دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ جمادى الأول ۱۴۴۵ قمری و ۰۴ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی
تعبیر دمل و آبله در خواب چیست ؟
19
زمان مطالعه: 4 دقیقه
خواب آبله دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های آبله ر خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب آبله دیدن چه تعبیری دارد

مجله دلگرم: به طور کلی دیدن خواب آبله ، دمل و تاول در خواب نشانگر مال است اما چگونگی آبله و یا دمل و حتی خونریزی آنها روی تعبیر آن اثر دارد و برداشت ها و پیام های متفاوتی از دید تعبیرکنندگان مختلف وجود دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم

divider

تعبیر خواب آبله مرغان

محمد بن سیرین گوید :

 • آبله مرغان در خواب به معنی مال است. اگر کسی در خواب ببیند که بر تن او آبله بود ، به میزان آن مال به دست می آورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر خواب لبیند که بر تن او آبله بود ، به قدر آن ، مال حرام حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
آبله در خواب 5 نشانه دارد

 • اول : زیاد شدن مال
 • دوم : همسر خواهد
 • سوم : پسرش آید ( از سفر یا سربازی یا جای دور )
 • چهارم : حاجت روا شدن
 • پنچم : از ترس و بیم ایمن شود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • تعبیر آبله در خواب اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل تاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی . پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است .
 • در خواب دیدن آبله مرغان روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید . چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت نشانه شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید . آبله در پا نشانه کسالت است و خستگی است .

لیلا برایت می‌گوید : دیدن خواب آبله یا داشتن آبله در خواب ، بیانگر ثروتمند شدن شما است .

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن مرد آبله رو در خواب ، علامت آن است که شما به بیماری بسیار سختی مبتلا می‌شوید و نمی‌توانید کارها و طرح‌های خود را عملی کنید


تعبیر خواب دمل

محمدبن سیرین گوید :

 • تعبیر دیدن دمل در خواب نشانه آن است که مالش زیاده شود ، له اندازه آن دمل .

مطیعی تهرانی می گوید:

 • تعبیر خواب دمل روی ساق پا که متورم شده آن است که مالی به قدر همان حجم تورم نصیب شما می‌گردد.

تعبیر خواب تاول

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر خواب ببینی روی بدن تو تاول وجود دارد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری،

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر خواب ببینی روی بدن تو تاول وجود دارد یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری .

تعبیر خواب تاول خونی

جابر مغربی می‌گوید:

 • تعبیر خواب تاول خونی آنست که که به قدر آن مال جمع کند .
  اگر خواب ببیند دارویی بر دمل قرار داد و خون آن بند آمد، دلیل که از مال حرام توبه کند.

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی آبله هایی روی پوستت هستند که شکافتند و خونریزی می‌کنند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان و غم و اندوه می شوی بنابراین صدقه پرداخت کن
 • اگر ببینی دمل تو شکافت و خون از آن بیرون آمد ، دلیل که مقداری از مال تلف شود .

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی آبله های روی پوستت باز شدند، خونریزی کرده و و بدن تو خون‌آلود شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که در خواب میبینی، مال و اموال تو دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود،

divider

تعبیرهای مرتبط

جوش در خواب : تعبیر دیدن خواب جوش چیست ؟

دیدن خون در خواب چه تعبیر و نشانه ای دارد ؟

تعبیر خواب خونریزی : دیدن خونریزی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب چاقو : ۳۲ نشانه و تفسیر دیدن چاقو در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
2.5 از 5 (19 رای)  

دیدگاه ها

اولین نفر برای ثبت دیدگاه باشید !


hits