alexametrics
دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
تعبیر خواب آب چشمه چیست ؟
17
23.9K
زمان مطالعه: 4 دقیقه
خواب چشمه و تعبیر خواب آب چشمه نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب آب چشمه برداشتها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم

خواب چشمه نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب چشمه برداشتها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم:

divider

لوک اویتنهاو می گوید :

 • تعبیر دیدن آب چشمه در خواب ( آبی که از زمین میجوشد ) یک خوشحالی غیرمنتظره است.

جابر مغربی گوید :

 • تعبیر خواب آب چشمه عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه ببیند، مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد .
 • تعبیر خواب چشمه آب نعمت و سلامتی است و اگر بی حرکت باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است .دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آب چشمه بر پنج وجه است

 • بزرگی وجوانمردی
 • غم و اندوه
 • مصیبت
 • بیماری
 • طول عمر و زندگی
 • از امام جعفر صادق (ع) نقل می کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج .

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب چشمه زلال بزرگی و جوانمردی و سخاوت است
 • اگر در خواب چشمه ای با آب تیره و بدبو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است
 • تعبیر خواب وضو گرفتن با آب چشمه نجات یافتن از غصه است
 • اگر خواب ببیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سرزمین خودش افزایش می یابد
 • اگر خواب ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش برخلاف مورد بالاست
 • تعبیر خواب خشک شدن آب چشمه این است که جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند
 • تعبیر خواب چشمه جوشان به اندازه قدرت جوشیدن آب به غم و اندوه دچار می شود. اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است
 • تعبیر خواب شستن دست در چشمه جوشان این است که از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود.

 • ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر در خواب ببیند در خانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد ، به این معنی است به میزان قدرت و بزرگی چشمه برای او غم و اندوه ایجاد میشود.
 • اگر ببیند در آن چشمه دست و رویش را شست ، نشانه این است که اگر بنده است آزاد شود . اگر غمگین است ، از غم خلاصی مییابد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر قرض دارد ، ادا شود . اگر گناهکار است ، توبه کند . اگر حج نکرده باشد ، حج کند .

محمد بن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب آب چشمه خوش طعم و خوشبو سروری و جوانمردی است .
 • اگر در خواب آب چشمه تیره و کثیف بود ، دلیل غم و بیماری است .
 • تعبیر خواب وضو گرفتن در آب چشمه آنست که که بر غم ها پیروزی یابد .
 • تعبیر خواب زیاد شدن آب چشمه آن است که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود و خواب کم شدن آب چشمه تعبیرش برعکس شود .
 • تعبیر خواب چشمه خشک شده ، فوت فرد بزرگی در آن دیار است

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
چشمه در خواب نشانه کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد .
برخی از معبران نوشته اند تعبیر خواب چشمه منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد می شود . مردی که بدون چشم داشت می بخشد و محبت می کند .

divider

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب آب : دیدن آب در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب زلال : دیدن آب زلال و تمیز در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب تیره : دیدن آب تیره و کثیف در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب جاری : دیدن آب جاری در خواب نشانه چیست ؟

خواب آب چشمه دیدن نشانه چیست و چه تعبیرهایی دارد ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
4.4 از 5 (17 رای)  
 • منبع
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits