دلگرم
امروز: یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۱۶ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
برنج در خواب : ۳۱ نشانه و تعبیر دیدن خواب برنج
249
زمان مطالعه: 5 دقیقه
خواب برنج دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن برنج در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب برنج دیدن چه تعبیری دارد؟

مجله دلگرم: خواب برنج ( برنج خوردن ، پختن برنج ، برنج پخته یا پلو ، خوردن برنج و ...) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن برنج در خواب بر سه وجه است .

 • 1- مال
 • 2- حاجت
 • 3- خیر و منفعت

محمدبن سیرین گوید :
4- دیدن برنج در خواب ، نشانه مالی است که به سختی به دست می آید

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی می گوید :
5- دیدن خواب برنج نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی های گرم است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • 6- دیدن برنج در خواب نشانه مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید . اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و دارایی تعبیر می شود
 • 7- اگر خواب دیدید که برنج می فروشید نشانه آنست که دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید
 • 8- اگر در خواب دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک می شوید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
9- دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر نشانه غم و انده است

آنلی بیتون می‌گوید :

 • 10دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است ، برای کشاورزان نشانه محصولات فراوان است .
 • 11- اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است ، نشانه آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد و از دوستان خود جدا خواهید ماند .

تعبیر خواب پختن برنج ( برنج پخته )

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی می گوید :
12- تعبیر خواب پختن برنج نشان دهنده مسئولیت های جدید است که لذت زیادی برای شما به همراه خواهد آورد

ابراهیم کرمانی گوید :

 • 13- اگر کسی در خواب ببیند برنج پخته می خورد ، نشانه آنست که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد .
 • 14- اگر کسی در خواب ببیند برنج پخته با گوشت می خورد ، تعبیرش خواب است و اگر با شیر باشد تعبیرش عالی است
 • 15- اگر کسی در خواب ببیند برنج پخته با دوغ می خورد ، تعبیرش غم و اندوه است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • 16- خواب برنج پخته یا دمی و کته و پلو نشانه حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد .
 • 17- چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می پزید یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده حاجت شما روا می شود و به آرزویی که دارید می رسید که بیشتر جنبه مالی دارد نه معنوی .
 • 18- تعبیر خواب دادن برنج پخته یا پلو به دیگران برآوردن حاجت آنهاست و خوردن پلو بهره مندی از خیر و نیکی و نعمت است . اگر روی پلو زعفران ریخته بودند در راه رسیدن به هدفی که دارید ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می شود .
 • 19- اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود .
 • 20- دیدن برنج پخته در خواب خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد نشانه رفاه و شادی در آینده است
 • 21- تعبیر خواب دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است .

آنلی بیتون می‌گوید :
22- اگر دختری خواب ببیند برنج پخته است، نشانه آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد .

تعبیر خواب خوردن برنج

آنلی بیتون می‌گوید :
23- خوردن برنج در خواب ، نشانه رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است .

لیلا برایت می‌گوید :
24- تعبیر خواب برنج خوردن نشانه انجام کارهای خیر است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • 25- تعبیر خواب خوردن برنج با ترشی نشانه غم است . با ماست خشم است . با دوغ غم و اندوه است .
 • 26- اگر در خواب ببینید که برنج را با ماست می خورید نشانه آنست که حاجت شما برآورده می شود اما به علتی خشمگین می شوید .
 • 27- دختران جوان دم بخت اگر در خواب ببینند که برنج می خورند یا پلو پیش روی آنها نهاده اند و یا سر سفره ای نشسته اند که ظرف های پلو در آن چیده شده نشانه آن است که شوهر می کنند .
 • 28- تعبیر خواب خوردن برنج در خواب با مرغ بهتر از خوردن پلو با گوشت است .
 • 29- چنانچه در خواب دیدید که برنج می خورید اما برنج شما شلتوک یا شن و ریگ دارد نشانه آنست که برای شما زحمت به وجود می آورند و کسی هست که خیانت می کند و دروغ می گوید
 • 30- تعبیر خواب برنج خوردن (برنج خام ) نشانه عجله کردن شما در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست .

کارل یونگ ، پرفسور سوئیسی می گوید :
31- خواب برنج خوردن نشانه شادی و آرامش در خانه است.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب برنج

تعبیرهای مرتبط :

تعبیر خواب غذا : 35 نشانه و تعبیر خواب خوردن غذا

تعبیر خواب آشپزی : ۳۵ نشانه و تفسیر دیدن خواب پختن انواع غذا

تعبیر خواب رستوران : 13 نشانه و تعبیر دیدن رستوران در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (249 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits