دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۹ مهر ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ ربيع الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۱ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی
خواب پل : تفسیر و تعبیر دیدن پل در خواب
57
زمان مطالعه: 5 دقیقه
خواب پل دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن پل در خواب را در دلگرم بخوانید .

پل در خواب چه تعبیری دارد ؟

مجله دلگرم: خواب پل ( خواب ساختن پل ، پل خراب ، پل در حال سقوط ، خواب پل در حال سقوط ، خواب پل بزرگ و بلند ، پریدن از روی پل ، سوختن پل ، پل شناور ، پل شیشه ای و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم .

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل

خواب پل نشان دهنده تصمیم های مهم در زندگی است.

بعضی معبران می گویند دیدن پل در خواب نشان دهنده رویا و آرزویی دست نیافتنی است.

محمدبن سیرین گوید :
خواب پل نشانه پادشاه است یامردی بزرگ است که مردمان به سبب او به مراد برسند .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب پل نیکو است
 • اگر کسی در خواب از پل گذر کرد ، نشانه آنست که از انسان بزرگی به او منفعت میرسد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب پل بر چهار وجه است .

 • مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند .
 • پادشاه .
 • نیکوئی و کامرانی یافتن .
 • مال بسیار حاصل کردن .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد .
 • در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم . در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است . لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد .
 • پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند . زیر پل قرار گرفتن خوب نیست .

لیلا برایت می‌گوید :

 • دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادی نصیبتان می‌شود .
 • اگر در خواب ببینید که از پلی می‌گذرید ، یعنی خطری شما را تهدید می‌کند که باید بیشتر مواظب خود باشید .
 • افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است .
 • اگر خواب ببینید که پلی قدیمی پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید ، نشانه‌ی آن است که برای انجام کاری خود را به خطر می‌اندازید .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .
 • اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.9 از 5 (57 رای)  


۱ دیدگاه
شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

ناشناس | ۱ سال پیش
اینجوری که همه بلدن خواب را معناکنند.خواب بایدتعبیرشودنه معنا...
0
0
hits