مجله دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ رجب ۱۴۴۴ قمری و ۰۶ فوریه ۲۰۲۳ میلادی
نردبان در خواب: تعبیر خواب نردبان دیدن چیست ؟
19
زمان مطالعه: 4 دقیقه
خواب نردبان دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن نردبان در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب دیدن نردبان چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف خواب دیدن نردبان می پردازیم.

تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب نردبان وضعیت اجتماعی و دستاوردهای زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب دیدن نردبان ، حرص و طمع و نارضایتی است
 • تعبیر خواب نردبانی که به حالت ایستاده است به این معنی است که مراقب دزد باشید

یوسف نبی علیه السلام گوید :
تعبیر خواب نردبان موفقیت و کامیابی در کارهاست .


تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان

 • اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید تعبیرش این است که وارد مرحله جدیدی از زندگی خواهید شد.

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب بالا رفتن از نردبانی از جنس گل و خشت ، نشانه صلاحیت شما در کارهاست .
 • اگر نردبان چوبی بود ، تعبیرش ضعف دین است .
 • اگر جنس نردبان از سنگ وآهن بود ، تعبیرش توانمند شدن است

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر بالا رفتن از نردبان بزرگی و منفعت است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید ، خوب است و خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید و ارتقاء می یابید .
 • اگر جنس ردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست
 • اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می دهد .
 • اگر خواب ببینید که از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست و تعبیر آن مرگ است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان ، بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانه سعادت و شادمانی بی حد است
 • اگر خواب ببینید بوسیله نردبانی فرار می کنید ، علامت آن است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد . هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید .
 • اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید ، تعبیر ، آن است که به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید .
 • اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانی بالا می‌روید ، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت .

تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شأن و مقام

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب پائین آمدن از نردبان دارابودن مقامی والاست

آنلی بیتون می‌گوید :
تعبیر از نردبان پایین آمدن در خواب ، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست .


تعبیر خواب افتادن از نردبان

تعبیر خواب افتادن از نردبان این است که در زندگی با مشکلی بزرگ مواجه می شوید.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید ، تعبیر ، آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید .

تعبیر خواب ایستادن در پایین نردبان

تعبیر خواب ایستادن در پایین نردبان نشان دهنده تردید بزرگی در زندگیتان است. بهتر است در مورد تصمیمی که گرفته اید مصمم باشید.


تعبیر خواب نردبان شکسته

نردبان شکسته در خواب نشان دهنده شکست در زندگی است. شاید تمام تلاش هایتان بی نتیجه مانده است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن نردبان شکسته در خواب ، علامت شکست و ناکامی در هر امری است .

تعبیر خواب نردبان بلند

تعبیر خواب نردبان بلند نشان دهنده دور بودن از اهدافتان است. شما باید قدرت فیزیکی و ذهنی خود را برای رسیدن به اهدافتان افزایش دهید.


تعبیر خواب نردبان کوتاه

تعبیر خواب نردبان کوتاه ، به اهداف کوتاه مدت و کوچک در زندگی اشاره دارد.


تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب سقف : ۳۱ نشانه و تفسیر دیدن سقف در خواب

27 نشانه و تعبیر دیدن خواب سقوط ، افتادن و زمین خوردن

58 تعبیر و معنی دیدن خواب خانه و خانه خریدن

تعبیر خواب خانه متروکه : 12 نشانه و تعبیر دیدن خواب خانه قدیمی و ...

تعبیر خواب زیرزمین : 20 نشانه و تعبیر دیدن زیرزمین در خواب

تعبیر درب در خواب : 51 نشانه و تعبیر خواب درب دیدناین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.5 از 5 (19 رای)  
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است