تعبیر خواب موش : دیدن موش در خواب نشانه چیست ؟

۲,۵۴۳
۳
۰
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۵۱

خواب موش چه تعبیر و پیامی دارد؟

مجله دلگرم: خواب موش ( خواب موش سفید ، موش رنگی ، خواب کشتن موش ، خواب موش در لباس و رختخواب و ...) برداشت ها و پیام های مختلفی دارد . از نظر اکثر تعبیرکنندگان خواب ، موش نشان دهنده زنی خیانتکار و دزد است . زنی که ظاهری زیبا اما باطنی فریبکار دارد. ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب می پردازیم

divider

تعبیر خواب موش

جابرمغربی گوید :

 • خواب موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان است و نشانه زن است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • خواب موش نشانه دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند .
 • ابن سیرین نوشته موش زنی با ظاهر زیبا اما در باطن مفسد . اگر بیننده خواب موشی ببیند ، با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر ین موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد .
 • اگر در خواب سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که میدانید چه کسی برده ولی نمیتوانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است .
 • اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید .

لوک اویتنهاو می گوید :

 • خواب موشی که میدود نشانه پس انداز است .
 • خواب موشی که در حال فرار از دست یک گربه است و یا به چنگ گربه افتاده است نشانگر غم وغصه است

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • خواب موش نشانه دزد است که از خانه او دزدی کرده

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .
 • اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانه آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .
 • اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد .

خواب موش سفید و موش رنگی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • تعبیر خواب موش سفید نشانه ازدواج موفق

تعبیرگری می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.

اچ ميلر مى‌گويد:

 • خواب موش سفيد ، نشانه‌ى نگرانى در انجام يكى از كارها مى‌باشد.
 • اگر در خواب مشاهده كنيد موش صحرايى گرفته‌ايد، نشانه‌ آن است كه با يكى از دوستان خود دچار مشكل مى‌شويد.

خواب موش در لباس

آنلی بیتون:

 • خواب موش در لباس نشانه آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهید شد .

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر در خواب موشی از لباس و یا پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد را از خود می رانید و دور می کنید .

تعبیر خواب بیرون آمدن موش از بینی ، گوش ، گلو و یا مقعد

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد ، دلیل که او را دختری آید نابکار .
 • اگر از گلوی او موش بیرون آمد ، دلیل که او را پسری آید .
 • اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد ، دلیل که او را دختری آید نابکار .

تعبیر خواب کشتن موش

یونگ تعبیر کننده کره ای می گوید :

 • خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند (از کاه کوه می‌سازند)

اچ میلر می گوید:

 • كشتن موش كور در خواب، بيانگر ناراحتى و نگرانى است.

آنلی بیتون:

 • کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.

تعبیر خواب خوردن گوشت موش

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.


تعبیر خواب موش : دیدن موش در خواب نشانه چیست ؟
امتیاز : 5 تعداد رای : 3
3
0

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter