مجله دلگرم
امروز: دوشنبه, ۰۷ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۰۴ رمضان ۱۴۴۴ قمری و ۲۷ مارس ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر خواب ماهی : دیدن ماهی در خواب نشانه چیست ؟
292
زمان مطالعه: 6 دقیقه
خواب ماهی دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن ماهی در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب ماهی دیدن چه تعبیری دارد ؟

ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف خواب دیدن ماهی می پردازیم.

divider

تعبیر خواب ماهی

تعبیرهای کلی دیدن ماهی در خواب:

 • تعبیر ماهی در خواب نشانه خوبی است و در واقع پیش بینی اتفاقات خوب در زندگی می باشد.
 • تعبیر تانکر پر از ماهی در خواب نشانه عشق و تجارت و موفقیت است.
 • تعبیر دیدن ماهی در حوض نشانه خوبی نیست. ایت خواب ممکن است نشانه سقط جنین باشد. خصوصا اینکه حوض کوچک باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
خواب ماهی 6 تعبیر دارد

 • وزیر
 • لشگر
 • دختر دوشیزه
 • غنیمت غم و اندوه
 • کنیزکی هندوی

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خوابِ دیدنِ ماهی در دریای گرمسیر ، نشانه بلا و سختی ، و در دریای سردسیر تعبیرش نیکو است.
 • اگر در خواب ببیند در شکم ماهی ، مروارید پیدا کرد ، تعبیرش آنست که فرزند پسری آورد .

محمدبن سیرین گوید :
اگر دید کسی ماهی شور و خشک به او داد ، نشانه آنست که بزرگی، ظلم کند .

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از دهان ، نشانه آنست که شخصی بسیار دروغ میگوید
 • تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از آلت تناسلی نشانه آمدن فرزند دختر است
 • تعبیر خواب ماهی فروشی نشانه کسب سود و منفعت است
 • تعبیر خواب سخن گفتن ماهیان نشانه آنست که رازی برملا خواهد شد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب ماهی بسیار نیکوست
 • اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید به او کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب ماهی مرده نشانه ناراحتی است

یوسف نبی علیه السلام گوید :
خواب ماهی نشانه رزق و روزی است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .
 • اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

تعبیر خواب گرفتن ماهی

 • اگر خواب دیدید که ماهی را با دست گرفتید تعبیرش است که از فرصت های خود کمال استفاده را خواهید کرد خصوصا اینکه ماهی بزرگ و سالم باشد.
 • اگر خواب دیدید که کسی ماهی گرفت تعبیرش این است که از آن شخص به شما سود خوبی خواهد رسید.
 • اگر خواب دیدید که ماهی را گرفتید و سپس آن را رها کردید تعبیرش این است که از لحاظ روحی و روانی تحت فشار هستید . این موضوع به دلیل فشار کاری است. سعی کنید به خودتان استراحت بدهید.

تعبیر خواب پختن ماهی

 • تعبیر پختن ماهی درخواب ممکن نشانه خوبی نباشد. این خواب پیش بینی می کند که شما به دلیل مشکلات زندگی استرس دارید و ناامید شده اید. گاهی اوقات این خواب به تغییر چشم انداز در زندگی اشاره داد . به این معنی است که شما آمادگی دارید که تغییر کنید.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب پختن ماهی نشانه داشتن خانه با سامان است

تعبیر خواب خریدن ماهی

 • تعبیر خریدن ماهی در خواب این است که ممکن است در آینده با مشکل کوچکی دست و پنجه نرم کنید و البته در این مبارزه سخت پیروز خواهید شد.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب خریدن ماهی نشانه اطلاعات غلط است

تعبیر خواب تن ماهی

 • تعبیر تن ماهی در خواب نشانه صرفه جویی در پول است. شما برای سرمایه گذاری های کاری خود مجبورید پول زیادی پس انداز کنید و این موضوع در آینده روی شما فشار زیادی وارد خواهد کرد.

تعبیر خواب ماهی زنده

 • تعبیر ماهی زنده در خواب نشانه عشق است. اگر خواب دیدید که ماهی زنده گرفتید تعبیرش این است که به زودی عاشق می شوید. این خواب همچنین نشانه موفقیت در پروژه ها و فعالیت های زندگی است.

جابرمغربی گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که ماهی تازه پخته می خورد ، نشانه آنست که به قدر آن مال به دست میآورد


تعبیر خواب پاک کردن ماهی

 • تعبیر پاک کردن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشان دهنده فعالیت های سرگرم کننده وهیجان انگیز در روزهای آینده است.

تعبیر خواب بازار ماهی

 • تعبیر دیدن بازار ماهی فروشان در خواب پیش بینی می کند که به زودی به خواسته خود در زندگی خواهید رسید. اگر خواب دیدید که از بازار خرید کردید تعبیرش این است که ارثیه فامیلی خوبی به شما میرسد.

تعبیر خواب صحبت کردن ماهی

 • تعبیر صحبت کردن ماهی در خواب نشانه خوبی نیست. این خواب به تنهایی نشان دهنده مشکلات ارتباطی شما با دیگران است.

تعبیر خواب ماهی خارج از آب

 • تعبیر دیدن ماهی خارج از از آب نشانه خوبی نیست. این خواب نشان دهنده این است که شما از ارتباط با دیگران احساس ناراحتی می کنید و دوست دارید یک تغییر خوب در زندگی ایجاد کنید که حالتان را خوب کند.

تعبیر خواب کشتن ماهی

 • تعبیر کشتن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشانه موفقیت های شما در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب حمله ماهی

 • حمله ماهی در خواب حاکی از مشکلات عاطفی در زندگی است. این خواب نشانه این است که زندگی از کنترل شما خارج شده است و شما برخی از احساسات خود را سرکوب کرده اید . اگر ماهی بزرگ بود تعبیرش این است که دشمن قدرتمندی دارید و به همین دلیل مدام از آن ها به شما آسیب می رسد. سعی کنید اعتماد به نفستان را بالا ببرید و درمقابل دشمنانتان ضعیف نباشید.

تعبیر خواب کشتن ماهی

 • تعبیر کشتن ماهی در خواب نشانه خوبی است. این خواب نشانه موفقیت های شما در آینده نزدیک است.

تعبیر خواب ماهی تازه

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب ماهی تازه نشانه غنیمت است .

تعبیر خواب ماهی سفید

 • تعبیر ماهی سفید در خواب نشانه خوبی است. به زودی از کسی که دوست دارید پیامی به شما خواهد رسید که شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن خواب ماهی سفید نشانگر بخت و اقبال است .

تعبیر دیدن ماهی زرد در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر دیدن ماهی زرد طلائی در خواب نشانه پول و مال و ثروت است .

تعبیر خواب ماهی قرمز

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه ازدواج با یک فرد ثروتمند است .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه بزرگی و شکوه در زندگی است

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

separator line

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب دریا : ۴۱ نشانه و تعبیر دیدن دریا در خواب

تعبیر خواب ساحل : 17 نشانه و تفسیر دیدن ساحل در خواب

تعبیر خواب کوسه : ۲۵ نشانه و تفسیر دیدن کوسه در خواب

دیدن دلفین در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دریاچه : 31 نشانه و تعبیر دیدن دریاچه در خواب


این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (292 رای)  
۳۱ دیدگاه

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است

Mahoor | ۱ سال پیش
سلام‌ من خاب دیدم یه ماهی قرمز از دهنش دو سه ماهی سفید و قرمز بیرون امد لطفا برام تعبیرش کنید
3
13
رضا | ۱ سال پیش
سلام خواب دیدم در یک قایق کوچک سواریم 2 تا ماهی متوسط را در وسط دریا من و پسر کوچیکم با چاقوی آشپزخانه به 4 قسمت تقسیم می کنیم ولی ماهی ها هنوز زنده هستند.لطفا تعبیرش رو بفرمایید.
4
11
مهرآور | ۱ سال پیش
سلام خواب دیدم جلوی پای من و پدرم که ازش کدورت در دل دارم موقع گذر از یک راهی ماهی سفید بزرگی انداخته شد لطفا تعبیرش و بفرمایید.
3
10
اسی | ۱ سال پیش
سلام خواب دیدم کنار رودخونه روان ماهی ها با سرعت خیلی زیاد در جهت خلاف آب شنا میکنند اول فکر کردم کوسه هستن بعد ک دقت کردم دیدم ماهیه پریدم تو آب و چنتا شو با دست پرت کردم تو خشکی بعدش دنبال اب بالا رفتم زیر ی پل خبری از آب نبود
3
13
عاطفه | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که من و پدر م و مادرم با ماشین در حال رفتن به بهشت زهرا هستیم که جلوبمان کامیون بزرگی میبینیم که پر از ماهی های خیلییی بزرگ است ولی در خواب فکر میکردم که ان ماهی ها تیغ های زیادی دارند و اسم انهارا هم بلد بودم در راه ماشین هایی که در حال برگشت بودند پر از همان ماهی ها بودند و جاده خیلی شلوغ بود
تعبیرش چیست؟ لطفا ج دهید
5
12
مهلا | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که تو یه جای بزرگ هستم که حوض های بزرگ ماهی داره که توشون ماهی های بزرگی وجود داشت و شنا میکردن یه جایی بود که پله میخورد میرف بالا دیدم چنتا ماهی کوچیک که رنگشون نقره ای بود تو حوض کوچیکی بودن اومدن آبشونو عوض کنم چند لحظه اینا رو از حوض گذاشتم بیرون و سریع رفتم دنبال آب براشون یکی هم همراهم بود فک کنم مامانم بود همش استرس داشتم که مامان زود من آب پر کنم تو ببر برا ماهیا هرچی آب و تو ظرف میریختم هم آبه گرم بود هم ظرفه تهش سوراخ بود و آب جمع نمیشد ترس وجودمو گرفته بود که چرا آبشونو برداشتم الان میمیرن آب و یهو عوض کردم دیدم سرد شده ولی ظرفه هنوز سوراخ بود فک کنم یه ظرف کوچیک پیدا کردم که توشون آب جمع شد ولی تا مامان آب و برد گف ماهیا مردن من دلشو نداشتم برم ببینم ماهیا رو...بعد دیگه اونا که هیچی یهو بیرون بودم دوباره رفتم تو اون سالن که گفتم پر ماهی بود دیدم یه عالمه ماهی های خیلی بزرگ از آبشون اومدن بیرون و من خیلی میترسیدم مامانم و صدا کردم اومد اینارو هدایت کرد تو استخراشون خیلی عجیب بود این خوابه نمیدونم چیه انشالله که خیره
6
13
محسن | ۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم درکنار خانه مان رودی بود که در آن پراز ماهی قرمز و مشکی بود ماهی ها کوچک و متوسط بودند من هم در همان رود شنا میکردم مادرم ماهی مشکی را برداشت و تمیز کرد
اگر تعبیرش را به من بگید ممنون میشم
6
17
امیر حسین | ۲ سال پیش
سلام من در خواب دیدم که چند کامیون تن ماهی خریده ام و قصد فروش آنها را داشتم لطفا برام تعبیر کنید
3
11
پاسخ ها:
سیما | ۱ سال پیش
سلام .اگه دختری خواب ببیند از دستگاه تناسلی اون ماهی قرمز گلی چندتا خارج میشه تعبیرش چیه
21
15
امیر حسین | ۲ سال پیش
باسلام من در خواب دیدم که چند کامیون تن ماهی خریده ام و قصد فروش آنها را داشتم. لطفان تعبیر کنید
4
9
نیکا | ۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یک عالمه ماهی رو توی یک ظرف کرده بودم که بعد اون ماهی ها روتوی یک اکواریوم کردم و مراقبشون بودم که از آب بیرون نپرن.
من دیدم که یک ماهی ها گم شده و نیست ، پدرم که در خوابم حضور داشت گفت که دنبال ماهی بگردم ، گشتم و پیداش کردم ‌و یک چیز عجیب دیدم ، دیدم ماهی داره توی خشکی شنا می کنه و پرواز می کنه .
به پدرم نشونش دادم و پدرم رفت بگیرتش که ماهی به طرف بالا پرواز کرد ، بلاخره موفق شد که بگیرتش .
توی اون اکواریوم پر از ماهی های ریز و درشت بود.
میشه راهنماییم کنید تعبیر این خواب چی میشه ؟؟
خسته نباشید مرسی
4
13
مریم | ۲ سال پیش
سلام خسته نباشید من در خواب دوماهی های قرمز بزرگی میبینم که در ظرف کوچک هستند و اکسیژن کم می اورند و بیرون میپرند و هیچ کس نجاتشون نمی ده خسته نباشید ممنون میشم خوابمو تعبیر کنیید
1
14
معصومه | ۲ سال پیش
ممنونم میشم تعبیرش رو بگید
0
4
معصومه | ۲ سال پیش
سلام
من خواب یه درخت رو دیدم که ماهی ازش اویزون بود بش میگفتن درخت ماهی ماهیاش هم ابی بودن
4
10
حدیث | ۲ سال پیش
من خواب دیدم ی جا بود خیلی ماهی بود من دنبال ی ماهی دیگه میگشتم ک مال دختر خالم امانت بود اونجا گم شده بود قاطی ماهیا دیگه
0
6
سلطان | ۲ سال پیش
با همون پسره که با موتور اومده بود ازدواج میکنید
2
2
زهرا | ۲ سال پیش
ببخشید میشه زود بهم بگید
1
1
زهرا | ۲ سال پیش
سلام
من خواب دیدم با سه تا از خانواده دوست بابام رفتیم جنگل بعد که رسیدیم یه گودال کوچیکی بود توش ماهی خیلی زیادی بود بعد دختر دوست بابام رو سر من ماهی می انداخت یه پسرم داشتن اون پسره با موتور اومده بود
ممنون میسم اگه تعبیرشو بهم بگید
0
7
رز | ۳ سال پیش
سلام
من خواب دیدم میرم ماهی فروشی و یه ماهی بهم میده و تمیز و تیکه تیکه ش میکنه برام بعد بهم میگه۲۵۰تومن میشه
منم با تعجب به فرو‌شنده گفتم که خیلی گرونه و اون کوتاه نیومد اخر سر پول قرض کردم خریدمش
یکی به من بگه تعبیرش چی هس
با تشکر
4
10
فریده | ۳ سال پیش
سلام خواب ماهی خیلی بزرگ سیاه رنگه به چه تعبیریه
6
17
خاطره | ۳ سال پیش
سلام ،همسرم دو شب مرتب خواب دیده تو اتاق عمل ایستاده و می بینه چندتا دکتر از شکم مریض ماهی قرمز و سفید بیرون میارن ، هر دو خواب هم دقیقا مثل هم بود.
ممنون میشم جوابم رو بدین
11
16
عماد دهقان | ۳ سال پیش
با سلام خواب دیدم که رفتم داخل یه ماهی فروشی ماهی بخرم که یه نوع ماهی انتخاب کردم برام بیاره که سر و روی تنش سیاه بود و پایین و شکمش سفید رنگ و شکم چاق داشت و اون‌ماهی رو رف از داخل سوراخی از تو جوب اب که زیر پل ها میزارت در اورد برام و قبلش چنتا عین همون‌ماهی کوچیک تو اب جوب داشتن میرفتن و میومدن و در اخر اون‌ماهیارو خریدم و بردم خونه..تعبیرش چیه لطفا زود بگین...با تشکر فراوان
2
4
مهسا | ۳ سال پیش
خواب دیدم یک ماهی بزرگ که شکمش چاک داشت و ظاهرا مرده بود رو دستم گرفتم بعد یهو از قسمت شکاف شکمش را باز کردم و یک ماهی زنده دقیقا عین اون قبلی ولی کوچکتر از شکمش بیرون امد..چه تعبیری دارد؟
2
9
شیرین | ۳ سال پیش
دیشب خواب دیدم یه ماهی بزرگ خریدم و داخل ماهی یه بچه بود که زنده بود و گردنبند طلا به گردن داشت ومن بچه رو از شکم ماهی بیرون آوردم ولباس تنش کردم لطفا تعبیر خواب من رو بگید
2
16
Parmis | ۳ سال پیش
سلام ، وقتتون بخیر
من خواب دیدم ک انگار یه ماهی خریده بودیم ، و بعد یهو از اب افتاد بیرون داشت جون میداد ک یهو کسی ک باهام بود گرفتش و انداختش تو یه اکواریوم بزرگ و اون دوباره زنده و سرحال شد
تعبیرش چیه؟؟؟
0
7
نسیم | ۳ سال پیش
سلام خواب دیدم یه حوض پر از آب زلال توش پر پر ماهی قرمز بود اونقدر زیاد انگار رو هم سوار بودند از بزرگ اندازه ساق دست تا کوچیک . بعد دیدم ماهی های بزرگ یکی یکی دارند میمیرند و میاند روی آب.... همش به فکر چاره بودیم که از خواب بیدار شدم
4
4
. | ۳ سال پیش
سلام ماهی کوچولو تازه از رودخونه خوردن چه تعبیری داره.مرسی
4
1
a | ۳ سال پیش
آیا تعبیر ماهی های مختلف در خواب فرق داره ؟
1
5
پاسخ ها:
یک دوست | ۳ سال پیش
تا اینکه نظر شما چی باشد..وچه فکری میکنید
6
4
SARA | ۳ سال پیش
سلام من خواب دیدم یک ماهی قزمز داخل تنگ کوچک بعدا داخل یک تنگ بزرگتر که دوتا ماهی از قبل توش بودن که یکیشم زرده انداختم همه ی ماهی هام کوچیک بودن تعبیرش چیه ؟؟
1
4
پاسخ ها:
یک دوست | ۳ سال پیش
انشاءالله خیرِ....شما به همه ارزوهات میرسی مطمئن باش
2
6