تعبیر خواب نماز خواندن : ۳۷ نشانه و تعبیر نماز خواندن در خواب

۲۴,۸۴۶
۲۴
۰
شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۳

نماز خواندن در خواب چه تعابیر و نشانه هایی دارد ؟

مجله دلگرم: نماز خواندن در خواب ( نماز نشسته ، رکوع و سجده کردن ، نماز صبح ، نماز ظهر و.... ) از نظر تعبیرکنندگان مختلف معناها و نشانه های متفاوتی دارد ما در این مقاله به جزئیات تعبیر این خواب می پردازیم

divider

ابراهیم کرمانی گوید :

1- اگر در خواب ببیند که پیش نماز شده است ، نشانه آنست که به سروری و بزرگی رسد . ( مثلا سرپرستی مکان و یا افرادی )
2- اگر در خواب ببیند که نماز را قطع کرد تا نماز نخواند و یا بی‌وضو نماز خواند نشانه آنست که چیزی را که میخواهد به دست نمیاورد .
3- اگر در خواب ببیند که در مدرسه یا مسجدی پیش نماز شده است دلیل که حاکم آن دیار مطیع او شود .
4- اگر در خواب ببیند که در نماز رکوع و سجود را کاملا خواند ، دلیل که در کار دنیایی موفق خواهد شد .
5- اگر در خواب ببیند کهه نماز ظهر می خواند نشانه آنست که به خداوند نزدیک گردد .
6-
اگر در خواب ببیند که نماز عصر می خواند ، نشانه شادی است.
7- ا
گر در خواب ببیند که نماز شب می خواند ، نشانه آنست که حاجتش روا گردد .
8-
اگر در خواب ببیند که نماز صبح می خواند ، نشانه آن است که به مسافرت میرود
9-
اگر در خواب ببیند که در باغ نماز میخواند ، نشانه آنست که توبه کند .
10- اگر بیند که درکعبه نماز میخواند، دلیل که از طریق بزرگی به مرادش میرسد .
11- اگر در خواب ببیند که به تشهد نشسته است، نشانه آنست که از غم و ناراحتی خلاص میشود .
12- اگر در خواب ببیند که نشسته نماز میخواند ، نشانه آنست که دشمن بر وی پیروز میشود
13-اگر در خواب ببیند که در تاریکی نماز میخواند، نشانه آنست که از غم ها رهایی پیدا میکند.
14- اگر در خواب ببیند که به پهلو خوابیده و نماز میخواند ، نشانه آنست که بیمار میشود .
15- اگر در خواب ببیند که نماز جمعه میخواند ، نشانه آنست که به مسافرت میرود و مال به دست میآورد.
16- اگر در خواب ببیند که در بیت المقدس نماز میخواند. نشانه آنست که به او میراث و روزی بسیاری میرسد .


حضرت دانیال گوید :

17- اگر در خواب ببیند که که نماز واجب میخواند ، نشانه آنست که به حج میرود. قوله تعالی : » ان الصلاة تنهی عن الفحشآء و المنکر « ( عنکبوت ، 45 ) .
18- اگر در خواب ببیند که نماز سنی ها را میخواند نشانه آنست که غمخوار مردم شود
19- اگر در خواب ببیند که نماز مستحب میخواند ، نشانه آنست که انسان راستگویی است و یا میشود
20- اگر در خواب ببیند که بر روی چهارپا و حیوانی نماز میخواند ، نشانه آنست که خداوند به کسب و کار او برکت دهد .


حضرت امام جعفر صادق فرماید :

21- دیدن خواب نماز خواندن نشانه ایمنی است .
22- دیدن خواب نماز خواندن نشانه شادی است.
23- دیدن خواب نماز خواندن نشانه عز وجاه است .
24- دیدن خواب نماز خواندن نشانه مرتبت است .
25- دیدن خواب نماز خواندن نشانه رستگاری است .
26- دیدن خواب نماز خواندن نشانه رسیدن به مراد است .
27- دیدن خواب نماز خواندن نشانه پیروی از قوانین خداوند است .
28- اگر در خواب ببیند که نماز را تمام کرد ، دلیل که دعای او مستجاب میشود و اگر ببیند که نمازش را تمام نکرد برعکس میشود .
29- اگر شخص مرده‌ای را در خواب ببینی که نماز می‌خواند، یـعـنـی آن شخص مرده زمانی که در دنیا بوده خیلی استغفار می‌کرده است.
30- دیدن رکوع و سجده درخواب نشانه مراد یافتن است.
31- دیدن رکوع و سجده درخواب نشانه گرد هم آمدن است.
32- دیدن رکوع و سجود درخواب نشانه پیروزی است .


لوک اویتنهاو می گوید :

33- تعبیر خواب نماز خواندن ، به معنی زندگی شیرین است .
34- تعبیر خواب پیش نماز شدن به معنی کسب خوشبختی است .


یوسف نبی علیه السلام گوید :

35- دیدن نماز خواندن در خواب نشانه پیشرفت در کار است .
36- دیدن نماز خواندن در خواب نشانه نزدیک شدن به خداوند است .


آنلی بیتون می‌گوید :

37- اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز خواند ببینید ، علامت آن است که زندگی شما به نابودی کشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید .


این مطلب چقدر مفید بود ؟
(24 امتیاز , میانگین: 3.9 از 5)  

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter