تعبیر خواب آب ریختن : دیدن ریختن آب در خواب نشانه چیست ؟

۳,۰۰۹
۰
۰
پنج شنبه, ۰۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۱:۰۹

خواب آب ریختن نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟

مجله دلگرم: تعبیر ریختن آب در خواب، برداشت ها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم:

divider

دیدن آب ریختن در خواب

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر در خواب ببیند که وارد خانه ای شده است که در آن آب ریخته شده ، دلیلش آن است که غمگین و متفکر شود .

لوک اویتنهاو می گوید :
اگر در خواب ببیند که آب را بر روی زمین ریخته است نشانه آن است که دچار اشتباه می شود .

حضرت دانیال گوید :
اگر در خواب ببیند که کسی آب پاک بر روی او ریخت ، به این معنی است که از آن شخص خیر و منفعت به او می رسد . واگر آب تیره و کثیف بود برعکس آن است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید . اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است .

divider


تعبیر خواب آب ریختن : دیدن ریختن آب در خواب نشانه چیست ؟
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
0
0

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter