alexametrics
دلگرم
امروز: جمعه, ۰۷ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب فرش : دیدن فرش در خواب نشانه چیست ؟
122
127K
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب فرش ( تعبیر خواب خریدن فرش ، تعبیر خواب فروختن فرش ، تعبیر خواب تابلو فرش ، تعبیر خواب فرش ابریشمی ، تعبیر خواب فرش پشمی ، تعبیر خواب فرش کهنه و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این…

دیدن خواب فرش چه تعبیر و تفسیری دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب فرش ( خواب خریدن فرش ، فروختن فرش ، خواب تابلو فرش ، فرش ابریشمی ، فرش پشمی ، فرش کهنه و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم.

divider

تعبیر خواب فرش

 • تعبیر خواب فرش نشان دهنده حقیقتی تلخ است. به گفته بعضی معبران دیدن فرش در خواب دلیل بر راحتی بعد از رنج و سختی زیاد است. البته کیفیت و نوع فرش نیز در تعبیر آن اثر دارد .

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

 • تعبیر فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب را نشان میدهد . فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می شود حتی بوریا ، حصیر ، موکت ، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلا در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تامین است از دیدگاه خودمان .
 • چنان چه در خواب ببینید اتاق های فرش شده گسترده و وسیعی دارید تعبیر این خواب به شما میگوید که آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تامین است و مردم درباره شما خوب قضاوت می کنند و احترام قائلند . ضمنا تامین مالی حاصل می کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می شود .
 • اگر خواب دیدید که اتاق های خانه شما فرش شده نیستند تعبیر کاملا خلاف مورد بالاست
 • اگر در خواب ببینید که جائی از اتاق یا خانه شما دارای فرش است و جائی زمین دیده می شود تعبیر ، آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید .
 • اگر خواب ببینید فرشی گران بها را با حصیر پوشانده باشید تعبیر این خواب میگوید موقعیت خوبی دارید اما ظاهرتان طوری است که مردم اعتباری به شما نمی دهند .

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • دیدن خواب فرش و موکت در خواب تان بیانگر شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید.
 • تعبیر دیگر خواب فرش، نمادی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است شرایط یا طرح فرش را در نظر گیرید و اینکه چگونه موازی با پایه و اساسی که برای خودتان در زندگی گذاشته اید، پیش می روید. شاید خواب به شما می گوید که از مواجه با برخی مسائل خودداری می کنید و به جایش آنها را به زیر فرش می روبید.
 • تعبیر خواب پهن کردن فرش ، بیانگر این است که تلاش می کنید زندگی تان را راحت تر سازید. این خواب ممکن است مشابه برنامه ریزی برای چیزی باشد. شما طرح پروژه یا تلاش جدیدی را می ریزید

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • تعبیر خواب خانه آراستن به فرش های نیکو زیادتی نعمت و دولت باشد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر دیدن بساط ( فرش ) در خواب ، چون بزرگ و نو بود ، بر شش وجه بود .

 • عز و جاه
 • بزرگی و رفعت
 • مرتبت
 • مال
 • عمر دراز
 • ثنا به قدر بزرگی آن

تعبیر خواب شستن فرش

 • تعبیر خواب شستن فرش نشانه ثبات در کار است. اگر در خواب ببینید که فرش می شویید نشان دهنده این است که حاضر به تغییر در روند کارتان نیستید ولی در انجام آن کار موفق هستید.

تعبیر خواب نشستن روی فرش

 • تعبیر خواب نشستن روی فرش خوش نقش و نگار و تمیز ، این است که کار و بارتان رونق می گیرد و به سود زیادی می رسید و اگر فرش کهنه و کثیف باشد تعبیرش برعکس خواهد بود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

 • اگر دیدید اتاق خود را با زیلو فرش کرده و روی زیلو یک فرش گران نشستید خواب شما می گوید موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر را حفظ می کنید .

تعبیر خواب خریدن فرش

 • تعبیر خواب خریدن فرش ، نشان می دهد که در آینده به سود بالایی می رسید و این پول را صرف خانواده خود می کنید.

تعبیر دیدن فرش لوله شده در خواب

فرش لوله شده در خواب نشان دهنده ثروت و سودی است که از راه نادرست به دست می آید. تعبیر این خوای میگوید ممکن مجبور به انجام کاری غیر اخلاقی باشید. این کار مسیر زندگی شما را تغییر خواهد داد.


تعبیر خواب فروش فرش

 • تعبیر خواب فروش فرش نشان از سفری لذت بخش و پر از سود و منفعت است. شاید بعد از دیدن این خواب به بهترین سفر عمرتان بروید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

 • دیدن خواب فروش فرش نشانه آنست که به کسی که فرش را می خرد نیاز پیدا می کنید

تعبیر خواب رقصیدن روی فرش

 • تعبیر رقصیدن بر روی فرش در خواب نماد رفاه و آسایش است.

تعبیر خواب ورزش کردن روی فرش

 • تعبیر خواب ورزش کردن بر روی فرش به این معنی است که دوست دارید با دیگران رابطه نزدیک تری برقرار کنید. گاهی نشان از آن دارد که روابط شما ممکن است با دیگران به مشکل بربخورد که با تمرین بیشتر این مشکلات را برطرف خواهید کرد.

تعبیر خواب تابلو فرش

 • اگر در خواب ببینید که تابلو فرش ، روی دیوار نصب کردید تعبیر این خواب به این معنی است که شما در حال انجام پروژه ای بزرگ در کارتان هستید که سود و منفعت بسیاری از این جهت خواهید دید.

تعبیر خواب فرش ابریشمی

 • تعبیر فرش ابریشمی درخواب به معنی حرص و طمع در جمع آوری پول و طلاست.

تعبیر خواب فرش پاره

 • تعبیر خواب فرش پاره و کهنه بدبختی و بدهی های مالی است که بر اثر ولخرجی و اسراف به وجود می آید.

تعبیر خواب فرش تر ( خیس )

 • تعبیر دیدن فرش تر ( خیس ) در خواب به این معنی است که شما با تعصب نظرات دیگران را رد می کنید. این احساسات و افکار منفی آسیب های جبران ناپذیری در آینده به شما خواهد زد.

تعبیر فرش مخمل در خواب

 • تعبیر خواب فرش مخمل اتفاقات جدیدی است که در انتظار شماست. مانند ازدواج و پیدا کردن شغل مناسب

تعبیر خواب فرش پشمی

 • اگر در خواب فرش پشمی دیدید تعبیر ، این است که شخصی در خانواده شماست که شما را بسیار ناراحت کرده است. شاید در آینده نزدیک از کار خود پشیمان شده و با شما آشتی کند.

تعبیر خواب رد پا روی فرش

 • تعبیر خواب دیدن رد پا روی فرش به معنی مهمان است.

تعبیر خواب پرواز با فرش

 • اگر در خواب دیدید که در حال پرواز با فرش هستید تعبیرش این است که در سعی می کنید از شغل خود و از محیطی که در آن هستید می ترسید و سعی می کنید از آن فرار کنید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب پرواز با فرش بیانگر این است که تمایلات و خواست هاتان از یک موقعیت، رابطه یا مسئولیت، فرار می کند.

تعبیر فرش آبی در خواب

 • تعبیر فرش آبی در خواب نشان دهنده ثروت و سودی است که از راه نادرست به دست می آید. ممکن مجبور به انجام کاری غیر اخلاقی باشید که به سرعت مسیر زندگی شما را تغییر خواهد داد و به سود بالایی می رسید.

تعبیر خواب فرش قرمز

 • تعبیر فرش قرمز در خواب نشان دهنده قدرت و شهرت است. شما به راحتی می توانید سبک زندگیتان را تغییر بدهید و فرصت های عالی برای پیش می آید که می توانید خودتان را به همه اثبات کنید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :

 • خواب راه رفتن روی فرش قرمز بیانگر این است که تمایل دارید تحسین شوید و به شما چشم دوخته شود. شما به دنبال اعتبار و تایید برای دستاوردهاتان هستید
 • دیدن فرش قرمز در خواب تان بیانگر این است که شما از لذت و جشن در زندگی تان استقبال می کنید. شما برای جشن آماده اید

تعبیر فرش سبز در خواب

 • فرش سبز در خواب، تعبیرش خبر خوش است و نشان دهنده اتفاقات جدیدی در زندگی و رابطه شما خواهد بود.

تعبیر خواب فرش سفید

 • تعبیر خواب فرش سفید نشان دهنده ازدواج موفق و شادی درخانواده است.

تعبیر خواب فرش نارنجی

 • تعبیر دیدن خواب فرش نارنجی نشان دهنده افرادی هستند که برای رسیدن به هدف های کاری به شما کمک خواهند کرد و میتوانید به آنها تکیه کنید.

ترجمه : معصومه راهی

dividerاین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (122 رای)  
 • منبع
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • dream-meaning.net
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits