تعبیر و تفسیر دیدن خواب نردبان چیست ؟

۴,۱۲۶
۳
۰
پنج شنبه, ۰۶ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۵۰

دیدن نردبان در خواب نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب نردبان ( تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان ، نردبان شکسته ، خواب پایین آمدن از نردبان ، تعبیر خواب افتادن از نربان ، تعبیر خواب نردبان کوچک و یا بلند و .. ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب نردبان

 • تعبیر خواب نردبان وضعیت اجتماعی و دستاوردهای زندگی است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب دیدن نردبان ، حرص و طمع و نارضایتی است
 • تعبیر خواب نردبانی که به حالت ایستاده است به این معنی است که مراقب دزد باشید

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • تعبیر خواب نردبان موفقیت و کامیابی در کارهاست .

تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان

 • اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید تعبیرش این است که وارد مرحله جدیدی از زندگی خواهید شد.

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب بالا رفتن از نردبانی از جنس گل و خشت ، نشانه صلاحیت شما در کارهاست .
 • اگر نردبان چوبی بود ، تعبیرش ضعف دین است .
 • اگر جنس نردبان از سنگ وآهن بود ، تعبیرش توانمند شدن است

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر بالا رفتن از نردبان بزرگی و منفعت است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید ، خوب است و خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید و ارتقاء می یابید .
 • اگر جنس ردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست
 • اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می دهد .
 • اگر خواب ببینید که از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست و تعبیر آن مرگ است

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان ، بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانه سعادت و شادمانی بی حد است
 • اگر خواب ببینید بوسیله نردبانی فرار می کنید ، علامت آن است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد . هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید .
 • اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید ، تعبیر ، آن است که به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید .
 • اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانی بالا می‌روید ، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت .

تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شأن و مقام

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب پائین آمدن از نردبان دارابودن مقامی والاست

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر از نردبان پایین آمدن در خواب ، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست .

تعبیر خواب افتادن از نردبان

 • تعبیر خواب افتادن از نردبان این است که در زندگی با مشکلی بزرگ مواجه می شوید.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید ، تعبیر ، آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید .

تعبیر خواب ایستادن در پایین نردبان

 • تعبیر خواب ایستادن در پایین نردبان نشان دهنده تردید بزرگی در زندگیتان است. بهتر است در مورد تصمیمی که گرفته اید مصمم باشید.

تعبیر خواب نردبان شکسته

 • نردبان شکسته در خواب نشان دهنده شکست در زندگی است. شاید تمام تلاش هایتان بی نتیجه مانده است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن نردبان شکسته در خواب ، علامت شکست و ناکامی در هر امری است .

تعبیر خواب نردبان بلند

 • تعبیر خواب نردبان بلند نشان دهنده دور بودن از اهدافتان است. شما باید قدرت فیزیکی و ذهنی خود را برای رسیدن به اهدافتان افزایش دهید.

تعبیر خواب نردبان کوتاه

 • تعبیر خواب نردبان کوتاه ، به اهداف کوتاه مدت و کوچک در زندگی اشاره دارد.

ترجمه : معصومه راهی


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 2.7 از 5)  
 • برچسب ها:
 • تعبیر خواب
 • خواب نردبان
 • نردبان شکسته
 • نردبان بلند

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter