دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ ذو القعدة ۱۴۴۵ قمری و ۲۷ مه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب باغ : دیدن باغ در خواب نشانه چیست ؟
65
زمان مطالعه: 9 دقیقه
خواب دیدن باغ تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن باغ در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب باغ دیدن چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب باغ ( خواب باغ سبز ، خواب باغ خشک و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

تعبیر خواب باغ

تعبیر خواب باغ

تعبیر باغ در خواب :

 • باغ در خواب بسیار خوب است. این خواب نشانه احساسات پاک روانی و شخصیت بزرگ و امید و عشق، برآورده شدن خواسته ها وشادی و خوشبختی است.
 • اگر در خواب دیدید که خوکی در حال خوردن میوه های باغ بود تعبیرش این است که به زودی ورشکست خواهید شد یا ثروت زیادی را از دست خواهید داد. احتمالا به زودی دوستی از اعتماد شما سوء استفاده و کلاهبرداری خواهد کرد.
 • اگر در خواب دیدید که انگل تمام باغ را پر کرد و میوه ها کرم خورده بودند تعبیرش این است که بدبخت می شوید و مشکلات روحی بسیار بدی را تجربه می کنید. این موضوع به دلیل کم کاری و نپذیرفتن مسئولیت است.
 • اگر خواب دیدید که مشغول کاشتن گل و گیاه در باغ هستید تعبیرش این است که بسیار جاه طلبید و این جاه طلبی شما باعث می شود که آرزوهایتان تحقق پیدا کند.
 • اگر در عالم رویا دیدید که درختان باغ را قطع می کردند تعبیرش این است که در آینده دچار فقر و شکست عاطفی خواهید شد. این موضوع به خاطر رفتارهای خود شماست. مقصر اصلی شمایید که نتوانستید از فرصت ها به درستی استفاده کنید.
 • تعبیر دیدن گلخانه در باغ نشانه این است که به زودی با فردی مهربان و اصیل ازدواج خواهید کرد.
 • اگر در عالم رویا دیدید که برگ های درختان باغ به طور کامل ریخته بود تعبیرش این است که دچار سوء تفاهم بزرگی می شوید و لحظات سختی را تجربه خواهید کرد. به احتمال زیاد عشقتان به شما خیانت می کند یا شما را فریب می دهد.
 • دیدن درخت گیلاس در باغ به ارتباطات خانوادگی شما اشاره دارد. اگر خانواده بزرگی دارید دیدن این خواب به این معنی است که به خانواده خود وابسته هستید و اگر خانواده ندارید تعبیرش این است که تمایل زیادی برای تشکیل خانواده و رسیدن به آرامش دارید.

حضرت دانیال میگوید :

 • تعبیر خواب باغ زن است
 • اگر کسی در خواب ببیند که از باغ خودش و یا باغی که به او هدیه داده اند میوه می خورد ، تعبیرش زنی ثروتمند است

تعبیر خواب باغ امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب باغ بر هفت وجه است.

 • زن خوب
 • فرزند نیک
 • عیش خوش
 • مال
 • عزت و سر بلندی
 • شادی
 • کنیزک
 • اگر کسی در خواب بیند که باغبانی می کرد ، نسانه آنست که زنی ثروتمند میگیرد و به شغل او مشغول شود و با ایشان سازگاری و مدارا کند

لیلا برایت می‌گوید :

 • تعبیر خواب باغ بیانگر آشنایی با افراد جدید است .
 • اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید ، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد .
 • اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید ، بیانگر به دست آوردن ثروت است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر دیدن خواب باغ همسایه نشانه خوشبختی است
 • دیدن باغ یک دوست در خواب نشانه آنست که دوره بدی شروع می شود .
 • تعبیر دیدن خواب باغ یکی از اعضاء فامیل نشانه آنست که موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابدا خوب نیست .
 • اگر در خواب ببینید که به یک باغ رسیدگی می کنید نشانه پول است
 • اگر در خواب ببینید که در یک باغ قدم می زنید نشانه شادی است

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب باغ نشانه مردی است بزرگوار با مال و زیبایی.
 • اگر در خواب ببیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد ، تعبیرش منفعت است.
 • اگر در خواب ببیند که در باغ ، چوب برای آتش جمع می کرد ، نشانه منفعت است ( منفعتی که با زحمت حاصل شود )

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب باغ نشانه شغل مردان است (بسته به سبزی و یا خشکی باغ )
 • اگر کسی در خواب ببیند که باغی ساخته و در آن درخت کاشته و درختانش میوه داده اند ، نشانه آنست که هم مال ، هم فرزند و هم زنی ثروتمند عایدش میشود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب قدم زدن و دیدن باغ نشانه زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست .
 • به طور کلی خواب باغ خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم .

تعبیر خواب باغ گل

اگر خواب دیدید که دختری زیبارو در باغ می گشت و در میان گل ها قدم می زد تعبیرش این است که به زودی با دختر یا پسری خوش باطن و مهربان ازدواج خواهید کرد یا اگر بیکار هستید شغل خوبی پیدا خواهید کرد.
اگر در عالم رویا دیدید که گل های باغ پژمرده شده بودند تعبیرش این است که از لحاظ جسمی دچار مشکل شده اید یا به نوعی به بیماری مبتلا شدید . این بیماری در زندگی تان مشکلات بزرگی ایجاد کرده است به طوری که برای ادامه زندگی تان هیچ انگیزه ای ندارید.

تعبیر خواب باغ میوه

دیدن باغ میوه در خواب نشانه گرفتن پاداش و کمک به افراد نیازمند است. همچنین دیدن این خواب پیش بینی می کند که به زودی در شغلتان ترفیع خواهید گرفت.
برای مردان و زنان متاهل دیدن این خواب نشانه داشتن یک زندگی سالم است.
اگر در عالم خواب دیدید که میوه های باغ را می چینید تعبیرش این است که زحمت یک عمر تلاش خود را خواهید گرفت و به سعادت و خوشبختی خواهید رسید. تعبیر دیگر این خواب این است که دیگران به شما احترام می گذارند و بسیار محبوب خواهید شد.


تعبیر خواب باغ بدون میوه

تعبیر دیدن باغ بدون میوه در خواب نشانه پایان کار حرفه ای شماست. مهم نیست که چقدر برای صعود و پیشرفت تلاش می کنید، در آخر هیچ نتیجه ای به دست نخواهید آورد و این به خاطر این موضوع است که از مسیر اشتباه رفته اید.


تعبیر خواب باغ بدون درخت

تعبیر دیدن باغ بدون درخت در خواب بازتابی از نگرش فعلی شما نسبت به زندگی است. شما به دلیل محدود کردن افکارتان نمی توانید آن طور که باید از زندگی لذت ببرید.
اگر در عالم رویا دیدید که طوفان باغ را نابود کرد تعبیرش این است که به زودی خبرهای بسیار بدی را می شنوید که زندگی تان را زیرو رو می کند و از هم می پاشد.


تعبیر خواب باغ پر از سبزیجات

تعبیر دیدن باغ پر از سبزیجات در خواب نشانه فراوانی و نعمت و برای زنان متاهل نشانه خوشبختی و رضایت در ازدواج است.


تعبیر خواب هرس درختان باغ

تعبیر هرس کردن درختان باغ در خواب نشانه پیروزی و پیشروی از رقبا و دشمنان است. شما به آنچه می خواهید رسیدید و در حال حاضر در حال تعیین برنامه های جدید برای مجموعه خود هستید.


تعبیر خواب گم شدن در باغ

تعبیر گمشدن در باغ این است که نمی توانید در زندگی راه درست را انتخاب کنید و مدام به در بسته می خورید.


تعبیر خواب باغ سرسبز

تعبیر دیدن باغ سرسبز و پر از درخت، نشانه مقاومت ، قدرت و پیروزی و بارداری است.

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب باغ سبز و خرم نشانه زنی توانگر و ثروتمند است و اگر در خواب از آن باغ میوه خورد نشانه آنست که از مال و نعمت آن زن بهره میابد .
 • اگر کسی در خواب ببیند باغ را آب می داد ، تعبیرش نزدیکی با زن خویش است
 • دیدن خواب باغ سرسبز و خرم که در آن ریحان کاشته بود و بوی آن به دماغ می رسید ، نشانه آنست که فرزندش دلیر و دانا و خردمند است ( بوی ریحان نشانه فرزند است )

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر دیدن خواب باغ سبز و خرمی که از میوه آن میخورید نشانه منفعت است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب باغ سرسبز و خرم نشانه آن است که زنی زیبا و نجیب نصیب بیننده خواب خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است
 • اگر در خواب ببینید که از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید تعبیر این خواب به شما میگوید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است .
 • تعبیر دیدن خواب سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به شهرت و شادی دست خواهد یافت .
 • اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانه آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب باغ بهشت نشانه فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .
 • تعبیر دیدن خواب یک باغ خیلی مرتب نشان آنست که امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .
 • خواب باغ سبز و زیبا نشانه زیاد شدن مال شماست.
 • تعبیر دیدن خواب باغ سبز و پر از درخت نشانه خوشبختی است
 • تعبیر خواب یک باغ سبز با گلهای زیبا نشانه یک ازدواج سریع است

تعبیر خواب باغ خشکیده

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر دیدن خواب باغ خشکی که برایش ناآشناست و برگ درختانش می ریخت ، نشانه آنست که به او غم و اندوه خواهد رسید.

جابرمغربی گوید :

 • خواب باغ خشک نشانه ظلم و ستم توانمندان به ضعیفان است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب باغ خشک و نامرتب نشانه آنست که یک خطر ، پشت یک راز مخفی شده است
 • تعبیر خواب باغ خشکیده که در آن هیچ میوه و درختی دیده نمیشود نشانه آنست که یک مرگ نزدیک است .
 • تعبیر خواب یک باغ بهم ریخته و کثیف نشانه بی پولی و فلاکت است.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب باغ

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب درخت : ۱۱۸ نشانه و تفسیر دیدن درخت در خواب

تعبیر خواب کامل میوه : 55 تعبیر و تفسیر دیدن خواب میوه

گیلاس در خواب: تعبیر دیدن خواب گیلاس چیست ؟

خواب موز : ۱۹ نشانه و تعبیر دیدن موز در خواب

تعبیر خواب هندوانه : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن هندوانه در خواب

تعبیر خواب خربزه: 27 نشانه و تعبیر دیدن خربزه در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.3 از 5 (65 رای)  

۶ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

علی | ۲ سال پیش
من خواب دیدم که ‏سه تا نوه ام دست هم را گرفته اند و دا شتند می رفتند و نوه ی بزرگم گفت بریم ببینیم باغ خشک است یا سبز

تغییر این خواب چیست ؟
1
8
ابوالفضل | ۳ سال پیش
سلام من درخواب دیدم که با دختری که به اون علاقه داشتم رفتیم به باغ و بعد سوار ماشین شدیم که در پشت صندلی ماشین دونفر مرد نشسته بودن که من اول از آن ها خوشم اومد چون که بعد از نیم ساعت باهم صمیمی شده بودیم یکدفعه فهمیدم که اون هم خاطر خواه دختری است که من به اون علاقه دارم بعد باهم دعوا کردیم و همدیگر رو کتک زدیم و بعد از خواب بیدار
0
5
روح اله معین | ۳ سال پیش
خواب دیدم تویک باغ هستم بایکی ازهم محلی هام من میوه های باغ رامیدیدم ومیخوردم امااون نمیدیدمیگفت کومیوه، میوه اناروزردآلو
5
4
مهدی | ۴ سال پیش
سلام من خاب دیدم ازوسط باغ خودم نهرآبی میگزرد باغ خشک بودو پسربزرگم انتهای باغ ایستاده بود وچیزی نمیگفت
5
6
محمد دلداری | ۴ سال پیش
خواب دیدم یگ باغ از اشنا خریدم درخت زیاد دارد ولی بدون برگ است چون در فصل زمستان است و زنی از داخل باغ از سبزی های روییده شده سبزی جمع می کند
6
10
علی | ۴ سال پیش
باسلام من خواب دیدم که توی باغ پدری بودم در حالی که تمام درخت هایه انگور خشک سیاه شده بودن و از مردی پرسیدم چرا این جوری شده من هفته پیش تو این باغ بودم همه سرسبز بود چرا این جوری شده گفت سرما خشک شون کرده تعبیر خواب من چی میشه ممنون
3
12

hits