تعبیر خواب برف : ۲۶ نشانه و تعبیر دیدن برف در خواب

۵,۵۵۳
۳
۰
سه شنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۷

دیدن برف در خواب نشانه چیست ؟

مجله دلگرم: خواب برف ( هوای برفی ، خواب بارش برف، خواب برف کثیف و ... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب برف

محمد بن سیرین گوید :
1- تعبیر خواب برف نشانه غم و اندوه و عذاب است ، مگر این که اندک باشد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن برف در خواب شش تعبیر دارد .
2- رزق وروزی
3- زندگانی
4- مال بسیار و ارزانی نرخها
5- لشگر بسیار
6- بیماری
7- غم و اندوه

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید :
8- تعبیر خواب برف بیانگر موانع، احساسات ابراز نشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد کرده و ابراز کنید.
9- اگر در خواب دیدید برف آب می شود، بیانگر این است که شما احساساتی که سرکوب کرده اید را تایید کرده و آزاد می کنید. شما بر ترس ها و موانع خود غلبه می کنید.
10- اگر خواب دیدید که در برف رانندگی می کنید، تعبیر این خواب میگوید نیاز دارید احتیاط بیشتری در مورد اینکه چگونه به سمت اهدافتان پیش می روید داشته باشید
11- دیدن خواب برف کثیف نشانه آنست که جنبه ای از خودتان یا یک موقعیت، آلوده شده است
12- تعبیر خواب تماشای برف ،صلح و آرامش معنوی است ، دیدن دانه برف در خوابتان نشانه فردیت و یگانگی شماست
13- تعبیر خواب پیدا کردن چیزی در برف، این است که ظرفیت، توانایی و استعداد های بکرتان را کشف می کنید ، ممکن است به این اشاره داشته باشد که نیاز به بخشش وجود دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :
14- تعبیر خواب بارش برف ، سستی زود گذر است
15- دیدن خواب بارش برف در کوهستان نشانه آنست که قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را پشت سر بگذارید

آنلی بیتون می‌گوید :
16- تعبیر خواب برف، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان بروز نخواهد داد .
17- اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، تعبیر ، آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد .
18- تعبیر خواب برف خوردن ، نشانه آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت .
19- دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید .
20- اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می گردد .
21- اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانه آن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .
22- تعبیر خواب دیدن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانه آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .
23- اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، تعبیر ، آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .
24- اگر دختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می کند ، تعبیر ، آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود .
25- اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

لیلا برایت می‌گوید :
26- تعبیر خوابِ دیدن بارش برف به شما میگوید : در انتظار اخبار خوش باشید .

مطالب مرتبط :
تعبیر خواب برف بازی و دیدن آدم برفی در خواب

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(3 امتیاز , میانگین: 2.0 از 5)  
ادعوت به همکاری پزشکان

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter