تعبیر و تفسیر خواب نیش زدن مار چیست ؟

۴۵,۵۰۱
۳۷
۰
چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۴۳

تعبیر خواب نیش زدن مار چیست و چه نشانه ای دارد ؟

مجله دلگرم : خواب گاز گرفتن مار و یا خواب نیش زدن مار تعبیرها و نشانه های متفاوتی دارد . ما در این مقاله به جزئیات آن میپردازیم .

divider


  خواب گاز گرفتن مار ( خواب نیش زدن مار )

  یوسف نبی علیه السلام گوید :

  • تعبیر خواب گاز گرفتن مار نشانه آسیب خوردن از دشمن است

  لوک اویتنهاو می گوید :

  • خواب گاز گرفتن مار نشانه از بین رفتن آرامش در خانواده است
  • اگر در خواب ببینید که نمیتوانید از دست مار فرار کنید نشانه آن است که نسبت به آینده ناامید هستید.
  • تعبیر خواب گاز گرفتن و نیش زدن مار افعی بدبختی است

  تعبیر از تام جت ویندو

  • اگر در خواب بببند که ماری به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست که اسیر و گرفتار هیجانات خویش است .
  • اگر ببیند ماری دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به مقاربت و همخوابگی است .
  • اگر در خواب ببینید که مار شما را بلعید نشانه تلف شدن عمرتان است

  آنلی بیتون می‌گوید

  • دیدن خواب نیش زدن مار ( اگر بیننده خواب زن باشد ) ، نشانه آن است که آن زن از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید
  • اخواب گاز گرفتن مار نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .
  • اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
  • اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانه آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

  مطالب بیشتر :
  تعبیر کلی دیدن مار در خواب
  تعبیر خواب مار بزرگ
  تعبیر خواب مار با رنگهای مختلف ( مار سیاه ، سرخ و ... )
  تعبیر خواب گرفتن مار و یا کشتن مار

  divider


  این مطلب چقدر مفید بود ؟
  (37 امتیاز , میانگین: 3.2 از 5)  

  دیدگاه ها

  شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید  کد امنیتی کد جدید
  hits

  آخرین مطالب دلگرم