دلگرم
امروز: چهارشنبه, ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۱۰ شعبان ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ فوریه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب زیتون از دیدگاه معبران داخلی و خارجی
12
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب زیتون دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن زیتون و روغن زیتون در خواب را در دلگرم بخوانید ...

دیدن خواب زیتون و روغن زیتون نشانه چیست ؟

زیتون در خواب

تعبیر خواب زیتون ، قهر و یا آشتی است. بسته به نوع زیتونی که در خواب میبنید
اگر خواب دیدید که با چاقو زیتون خرد می کنید تعبیرش این است که در روابط دوستی خود دچار مشکل خواهید شد و تاثیر منفی آن بر روی شما خواهد بود.
تعبیر دیدن خواب زیتون های کوچک این است که ممکن است بزرگان خانواده تان از دست شما ناراحت شده و صدمه ببینند. بهتر است از دل آن ها دربیاورید و با آن ها آشتی کنید.
تعبیر دیدن دانه های زیتون در خواب این است که به زودی تاوان بدی های خود را پرداخت خواهید کرد.
تعبیر جمع آوری زیتون در خواب نشانه این است که مدت هاست دوستانتان را نادیده گرفته اید و با آنها صحبت نمی کنید. بهتر است آن ها را ببینید و روابطتان را از سر بگیرید.

آنلی بیتون می‌گوید :
6- اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، تعبیرش آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
7- تعبیر دیدن یا خوردن زیتون در خواب تان شفا و ابدیت است
8- تعبیر خواب دیدن یا بر سر گذاشتن تاج برگ زیتون این است که باری از دوش شما برداشته خواهد شد و شما به پیروزی خواهید رسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  • تعبیر خواب زیتون سیاه ، غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد .
  • تعبیر خواب زیتون زرد آنست که بیمار و رنجور می شوید
  • اگر در خواب تان زیتون سبز و پرورده باشد تعبیرش خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود .
  • اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می دهید و می دانید که آن شخص زیتون دوست ندارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید .
  • تعبیر خواب گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما . اگر کسی به شما زیتون داد و شما خوشتان نیامد از دیگران سخن سرد می شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می کند و می ستاید و به شما سود و نفع می رساند .

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، تعبیرش آنست که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند .
شکستن ظرف زیتون در خواب ، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس و ناامیدی خواهید شد .


تعبیر خواب خوردن زیتون

تعبیر خواب خوردن زیتون آنست که به زودی با کسانی که قهر بودید آشتی می کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
تعبیر خواب خوردن زیتون اگر طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد . در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان زیتون که می خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد .
اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید تعبیرش غم و اندوه است .

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب خوردن زیتون مشکلات خانوادگی است

آنلی بیتون می‌گوید :
تعبیر خوردن زیتون در خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .


تعبیر خواب زیتون ابن سیرین

برای ابن سیرین، زیتون بیشتر به معنای ثروت، برکت، تنوع، پایداری و توانگری است.

ابن سیرین می فرماید : دیدن زیتون در خواب غم و در فکر فرو رفتن است زیرا طعم واقعی زیتون تلخ است و رنگ آن سیاه.
اگر در خواب دیدید که زیتون می خورید معنی خواب رسیدن غم و غصه به شماست.

تعبیر خواب جدا کردن هسته زیتون

21- تعبیر خواب جدا کردن هسته زیتون این است که فردی که مدت هاست با او دعوا کرده و قهر هستید پا پیش می گذارد و با شما آشتـی می کند.


تعبیر خواب زیتون بدون هسته

22- تعبیر خواب زیتون های بدون هسته این است که مشکلات عاطفی شما به زودی حل خواهد شد.


تعبیر خواب خریدن زیتون

23- دیدن خواب خریدن زیتون تعبیرش این است که برای آشتی بین دو نفر اقدام می کنید. ممکن است این افراد، فامیل و خانواده شما باشند.
24- تعبیر خواب فروختن زیتون آنست که شما به دوست خود آسیب می زنید و او را ناراحت می کنید. احتمالا به زودی پشیمان شده و با او آشتی می کنید.تعبیر خواب درخت زیتون

25-- تعبیر درخت زیتون در خواب نشانه این است که برخی مشکلات در سر راه شما وجود دارد و شما تلاش می کنید آن را به زودی حل کنید.
26- اگر خواب دیدید که در حیاط خانه درخت زیتون می کارید تعبیرش این است که نباید با دیگران بحث کنید. سعی کنید از کنار مسائل ناراحت کننده بگذرید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
27- تعبیر خواب درخت زیتون یا شاخه زیتون مصالحه، صلح و امید است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
28- تعبیر خواب چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است .

لوک اویتنهاو می گوید :
29- تعبیر خواب چیدن زیتون به شما میگوید که بیش از حد سریع به قاضی میروید

تعبیر دیدن روغن زیتون در خواب

30- خواب روغن زیتون به مسائل بهداشتی، سلامت و مالی اشاره دارد.
31- اگر در خواب دیدید که روی غذای خود روغن زیتون می ریزید تعبیرش این است که با مردم صلح و آشتی برقرار می کنید و کدورت های شما برطرف خواهد شد.
32- تعبیر خواب سرخ کردن غذا با روغن زیتون نشانه این است که با موانع بزرگی در زندگی مواجه هستید و سعی می کنید به هر طریق ممکن آن ها را از سر راه خود بردارید.
33- اگر خواب دیدید روغن زیتون را روی بدن خود می ریزید و می مالید تعبیرش این است که شخصی کمک مالی خوبی به شما خواهد کرد.
34- اگر خواب دیدید که در کارخانه روغن زیتون می سازید تعبیرش این است که میراث بزرگی به شما خواهد رسید.
35- دیدن بطری روغن زیتون در خواب این است که شما نیاز به آرامش دارید. به همین دلیل در تدارک سفر کوتاهی هستید. این سفر در زندگی شما کمک بزرگی خواهد کرد.
36- تعبیر خریدن روغن زیتون در خواب نشانه این است که با خانواده خود به سفر می روید. در این سفر ممکن است اتفاقات بدی برای شما رخ دهد که باعث خوشحالی شما شود.
37- تعبیر فروش روغن زیتون در خواب این است که در اسرع وقت تغییرات شغلی خوبی برای شما اتفاق می افتد.

ابراهیم کرمانی گوید :
38- تعبیر خواب روغن زیتون خیر و برکت است
39- تعبیر خواب خوردن روغن زیتون آنست که به اندازه آن خیر و منفعت به او خواهد رسید

جابرمغربی گوید :
40- اگر کسی در خواب دید که همراه نان زوغن زیتون تلخ میخورد تعبیرش آنست که با زحمت فراوان منفعتی اندک به دست خواهد آورد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
41- تعبیر خواب روغن زیتون خیر و خوبی و نعمت است .


تهیه و ترجمه (مجله اینترنتی دلگرم)

separator line

تعبیر مرتبط

تعبیر کامل خواب انگور : ۶۰ تعبیر و نشانه دیدن انگور در خواب

تعبیر خواب گلابی : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن گلابی در خواب

خواب موز : ۱۹ نشانه و تعبیر دیدن موز در خواب

118 نشانه و تفسیر دیدن خواب درختان مختلفاین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (12 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits