دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ برابر با ۰۵ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب عریان بودن : ۴۴ نشانه و تفسیر خواب برهنگی و لخت بودن
127
زمان مطالعه: 7 دقیقه
تعبیر خواب عریان بودن ( تعبیر خواب عریان بودن ، تعبیر خواب برهنگی ، تعبیر خواب لخت بودن ، تعبیر خواب برهنه راه رفتن در خیابان ، تعبیر خواب برهنه کردن و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر...

خواب عریان بودن و یا برهنگی چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب عریان بودن ( تعبیر خواب عریان بودن ، تعبیر خواب برهنگی ، تعبیر خواب لخت بودن ، تعبیر خواب برهنه راه رفتن در خیابان ، تعبیر خواب برهنه کردن و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب عریان بودن ، تعبیر خواب برهنگی ، تعبیر خواب لخت بودن

1- تعبیر خواب عریان بودن شجاعت، رهایی و اعتماد به نفس است.
2- تعبیر خواب برهنگی و عریان بودن به شما می گوید باید ترس و اضطراب را از خود دور کنید و ریسک پذیر باشید.
3- به گفته برخی معبران تعبیر دیدن خواب عریان بودن به این معنی است که اسرار شما پیش دیگران فاش خواهد شد.
4- اگر در عالم واقعیت با کسی ازدواج کرده اید و خواب دیدید که برهنه شدید تعبیرش این است که مشکلات عاطفی شدیدی با همسرتان دارید و بهتر است هر چه زودتر این مشکل را برطرف کنید.
5- تعبیر خواب برهنگی نشانه آنست که احتمالا همسرتان به شما خیانت می کند. بهتر است رفتار او را زیر نظر بگیرید.
6- اگر خواب دیدید که برهنه جلوی آینه ایستاده اید و از اندام خود لذت بردید تعبیرش این است که اعتماد به نفسی بالا دارید و با قدرت رو به جلو حرکت خواهید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
7- اگر خواب دیدید که شما با یک شخص برهنه خوابیده اید تعبیرش پریشانی و تشویش است
8- تعبیر خواب دیدن افرادی که برهنه هستند پول و ثروت است

جابر مغربی گوید :
9- تعبیر برهنگی در خواب ، محنت و رسوائی است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
10- برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید
11- تعبیر خواب اینکه شما لخت هستید ترس از این است که رازتان فاش شود
12- تعبیر این خواب که ناگهان متوجه می شوید بدون پوشش و برهنه هستید و تلاش می کنید آن را بپوشانید آسیب پذیری در مورد یک موقعیت است
13- اگر در خواب فردی را عریان ببینید و در این حالت شما از وی منزجر شده اید ، تعبیرش نگرانی در مورد کشف حقیقتی در مورد فرد یا موقعیت است.
14- خواب دیدن اینکه همه بدون پوشش هستند به جز شما، بیانگر این است که چیزی هست که از دیگران پنهان می کنید. ممکن است به این معنی باشد که در مورد چیزی نگرانید.
15- تعبیر دیگر خواب عریان بودن این است که شما خیلی دیگران را نقد می کنید. به جای پذیرفتن، تمایل دارید که معایب دیگران را پیدا کنید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

16- چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند تعبیرش آنست که مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت .
17- اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ( آلت تناسلی ) ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد .
18- تعبیر خواب دیدن بدن برهنه و عریان دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است .
19- تعبیر خواب لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند .

تعبیر خواب برهنه راه رفتن در خیابان

20- اگر خواب دیدید که در خیابان برهنه راه می رفتید تعبیرش این است که دوست دارید بیشتر دیده شوید.
21- به گفته فروید این خواب نشان دهنده تمایلات جنسی است. احتمالا روابط جنسی کمی دارید و از این موضوع بسیار ناراحت و نگران هستید. برهنه شدن جلوی دیگران نیز همین تعبیر را دارد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
22- تعبیر خواب برهنه در خیابان راه رفتن آنست که دوستان و نزدیکان باعث ناکامی شما می شوند .
23- تعبیر خواب برهنگان در حال دویدن آنست که ایده هایتان را از دست میدهید .

آنلی بیتون می‌گوید :
24- اگر خواب ببینید با لباسی پاره و پابرهنه سرگردانید ، تعبیرش آن است که توقعات بیش از اندازه برای شما دردسر تولید خواهد کرد و تمامی کوششهای شما برای رسیدن به هدفی خاص به یأس مبدل خواهد شد .

تعبیر خواب برهنه شدن و خجالت کشیدن

25- اگر در خواب دیدید که به خاطر برهنگی ناراحت هستید و خجالت کشیدید تعبیرش این است که اعتماد به نفس کافی ندارید و انسانی مضطرب هستید.
26- به گفته بعضی معبران تعبیر این خواب این است که دیگران از راز شما با خبر شده اند و شما به همین دلیل بی آبرو شدید.

محمدبن سیرین گوید :
27- اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد . تعبیرش آنست که حج طلب کند .

تعبیر خواب برهنه شدن و احساس گناه

28- اگر در خواب دیدید که برهنه شدید و احساس گناه کردید تعبیرش این است که از کاری که انجام داده اید شرمنده اید و سعی می کنید اشتباهات دیگران را جبران کنید.

تعبیر خواب برهنه شدن به خاطر گرما

29- اگر خواب دیدید به دلیل گرمای زیاد برهنه شدید و احساس گرمای شدید داشتید تعبیرش این است که در زندگی قادر هستید هر کاری را انجام دهید و این قدرت شما در آینده به نفع شما خواهد بود و تاثیراتی مثبت خواهد داشت.

تعبیر خواب لباس پوشیدن

30- اگر خواب دیدید برهنه هستید و کسی به شما لباس داد و از این موضوع بسیار خوشحال شدید تعبیرش این است که تمام موانع زندگی را از بین می برید و از زندگی دوباره لذت خواهید برد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

31- تعبیر این خواب که اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم آنست که از گزندی در امان می مانیم
32- اگر در خواب برهنه بودید و کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم تعبیرش آنست که به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم .

تعبیر خواب برهنه کردن

33- اگر خواب دیدید که مردم شما را برهنه کردند تعبیرش این است که باید نوع نگرش خود را نسبت به دیگران عوض کنید . احتمالا بعضی افراد نزدیک می خواهند از کار شما سر در بیاورند. به آن ها اجازه ندهید در کار شما دخالت کنند.

تعبیر خواب زن و یا مرد برهنه ( لخت )

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

34- تعبیر خواب اینکه یک زن خواب ببیند که برهنه است ناکامی از همه طرف است
35- تعبیر خواب اینکه یک مرد خواب ببیند که برهنه است آنست که او آشکارا شرمسار خواهد شد .
36- تعبیر خواب دیدن یک زن زیبای برهنه بدین معنی است که پولی خوب بدست می آورید .
37- تعبیر خواب یک زن معمولی لخت آنست که نقشه ها و ایده های بزرگی در سر دارید .
38- تعبیر خواب دیدن یک زن برهنه ی خیلی زشت آنست که خواسته های شما برآورده نمی شود .
39- تعبیر خواب دیدن یک دختر جوان و زیبای لخت ، تکبر و خودخواهی است
40- تعبیر خواب اینکه زن خودتان برهنه است آنست که اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند .
41- تعبیر خواب دیدن تعداد زیادی زن برهنه آنست که مردم نظر خوبی در مورد شما دارند .
42- تعبیر خواب اینکه شما افراد برهنه را می شمارید آنست که خبرهای خوش دریافت می کنید .
43- تعبیر خواب دیدن مردان و زنان لخت در کنار هم آنست که شما شخص باوفا و نجیبی هستید .
44- اگر در خواب ببینید که با یک زن برهنه در محلی دور از خان خودتان خوابیده اید تعبیرش آنست که یکنفر به شما آزار خواهد رساند .

ترجمه : معصومه راهی  این مطلب چقدر مفید بود ؟
  3.9 از 5 (127 رای)  

  
  ۴ دیدگاه
  شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

  فاطمه | ۳ سال پیش
  سلام من بسیار خواب می بینم آیا شماره ای هست بتوانم تلفنی تعبیر خواب هایم رو بپرسم البته پرداخت هزینه هم می کنم
  13
  21
  دریا | ۳ سال پیش
  باسلام بنظر منم تعبیرها خیلی مختلف هس نمیشه متوجه شد کدوم درسته
  6
  22
  عباس خسروانی | ۴ سال پیش
  عالی است ممنون ولی اکثر تعبیرها متفاوت است بعضی نگران کننده ولی بعضی خوب است
  1
  18
  فاطمه | ۴ سال پیش
  سلام خسته نباشید.من خواب دیدم که بیمارم.سرم و قلبم درد میکنه رفتم پیش دکتر بهم گفته بیماری سختیه بعد من به مادرم گفتم مامان من میخوام بمیرم.بعد دیدم برهنه هستم و توی خیابون رفتم داخل دستشویی عمومی که شیشه ای بود بعد دیدم چند نفر از بیرون من رو نگاه میکنن شیشه رو شکستن و من رو کتک زدند.من این خواب رو یکشنبه ۳ شهریور ساعت ۹ صبح دیدم ممنون میشم تعبیر کنید.
  12
  33
  hits