دلگرم
امروز: یکشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ذو القعدة ۱۴۴۱ قمری و ۰۵ ژوئیه ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب باغ : دیدن باغ در خواب نشانه چیست ؟
34
49,617
زمان مطالعه: 5 دقیقه
تعبیر خواب باغ ( تعبیر خواب باغ سبز ، تعبیر خواب باغ خشک و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

دیدن خواب باغ نشانه چیست و چه پیامی برای ما دارد ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب باغ ( خواب باغ سبز ، خواب باغ خشک و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

تعبیر خواب

تعبیر خواب باغ

حضرت دانیال میگوید :

 • تعبیر خواب باغ زن است
 • اگر کسی در خواب ببیند که از باغ خودش و یا باغی که به او هدیه داده اند میوه می خورد ، تعبیرش زنی ثروتمند است

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
تعبیر خواب باغ بر هفت وجه است.

 • زن خوب
 • فرزند نیک
 • عیش خوش
 • مال
 • عزت و سر بلندی
 • شادی
 • کنیزک
 • اگر کسی در خواب بیند که باغبانی می کرد ، نسانه آنست که زنی ثروتمند میگیرد و به شغل او مشغول شود و با ایشان سازگاری و مدارا کند

لیلا برایت می‌گوید :

 • تعبیر خواب باغ بیانگر آشنایی با افراد جدید است .
 • اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید ، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد .
 • اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید ، بیانگر به دست آوردن ثروت است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر دیدن خواب باغ همسایه نشانه خوشبختی است
 • دیدن باغ یک دوستدر خواب نشانه آنست که دوره بدی شروع می شود .
 • تعبیر دیدن خواب باغ یکی از اعضاء فامیل نشانه آنست که موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابدا خوب نیست .
 • اگر در خواب ببینید که به یک باغ رسیدگی می کنید نشانه پول است
 • اگر در خواب ببینید که در یک باغ قدم می زنید نشانه شادی است

ابراهیم کرمانی گوید :

 • تعبیر خواب باغ نشانه مردی است بزرگوار با مال و زیبایی.
 • اگر در خواب ببیند از آن باغ میوه جمع می کرد و به خانه می برد ، تعبیرش منفعت است.
 • اگر در خواب ببیند که در باغ ، چوب برای آتش جمع می کرد ، نشانه منفعت است ( منفعتی که با زحمت حاصل شود )

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب باغ نشانه شغل مردان است (بسته به سبزی و یا خشکی باغ )
 • اگر کسی در خواب ببیند که باغی ساخته و در آن درخت کاشته و درختانش میوه داده اند ، نشانه آنست که هم مال ، هم فرزند و هم زنی ثروتمند عایدش میشود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب قدم زدن و دیدن باغ نشانه زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست .
 • به طور کلی خواب باغ خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم .

خواب باغ سبز و خرم

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب باغ سبز و خرم نشانه زنی توانگر و ثروتمند است و اگر در خواب از آن باغ میوه خورد نشانه آنست که از مال و نعمت آن زن بهره میابد .
 • اگر کسی در خواب ببیند باغ را آب می داد ، تعبیرش نزدیکی با زن خویش است
 • دیدن خواب باغ سرسبز و خرم که در آن ریحان کاشته بود و بوی آن به دماغ می رسید ، نشانه آنست که فرزندش دلیر و دانا و خردمند است ( بوی ریحان نشانه فرزند است )

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر دیدن خواب باغ سبز و خرمی که از میوه آن میخورید نشانه منفعت است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب باغ سرسبز و خرم نشانه آن است که زنی زیبا و نجیب نصیب بیننده خواب خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است
 • اگر در خواب ببینید که از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید تعبیر این خواب به شما میگوید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب ، نشانة آرامش فکری بسیار و آسایش است .
 • تعبیر دیدن خواب سبزیجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به شهرت و شادی دست خواهد یافت .
 • اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند ، نشانه آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب باغ بهشت نشانه فرصت بسیار مناسب برای اینکه نقشه هایتان را دنبال کنید .
 • تعبیر دیدن خواب یک باغ خیلی مرتب نشان آنست که امور مالی شما بخوبی پیش خواهند رفت .
 • خواب باغ سبز و زیبا نشانه زیاد شدن مال شماست
 • تعبیر دیدن خواب باغ سبز و پر از درخت نشانه خوشبختی است
 • تعبیر خواب یک باغ سبز با گلهای زیبا نشانه یک ازدواج سریع است

خواب باغ خشک

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر دیدن خواب باغ خشکی که برایش ناآشناست و برگ درختانش می ریخت ، نشانه آنست که به او غم و اندوه خواهد رسید.

جابرمغربی گوید :

 • خواب باغ خشک نشانه ظلم و ستم توانمندان به ضعیفان است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • تعبیر خواب باغ خشک و نامرتب نشانه آنست که یک خطر ، پشت یک راز مخفی شده است
 • تعبیر خواب باغ خشکیده که در آن هیچ میوه و درختی دیده نمیشود نشانه آنست که یک مرگ نزدیک است .
 • تعبیر خواب یک باغ بهم ریخته و کثیف نشانه بی پولی و فلاکت است.

تعبیر خواب

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب درخت : ۱۱۸ نشانه و تفسیر دیدن درخت در خواب

تعبیر خواب کامل میوه : 55 تعبیر و تفسیر دیدن خواب میوه


 • منبع
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
۳ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
مهدی | ۵ ماه پیش
سلام من خاب دیدم ازوسط باغ خودم نهرآبی میگزرد باغ خشک بودو پسربزرگم انتهای باغ ایستاده بود وچیزی نمیگفت
0
0
محمد دلداری | ۵ ماه پیش
خواب دیدم یگ باغ از اشنا خریدم درخت زیاد دارد ولی بدون برگ است چون در فصل زمستان است و زنی از داخل باغ از سبزی های روییده شده سبزی جمع می کند
0
2
علی | ۱ سال پیش
باسلام من خواب دیدم که توی باغ پدری بودم در حالی که تمام درخت هایه انگور خشک سیاه شده بودن و از مردی پرسیدم چرا این جوری شده من هفته پیش تو این باغ بودم همه سرسبز بود چرا این جوری شده گفت سرما خشک شون کرده تعبیر خواب من چی میشه ممنون
0
1
تبلیغات مشاغل
Ad · www.sokhansarayan.com

آموزشگاه زبان اصفهان

Ad · www.newslaw.net

اخبار حقوقی

Ad · www.delgarm.com

قیمت روز کولر گازی

Ad · www.samamoshaver.ir

ثبت شرکت در اصفهان

Ad · www.delgarm.com

تعبیر خواب

Ad · www.delgarm.com

تست عشق

Ad · www.soorban.com

سالن عقد

hits
statcounter