مجله دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۱۷ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۰۸ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی
تعبیر خواب غرق شدن : ۲۲ نشانه و تفسیر خواب غرق شدن
14
زمان مطالعه: 4 دقیقه
تعبیر خواب غرق شدن ( خواب غرق شدن در آب ، خواب غرق شدن در گِل‌ ، شراب ، مدفوع و ....) ، تعبیرها و برداشت های متفاوتی دارد، حتی غرق شدن و اینکه پس از آن نجات یافته یا نه در تعبیر آن موثر است. ما در این مقاله به این تعبیر و تفسیرها از دیدگاه تعبیر...

تعبیر خواب غرق شدن چیست ؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب غرق شدن ( خواب غرق شدن در آب ، خواب غرق شدن در گِل‌ ، شراب ، مدفوع و ....) ، تعبیرها و برداشت های متفاوتی دارد، حتی غرق شدن و اینکه پس از آن نجات یافته یا نه در تعبیر آن موثر است. ما در این مقاله به این تعبیر و تفسیرها از دیدگاه تعبیر کنندگان مختلف میپردازیم.

divider

تعبیر خواب غرق شدن

امام جعفر صادق فرماید:
تعبیر خواب غرق شدن 4 وجه دارد :
1- مال بسیار
2- بخت واقبال درکارها.
3- صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب
4- منفعت.


تعبیر خواب غرق شدن در آب

حضرت دانیال می‌گوید :

5- اگر خواب ببینی با بدنی قوی و نیرومند در آب غرق شدی ، تعبیرش آنست که به شغل سختی مشغول می‌شوی مثل ریاست و حرف تو را در آن شغل قبول می‌کنند

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

6- غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده اند

لوک اویتنهاو می گوید :
7- تعبیر خواب غرق شدن یا فرو رفتن در آب بدبختی است.

جابرمغربی گوید:
8- اگر خواب ببینی در آب غرق شده ای و دوباره بالا آمدی ( این عمل توسط کسی انجام شده باشد ) تعبیرش آنست که کار دنیوی که به دست آورده‌ای را کنار می‌گذاری و راه آخرت را انتخاب می‌کنی.
9- اگر کسی در خواب ببیند که در آب غرق شده و مرد، تعبیرش آن است که در شغل دنیا غرق گردد.


تعبیر خواب غرق شدن در آب دریا و رودخانه

ابن سیرین می‌گوید:
10- اگر ببینی در دریا غرق شده و مردی، یـعـنـی پادشاه تو را هلاک می‌کند
11- اگر ببینی در رودخانه‌ای غرق شده‌ای که آب آن تیره می‌باشد و ته آن لجن جمع شده است، یـعـنـی تا زمانی که زنده هستی گرفتار غم و اندوه خواهی بود.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:
12- اگر ببینی در دریا شنا کردی و نتوانستی خودت را به کناری برسانی و غرق شدی ، تعبیرش آنست که به دست دشمنان هلاک می‌شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
13- تعبیر خواب غرق شدن در آب دریا گرفتار شدن در مشکلات است

تعبیرکننده دیگری می‌گوید:
14- اگر ببینی در آب دریا غرق شدی و جسد تو بعد از مردن بروی آب آمده است، تعبیرش آنست که غرق در حرص و طمع کارهای دنیوی خواهی بود
15- اگر ببینی در دریا غرق شدی و زنده بیرون آمدی، تعبیرش آنست که از کارهای دنیوی خلاص می‌شوی.


تعبیر خواب غرق شدن در گل ، مدفوع ، شراب ، چشمه جیوه

ابن سیرین می‌گوید:
16- اگر خواب ببینی بین گل‌ها غرق شده‌ای، تعبیرش آنست که در اثر بلا و گرفتاری درمانده می‌شوی .پس برای دفع بلا صدقه بده
17- اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای، یـعـنـی گرفتار فتنه می‌شوی، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری نیز گفته است: در اثر خصومت و دشمنی به هلاکت می‌رسی.
18- اگر ببینی در چشمۀ جیوه غرق شده‌ای، یـعـنـی زن‌ها تو را جادو می‌کنند.

جابر مغربی می‌گوید:
19- اگر خواب ببینی در جاده یا در خانه بین مدفوع غرق شده‌ای، تعبیرش آنست که «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.


تعبیر خواب غرق شدن اموال

جابر مغربی می‌گوید:
20- اگر در خواب ببینی مال و اموال تو به ته دریا رفته و غرق شده است، تعبیرش آنست که از «پادشاه» قوت و نیروی تمام و کمالی به دست می‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:
21- اگر در خواب ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق کرده و کشت تو را از بین برده است، تعبیرش آنست که از پادشاه در امان می‌مانی و از او ایمن می‌شوی .

جابر مغربی می‌گوید:
22- اگر در خواب دیدید که حیوان چهارپا یا چیزی که متعلق به شما می‌باشد غرق شده است، تعبیرش آنست که در کاری درمانده و ناتوان می‌شوی، ولی سرانجام خلاص خواهی شداین مطلب چقدر مفید بود ؟
4.1 از 5 (14 رای)  
  • منبع
  • کتاب بانک جامع تعبیر خواب

ثبت‌نام رژیم گروهی با تخفیف ویژه
رژیم گروهی راه حلی قطعی برای لاغری همیشگی

براساس تجارب ۳۰ ساله‌ی دکتر کرمانی رژیم گروهی بهترین راه‌حل برای حفظ انگیزه‌ی افراد طی رژیم و رسیدن به وزن دلخواه در زمانی کوتاه هست، بیش از ۹۰ درصد افرادی که با برنافیت زیرنظر دکتر کرمانی رژیم گروهی گرفتن به وزن دلخواهشون رسیدن

قرآن آنلاین
دیدگاه ها

درج کامنت برای این مطلب غیر فعال است