دلگرم
امروز: جمعه, ۰۱ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب قایق سواری چیست ؟
38
زمان مطالعه: 14 دقیقه
خواب دیدن قایق تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن قایق در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب قایق دیدن نشانه چیست ؟

دلگرم: تعبیر خواب قایق ( تعبیر خواب قایق سواری ، خواب در قایق بودن ، تعبیر خواب دزدیدن قایق ، تعبیر خواب غرق شدن قایق ، خواب قایق نجات و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

separator line

تعبیر خواب قایق

1- قایق در خواب بیانگر احساسات و عواطف شما است. شما آماده اید تا با احساساتتان مقابله کنید.
2- گاهی دیدن خواب قایق نشانه برخی مسائل و مشکلاتی است که نمی توانید از عهده حل و فصل آن ها بر بیایید.
3- اگر درخواب دیدید که قایق از ساحل بیرون آمد تعبیرش این است که قادر نیستید تا مسئولیتی که به شما واگذار شده را به نحواحسنت انجام دهید. به همین دلیل بسیار نا امید شده اید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
4- دیدن قایق در خواب تان شاید بیانگر این باشد که شما یک زیربنای محکم برای موفقیت نساخته اید و هنوز کار زیادی پیش رو دارید .
5- تعبیر خواب دیدن یا زندگی کردن در یک خانه قایقی این است که شما خیلی خیلی زیاد با احساساتتان همراه هستید. شما می دانید که چگونه احساساتتان را به شیوه ای سالم ابراز کنید. شرایط آب را در نظر بگیرید، بیانگر این است که چگونه احساس می کنید.
6- تعبیر دیگر خواب قایق این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید زمانی بیابید تا از تقاضاهای روزمره تان فرار کنید
7- تعبیر خواب دیدن اینکه منتظر قایقید بیانگر فرآیند های پیش بینی نشده است که ممکن است مانع تمایلات و آرزوهای شما شود


تعبیر خواب قایق سواری

8- تعبیر خواب قایق سواری در یک روز زیبا خوب است. دیدن خواب قایق سواری نشانه این است که خانواده آرامی دارید و با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می کنید.
9- تعبیر دیگر خواب قایق رانی همچنین این خواب نشانه شروع یک زندگی آرام و عاشقانه است.

آنلی بیتون می‌گوید :
10- اگر خواب ببینید همراه دوستی سوار بر قایقی مشغول پارو زدن و قایق سواری هستید ، تعبیرش آن است که در سنین پایین ازدواج خواهید کرد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
11- تعبیر این خواب که شما قایقرانی می کنید سفر یا مسیری سخت و مشکل است. شما ممکن است د رمورد چیزها، مسیر سخت را برگزینید. با این حال، هنوز اعتماد به نفس زیادی به توانایی هاتان دارید. اگر در مسیر بمانید، وظایفتان را انجام خواهید داد و اهدافتان را درک خواهید کرد.
12- تعبیر دیگر خواب قایقرانی پیشرفت معنوی و سفر احساسی است

تعبیر خواب قایق روی آب

13- اگر درخواب دیدید که روی آب های سیاه و تاریک در حرکت بودید تعبیرش این است که مشکلاتی در زندگی دارید که باید هر چه زودتر آن ها را با دیگران در میان بگذارید ولی از اینکه دیگران آن ها را متوجه می شوند می ترسید.
14- اگر خواب دیدید که بر روی آب های کم عمق قایق سواری می کردید تعبیرش این است که به مسائل سطحی اهمیت زیادی می دهید و زندگی را فراموش کرده اید. در برخی موارد این خواب نشانه عدم کنترل شما در برخی مسائل است و این موضوع بر روی زندگی تان تاثیر زیادی گذاشته است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
15- تعبیر خواب قایقرانی در آبهای خروشان به این معنی است که زمان های آشفته ای را تجربه می کنید

آنلی بیتون می‌گوید :
16- تعبیر دیدن قایقی سفید بر آبهای آبی در خواب نشانه ابتلا به نومیدی و اندوه است .
17- اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می زنید ، تعبیرش آن است که با توانایی خود در انجام امور کاری به موفقیت می رسید .
18- تعبیر خواب قایق سواری بر آبهای طوفانی و نا آرام، آن است که بعد از ازدواج ناچار می شوید بر زن تندخوی خود مسلط شوید .
19- تعبیر خواب قایق سواری بر آبی کم عمق و متلاطم ، آن است که از معاشقه های شتابزده و لذتجوی جسمانی ، سودی خواهید برد .
20- تعبیر دیدن قایق رانی بر آبی کم عمق و شفاف در خواب ، آن است که مدتی کوتاه خشنود و شادمان خواهید بود .


تعبیر خواب در قایق بودن

21- تعبیر خواب در قایق بودن اگر دریا بسیار آرام بود تعبیرش این است که زندگی آرام و شادی را تجربه خواهید کرد. گاهی این خواب آغاز یک رابطه عاشقانه است.
22- اگر در خواب دیدید که با افراد زیادی روی قایق بودید تعبیرش این است که اخبار بسیار خوبی را خواهید شیند. این خواب همچنین نشان دهنده برخی تغییرات قابل توجه در زندگی شماست. گاهی این خواب می تواند به برخی وقایع ناگهانی در زندگی اشاره کند.
23- اگر در خواب دیدید که روی قایق بودید و ناگهان در آب پرت شدید و یا در دریا افتادید هشداری است که به شما میگوید تصمیم های غیر منطقی را کنار بگذارید و یا سعی کنید به شیوه دیگر رفتار کنید.
24- اگر خواب دیدید که روی قایق خوابیدید تعبیرش این است که دوران سختی در انتظار شماست. گاهی ممکن است این خواب هشداری در مورد حادثه ای که شما از آن خبر ندارید، باشد در برخی موارد نیز نشانه نا امیدی شما از زندگی است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
25- خواب دیدن اینکه شما در قایق هستید توانایی شما برای کنار آمدن و ابراز احساساتتان است. توجه خاصی به شرایط و حالت آب بکنید، اینکه آرام است یا طوفانی، تمیز است یا تیره، و از این دست.
26- خواب دیدن اینکه موج، قایق شما را تکان می دهد و شما را داخل آب می اندازد، به این معنی است که شما اجازه می دهید، احساساتتان برای شما تصمیم بگیرد. شاید شما غیر عقلانی عمل می کنید
27- خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید از قایق بیرون بپرید بیانگر این است که شما می خواهید با احساسات دشواری که دارید روبرو شوید و با سر داخل آن بروید.
28- تعبیر خواب بودن در قایق مسافری بیانگر این است که نیاز دارید وارد فاز تحول در زندگی تان شوید. به این معنی است که شما به دنبال وضع هدف جدید هستید


تعبیر خواب بادبان قایق

29- تعبیر دیدن بادبان قایق در خواب طبیعت قابل تغییر است. اگر بادبان برافراشته بود و قایق را به هر سویی می برد تعبیرش این است که انسان منعطفی هستید و با تغییرات جدید تغییر می کنید.
30- اگر نسیم خوبی به بادبان می وزید و آرام قایق را حرکت می داد تعبیرش این است که شروع جدیدی را تجربه خواهید کرد.
31- گاهی دیدن خوابی که محوریت آن بادبان قایق باشد نشانه آغاز یک رابطه عاشقانه است.
32- اگر در خواب تان قایق مخالف جریان باد حرکت می کرد تعبیرش این است که موانع زندگی شما زیاد است و شما مجبورید آن ها را حل وفصل کنید. شاید دیدن این خواب بیانگر شروع یک دوره سخت در زندگی باشد که باعث اضطراب و استرس شما میشود.
33- اگر در خواب تان جریان باد تند بود و بادبان را به شدت تکان می داد تعبیرش این است که دروان سختی تان به اوج نزدیک می شود و هر چه زودتر باید این شرایط را تغییر دهید. این خواب نشانه ای از تنهایی شما است و به این معنی است که باید به تنهایی بر مشکلات خود غلبه کنید.


تعبیر خواب قایق در دریا

34- اگر در خواب دیدید که روی قایق و در دریا تنها هستید تعبیرش این است که قصد جدایی دارید . این خواب نشانه پایان دوستی هاست.


تعبیر خواب آب قایق

35- اگر در خواب دیدید که روی قایق پر از آب شده بود تعبیرش سود و رفاه و منفعت است.
36- تعبیر خواب جمع شدن آب در قایق این است که احتمالا به زودی تصمیمات خوبی را خواهید گرفت که زندگی شما را به کلی تحت تاثیر قرار خواهد داد..
37- این خواب همچنین نشانه افزایش قدرت و نفوذ شما در دیگران است.

آنلی بیتون می‌گوید :
38- اگر خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق خالی می کنید ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد و وظایفی سنگین بر دوش خواهید گرفت .
39- اگر در خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق به سطح دریا خالی می‌کنید ، علامت آن است که به بیماری سختی دچار خواهید شد و وظایف سنگینی را بر دوش خود خواهید داشت .


تعبیر خواب غرق شدن قایق

40- اگر در خواب دیدید که در قایقتان در آب غرق شد تعبیرش این است که با سختی های بزرگی در آینده مواجه خواهید شد. به دلیل مشکلات زیاد، احساس پوچی وافسردگی می کنید.
41- اگر در خواب دیدید که سعی می کنید از قایق خارج شوید و نمی توانستید تعبیرش این است که باید آگاه باشید تا بتوانید با برخی از احساسات خود غلبه کنید.


تعبیر خواب دزدیدن قایق

42- اگر در خواب دیدید که قایق را از دست دادید و یا کسی آن را دزدید تعبیرش این است که از فرصت های به دست آمده نتوانستید استفاده کنید و به همین دلیل ناامید شده اید.
43- همچنین دیدن خواب دزدیدن قایق بیانگر این است که از طرف شخصی پیشنهادی دارید که ممکن است به شما آسیب زیادی برساند.


تعبیر خواب قایق نجات

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
44- تعبیر دیدن قایق نجات در خواب این است که برای کنار آمدن با احساساتتان نیاز به کمک دارید. شما می خواهید از موقعیت فعلی که احساس می کنید فرای کنترل شماست نجات یابید


تعبیر خواب قایق بادبانی

45- دیدن قایق بادبانی در خواب نشانه این است که با دوستی صمیمی می شوید و بیشتر زمانتان را با او خواهید بود. این فرد بسیار تاثیر گذار است و در زندگی تان نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. آن فرد اطمینان شما را جلب می کند و به شما نزدیک تر می شود. به زودی راه موفقیت به روی شما گشوده می شود و با کمک این فرد به آنچه می خواهید می رسید.
46- تعبیر دیگر: دیدن قایق بادبانی به معنای دروغ گفتن کسی است که او را خیلی دوست دارید. احتمالا آن شخص به خاطر نگهداشتن این رابطه، به شما دروغ می گوید. یا شاید شما برای پایداری این رابطه هر کاری میکنید. به هر حال این راهی که شما پیش گرفته اید، کار درستی نخواهد بود .
47- اگر در خواب دیدید که روی عرشه یک قایق تفریحی دراز کشیده بودید و آفتاب می گرفتید، تعبیرش این است که به ثروت هنگفتی دست خواهید یافت. احتمالا به زودی ارث خوبی به شما می رسد و زندگی تان را تغییر خواهد داد. به هر چه آرزویش را دارید می رسید و تمام رویاهایتان به تحقق خواهد پیوست. سعی کنید بیش از حد ولخرجی نکنید و زندگی با ثباتی داشته باشید.
48- اگر در خواب قایق بادبانی را تمیز می کردید، تعبیرش این است که احساسات خودتان را دست کم گرفته اید. سعی کنید خودتان و تلاش هایتان را نادیده نگیرید و در راه هدفتان بجنگید و قدر خود را بدانید و ناشکری نکنید. به دلیل اینکه مافوق یا کارفرما قدر شما را نمی داند خودتان را پوچ و توخالی می دانید. شما اعتقاد دارید که ارزش شما بسیار بیشتر از هر چیز دیگری است. به طور کلی از شرایط شغلی خود راضی نیستید. به جای اینکه حرص بخورید و ناراحت باشید، سعی کنید شغلتان را عوض کنید و در کار جدیدتان تصمیمات خوبی بگیرید.
49- اگر در خواب دیدید که دیگران قایق بادبانی را تمیز میکردند، تعبیرش این است که به زودی میهمان ویژه ای خواهید داشت. یکی از دوستان یا اعضای خانواده تان به دیدار شما خواهد آمد و با دیدن او دریچه ای جدید به زندگی تان باز خواهد شد و زندگی تان را تغییر خواهد داد.
50- اگر خواب دیدید که قایق بادبانی خریدید تعبیرش این است که پول خود را سرمایه گذاری خواهید کرد. شاید شغلتان را عوض کنید یا سهام بخرید یا کاری کنید که سود خوبی داشته باشید. با این حال مراقب باشید و به خوبی روی حرکاتتان تمرین کنید. در این راه از تجربه دیگران هم استفاده کنید و از دیگران راهنمایی بخواهید و مشاوره بگیرید.
51- اگر درخواب دیدید که قایق بادبانی را فروختید، تعبیرش این است که شما بیش از آنچه باید هزینه می کنید. شما می خواهید مردم از شما خوششان بیاید با به شما حسادت کنند.. به همین دلیل چیزهای مهم و گران قیمتی را می خرید تا حواس دیگران را به خودتان جلب کنید، فقط برای این که به همه نشان دهید که توانایی خرید آنها را دارید. زمان آن فرا رسیده است که سبک زندگی خود را با درآمدی که در اختیار دارید هماهنگ کنید زیرا خرج کردن بیش از حد و زندگی لاکچری، سرمایه شما را نابود خواهند کرد.
52- اگر در خواب دیدید که قایق بادبانی هدیه دادید، تعبیرش این است که اعتقاد دارید که از افرادی که دور و برتان هستند، بهتر و ماهرتر یا باهوش ترهستید. این تکبر و غرور، شما را آزار می دهد و در واقع تنها شده اید.
53- اگر در خواب دیدید که به کسی قایق بادبانی هدیه دادید تعبیرش این است ذهن نا آرامی دارید. با کارهایتان بهترین دوستان خود را از خودتان رنجانده اید و تنها و بی کس شده اید و نمی دانید چگونه دوباره با آنها ارتباط برقرار کنید. هر چه بیشتر روی کار اشتباهتان پا فشاری کنید احتمال اینکه دیگر هیچ وقت به سمت آن ها بازنگردید بیشتر خواهد بود.
54- اگر در خواب دیدید که قصد دزدیدن قایق بادبانی را داشتید تعبیرش این است که فرد ثروتمندی به شما قول هایی داده که به هیچ کدام از آن ها عمل نکرده است. . شما به قول او امیدوار بودید و روی حرف او حساب باز کرده بودید ولی او شما را ناامید کرده. به همین دلیل می خواهید هر طور که شده از او انتقام بگیرید. این اتفاق به شما یاد می دهد که دیگر روی قول های دیگران امیدوار نباشید و روی خودتان تکیه کنید. اعتماد کردن بیش از حد به دیگران عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهند داشت.
55- اگر در خواب می بینید که شخصی قایق بادبانی شما را می دزدد تعبیرش این است که یکی از دوستان یا اعضای خانواده به شما ضرر مالی سنگینی وارد خواهد کرد. آن شخص با رفتارهای خود اعتماد شما را جلب کرده است ولی حالا که به او نیاز دارید به شما پشت پا زده و ضرر مالی زیادی هم به شما رسانده است. در زندگی محتاط باشید و حتی به عزیزان خود بیش از حد اعتماد نکنید.. رازتان را با کسی در میان نگذارید و زیرا همین کار باعث می شود که در مواقع سخت از شما سوء استفاده کنند یا خصوصی ترین مسائل زندگی تان را به همه بگویند.
56- اگر در خواب دیدید که قایق بادبانی را از بین بردید یا خرابش کردید تعبیرش این است که به زودی و بر سر پول با عزیزانتان مشاجره و درگیری پیدا خواهید کرد. در شرایط کنونی وضعیت مالی خوبی ندارید و قصد دارید که حق و حقوقتان را از دیگران بگیرید. در حالی که شما در تلاش برای گذران زندگی هستید خواهر یا برادرتان از سرمایه پدر خرج می کنند و این موضوع برای شما بسیار دردناک است. اگر اینچنین است با فردی با تجربه مشکلتان را در میان بگذارید. او به شما بهترین پیشنهاد و راه حل را خواهد داد.
57- اگر در خواب دیدید که دیگران قایق بادبانی شما را تخریب می کنند، تعبیرش این است که به زودی با دوستانتان روابطتان را قطع خواهید کرد و تنهای تنها خواهید شد. . این دوست برای شما ارزش زیادی داشته و رفتنش برای شما بسیار گران تمام شده است. اگر مساله بین شما جدی نیست سعی کنید ببخشید یا کاری کنید که دیگران شما را ببخشند.
این رویاها نشان می دهد که شما با زندگی قدیمی خود خداحافظی کرده اید و افق های جدیدی را در راه خود می بینید. شما به دلایل مختلف تمام کارهایی که در انجام داده اید را فراموش می کنید و مسیری جدید در زندگی تان ایجاد خواهید کرد. . این موضوع تاثیر بدی در زندگی تان خواهد گذاشت. سعی کنید اصالت خود را فراموش نکنید و از چیزی که قبلا بوده اید خجالت نکشید. تا گذشته ای نباشد، اینده ای هم معنا نخواهد داشت. به جای فرار کردن از خود سبک زندگی تان را بپذیرید و برای بهتر شدن تلاش کنید.
58- اگر در خواب دیدید که شخص دیگری در خواب قایق بادبانی می سوزاند ، تعبیرش این است که به زودی ضرر مالی و خسارت زیادی متقبل می شوید. اخیرا اشتباهی کرده اید که هزینه گزافی را متحمل شما خواهد کرد.. اگر فکر میکنید که نمی توانید خرج و مخارج خود را تامین کنید سعی کنید که در هزینه های خود را کاهش دهید و کمی صرفه جویی کنید.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب دریا : ۴۱ نشانه دیدن دریا در خواب

تعبیر کامل خواب سفر : 54 نشانه و تفسیر دیدن خواب سفر رفتن و ...

دیدن دزد دریایی در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (38 رای)  

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

ظلا | ۴ سال پیش
تعبیر خواب فقط ابن سیرین درست بقیه هیچکدام درست نیست
5
2
پاسخ ها:
Mr Nobody | ۳ سال پیش
طبق تعبیر جناب ابن سیرین از خواب من، باید قبل از شروع امسال میمردم !
با توجه به تجربیاتی که دارم تعبیر خواب های کارل یونگ و زیگموند فروید اکثرا درست هستند.
1
7

hits