دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۸ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب زندان : ۴۱ تعبیر و تفسیر دیدن زندان در خواب
14
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب زندان دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن زندان در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب زندان دیدن چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب زندان ( خواب دستگیر شدن ، تعبیر خواب زندانی بودن ، تعبیر خواب دیدن کسی در زندان ، تعبیر خواب ملاقات زندانی ، تعبیر خواب زندان بان و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

separator line

تعبیر خواب زندان

خواب زندان نماد مجازات و سختی های زندگی است.
تعبیر خواب زندان می تواند منعکس کننده وقایع تلخ و واقعی در زندگی باشد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • 3- خواب دیدن اینکه شما در زندان هستید بیانگر این است که شما در محیط کاری، عاطفی یا موقعیتی در زندگی تان، حس محدود شدن و سانسور شدن می کنید.
 • 4- تعبیر دیگر خواب زندان این است که شما درگیر کاری نادرست هستید.

محمدبن سیرین گوید :

 • اگر کسی خواب ببیند در زندان بود و آن زندان را هرگز ندیده بود ، تعبیرش مرگ است ، زیرا که تعبیر خواب زندان ناشناس گور است .
 • اگر خواب زندان شناخته شده ای را ببیند ، تعبیرش اندوه و زیان کند .

تعبیر خواب زندان امام جعفر صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

 • تعبیر خواب زندان گور وبلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان .
 • اگر کسی در خواب ببیند که وارد زندان شد و زود بیرون آمد ، تعبیرش آنست که به درک عالی از خداوند خواهد رسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که بیرون از زندان باشید تعبیر این خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیرش خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز .
 • اگر در خواب تان خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند .
 • تعبیر خواب اینکه در زندانی هستید که برایتان آشناست مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب زندان بازپروری ، شایعات و غیبت کردن است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن خواب زندان نشانه آن است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد .
 • اگر خواب ببینید زندانی شده اید ، تعبیرش آن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغل خود را از دست خواهید داد .

تعبیر خواب دستگیر شدن

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر خواب دستگیر شدن و یا اینکه شما را در حبس انداخته اند بیانگر این است که شما حس می کنید گیر کردید یا قادر نیستید فراتر از یک نقطه ی خاص حرکت کنید . شاید باور های دمده تان یا طرز فکر قدیمی تان، جلوی پیشروی شما را می گیرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب دیدید که دستگیر شدید و شما را تحت الحفظ به زندان می برند از اندوه رهائی می یابید

تعبیر خواب زندانی بودن

تعبیر زندانی بودن در خواب این است که شما از ارتباط با دیگران جدا شده اید و تنهایی را انتخاب کرده اید.

تعبیر خواب قدم زدن در زندان

اگر خواب دیدید که به زندان می روید و یا در زندان راه رفتید تعبیرش این است که خلاقیت و ایده های جدید شما محدود می باشد. سعی کنید در هیچ کاری نظر ندهید.

تعبیر خواب دیدن کسی در زندان

اگر خواب دیدید که کسی در زندان است و اگر او را شناختید تعبیرش این است که آن شخص گرفتار شده و باید کمک کنید که مشکلش حل شود.
تعبیر خواب دیدن دشمنتان در زندان این است که نتوانسته شما را از پای در بیاورد و شما بر او پیروز شده اید.
تعبیر خواب دیدن همسرتان در زندان این است که رابطه خوبی با او ندارید و ممکن است در این میان خیانت صورت گیرد.
در کل دیدن هر کسی در زندان نشان دهنده مجازات گناهانی است که آن شخص انجام داده است.

تعبیر خواب ملاقات زندانی

اگر خواب دیدید که از شخصی در زندان ملاقات کردید تعبیرش این است که شما نسبت به دوستی در گذشته مرتکب گناهی شده اید و به او خیانت کرده اید و از این موضوع بسیار ناراحت هستید. تعبیر این خواب این است که آماده اید که آن شخص را ملاقات کنید و از او بخواهید که شما را ببخشد. سعی کنید اگر اشکال از سوی شماست هر چه زودتر با او دیدار کنید.

تعبیر خواب آزاد شدن از زندان

تعبیر خواب آزاد شدن از زندان شروع تغییرات بزرگ در زندگی است. این خواب نشان می دهد که باید از زندگی گذشته خود درس بگیرید و تغییرات زیادی در سبک زندگی و نوع رفتار خود در آینده بدهید.

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است

تعبیر خواب دعوا در زندان

اگر در خواب شاهد دعوا در زندان بودید تعبیرش این است که با ذهن خود درگیر هستید. ممکن است روی چیزی تمرکز کرده اید که اصلا به نفع شما نیست. اما مجبورید در همین سبک برنامه های خود را پیش ببرید وکاملا از عواقب آن مطلع هستید. این خواب نشان می دهد که برای زنده ماندن و یا ادامه زندگی دست به بازی کثیفی زده اید و یا با دیگران در جنگ هستید.

تعبیر خواب زندان بان

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • تعبیر دیدن زندان بان در خوابتان این است که شما به شیوه ای محدود شده اید، چه توسط سیستم باوری خودتان چه دیگری.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

 • دیدن زندانبان درخواب ، اگر معروف ( آشنا ) باشد ، خلاصی یافتن و عاقبت نیکو باشد .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن زندانبان در خواب ، آن است که زنان شریر شما را شیفته می کنند و در اثر این شیفتگی به کار و زندگی شما زیان خواهد رسید .
 • اگر خواب ببینید جمعیتی زندانی سعی می کنند از دست زندانبان فرار کنند ، تعبیرش آن است که برای اخاذی از شما ، روشهایی نادرست به کار گرفته می شود

منوچهر مطیی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن این نوع زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است . اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر مقروض باشید قرض خود را می پردازید
 • ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان را نشناسید باشد اندوه درون زندان بودن تشدید می شود .

تعبیر خواب فرار از زندان

اگر خواب دیدید که در حال برنامه ریزی فرار از زندان هستید تعبیرش این است که شما تمایل زیادی دارید که از شرایط فعلی خلاص شوید و به آرامش برسید.
اگر خواب دیدید که به کسی کمک می کنید تا از زندان فرار کند تعبیرش این است که شما عقاید و ارزش های خود را به خاطر دیگران کنار میگذارید و به خود را به خطر می اندازید.
اگر خواب دیدید که از زندان فرار میکنید تعبیرش این است که شما از پذیرش عواقب کارهای گذشته اجتناب می کنید و نمی خواهید قبول کنید که اشتباه کردید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب دیدن اینکه شما از زندان فرار می کنید به تمایل شما یا نیاز شما به فرار از موقعیت یا رابطه ای محدود کننده اشاره دارد.
 • تعبیر دیگر خواب فرار از زندان این است که شما از پذیرش پیامد کارهاتان سر باز می زنید
 • خواب دیدن اینکه کسی از زندان فرار می کند بیانگر این است که شما سر ارزش ها یا باور هاتان، سازش می کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • فرار از زندان در خواب ، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است

تعبیر خواب زندان بدون محافظ و نگهبان

تعبیر گیر افتادن در زندان بدون محافظ و نگهبان نشان دهنده این است که اعتقادات و تفکرات شما محدود شده است.

تعبیر خواب زندان شیشه ای

تعبیر زندان شیشه ای در خواب نشان دهنده این است که از همه طرف تحت فشار هستید و یا در شرایط روحی و جسمی بدی قرار دارید. این موضوع ممکن است نشانه فشار روحی روی شما باشد. بهتر است هر چه زودتر شرایط را عوض کنید و از این وضعیت خارج شوید.

تهیه و ترجمه (مجله دلگرم)این مطلب چقدر مفید بود ؟
2.8 از 5 (14 رای)  


۱ دیدگاه
شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

Azad | ۲ سال پیش
سلام در سال گذشته دوباره سقط جنین داشتم وعد از دیگر بدار نشدم
1
0