی راضی نیستید و نمی خواهید بیش از این ادامه دهید.
21- تعبیر دیدن تشییع جنازه خود در خواب همچنین نشانه پایان دادن به زندگی و نشانه سرکوب برخی احساسات است.

لوک اویتنهاو می گوید :
22- خواب مراسم خاکسپاری خود تعبیرش افکار بیهوده است


تعبیر خواب مراسم خاکسپاری والدین

23- تعبیر رفتن به مراسم خاکسپاری والدین در حالی که آنها هنوز زنده بودند این است که والدینتان از شما بسیار ناراحت و اندوهگین هستند و از شما گله دارند. سعی کنید دل آن ها را به دست بیاورید.


تعبیر خواب تشیع جنازه دوست نزدیک

24- اگر در خواب دیدید که در تشیع جنازه دوست نزدیک خود شرکت کردید تعبیرش این است که در برخورد با دوستان و نزدیکانتان دچار نگرانی هستید و نمی توانید به آن ها اعتماد کنید. سعی کنید اگر به آن ها اعتماد ندارید بیش از حد نزدیکشان نشوید و فاصله را حفظ کنید.
25- به تعبیر دیگر این خواب، دوستان شما از شما ناراحت هستند زیرا به آن ها آسیب رسانده اید. اگر اینطور است و در عالم واقعیت همچنین شرایطی داشتید سعی کنید هر چه زودتر دل آن هارا بدست بیاورید.


تعبیر خواب خاکسپاری غریبه

26- تعبیر دیدن خواب خاکسپاری غریبه این است که نیاز دارید تا خود را از برخی شرایط و موقعیت ها خلاص کنید. این خواب گاهی اوقات می تواند نشان دهنده شکست شما باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :
27- دیدن خواب خاکسپاری یک بیگانه تعبیرش ارث است

آنلی بیتون می‌گوید :
28- تعبیر دیدن مراسم خاکسپاری فردی بیگانه در خواب ، دلالت بر نگرانیهای ناگهانی دارد .
29- اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم خاکسپاری فردی غریبه شرکت کرده است ، تعبیرش آن است که بزودی بیوه خواهد شد

لیلا برایت می‌گوید :
30- اگر در خواب ، مراسم خاکسپاری یک غریبه را ببینید ، نشانه‌ی به دست آوردن پول و ثروت است .


تعبیر خواب تشییع جنازه

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
31- خواب دیدن مراسم تشییع جنازه تان نمادی از پایان یافتن یک موقعیت یا جنبه ای از خودتان است. شما ممکن است برخی از احساساتتان یا قسمت هایی از خودتان را سرکوب کنید.
32- خواب تشییع جنازه ممکن است سیگنالی برای شما باشد که این احساسات را شناسایی کرده تایید کنید. به جای رودر رو شدن با یک موقعیت، شما آن را دفن می کنید و تلاش می کنید که فراموشش کنید.
33- اگر مرگتان نزدیک است، خواب دیدن مراسم تشییع جنازه ممکن است به احساسات و نگرانی های شما در مورد مرگتان مربوط باشد
34- خواب دیدن اینکه شما در مراسم تشییع جنازه دیگری هستید بیانگر این است که یک رابطه ی قدیمی را دفن می کنید و در گذشته را می گذارید. شما ممکن است برخی احساسات را که به آن ها چسبیده بودید رها کنید (غیظ، خشم، خصومت در مورد کسی)
35- خواب دیدن اینکه در مراسم تشییع جنازه پدر مادرتان که هنوز زنده هستند شرکت می کنید بیانگر این است که نیاز دارید که خودتان را از زیر یوق پدر یا مادرتان جدا کنید. نماد مرگ، ممکن است بیانگر شجاعت و جراتی باشد که نیاز دارید برای رفتن به مرحله ی بعد به سمت استقلال و خودمختاری تان، به کار بگیرید
36- خواب دیدن اینکه شما در مراسم تشییع جنازه ی یک فرد غریبه هستید بیانگر چیزی در زندگی تان است که نیاز دارید بهش استراحت دهید یا کنارش گذارید تا بتوانید فضا برای چیز جدید ایجاد کنید. شما نیاز دارید که بیشتر روی اینکه چه جنبه یا مولفه ی زندگی تان را نیاز دارد .


تعبیر خواب تدفین مرده

لیلا برایت می‌گوید :
37- دیدن مراسم تدفین مرده ( یک شخص بلند مرتبه) در خواب ، نشانه‌ی موقعیت‌های خوب شغلی است .
38- اگر در خواب مشاهده کنید که با خانواده‌ی خود به یک مراسم تدفین می‌روید ، نشانه‌ی جدایی از دوستان است .

آنلی بیتون می‌گوید :
39- اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شرکت کرده اید و آفتاب بر عزاداران می تابد ، تعبیرش سلامتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانه در راه بودن جشن ازدواج یکی از اقوام شماست .
40- اگر خواب ببینید در مراسم تدفین مرده هوا بارانی و گرفته به نظر می رسد ، دلالت بر آن دارد که بزودی خبر بیماری کسی را می شنوید که از شما دور است ، و در محیط کار احساس کاهلی و رخوت می کنید .
41- اگر خواب ببینید در مراسم تدفین ، عزاداران چهره هایی غم زده به خود گرفته اند ، تعبیرش آن است که بزودی بر محیط هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید :
42- خواب دیدن اینکه شما یک شخص زنده را تدفین می کنید، بیانگر پریشانی احساسی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما زیر مشکلات و استرس های زندگی بیداری تان، دفن می شوید
43- تعبیر خواب زنده به گور شدن بیانگر این است که شما به یک طریقی، ضعیف می شوید یا خفه می شوید. شما حس می کنید گیر افتاده اید یا حس می کنید یاوری ندارید
44- خواب دیدن اینکه چیزی را دفن می کنید، بیانگر این است که شما احساسات واقعی خود را مخفی می کنید. یا شما تلاش می کنید که یک موقعیت یا عملی را پوشش دهید (لاپوشانی کنید) . بویژه، اگر شما یک بدن را دفن می کنید، بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی را که زننده (منزجر کننده) یافته اید مخفی کنید یا چیزی که دیگران ناخوشایند می دانند

separator line

تعبیر مرتبط :

تعبیر خواب مرده : دیدن مرده در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب دادن چیزی به مرده ( گرفتن چیزی از مرده )

تعبیر خواب گور : 59 نشانه و تفسیر دیدن قبر و گور در خواب

تعبیر خواب قبرستان : 29 معنی و تعبیر دیدن قبرستان در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.6 از 5 (15 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits