دلگرم
امروز: سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۶ ذو القعدة ۱۴۴۴ قمری و ۰۶ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب خرس و خرس قطبی - دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خرس - دیدن خرس پاندا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خرس و خرس قطبی - دیدن خرس در خواب چه تعبیری دارد؟
36
زمان مطالعه: 4 دقیقه
خواب خرس دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن خرس در خواب را در دلگرم بخوانید ...

خواب خرس دیدن از نظر معبران بزرگ

خرس در خواب، دشمنی قوی، هرزه و هوس باز است که دشمنی او از روی حماقت است. اگر دیدید که خرس را کشتید، بر مشکلات پیروز می شوید یا دشمن را از پای در می آورید. اگر دیدید که بر خرسی نشسته اید، از طرف حاکم آن سامان مورد خطر و تهدید قرار دارید.

تعبیر خواب خرس از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا (رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه‌ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. بویژه اگر شما یک خرس را در خانه مادربزرگتان ببینید، بیانگر این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است.

خواب دیدن اینکه شما توسط یک خرس دنبال می‌شوید یا مورد حمله قرار می‌گیریدبیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده‌ی شماست. شما احساس می‌کنید که گیر کرده اید. شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه کنترل کننده هستید.

دیدن خرس قطبی در خواب بیانگر رستاخیز (بیداری مجدد) است

دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال (خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می‌اندازد.اگر دیدید که از خرس فرار می کنید، از مشکلات فرار می کنید. خوردن گوشت خرس و داشتن پوست آن، دچار ترس شدن ولی رسیدن به بهره و سودی از قبال دشمن، یا چیره شدن بر او است. دسترسی پیدا کردن به خرس ماده، وارد شدن زنی دیوانه و کودن در زندگی مرد است و اگر زنی چنین خوابی ببیند، شوهر وی مرد احمق و بوالهوسی است.

محمد ابن سیرین می گوید:

خرس به خواب دیدن، دشمنی فرومایه، دزد و احمق است. اگر ببیند بر خرس نشسته بود، دلیل که از پادشاه خواری یابد. اگر ببیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر ببیند گوشت او می خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وی رسد.

ابراهیم کرمانی می گوید:

خرس به خواب، انسانی بدبخت و دیوانه است. اگر ببیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر ببیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود و اگر نر بود، مردی بدین صفت به خانه او درآید. اگر ببیند خرس را بکشت یا بر وی نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب خرس نر و ماده

ابراهیم کرمانی: اگر خرس ماده بیند، زنی بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنی بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه او آمد، دلیل که زنی بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید.

تعبیر خواب فرار از خرس

مطیعی تهرانی:

اگر دیدید که از خرس فرار می‌کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویای این است که پیروزی حاصل می‌کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید.

تعبیر خواب خرس قطبی

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن خرس‌های قطبی در خواب، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد. بزرگ‌ترین دشمنان با رفتاری دوستانه می‌خواهند شما را فریب بدهند. رقبا نیز می‌کوشند، مقام شما را از آن خود کنند.
دیدن پوست خرس قطبی در خواب، نشانه غلبه بر مخالفان است.

لیلا برایت:

اگر در خواب یک خرس قطبى ببینید، به این معناست که در امور عاشقانه‌ى خود شکست مى‌خورید.این مطلب چقدر مفید بود ؟
2.5 از 5 (36 رای)  


دیدگاه ها
اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !