۳۳ تعبیر و تفسیر دیدن خواب زیتون و روغن زیتون

۱,۳۸۶
۰
۰
سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۲۴

دیدن خواب زیتون و روغن زیتون نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب زیتون ( تعبیر خواب روغن زیتون ، تعبیر خواب خوردن زیتون ، تعبیر خواب خریدن زیتون ، تعبیر خواب فروش زیتون ، تعبیر خواب درخت زیتون ، تعبیر خواب خرد کردن زیتون و .. ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

separator line

تعبیر خواب زیتون

1- تعبیر خواب زیتون ، قهر و یا آشتی است. بسته به نوع زیتونی که در خواب میبنید

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
2- تعبیر دیدن یا خوردن زیتون در خواب تان شفا و ابدیت است
3- تعبیر خواب دیدن یا بر سر گذاشتن تاج برگ زیتون این است که باری از دوش شما برداشته خواهد شد و شما به پیروزی خواهید رسید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
4- تعبیر خواب زیتون سیاه ، غم و اندوه و رنجی است که به شما روی می آورد .
5- تعبیر خواب زیتون زرد آنست که بیمار و رنجور می شوید
6- اگر در خواب تان زیتون سبز و پرورده باشد تعبیرش خوب است به شرطی که در خواب حالت کراهت در شما پیدا نشود .
7- اگر در خواب ببینید که زیتون به کسی می دهید و می دانید که آن شخص زیتون دوست ندارد تعبیر این است که در کار دیگران نیرنگ می کنید و زیان و ضرر می رسانید ولی اگر آن کس که زیتون را در خواب از شما می گیرد و زیتون را دوست داشته باشد و شما بدانید که برای او هدیه مطلوب می برید به او خیر و برکت می رسانید .
8- تعبیر خواب گرفتن زیتون از دیگران نیز منوط است به رد و قبول طبع شما . اگر کسی به شما زیتون داد و شما خوشتان نیامد از دیگران سخن سرد می شنوید ولی اگر خشنود و راضی شدید کسی شما را مدح می کند و می ستاید و به شما سود و نفع می رساند .

آنلی بیتون می‌گوید :
9- اگر خواب ببینید زیتونی را از ظرفی بیرون می آورید ، تعبیرش آنست که اوقاتی را به خوشگذرانی خواهید گذراند .
10- شکستن ظرف زیتون در خواب ، علامت آن است که پیش از لذت بردن دچار یأس و ناامیدی خواهید شد .


تعبیر خواب روغن زیتون

ابراهیم کرمانی گوید :
11- تعبیر خواب روغن زیتون خیر و برکت است
12- تعبیر خواب خوردن روغن زیتون آنست که به اندازه آن خیر و منفعت به او خواهد رسید

جابرمغربی گوید :
13- اگر کسی در خواب دید که همراه نان زوغن زیتون تلخ میخورد تعبیرش آنست که با زحمت فراوان منفعتی اندک به دست خواهد آورد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
14- تعبیر خواب روغن زیتون خیر و خوبی و نعمت است .


تعبیر خواب خوردن زیتون

15- تعبیر خواب خوردن زیتون آنست که به زودی با کسانی که قهر بودید آشتی می کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
16- تعبیر خواب خوردن زیتون اگر طعم و مزه خوش داشته باشد و شما به هنگام خوردن از آن خوشتان بیاید خوب است و تعبیر بد ندارد . در این حالت نعمت است که به شما روی می آورد به قدر همان زیتون که می خورید و به اندازه ای که باید بخورید تا زیان نداشته باشد .
17- اگر در خواب زیتونی که می خورید طعم ناخوش داشته باشد و شما از خوردن آن کراهت احساس کنید تعبیرش غم و اندوه است .

لوک اویتنهاو می گوید :
18- تعبیر خواب خوردن زیتون مشکلات خانوادگی است

آنلی بیتون می‌گوید :
19- تعبیر خوردن زیتون در خواب ، علامت یافتن دوستان وفادار است .


تعبیر خواب جدا کردن هسته زیتون

20- تعبیر خواب جدا کردن هسته زیتون این است که فردی که مدت هاست با او دعوا کرده و قهر هستید پا پیش می گذارد و با شما آشتـی می کند.


تعبیر خواب زیتون بدون هسته

21- تعبیر خواب زیتون های بدون هسته این است که مشکلات عاطفی شما به زودی حل خواهد شد.


تعبیر خواب خریدن زیتون

22- تعبیر خواب خریدن زیتون این است که برای آشتی بین دو نفر اقدام می کنید. ممکن است این افراد، فامیل و خانواده شما باشند.


تعبیر خواب فروش زیتون

23- تعبیر خواب فروش زیتون آنست که شما به دوست خود آسیب می زنید و او را ناراحت می کنید. احتمالا به زودی پشیمان شده و با او آشتی می کنید.


تعبیر خواب درخت زیتون

24-- تعبیر درخت زیتون در خواب نشانه این است که برخی مشکلات در سر راه شما وجود دارد و شما تلاش می کنید آن را به زودی حل کنید.
25- اگر خواب دیدید که در حیاط خانه درخت زیتون می کارید تعبیرش این است که نباید با دیگران بحث کنید. سعی کنید از کنار مسائل ناراحت کننده بگذرید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
26- تعبیر خواب درخت زیتون یا شاخه زیتون مصالحه، صلح و امید است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
27- تعبیر خواب چیدن زیتون از درخت به هر حال خوب نیست و فراهم آوردن غم و رنج تعبیر شده است .

لوک اویتنهاو می گوید :
28- تعبیر خواب چیدن زیتون به شما میگوید که بیش از حد سریع به قاضی میروید


تعبیر خواب جمع آوری زیتون

29- تعبیر جمع آوری زیتون در خواب نشانه این است که مدت هاست دوستانتان را نادیده گرفته اید و با آنها صحبت نمی کنید. بهتر است آن ها را ببینید و روابطتان را از سر بگیرید.

آنلی بیتون می‌گوید :
30- اگر خواب ببینید با جمعی از دوستان با شادمانی زیتون جمع می کنید ، تعبیرش آن است که کارهایتان نتایجی مساعد با همراه خواهد آورد .


تعبیر خواب خرد کردن زیتون

31- اگر خواب دیدید که با چاقو زیتون خرد می کنید تعبیرش این است که در روابط دوستی خود دچار مشکل خواهید شد و تاثیر منفی آن بر روی شما خواهد بود.
32- تعبیر خواب زیتون های کوچک این است که ممکن است بزرگان خانواده تان از دست شما ناراحت شده و صدمه ببینند. بهتر است از دل آن ها دربیاورید و با آن ها آشتی کنید.


تعبیر خواب دانه های زیتون

33- تعبیر دیدن دانه های زیتون در خواب این است که به زودی تاوان بدی های خود را پرداخت خواهید کرد.


ترجمه : معصومه راهی

تعبیر مرتبط

تعبیر کامل خواب انگور : ۶۰ تعبیر و نشانه دیدن انگور در خواب


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
ادعوت به همکاری پزشکان

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter