alexametrics
دلگرم
امروز: شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ رمضان ۱۴۴۲ قمری و ۰۸ مه ۲۰۲۱ میلادی
تعبیر خواب قایق سواری چیست ؟
18
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب قایق و تعبیر خواب قایق تعبیر خواب قایق سواری ، خواب در قایق بودن ، تعبیر خواب دزدیدن قایق ، تعبیر خواب غرق شدن قایق ، خواب قایق نجات از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

خواب قایق دیدن نشانه چیست ؟

دلگرم: تعبیر خواب قایق ( تعبیر خواب قایق سواری ، خواب در قایق بودن ، تعبیر خواب دزدیدن قایق ، تعبیر خواب غرق شدن قایق ، خواب قایق نجات و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

separator line

تعبیر خواب قایق

1- قایق در خواب بیانگر احساسات و عواطف شما است. شما آماده اید تا با احساساتتان مقابله کنید.
2- گاهی دیدن خواب قایق نشانه برخی مسائل و مشکلاتی است که نمی توانید از عهده حل و فصل آن ها بر بیایید.
3- اگر درخواب دیدید که قایق از ساحل بیرون آمد تعبیرش این است که قادر نیستید تا مسئولیتی که به شما واگذار شده را به نحواحسنت انجام دهید. به همین دلیل بسیار نا امید شده اید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
4- دیدن قایق در خواب تان شاید بیانگر این باشد که شما یک زیربنای محکم برای موفقیت نساخته اید و هنوز کار زیادی پیش رو دارید .
5- تعبیر خواب دیدن یا زندگی کردن در یک خانه قایقی این است که شما خیلی خیلی زیاد با احساساتتان همراه هستید. شما می دانید که چگونه احساساتتان را به شیوه ای سالم ابراز کنید. شرایط آب را در نظر بگیرید، بیانگر این است که چگونه احساس می کنید.
6- تعبیر دیگر خواب قایق این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید زمانی بیابید تا از تقاضاهای روزمره تان فرار کنید
7- تعبیر خواب دیدن اینکه منتظر قایقید بیانگر فرآیند های پیش بینی نشده است که ممکن است مانع تمایلات و آرزوهای شما شود


تعبیر خواب قایق سواری

8- تعبیر خواب قایق سواری در یک روز زیبا خوب است. دیدن خواب قایق سواری نشانه این است که خانواده آرامی دارید و با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می کنید.
9- تعبیر دیگر خواب قایق رانی همچنین این خواب نشانه شروع یک زندگی آرام و عاشقانه است.

آنلی بیتون می‌گوید :
10- اگر خواب ببینید همراه دوستی سوار بر قایقی مشغول پارو زدن و قایق سواری هستید ، تعبیرش آن است که در سنین پایین ازدواج خواهید کرد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
11- تعبیر این خواب که شما قایقرانی می کنید سفر یا مسیری سخت و مشکل است. شما ممکن است د رمورد چیزها، مسیر سخت را برگزینید. با این حال، هنوز اعتماد به نفس زیادی به توانایی هاتان دارید. اگر در مسیر بمانید، وظایفتان را انجام خواهید داد و اهدافتان را درک خواهید کرد.
12- تعبیر دیگر خواب قایقرانی پیشرفت معنوی و سفر احساسی است

تعبیر خواب قایق روی آب

13- اگر درخواب دیدید که روی آب های سیاه و تاریک در حرکت بودید تعبیرش این است که مشکلاتی در زندگی دارید که باید هر چه زودتر آن ها را با دیگران در میان بگذارید ولی از اینکه دیگران آن ها را متوجه می شوند می ترسید.
14- اگر خواب دیدید که بر روی آب های کم عمق قایق سواری می کردید تعبیرش این است که به مسائل سطحی اهمیت زیادی می دهید و زندگی را فراموش کرده اید. در برخی موارد این خواب نشانه عدم کنترل شما در برخی مسائل است و این موضوع بر روی زندگی تان تاثیر زیادی گذاشته است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
15- تعبیر خواب قایقرانی در آبهای خروشان به این معنی است که زمان های آشفته ای را تجربه می کنید

آنلی بیتون می‌گوید :
16- تعبیر دیدن قایقی سفید بر آبهای آبی در خواب نشانه ابتلا به نومیدی و اندوه است .
17- اگر خواب ببینید روی رودخانه ای آرام سوار بر قایقی پارو می زنید ، تعبیرش آن است که با توانایی خود در انجام امور کاری به موفقیت می رسید .
18- تعبیر خواب قایق سواری بر آبهای طوفانی و نا آرام، آن است که بعد از ازدواج ناچار می شوید بر زن تندخوی خود مسلط شوید .
19- تعبیر خواب قایق سواری بر آبی کم عمق و متلاطم ، آن است که از معاشقه های شتابزده و لذتجوی جسمانی ، سودی خواهید برد .
20- تعبیر دیدن قایق رانی بر آبی کم عمق و شفاف در خواب ، آن است که مدتی کوتاه خشنود و شادمان خواهید بود .


تعبیر خواب در قایق بودن

21- تعبیر خواب در قایق بودن اگر دریا بسیار آرام بود تعبیرش این است که زندگی آرام و شادی را تجربه خواهید کرد. گاهی این خواب آغاز یک رابطه عاشقانه است.
22- اگر در خواب دیدید که با افراد زیادی روی قایق بودید تعبیرش این است که اخبار بسیار خوبی را خواهید شیند. این خواب همچنین نشان دهنده برخی تغییرات قابل توجه در زندگی شماست. گاهی این خواب می تواند به برخی وقایع ناگهانی در زندگی اشاره کند.
23- اگر در خواب دیدید که روی قایق بودید و ناگهان در آب پرت شدید و یا در دریا افتادید هشداری است که به شما میگوید تصمیم های غیر منطقی را کنار بگذارید و یا سعی کنید به شیوه دیگر رفتار کنید.
24- اگر خواب دیدید که روی قایق خوابیدید تعبیرش این است که دوران سختی در انتظار شماست. گاهی ممکن است این خواب هشداری در مورد حادثه ای که شما از آن خبر ندارید، باشد در برخی موارد نیز نشانه نا امیدی شما از زندگی است.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
25- خواب دیدن اینکه شما در قایق هستید توانایی شما برای کنار آمدن و ابراز احساساتتان است. توجه خاصی به شرایط و حالت آب بکنید، اینکه آرام است یا طوفانی، تمیز است یا تیره، و از این دست.
26- خواب دیدن اینکه موج، قایق شما را تکان می دهد و شما را داخل آب می اندازد، به این معنی است که شما اجازه می دهید، احساساتتان برای شما تصمیم بگیرد. شاید شما غیر عقلانی عمل می کنید
27- خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید از قایق بیرون بپرید بیانگر این است که شما می خواهید با احساسات دشواری که دارید روبرو شوید و با سر داخل آن بروید.
28- تعبیر خواب بودن در قایق مسافری بیانگر این است که نیاز دارید وارد فاز تحول در زندگی تان شوید. به این معنی است که شما به دنبال وضع هدف جدید هستید


تعبیر خواب بادبان قایق

29- تعبیر دیدن بادبان قایق در خواب طبیعت قابل تغییر است. اگر بادبان برافراشته بود و قایق را به هر سویی می برد تعبیرش این است که انسان منعطفی هستید و با تغییرات جدید تغییر می کنید.
30- اگر نسیم خوبی به بادبان می وزید و آرام قایق را حرکت می داد تعبیرش این است که شروع جدیدی را تجربه خواهید کرد.
31- گاهی دیدن خوابی که محوریت آن بادبان قایق باشد نشانه آغاز یک رابطه عاشقانه است.
32- اگر در خواب تان قایق مخالف جریان باد حرکت می کرد تعبیرش این است که موانع زندگی شما زیاد است و شما مجبورید آن ها را حل وفصل کنید. شاید دیدن این خواب بیانگر شروع یک دوره سخت در زندگی باشد که باعث اضطراب و استرس شما میشود.
33- اگر در خواب تان جریان باد تند بود و بادبان را به شدت تکان می داد تعبیرش این است که دروان سختی تان به اوج نزدیک می شود و هر چه زودتر باید این شرایط را تغییر دهید. این خواب نشانه ای از تنهایی شما است و به این معنی است که باید به تنهایی بر مشکلات خود غلبه کنید.


تعبیر خواب قایق در دریا

34- اگر در خواب دیدید که روی قایق و در دریا تنها هستید تعبیرش این است که قصد جدایی دارید . این خواب نشانه پایان دوستی هاست.


تعبیر خواب آب قایق

35- اگر در خواب دیدید که روی قایق پر از آب شده بود تعبیرش سود و رفاه و منفعت است.
36- تعبیر خواب جمع شدن آب در قایق این است که احتمالا به زودی تصمیمات خوبی را خواهید گرفت که زندگی شما را به کلی تحت تاثیر قرار خواهد داد..
37- این خواب همچنین نشانه افزایش قدرت و نفوذ شما در دیگران است.

آنلی بیتون می‌گوید :
38- اگر خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق خالی می کنید ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد و وظایفی سنگین بر دوش خواهید گرفت .
39- اگر در خواب ببینید با ظرفی آب را از درون قایق به سطح دریا خالی می‌کنید ، علامت آن است که به بیماری سختی دچار خواهید شد و وظایف سنگینی را بر دوش خود خواهید داشت .


تعبیر خواب غرق شدن قایق

40- اگر در خواب دیدید که در قایقتان در آب غرق شد تعبیرش این است که با سختی های بزرگی در آینده مواجه خواهید شد. به دلیل مشکلات زیاد، احساس پوچی وافسردگی می کنید.
41- اگر در خواب دیدید که سعی می کنید از قایق خارج شوید و نمی توانستید تعبیرش این است که باید آگاه باشید تا بتوانید با برخی از احساسات خود غلبه کنید.


تعبیر خواب دزدیدن قایق

42- اگر در خواب دیدید که قایق را از دست دادید و یا کسی آن را دزدید تعبیرش این است که از فرصت های به دست آمده نتوانستید استفاده کنید و به همین دلیل ناامید شده اید.
43- همچنین دیدن خواب دزدیدن قایق بیانگر این است که از طرف شخصی پیشنهادی دارید که ممکن است به شما آسیب زیادی برساند.


تعبیر خواب قایق نجات

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید:
44- تعبیر دیدن قایق نجات در خواب این است که برای کنار آمدن با احساساتتان نیاز به کمک دارید. شما می خواهید از موقعیت فعلی که احساس می کنید فرای کنترل شماست نجات یابید

separator line

ترجمه : معصومه راهی

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب دریا : ۴۱ نشانه دیدن دریا در خواب

تعبیر کامل خواب سفر : 54 نشانه و تفسیر دیدن خواب سفر رفتن و ...

دیدن دزد دریایی در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.8 از 5 (18 رای)  
  • منبع
  • dreamastromeanings.com
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
ظلا | ۱ سال پیش
تعبیر خواب فقط ابن سیرین درست بقیه هیچکدام درست نیست
2
0
پاسخ ها:
Mr Nobody | ۳ هفته پیش
طبق تعبیر جناب ابن سیرین از خواب من، باید قبل از شروع امسال میمردم !
با توجه به تجربیاتی که دارم تعبیر خواب های کارل یونگ و زیگموند فروید اکثرا درست هستند.
0
1
hits