دلگرم
امروز: دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۰۸ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب سوزن: ۴۶ نشانه و تفسیر دیدن سوزن در خواب
167
زمان مطالعه: 8 دقیقه
خواب سوزن دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های سوزن در خواب را در دلگرم بخوانید .

تعبیر خواب سوزن چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب سوزن ( تعبیر خواب نخ کردن سوزن ، تعبیر خواب سوزن در بدن ، تعبیر خواب دوختن با نخ و سوزن ، تعبیر خواب گم شدن سوزن ، تعبیر خواب سوزن بدون سوراخ و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

separator line

تعبیر خواب سوزن

1- تعبیر خواب سوزن ، انگیزه ، جاه طلبی و نگرانی های ما در مورد برخی موقعیت های زندگی را نشان می دهد.
2- همچنین دیدن خواب سوزن نشانه مشکلات کاری، مسائل جنسی و عاطفی است. دیدن این خواب عموما به رفع نیاز و به قول معرف رسیدن به آرزوها و حاجت روا شدن اشاره دارد.
3- تعبیر دیگر خواب سوزن سر و سامان گرفتن کارهاست ، چون سوزن جهت اتصال دو چیز جدا از هم که قبلا به هم متصل بوده اند استفاده می گردد

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
4- تعبیر خواب سوزن این است که نیاز دارید یک رابطه یا موقعیتی را که از دستتان خارج شده است، بهبود بخشید. سوزن، نمادی از درد فیزیکی یا احساسی است.
5- تعبیر این خواب که کسی از سوزن استفاده می کند این است که نیاز دارید جنبه های مختلف آگاهی خود را به هم وصل کنید
6- تعبیر خواب دنبال سوزن گشتن نگرانی های بی مورد در مورد موضوعاتی کوچک است. این عبارت را در نظر گیرید: دنبال سوزن گشتن در انبار کاه، بیانگر پیگیری های بی نتیجه و بی فایده است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
7- اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن هایی دارید در واقع خواب شما می گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید .
8- تعبیر خواب دادن سوزن به کسی آنست که شما امکان و سهولت برای دیگران فراهم می آورید و اگر دیدید سوزن از کسی گرفتید کمک می طلبید و به شما یاری می شود .
9- اگر خواب ببینید سوزن را به جایی فرو می کنید بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید تعبیر این خواب کنجکاوی و فضولی است .
10- اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می کنید خواب شما می گوید از طرف شما به دیگران آسیب می رسد و شما باعث رنج و اندوه می شوید .
11- اگر در خواب ببینید که سوزن را به ماکول فرو می برید مثل هندوانه ، خربزه ، هویج یا همه چیزهای خوردنی دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان رسانی خبر می دهد و نشان این است که شما به دیگران زیان مالی وارد می کنید .

لوک اویتنهاو می گوید :
12- تعبیر خواب داشتن یک سوزن محاکمه و محکومیت است
13- تعبیر خواب هدیه گرفتن سوزن از بین رفتن یک دوستی است

ابراهیم کرمانی گوید :
14- تعبیر خواب دزدیده شدن سوزن خراب شدن کارهاست
15- تعبیر خواب فرو بردن سوزن در جایی آنست که سرانجام کارش به خیر و خوبی و خرمی بود و کام دل یابد .

آنلی بیتون می‌گوید :
16- تعبیر خواب شکستن سوزن آن است که به تنهایی و فقر محکوم خواهید شد .
17- اگر خواب ببینید به دنبال سوزن می گردید ، علامت آن است که به نگرانیهای بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد .


تعبیر خواب سوزن زدن

18- تعبیر خواب سوزن زدن و یا دوختن این است که کسی در مورد شما، شایعه سازی میکند و شهرت شما را تضعیف می نماید.
19- دیدن خواب سوزن زدن همچنین نشانه ای از شروع یک رابطه و احساسات سرکوب شده است. ضروری است که باید احساسات یک طرفه را از ذهن خود پاک کنید تا بتوانید به زندگی خود ادامه دهید. همچین این خواب نشانه این است که باید زمان زیادی را با دوستانتان صرف کنید و نیازهای خود را با دوستتان برطرف نمایید.


تعبیر خواب سوزن در بدن

20- تعبیر خواب فرو کردن سوزن در بدن تعبیرش خوب نیست. این خواب نماد چیزهایی است که باعث ناراحتی و دلخوری شما می شود. شاید شما در حال حاضر تحت فشار هستید و روحیه خوبی ندارید. بهتر است مسئولیتی که به شما واگذار شده و آزارتان می دهد را به شخص دیگری بسپارید. اگر می توانید مدتی استراحت کنید.
21- تعبیر خواب فرو رفتن سوزن در چشم هشداری است که به شما میگوید فریب دوستان دروغگوی خود را نخورید.
22- تعبیر خواب فرو رفتن سوزن در گوش این است که شخصی به شما نیت بدی دارد و مدام پشت سر شما صحبت میکند.
23- تعبیر خواب فرو رفتن سوزن در دهان این است که شخصی با زبان و سخنانش شما را آزار می دهد و به شما دشمنام می دهد. بهتر است به او بگویید که از او ناراحت هستید.


تعبیر خواب سوزن خریدن

24- تعبیر خریدن سوزن در خواب نشانه تغییراتی است که به زودی تجربه خواهید کرد. این خواب همچنین نشانه حرکت رو به جلو است.


تعبیر خواب سوزن خیاطی

25- دیدن خواب سوزن خیاطی معمولا نشانه خوبی نیست. ممکن است مشکلات مالی زیادی را تجربه کنید.
26- همچنین تعبیر خواب سوزن خیاطی این است که حقایقی برایتان آشکار می شود که باعث می شود در روابط خود با دوستان نزدیکتان تجدید نظر کنید.


تعبیر خواب نخ کردن سوزن

27- تعبیر خواب نخ کردن سوزن خوب نیست. این خواب نشانه این است که برخی از مسائل زندگی باید به زودی حل و فصل شود. گاهی اوقات این خواب نشانه رابطه جنسی است که در آینده با آن مواجه خواهید شد.

لوک اویتنهاو می گوید :
28- تعبیر خواب سوزن نخ کردن ، بیرون آمدن از یک موقعیت مشکل است

آنلی بیتون می‌گوید :
29- تعبیر نخ کردن سوزن در خواب ، علامت آن است که گرفتاری دیگران ، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
30- خواب دیدن اینکه سوزن نخ می کنید بیانگر مسائل تمام نشده ای است که شما نیاز دارید به آنها برسید و شاید حتی تعمیرش کنید.


تعبیر خواب دوختن با نخ و سوزن

31- تعبیر خواب دوختن با نخ و سوزن این است که شما تلاش می کنید تا کم و کاستی های زندگی تان را حل و فصل کنید و همه چیز را از نو بسازید.

آنلی بیتون می‌گوید :
32- اگر خواب ببینید برای دوختن لباسی از نخ و سوزن استفاده می کنید ، تعبیرش آن است که به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد .

ابراهیم کرمانی گوید :
33- تعبیر خواب جامه دوختن با نه و سوزن آنست که احوال او نیکو شود و به مراد دل رسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
34- تعبیر خواب دوختن با نخ و سوزن به خصوص اگر مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می کنید اینست که امور متفرقه خویش را سر و سامان می بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می دهید . به خصوص اگر با سوزن پارچه های ناهمرنگ را به هم بدوزید .


تعبیر خواب سوزن بافندگی

35- تعبیر دیدن سوزن بافندگی در خواب نشانه خوبی نیست. سعی کنید برای دستیابی به موقعیت مورد نظرتان دیگران را فریب ندهید زیرا این فریب به ضرر خود شما تمام خواهد شد.


تعبیر خواب گم شدن سوزن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
36- تعبیر خواب گم شدن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست .
37- چنانچه در خواب ببینید سوزنی را گم کرده اید و به دنبالش می گردید تعبیرش آنست که زیان می کنید و امکاناتی را از دست می دهید .

