دلگرم
امروز: شنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۳ برابر با ۰۶ محرّم ۱۴۴۶ قمری و ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴ میلادی
تعبیر خواب موش : دیدن موش در خواب نشانه چیست ؟
133
زمان مطالعه: 7 دقیقه
خواب موش دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های دیدن موش در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب موش چه تعبیر و پیامی دارد؟

تعبیر موش در خواب ترس و ضعف و نداشتن اعتماد به نفس است. به تعبیر بعضی معبران موش نماد دزد و زنی فریبکار است.

جابرمغربی گوید :

 • تعبیر خواب موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان است و نشانه زن است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر خواب موش نشانه دزد است و یک دزد خانگی است ، معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند .
 • ابن سیرین نوشته موش زنی با ظاهر زیبا اما در باطن مفسد . اگر بیننده خواب موشی ببیند ، با چنین زنی سر و کار پیدا می کند

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر خواب موشی که میدود نشانه پس انداز است .
 • خواب موشی که در حال فرار از دست یک گربه است و یا به چنگ گربه افتاده است نشانگر غم وغصه است

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • خواب موش نشانه دزد است که از خانه او دزدی کرده

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن موش در خواب ، نشانه روبرو شدن با اختلافات خانوادگی و بی وفایی دوستان است . کارها وضعیت دلسرد کننده ای خواهد داشت .
 • اگر خواب ببینید موشها از شما فرار می کنند ، نشانه آن است که تلاشهای شما بی ثمر خواهد ماند .
 • اگر دختری خواب موش ببیند ، نشانه آن است که دشمنانی پنهانی دارد که به او نیرنگ خواهند زد .

تعبیر خواب موش سفید

موش سفید در خواب به این معنی است که برای رسیدن به هدف نیاز به تحقیق بیشتری دارید. قبل از رسیدن به موفقیت موانع زیادی وجود دارد. از شکست ها نترسید و پیش بروید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • تعبیر خواب موش سفید نشانه ازدواج موفق

تعبیرگری می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی موش‌های یک ‌رنگ بسیاری در خانه تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها زن‌ها در خانه تو جمع می‌شوند.

اچ میلر مى‌گوید:

 • خواب موش سفید ، نشانه‌ى نگرانى در انجام یکى از کارها مى‌باشد.
 • اگر در خواب مشاهده کنید موش صحرایى گرفته‌اید، نشانه‌ آن است که با یکى از دوستان خود دچار مشکل مى‌شوید.

تعبیر خواب موش سیاه

تعبیر خواب موش سیاه دلیل بر بیماری خطرناک است. سعی کنید از خود و خانواده خود در مقابل بیماری حفاظت کنید.


تعبیر خواب موش آبی

موش آبی در خواب به این معنی است که باید همه چیز را از زاویه عقل و منطق ببینید.


تعبیر خواب موش قهوه ای

تعبیر خواب موش قهوه ای منعکس کننده عصبانیت در روابط دوستی است. شاید با دوستی نزدیک به مشکل بربخورید.


تعبیر خواب موش خاکستری

تعبیر خواب موش خاکستری قسمت تاریک شخصیت شماست. احتمالا به دلیل موضوعی بسیار عصبانی و ناراحت هستید.


تعبیر خواب موش کوچک

تعبیر خواب موش کوچک در خواب اشاره به شخصیت ضعیف و سست شما دارد.


تعبیر خواب موش بزرگ

تعبیر موش بزرگ به این معنی است که مشکلات جزئی شما آنقدر بزرگ شده که دیگر قادر به حل آنها نیستید.


تعبیر خواب موش در خانه

تعبیر خوابِ دیدن موش در خانه به معنی دزد است. ممکن کسی از آشنایان قصد دزدی از اموال و ثروت شما را داشته باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید .


تعبیر خواب موش در لباس

آنلی بیتون:

 • خواب موش در لباس نشانه آن است که در اثر انجام دادن کاری رسوا خواهید شد .

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر در خواب موشی از لباس و یا پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد را از خود می رانید و دور می کنید .

تعبیر خواب موش در رختخواب

 • اگر در خواب موشی را دیدید که در رختخواب خوابیده بود تعبیرش این است که در زندگی احساس ضعف و ناتوانی می کنید و سعی می کنید خود را از اجتماع دور کنید


تعبیر خواب بیرون آمدن موش از بینی ، گوش ، گلو و یا مقعد

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد ، دلیل که او را دختری آید نابکار .
 • اگر از گلوی او موش بیرون آمد ، دلیل که او را پسری آید .

تعبیر خواب تعقیب موش

 • تعبیر خواب تعقیب موش نشان دهنده این است که اجازه می دهید مسائل جزیی شما را ناراحت کند. شما در مقابل این مشکل بسیار ضعیف هستید.

تعبیر خواب موش گرفتن

 • تعبیر موش گرفتن در خواب این است که مشکلی در زندگی تان وجود داشته که آن را نادیده گرفته اید. اکنون این مشکل به شما ضربه بزرگی می رساند.

تعبیر خواب گاز گرفتن موش

 • تعبیر گاز گرفتن موش در خواب دلیل بر مشکلات و مسائل بی اهمیت در زندگی است. اگر گاز موش دردناک باشد به این معنی است که احساساتتان به شدت آسیب پذیر است.


تعبیر خواب کشتن موش

 • کشتن موش در خواب نشان می دهد شما یا دیگران در حال انجام یک معامله بزرگی در زندگی هستید

یونگ تعبیر کننده کره ای می گوید :

 • خواب دیدن اینکه یک موش را می‌کشید یا به دام می‌اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می‌سازند (از کاه کوه می‌سازند)

اچ میلر می گوید:

 • کشتن موش کور در خواب، بیانگر ناراحتى و نگرانى است.

آنلی بیتون:

 • کشتن موش در خواب، نشانه پیروزی بر دشمنان است.

تعبیر خواب خوردن گوشت موش

 • تعبیر خواب خوردن موش به شما میگوید برای انجام کارهایتان باید منطقی تر رفتار کنید.

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی گوشت موش را خورده‌ای مال و اموال زن بد و مفسدی را مصرف می‌کنی.

تعبیر خواب تله موش

 • تله موش در خواب به این معنی است که به زودی دشمنانتان را نابود می کنید. با این حال باید در مورد این تاکتیک ها صبور باشید.

تعبیر خواب رد پای موش

 • اگر در خواب رد پای موش دیدید پیشنهاد می کنیم که در زندگی احتیاط بیشتری کنید. افرادی که در اطراف شما هستند تلاش می کنند که شما را از اهدافتان دور کنند.

تعبیر خواب ادرار موش

 • تعبیر ادرار موش در خواب نشان دهنده عذاب وجدان شماست. سعی کنید افکار منفی را از خود دور کنید.

تعبیر خواب موش گرفتنِ گربه

 • اگر در خواب گربه ای را دیدید که موشی گرفت و آن را خورد تعبیرش این است که آنقدر ضعیف هستید که اجازه می دهید دیگران برای شما تصمیم بگیرند و شما هیچ کاری در این مورد نمی توانید بکنید.

تعبیر خواب خوردن موش توسط مار و عقاب

 • تعبیر خواب خوردن موش توسط عقاب یا مار نشان دهنده ترسو بودن شماست. این خصوصیت در آینده موجب شکست شما خواهد شد.

تعبیر خواب سوراخ موش

 • تعبیر خواب سوراخ موش در خواب این است که زمان زیادی را صرف مشکلات می کنید بدون اینکه به ریشه مسائل توجه داشته باشید. این مشکلات بسیار کوچک است و با کمی درایت به زودی حل خواهد شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر در خواب سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که میدانید چه کسی برده ولی نمیتوانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است .


تعبیر خواب موش خانگی و رام

 • دیدن موش خانگی در خواب به این معنی است که نیاز به کنترل ترس خود دارید. سعی کنید احساسات خود را کنترل کنید. در آینده موفق خواهید شد.

تعبیر خواب پنیر خوردن موش

 • تعبیر پنیر خوردن موش در خواب به این معنی است که تلاش می کنید تا اعتماد به نفستان را بالا ببرید.

تعبیر خواب دم موش

 • تعبیر دم موش در خواب، نحوه برخورد شما با مشکلات پیش آمده است.

تعبیر خواب موش مرده

 • تعبیر خواب موش مرده کمبود خلاقیت و ابتکار و بینش است.

تهیه و ترجمه در مجله دلگرم

تعبیر خواب موش

تعبیرهای مرتبط

تعبیر خواب تله : ۲۲ نشانه و تفسیر دیدن تله و دام در خواب

تعبیر خواب سنجاب : ۲۸ نشانه و تفسیر دیدن سنجاب در خواب

تعبیر خواب همستر: 14 تفسیر و تعبیر دیدن همستر در خواب

تعبیر خواب خرگوش : دیدن خرگوش در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.2 از 5 (133 رای)  

۲ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

الیسا | ۲ سال پیش
سلام اسم من الیساس من تو خواب دیدم دوتا گرگ تو
پارکینگ خونمون موش کشتن و بعد با مهربانی زاشتن مابریم خونه مثل انمیشن ها تعبیرش چیه؟
1
6
سبا | ۴ سال پیش
خواب دیدم یه دشت موش خاکستری بود.یکیشون با بچه اش هی میومد از خوراکی های ما بخوره هرچی با کفش میزدمش هیچ نمی ترسیدمنم دیت بچمو گرفتمو رفتیم
8
17

hits