alexametrics
دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب لاک پشت : 44 نشانه و تفسیر دیدن لاک پشت در خواب
10
12.6K
زمان مطالعه: 7 دقیقه
تعبیر خواب لاک پشت ( تعبیر خواب لاک پشت گرفتن ، تعبیر خواب لاک پشت خوردن ، تعبیر خواب گاز گرفتن لاک پشت ، تعبیر خواب حرف زدن با لاک پشت ، تعبیر خواب کشتن لاک پشت و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به…

خواب لاک پشت دیدن نشانه چیست ؟

دلگرم: تعبیر خواب لاک پشت ( تعبیر خواب لاک پشت گرفتن ، تعبیر خواب لاک پشت خوردن ، تعبیر خواب گاز گرفتن لاک پشت ، تعبیر خواب حرف زدن با لاک پشت ، تعبیر خواب کشتن لاک پشت و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

separator line

تعبیر خواب لاک پشت

1- تعبیر لاک پشت در خواب شادی و فرصت های جدید و خوش شانسی است.
2- اگر خواب دیدید که لاک پشت از شما دور شد تعبیرش این است که از عشقتان دور خواهید شد و این خواب بیانگر پایان رابطه عاشقانه شما خواهد بود. این موضوع در آینده ، شما را بسیار نگران و عصبی خواهد کرد.
3- اگر در خواب دیدید که لاک پشت به آرامی حرکت می کرد تعبیرش این است که به زودی یک بیماری را تجربه خواهید کرد.
4- گاهی دیدن خواب لاک پشت نشانه بی پروایی است و به شما هشدار میدهد که خود را کنترل کنید.
5- به گفته برخی معبران تعبیر خواب لاک پشت این است که باید احساسات خود را در برخورد با جنس مخالف کنترل کنید.

محمدبن سیرین گوید :
6- اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد ، تعبیرش آن است او را با زاهدی هم صحبتی پیش آید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است .
7- مردی عالم
8- مردی زاهد
9- مردی صناع ( صنعتگر )

لوک اویتنهاو می گوید :
10- تعبیر خواب لاک پشت دیدن شادیهای پنهان است

آنلی بیتون می‌گوید :
11- دیدن لاک پشت در خواب ، علامت آن است که واقعه ای باعث می گردد شرایط کار شما بهبود یابد .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید
12- دیدن لاک پشت در خوابتان نمادی از خرد، سرسپردگی، طول عمر و وفاداری است. بیانگر این است که نیاز دارید در موقعیت یا رابطه ای در زندگی تان، سرعت را کم کنید. با زمان و صبر، شما پیشرفت ثابت و پایداری خواهید داشت.
13- تعبیر دیگر خواب لاک پشت این است که شما خودتان را از واقعیات زندگی حفظ می کنید. شما یک مانع خارجی سخت قرار می دهید و به دیگران اجازه ی ورود نمی دهید. در نتیجه حس عقب کشیدن می کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
14- لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال . پر حوصله و بسیار موقر و سنگین ، صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد .
15- اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست ، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید . ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک 16- پشت به شما می رساند . همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر قرار بگیرد که همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند .
17- اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود .


تعبیر خواب لاک پشت گرفتن

18- تعبیر خواب لاک پشت گرفتن تعبیر گرفتن لاک پشت در خواب نشانه موفقیت های کوتاه مدت در زندگی است. این خواب همچنین نشانه پیروزی و استدلال های موفق است.


تعبیر خواب لاک پشت خوردن

19- خوردن لاک پشت درخواب نشانه لذت و شادی های زودگذر است.
20- تعبیر خوردن لاک پشت تغییر عقاید و نگرش های شما در زندگی و همچنین نشانه طول عمر است.

محمدبن سیرین گوید :
21- اگر بیند گوشت لاک پشت خورد ، دلیل است به قدر آن علم آموزد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
22- تعبیر خواب خوردن گوشت لاک پشت آن است که عمرتان طولانی خواهد بود یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می زیسته

آنلی بیتون می‌گوید :
23- خوردن سوپ لاک پشت در خواب ، علامت آن است که از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد .


تعبیر خواب تعقیب لاک پشت

24- اگر در خواب دیدید که لاک پشت شما را تعقیب می کند تعبیرش این است که برخی مسائل را در زندگی رعایت نمی کنید.
25- تعبیر تعقیب لاک پشت در خواب همچنین نشانه به تعویق انداختن پروژه های کاری شماست.

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید
26- خواب دیدن اینکه شما توسط یک لاک پشت تعقیب می شوید بیانگر این است که شما پشت یک ظاهر پنهان می شوید، به جای اینکه با چیزهایی که آزارتان می دهند روبرو شوید


تعبیر خواب دیدن لاک پشت زخمی

27- تعبیر دیدن لاک پشت زخمی در خواب نشانه نا امیدی و از دست دادن فرصت های زندگی است.


تعبیر خواب گاز گرفتن لاک پشت

28- گاز گرفتن لاک پشت در خواب تعبیرش این است که به زودی شخصی به شما خیانت می کند. احتمالا شخص یا اشخاصی، مدت هاست که برای به زمین زدن شما تلاش می کنند و اکنون زمان آن رسیده که افکار شوم خود را عملی کنند. به همین دلیل بهتر است به کسی اعتماد نکنید.


تعبیر خواب حمله کردن لاک پشت

29- تعبیر حمله کردن لاک پشت در خواب این است که به خاطر مشکلاتی که برایتان پیش آمده از زندگی ناراضی و نا امید شده اید.


تعبیر خواب خوابیدن لاک پشت روی لاک

30- اگر خواب دیدید که لاک پشت روی لاک خود خوابیده بود تعبیرش این است که شما از لحاظ جسمی و جنسی ناتوان شده اید.
31- شاید دیدن این خواب نشانه این باشد که نیاز به کمک دارید. اگر شما کسی هستید که به کمک نیاز دارد این خواب شما را تشویق می کند از خانوادتان درخواست کمک کنید و خجالت نکشید.


تعبیر خواب حرف زدن با لاک پشت

32- حرف زدن با لاک پشت درخواب نشانه مهمی است. این خواب پیامی از ناخودآگاه شماست و به این معنی است که باید در زندگی حواستان را بیشتر جمع کنید.


تعبیر خواب لاک لاک پشت

33- لاک لاک پشت درخواب تعبیرش محافظت و امنیت است.
34- اگر در خواب تان سر لاک پشت در لاک بود تعبیرش این است که شما می توانید از خودتان در برابر خطرات محافظت کنید.
35- تعبیر خواب لاک لاک پشت همچنین نشانه محافظ کار بودن شماست.
36- تعبیر خواب لاک پشت لاک شکسته این است که به خاطر اعتماد شما به دیگران خیانت بزرگی را خواهید دید که هیچ گاه آن را تجربه نکرده بودید.


تعبیر خواب تخم لاک پشت

37- تعبیر تخم مرغ لاک پشت در خواب، نشانه شانس های جدید در زندگی است. شما از این فرصت ها به نحو احسنت استفاده خواهید کرد.


تعبیر خواب کشتن لاک پشت

38- کشتن لاک پشت در خواب تعبیرش این است که فرصت های خود را از دست می دهید و نمی توانید از آن استفاده کنید.
39- تعبیر خواب لاک پشت کشتن از دست دادن ثروت و دارایی نیز هست.


تعبیر خواب لاک پشت مرده

40- تعبیر دیدن لاک پشت مرده در خواب آن است که فرصت هایی از دست رفته در زندگی دارید که کل زندگی شما را تحت شعاع خود قرار داده . این موضوع به این دلیل است که شما منزوی هستید و علاقه ای با در جمع بودن ندارید. سعی کنید بیشتر در جمع باشید و با دوستان مختلف آشنا شوید.


تعبیر خواب لاک پشت بزرگ

41- دیدن لاک پشت بزرگ در خواب تعبیرش توانایی شما برای غلبه بر چالش ها و موانعی است که با آن ها روبرو شده اید.
42- خواب لاک پشت بزرگ یادآور صبر و تحمل برای انجام خواسته ها و اهداف خود است.


تعبیر خواب لاک پشت در آب

43- اگر در خواب لاک پشت در آب زلال در حال شنا بود تعبیرش این است که زندگی بسیار خوبی در انتظارتان است و به آنچه می خواهید می رسید.
44- تعبیر دیدن خواب لاک پشت در آب تیره و یا لجن این است خبر بدی را خواهید شنید و یا به بیماری مبتلا خواهید شد.

ترجمه : معصومه راهی

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب تمساح : دیدن تمساح در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب مار : دیدن مار در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (10 رای)  
  • منبع
  • dreamastromeanings.com
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits