دلگرم
امروز: جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۴ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب گوسفند : ۵۷ نشانه و معنی دیدن گوسفند و میش در خواب
78
زمان مطالعه: 10 دقیقه
خواب گوسفند دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های گوسفند در خواب را در دلگرم بخوانید .

دیدن خواب گوسفند چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب گوسفند ( تعبیر خواب حمله گوسفند ، تعبیر خواب گوسفند مرده ، تعبیر خواب گوسفند گم شده ، تعبیر خواب گوسفند سیاه ، تعبیر خواب گله گوسفندان و ...) ازنظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

separator line

تعبیر خواب گوسفند

1- تعبیر خواب گوسفند نماد اطاعت ورزیدن و تسلیم شدن و دلسوزی است. دیدن این خواب نشانه این است که شما ابتکار عمل خود را از دست داده اید و ضعیف شده اید.
2- تعبیر استراحت کردن و یا لم دادن گوسفند در خواب نشانه این است که از موقعیت خود راضی هستید و دوست ندارید مسئولیت قبول کنید. شما از اینکه انتظارات دیگران را برآورده کنید خسته شده اید و دوست دارید برای خودتان زندگی کنید.

یوسف نبی علیه السلام گوید :
3- تعبیر خواب گوسفند روزی حلال است

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
4- تعبیر خواب گوسفند مطیع بودن است. شما به تنهایی خلاقیتی ندارید و دوست دارید که همراه با گروه پیش بروید. ( تفکر گوسفندی )
5- تعبیر دیگر خواب گوسفند دلسوزی است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن گوسفند درخواب بر پنج وجه است .
6- مهتری و سروری .
7- زنی بزرگ ومهم .
8- مال .
9- فرمان روایی .
10- جاه ومقام و منفعت یافتن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
11- تعبیر خواب گوسفند مبارک است و نیکو .

لوک اویتنهاو می گوید :
12- تعبیر خواب گوسفند پاق یک اتفاق خوب است
13- تعبیر خواب گوسفند لاغر این است که لحظات مشکلی خواهید داشت


تعبیر خواب به دنیا آمدن گوسفند

14- تعبیر خواب به دنیا آمدن گوسفند این است که ممکن است آینده شما به خطر بیافتد. کسی قصد دارد ایده های خود را به شما تحمیل کند و یا شما را از مقام و منصبتان بر کنار کند.


تعبیر خواب حمله گوسفند

15- تعبیر حمله گوسفند در خواب نشانه این است که کارمند شما و یا کسی که زیر دستتان است به زودی بر علیه شما شورش خواهد کرد. سعی کنید نسبت به همکارانتان خود کمی آرام تر رفتار کنید و آن ها را حمایت کنید. زیرا در غیر اینصورت ممکن است به دلیل رفتار پرخاشگرایانه شما در آینده بر علیه تان قیام کنند.


تعبیر خواب شنا کردن گوسفند

16- تعبیر شنا کردن گوسفند درخواب نشان دهنده یک معجزه عالی و جالب در زندگی شماست. شما برای رسیدن به عدالت و آزادی قیام خواهید کرد. در این راه هم کسی با شما کمک و همدردی میکند.


تعبیر خواب صحبت کردن با گوسفند

17- تعبیر خواب صحبت کردن گوسفند پیش بینی یک مبارزه و درگیری در آینده است. ممکن است به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده باشید که شما را بسیار ناراحت کرده باشد و به همین دلیل تمام تلاشتان را میکنید که عکس العمل مناسبی انجام دهید.


تعبیر خواب شکار و زخمی شدن گوسفند

18- تعبیر شکار کردن و یا زخمی کردن گوسفند در خواب به معنی آسیب پذیری شما و یا ناتوانی تان در مورد مساله ای خاص است.


تعبیر خواب بره

19- تعبیر خواب بره این است که شما تحت تاثیر مسائل و مشکلات دنیوی قرار نگرفته اید. به همین دلیل در آینده موفق خواهید شد و به پیروزی خواهید رسید.


تعبیر خواب گوسفند مرده

20- تعبیر دیدن گوسفند مرده در خواب پیش بینی می کند که شما احساس آسیب پذیری می کنید و از بروز و آشکار کردن افکار خود می ترسید. دائما نگران هستید به همین دلیل ممکن است در آینده هیچ پیشرفتی نداشته باشید و فرصت های خوب زندگی تان را از دست خواهید داد.


تعبیر خواب گوسفند گم شده

21- تعبیر خواب گوسفند گم شده یک سفر سخت و دشوار در آینده ست . شما به دنبال افرادی قوی و موفق هستید تا مسیر زندگی تان را هدایت کنند.


تعبیر خواب گوسفند کوهی

22- تعبیر دیدن گوسفند کوهی و شاخ دار در خواب به این معنی است که به موفقیت های جدیدی در زندگی دست پیدا خواهید کرد. ولی اجازه ندهید در این میان افرادی که دوست دارید از دست بدهید و یا از شما دور شوند.


تعبیر خواب گوسفند سفید

23- تعبیر دیدن خواب گوسفند جدید به معنی شغل های جدید، سود جدید و یا افراد جدید در زندگی است.


تعبیر خواب گوسفند صورتی

24- تعبیر خواب گوسفند صورتی این است که شما دوست دارید از کسانی که ضعیف هستند حمایت کنید و آن ها را تحت پوشش خود قرار دهید.


تعبیر خواب گوسفند قهوه ای

25- تعبیر دیدن گوسفند قهوه ای در خواب به این معنی است که شما یک حامی عالی دارید. دوستانی دارید که علاوه بر اینکه دوستتان هستند حامیان خوبی نیز برای شما خواهند بود.


تعبیر خواب گوسفند سیاه

26- تعبیر دیدن گوسفند سیاه در خواب نشانه عدم سازگاری شما با دیگران است. ممکن است به زودی از گروهی که در آن هستید جدا شوید و مسیر خود را از آن ها جدا کنید.
27- تعبیر خواب گوسفند سیاه این است که شخصی در زندگی شماست که افکار پلیدی دارد و می خواهد از شما سوء استفاده کند. سعی کنید مراقب اطراف خود باشید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
28- تعبیر دیدن خواب گوسفند سیاه حرص و طمع و وسوسه است.


تعبیر خواب گوسفند پرنده

29- اگر در خواب دیدید که گوسفند پرواز کرد تعبیرش این است که انتظارات شما از دیگران زیاد است. سعی کنید انتظارات خود را از دوستان خود کمتر کنید تا زندگی راحت تری داشته باشید.


تعبیر خواب گاز گرفتن گوسفند

30- تعبیر خواب گاز گرفتن گوسفند این است که شما از شرایط کنونی خود راضی نیستید ولی مجبورید از قوانینی که به آن اعتقاد ندارید پیروی کنید. شما مدام مقاومت می کنید اما این کارتان دیگران را از شما دورتر خواهد کرد.


تعبیر خواب گله گوسفندان

31- تعبیر دیدن گله گوسفندان در خواب به این معنی است که شما دوست دارید با جامعه همراه شوید و خود را با آن ها وفق دهید.

لوک اویتنهاو می گوید :
32- تعبیر خواب گله گوسفندان این است که بوسیله صرفه جوییهایتان به خوشبختی خواهید رسید

آنلی بیتون می‌گوید :
33- تعبیر دیدن گله گوسفند در خواب ، آن است که مزرعه داران به شادمانی و سود فراوانی دست خواهند یافت .
34- اگر خواب ببینید گوسفندان گله ای مریض و لاغر شده اند ، تعبیرش آن است که به خاطر عملی نشدن نقشه هایتان نومید خواهید شد .


تعبیر خواب چوپانی

35- تعبیر چوپانی در خواب به این معنی است که دوست دارید به افراد ضعیف تر از خودتان کمک کنید. دیدن این خواب یعنی اینکه شخصیت دلسوز و مهربانی دارید که همیشه از دیگران محافظت می کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
36- اگر در خواب ببینید گله هست و شما چوپان آن گله هستید به ریاست و بزرگی می رسید و عده ای به فرمان شما در خواهند آمد که البته این بستگی به شغل و حرفه شما دارد .

لوک اویتنهاو می گوید :
37- تعبیر خواب چوپانی این نوید را به شما میدهد که یک شادی در انتظارتان است


تعبیر خواب سوار شدن بر گوسفند

38- تعبیر خواب سوار شدن بر گوسفند این است که با کمک دوستان خود به زودی کار جدیدی را شروع می کنید. این کار سود زیادی را برایتان به دنبال خواهد داشت.


تعبیر خواب تعقیب گوسفند

39- اگر خواب دیدید که هر جا رفتید گوسفند به دنبالتان آمد و شما را تعقیب کرد تعبیرش این است که دوست دارید دوستان خود را متقاعد کنید که کاری انجام دهند اما آن ها مخالفت می کنند و دوست ندارند نظر شمار را عملی کنند.


تعبیر خواب غذا دادن به گوسفند

40- تعبیر غذا دادن به گوسفند در خواب نشانه این است که باید با دیگران هماهنگ شوید. سعی کنید سوء تفاهم ها را برطرف کنید.


تعبیر خواب کشتن گوسفندی

41- تعبیر خواب کشتن گوسفندی نشانه این است که رسیدن به خوشبختی برایتان دشوار شده است. شما قادر به تصمیم گیری نیستید و زندگی تان بسیار سخت شده است.
42- تعبیر بریدن سرگوسفند درخواب به این معنی است که با شرایط دشواری مواجه شده اید. اکنون زمان لذت بردن از زندگی و تلاش برای رسیدن به موفقیت است.

محمدبن سیرین گوید :
43- اگر خواب دید که گوسفندی را بکشت ، تعبیرش آنست که بر دشمن ظفر یابد و مال او را تصاحب کند.


تعبیر خواب دوشیدن شیر گوسفند

44- تعبیر خواب دوشیدن شیر گوسفند این است که در زندگی تغییرات مثبتی را تجربه خواهید کرد. تعبیر این خواب این است که در شغل خود موفق خواهید شد و حقوقتان را افزایش می یابد.


تعبیر خواب پوست گوسفند

45- تعبیر دیدن پوست گوسفند در خواب نشانه دلسوزی شماست و به این معنی است که شما بیشتر نگران مردم اطرافتان هستید تا خودتان.


تعبیر خواب نگهداری از گوسفند به عنوان حیوان خانگی

46- اگر خواب دیدید که گوسفند را به عنوان حیوان خانگی نگهداری کردید تعبیرش این است که روزهای خوبی برای شما و خانوادتان در راه است. به کاری که مشغول انجام آن هستید ادامه دهید زیرا مسیر درستی را انتخاب کرده اید.


تعبیر خواب پشم گوسفند

47- تعبیر خواب پشم گوسفند این است که شما در کارتان موفق و قدرتمند خواهید شد. به طوری که دیگران شما را تحسین خواهند کرد.

آنلی بیتون می‌گوید :
48- تعبیر چیدن پشم گوسفندان در خواب ، آن است که از کارهای خود سود فراوانی به دست خواهید آورد


تعبیر خواب گوشت گوسفند

49- تعبیر دیدن پشگل و یا گوشت گوسفند در خواب نشانه این است که بدهی هایتان را به زودی پرداخت خواهید کرد.

آنلی بیتون می‌گوید :
50- تعبیر خواب خوردن گوشت گوشفند آن است که افراد بدخلق احساسات شما را نادیده خواهند گرفت و به شما اهانت خواهند کرد .


تعبیر خواب سر گوسفند

51- تعبیر دیدن سر گوسفند در خواب نشانه این است که افرادی دوست دارند شما را در مسیر درست قرار دهند. سعی کنید حرف های آن ها را گوش دهید و مسیر آن ها را دنبال کنید.


تعبیر خواب میش

ابراهیم کرمانی گوید :
52- اگر کسی در خواب دید که میش داشت تعبیرش آنست که از سمت بزرگی به وی مالی خواهد رسید و اگر ببیند که شاخهای میش ، قوی بودند ، تعبیرش آنست که که بیننده خواب توانا شود .

جابرمغربی گوید :
53- تعبیر دیدن میش در خواب زنی بزرگ است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
54- تعبیر گوسفند ماده و شیرده در خواب غنیمت است و روزی .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
55- اگر در خواب ببینید گوسفند فربه ای دارید روزی شما فراخ می شود و نعمت و برکت خواهید یافت .
56- اگر گسی گوسفندی به شما بدهد او شما را متنعم می کند و چنانچه گوسفندی لاغر باشد نشان عسرت است و تنگدستی .


تعبیر خواب خرید و فروش گوسفند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
57- اگر گوسفند فربه ای داشته باشید در خواب ببینید آن را می فروشید تعبیر این کفران نعمت است و نشان آن است که به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و خبر از این است که روزی می یابید و نعمت بر شما زیاد می شود .


تهیه و ترجمه ( مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب گاو : دیدن گاو در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر و تفسیر دیدن گاوه ماده در خواب چیست ؟

۴۵ نشانه و تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب گرگ : ۳۶ نشانه و تفسیر دیدن گرگ در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (78 رای)  

۶ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

شیکبا | ۴ ماه پیش
من خواب دیدم که من و پدرم باهم چوپانی می کنیم
0
2
minoo | ۲ سال پیش
خواب دیدم چنتا سگ افتادن دنبال یه گوسفند گوسفندو گرفتن پوستشو جدا کردن گوشتش موند وسط اصلا لب نزدن به گوشت گوسفنده بعدش چنتا گوسفند اومدن اون یه گوسفندو خوردن
2
9
شهرزاد | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم برادرم و پدرم یه گله گوسفند داره و شب به یک انسان حمله کردن و خوردنش فقط استخونش مونده و این که نه خونی ریخته وتو یه جا تپه مانند بود میشه لطفا واسم تعبیر کنین خیلی وحشت ناک بود واسم
1
20
یه ایرانی | ۲ سال پیش
خواب دیدم گوسفند زنده ای مال بابام بود ولی بابام فوت کرده و من از گوسفند تو خواب می ترسیدم
0
14
تهرانی | ۲ سال پیش
باعرض سلام و خسته نباشید، من خواب دیدم که یک بز ماده مریض در منزل داریم و گویا حامله است، این بز در حال خوردن غذای خود بود که به یکباره ناپدید شد و یک بزغاله بسیار کوچک پدیدار شد. که گویا فرزند همان بز بود. بز به یک باره در زمین مدفون شد. و بعد از آن دیدم که خودم خون ریزی کرده ام و فرزند پسرم هم یک بز سیاه در بغل دارد و می‌خواهد به من بدهد که من از گرفتنش امتناع میکردم.
4
19
علی محمودی | ۲ سال پیش
با سلام
من خواب دیدم که با یک دوستم از راه خیلی صعب‌العبور و سنگلاخ و شیب دار، به بالا می رفتیم. خیلی به زحمت. البته من که رد شدم دوستم یه تناب را گرفت و خودش را بالا می کشید که من این تناب را موقع بالا آمدن ندیدم.
بعد از اینجا که گذشتیم به راه همواری رسیدیم که گله‌ی بزرگ گوسفند داشتیم و گوسفندان ما با گله‌ی دیگری داشت یکجا میشد که ما سعی می کردیم جداشون کنیم. لطفاً تعبیر فرمایید.
اینم بگم این روز ها به مهاجرت فکر میکنم.
5
11

hits