دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۰۸ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی
خواب کلید : تعبیر دیدن کلید در خواب چیست ؟
34
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب کلید دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن کلید در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب کلید دیدن نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف خواب دیدن کلید می پردازیم.

تعبیر خواب کلید

تعبیر خواب کلید

کلید در خواب نماد کنترل زندگی و مسئولیت پذیری است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب کلید دلالت بر تغییرات غیرمنتظره دارد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر دیدن کلید در خواب بر هشت وجه است .

 • مژده وبشارت
 • فرج ونجات ازغم
 • شفا از بیماری
 • یافتن مراد
 • قوت و نیرومندی
 • برآورده شدن حاجت
 • اجابت دعا
 • علم و دانش

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر خواب به همراه داشتن کلید این است که پس اندازهایتان به شما کمک بسیار خواهد کرد

محمدبن سیرین گوید :
تعبیر خواب کلید ، مردی است که در کارها گشایش ایجاد خواهد کرد
تعبیر دیدن تعداد زیادی کلید نشانه به دست آوردن بزرگی و سروری است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب کلید توانائی انجام امور مشکل است .
 • اگر در خواب ببینید کلیدی بزرگ دارید که نمی دانید که به کدام قفل می خورد تعبیر این خواب شما می گوید قدرت انجام کارهای بزرگ را خواهید یافت ولی فرصت و موقعیت به دست نمی آورید .
 • اگر ببینید قفل بزرگی هست و شما کلید کوچکی در دست دارید برای انجام کاری بزرگ احساس حقارت و کوچکی خواهید کرد یا امکان به دست نمی آورید .
 • اگر در خواب ببینید قفل و کلید آشنائی هست اما شما نمی توانید آن را بگشائید تعبیرش آنست که با مشکلی رو به رو می شوید که از حل آن در می مانید .

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب کلید آهنی ، قدرت و بزرگی است
 • تعبیر خواب کلید مسی و یا برنجی آن است که با سخنانتان روی دیگران تاثیر خواهید گذاشت
 • تعبیر خواب کلید چوبی منفعت است ( منفعت کم )

تعبیر خواب گم کردن کلید

تعبیر خواب گم کردن کلید در خواب به این معنی است که کنترل زندگی خود را از دست داده اید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب گم کردن کلید بگو مگو و دعواست

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر گم کردن دسته کلید در خواب ، نشانه آنست که اتفاقاتی نامطلوب بر شما تأثیر می گذارد .
 • اگر دختری خواب ببیند کلید صندوق زیورآلات خود را گم کرده است ، تعبیر ، آن است که با نامزد خود اختلاف پیدا خواهد کرد و از این بابت رنج خواهد کشید
 • اگر خواب ببیند کلیدی را دور می اندازد ، نشانة آن است که در گفتگوهایش با دیگران درست نمی تواند داوری کند و برای همین به شهرت خود آسیب می رساند .

تعبیر خواب پیدا کردن کلید

 • تعبیر خواب پیدا کردن کلید این است که یک راه حل خوب برای مشکل خود پیدا کرده اید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب پیدا کردن کلید ، رهایی از یک دام است .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • پیدا کردن کلید در خواب نشانة آن است که در حرفة خود تغییری خواهید داد و اعضای خانواده از آن پس در صلح و آرامش به سر خواهند برد .

تعبیر خواب قفل کردن در با کلید

تعبیر خواب قفل کردن در نشان دهنده احساسات درونی شماست که سعی می کنید آن را پیش کسی بروز ندهید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر خواب ببینید با کلیدی دری را قفل می کنید زیرکانه رازی را از دیگران پنهان نگه می دارید

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر دختری در خواب ببیند که با کلیدی دری را قفل می کند ، تعبیرش آن است که در انتخاب همسر موفق خواهد شد .

تعبیر خواب بازکردن قفل

تعبیر خواب باز کردن قفل در به این معنی است که سعی می کنید احساسات درونتان را با شخص قابل اعتمادتان در میان بگذارید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب باز کردن یک در بسته با کلید آنست که اطرافیان به شما مظنون خواهند شد

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر دختری در خواب ببیند که با کلیدی دری را باز میکند ، نشانه آن است که به نامزد خود بیش از حد اعتماد می کند .

تعبیر خواب ساختن کلید

تعبیر ساختن کلید در خواب به این معنی است که سعی می کنید بهترین راه را برای رسیدن به اهدافتان انتخاب کنید.

تعبیر خواب گیر کردن کلید در قفل

 • تعبیر گیر کردن کلید در قفل این است که سعی می کنید راه حل های خود را به دیگران تحمیل کنید و دیگران را مجبور کنید طبق رویه شما پیش بروند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید کلید شما در قفل گیر کرد و یا شکست تعبیر این خواب میگوید در کاری شکست می خورید و گرفتار استیصال می شوید .

تعبیر خواب جا کلیدی

 • تعبیر خواب جاکلیدی ( جاسوئیچی) در خواب نشان دهنده قدرت و توانایی شخص در حل مشکلات است. هر چه تعداد کلیدها بیشتر باشد قدرت شخص نیز بیشتر است.

تعبیر خواب کلیدساز

 • تعبیر خواب کلید ساز این است که برای حل مشکل خود به کمک نیاز دارید.شاید وقت آن رسیده که از دوستان و خانواده خود کمک بخواهید.
 • تعبیر خواب کلید ساز به شما میگوید که نمی توانید تمام کارها را به تنهایی انجام دهید. حتما به راهنمایی کسی نیاز دارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید دیگری کلید می سازد و به شما می دهد تعبیرش آنست که آن شخص خدمتی در حق شما انجام می دهد و راه موفقیت را به رویتان می گشاید .
 • اگر دیدید خودتان دارید کلید می سازید تدبیر کاری را می کنید .

تعبیر خواب کلید جدید

 • تعبیر خواب کلید جدید فرصت جدید است. همچنین نشان دهنده شناخت و وفاداری است.

تعبیر خواب کلید زنگ زده

 • تعبیر خواب کلید زنگ زده به این معنی است که استعداد و مهارت شما را نادیده می گیرند.

تعبیر خواب کلید شکسته یا خراب

 • کلید شکسته به معنی ناتوانی جنسی است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن کلید شکسته در خواب ، جدایی از دیگران در اثر مرگ یا حسادتهاست .

تعبیر خواب کلید طلایی

 • تعبیر خواب کلید طلا نشان دهنده نفوذ ، قدرت، ثروت و زندگی لوکس است.

تعبیر خواب کلید نقره ای

 • تعبیر خواب کلید نقره تقویتِ دانش و قدرت معنوی شماست.

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب کلید طلا و یا نقره ای مال و منفعت است

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

divider

تعبیر درب در خواب : 51 نشانه و تعبیر خواب درب دیدن

58 تعبیر و معنی دیدن خواب خانه و خانه خریدن

تعبیر خواب خانه متروکه : 12 نشانه و تعبیر دیدن خواب خانه قدیمی و ...

تعبیر خواب زیرزمین : 20 نشانه و تعبیر دیدن زیرزمین در خواب

33 نشانه و تعبیر دیدن خواب اسباب کشی ( اثاث کشی و جابجایی )


این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (34 رای)  


۱ دیدگاه
شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

امید | ۲ سال پیش
خیلی خوب است
0
1
hits