ابراهیم کرمانی گوید :
38- تعبیر خواب گم شدن سوزن آنست که احوال او بد شود

تعبیر خواب پیدا کردن سوزن

39- تعبیر پیدا کردن سوزن در خواب نشانه این است که به شغل مورد نظرتان خواهید رسید.

لوک اویتنهاو می گوید :
40- تعبیر خواب پیدا کردن سوزن به شما هشدار میدهد که رازهای خانوادگی را برملا نکنید

آنلی بیتون می‌گوید :
41- تعبیر پیدا کردن سوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی باوفا است .


تعبیر خواب سوزن سرنگ

42- تعبیر دیدن سوزن سرنگ در خواب نشان دهنده نفوذ شما در زندگی است. شما تغییراتی در زندگی تجربه کرده اید و به این دلیل به راحتی راه را از بیراهه تشخیص می دهید. این تغییرات و تجربیات در زندگی باعث پیشرفت شما شده است.


تعبیر خواب فرورفتن سوزن در دست

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید:
43- خواب دیدن سوزنی که به دستتان فرو رفته، بیانگر این است که شما حس می کنید مورد تقدیر واقع نشده اید. شما به خاطر سخت کوشی تان و دخالت مثبتتان در یک کار شناسایی نمی شوید.

لوک اویتنهاو می گوید :
44- تعبیر خواب سوزن در دست فرو رفتن آنست که شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد


تعبیر خواب سوزن بدون سوراخ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
45- تعبیر خواب سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلی بزرگ و غیر قابل حل است .
46- تعبیر خواب دیدن سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد .

تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب نخ: 18 نشانه و تعبیر دیدن نخ در خواب

تعبیر خواب جوراب : ۶۰ نشانه و تفسیر دیدن جوراب در خواب

بافندگی در خواب : تعبیر خواب بافتن و بافندگی چیست ؟

خواب انگشتانه : تعبیر دیدن انگشتانه در خواب چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.0 از 5 (167 رای)  

۷ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

elyar | ۵ ماه پیش
سلام‌من خواب دیدم سوزن های زیادی دارم از وقتی میخواستم جا به جاشون کنم ریختن زمین و داشتم جمعشون میکردم که به دستوپای بچه هام‌نره
4
10
Emad | ۵ ماه پیش
سلام و عرض ادب .من خواب دیدم ۶ عدد سوزن از زیر پوست دستم (کف دست) درآوردم. آیا مفهموم خاصی دارد
3
9
پاسخ ها:
سمیرا | ۴ ماه پیش
خواب شما تعبیرش چی شد؟ منم مشابه این خواب رو دیدم
1
4
تنها | ۷ ماه پیش
سلام خواب دیدم یک سوزن دستی بزرگ استفراغ کردم همش سیاه بود جزیک بندانگشت سفید بود تعبیریش چی میتونه باشه
5
0
سحر | ۲ سال پیش
لطفا میشه تعبیر خوابمو بگید من خواب دیدم ک یک مرد ک اشنا بود شوهر خالم بود سوزن برداشته بود و داخل شکمم میکرد ن خیلی داخل ولی من دردم نمیگرفت و میخندیدم معنی این یعنی چی؟؟؟؟
15
44
ر.ن | ۳ سال پیش
سلام من چندین سال پیش خواب دیدم که مادر بزرگم که فوت شده اومد سوزنم را گرفت یا خودش برش داشت گفتم نکن اما گرفت و بعد خودم رفتم سوزن را از اون جایی که مخفی کرد برداشتم و دیشبم خواب دیدم یک‌ لاکپشت تو خونه ای که درش ساکنم یک بچه لاکپشت کوچک به دنیا آورده
9
35
پاسخ ها:
فاطمه | ۸ ماه پیش
سلام ،من خواب دیدم همسرم از شکمم سوزنای زیادی درمیاره ومن هم درحال سوزن درمیاره بهش مگم چقدر زیاده منو دعا طلسم کردن با این سوزنا پیدا شد دردم نداشتم همشو کشید دراورد ممنون میشم جواب بدین؟
17
39

hits