مجله دلگرم
امروز: سه شنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۴ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی
یخ در خواب / تعبیر خواب یخ دیدن چیست ؟
24
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب یخ دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن یخ در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب یخ دیدن چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف خواب دیدن یخ می پردازیم.

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب یخ

 • تعبیر خاب یخ نشان از بی هدف بودن و بی انگیزه بودن شما در زندگی است. به نظر می رسد در زندگی با مانع بزرگی مواجه می شوید.

محمدبن سیرین گوید :
تعبیر خواب یخ درخواب غم و غصه است به خصوص که اگر در فصل سرما باشد

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب یخ اگر در زمستان باشد عیش و خوشی است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود . مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست
 • اگر در تابستان خواب ببینید که یخ فراوان جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت . ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید .
 • احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید . آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب یخ ناراحتی است
 • تعبیر شکستن یخ در خواب ، ترس بی مورد را نشان میدهد

هانس کورت می‌گوید :

 • اگر در خواب یخ ببینید ، بیانگر آن است که عده‌ای قصد دارند به شما آسیب وارد کنند .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن یخ در خواب ، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود سازند .

تعبیر خواب خوردن یخ

 • اگر در خواب ببینید که یخ می خورید به این معنی است که در زندگی نیاز به آرامش و استراحت دارید.

لیلا برایت می‌گوید :

 • تعبیر خوردن یخ در خواب ، علامت آن است که سلامتی شما در خطر است . اگر شخصی را در خواب ببینید که یخ بسته است ، نشانه‌ی آن است که باید مراقب خود باشید .

تعبیر خواب مجسمه یخی

 • مجسمه یخی نشان دهنده مانعی است که در زندگی شما را متوقف کرده است. تعبیر این خواب به شما میگوید که باید سعی کنید آن مانع بزرگ را از سر راه خود بردارید. زیرا با وجود آن هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت.

تعبیر خواب دیواریخی

 • دیوار یخی درخواب به این معنی است که هیچ شور و شوقی برای رسیدن به هدف ندارید.

تعبیر خواب آب یخ

 • تعبیر دیدن آب یخ در خواب تجربه سخت گذشته است که شما را از زندگی سرد کرده است. سعی کنید به خودتان بیایید و دوباره تلاش کنید.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد .
 • نوشیدن آب یخ در خواب ، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد .

تعبیر خواب بوران و سرمای شدید

 • تعبیر خواب بوران نشان دهنده خاطرات بد و نگرانی هایی است که در گذشته به وجود آمده و شما را آزار می دهد.

تعبیر خواب اسکی روی یخ

 • تعبیر خواب اسکی روی یخ نشان می دهد که شما باید به خودتان اعتماد داشته باشید. اگر تسلیم شرایط شوید اوضاع را بدتر کرده اید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب سُر خوردن روی یخ ، تصادف است

تعبیر خواب راه رفتن روی یخ

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر در خواب روی یخ راه بروید ، نشانه آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی ، خود را به دردسر می اندازید .
 • اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود ، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست .

هانس کورت می‌گوید :

 • تعبیر خواب راه رفتن بر روی یخ ، بیانگر دردسر و گرفتاری است

تعبیر خواب غار یخی

 • اگر در خواب دیدید که وارد غار یخی شدید به این معنی است که با شخصی درگیر می شوید و این درگیری شما را از هدفتان دور می کند.این فرد به احتمال زیاد از همکاران یا آشنایان نزدیک شماست.

تعبیر خواب جزیره یخ زده

 • تعبیر و مفهوم جزیره یخ زده در خواب این است که شما با مشکلات عاطفی بزرگی روبرو خواهید شد.عشق و شور زندگی در شما از بین رفته و هیچ انگیزه ای در زندگی ندارید.

تعبیر خواب یخ آب شده

 • خواب یخ آب شده در پیش بینی می کند که شما در فعالیت های اجتماعی مشارکت بیشتری خواهید کرد و به همین دلیل اوضاع زندگی تان بهتر خواهد شد.

تعبیر خواب آتش و یخ

 • تعبیر دیدن آتش به همراه یخ کوتاهی عمر است و منظور از این خواب این است که باید مراقب ذهن و بدن خود باشید و از زندگی لذت ببرید.

تعبیر خواب کوه یخی

 • تعبیر کوه یخی و یا سرزمین پر از یخ و برف نشانه ای از عدم حمایت احساسی است. شما به سختی کار می کنید تا زندگی خود را پیش ببرید اما متاسفانه هیچ کس از شما حمایت نخواهد کرد.

تعبیر خواب قندیل یخ

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن قندیلهای یخ که از لبه پشت بام خانه ها آویخته است ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید .
 • اگر در خواب قندیلهای یخ را از دیواری آویخته ببینید ، تعبیرش آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید .
 • دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب ، نشانه آن است که امیدها به یأس مبدل می شود .
 • اگر خواب ببینید قندیلهای یخ از درختان سبز آویخته اند ، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می افکند .

هانس کورت می‌گوید :

 • دیدن قندیل‌های یخ در خواب ، بیانگر بیماری است .

تعبیر خواب ساختن یخ

 • ساختن یخ در خواب نشان می دهد که شما احساسات خود را سرکوب کردید و از این وضع خسته شده اید.

تعبیر خواب خوردن یخ

 • تعبیر خوردن یخ در خواب این است که احساسات درونی خود را در خودتان می ریزید و آن را به کسی بازگو نمی کنید.

تعبیر خواب افتادن روی یخ

 • تعبیر زمین خوردن و افتادن روی یخ به معنی نارضایتی و عدم اعتماد به نفس در زندگی است. این رفتار شما موجب می شود که در نهایت با شکست مواجه شوید.

تعبیر خواب یخ آبی رنگ

 • تعبیر یخ آبی رنگ نشان دهنده اضطراب و سردرگمی عاطفی و استرس است و به این معنی است که شما تحت فشار هستید و این استرس و فشار ممکن است سلامت شما را به خطر بیاندازد.

تعبیرهای دیگر خواب یخ از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن یخ در خواب ، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند .
 • اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، نشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند .
 • اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد ، تعبیر ، آن است که به خاطر خودخواهی در زندگی شکست می خورید .
 • اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می کنید ، نشانه آن است که در شادیهای زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد .

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب کامل آب : دیدن آب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب یخچال : ۲۰ نشانه و تفسیر دیدن یخچال در خواب

تعبیر خواب بستنی : ۲۸ نشانه و تفسیر دیدن بستنی در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.6 از 5 (24 رای)  
 • منبع
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • dream-meaning.net
قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است