تعبیر خواب آب تیره : دیدن آب تیره و کثیف در خواب نشانه چیست ؟

۲,۰۱۹
۰
۰
یکشنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۹

خواب آب تیره و کثیف نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب آب تیره، کدر و کثیف برداشتها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم:

divider

دیدن آب تیره و کثیف در خواب

تام چت ویندرا گوید :
اگر آب عمیق و تیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد. به این معنی که قدرتهای درونیش را به کار میگیرد.

لوک اویتنهاو می گوید :
آب کدر و کثیف نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیها و نواقص اخلاقی دارد.

جابر مغربی گوید :
اگردر سالی که فراوانی آب است خواب ببیند که در خانه وی آب کدر و کثیف جمع شده است ، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  • دیدن آب راکد و تاریک در خواب نشانه غم و اندوه و نگرانی است.
  • آب متعفن و بدبو نشانه بیماری است .

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که آب تیره و کثیف میخورد نشانه آن است که بزرگی و مال و نعمت به او میرسد اما با تحمل رنج و سختی و بیم و ترس

حضرت دانیال گوید :
اگرکسی آب تیره بر وی ریخت ، به این نشانه است که از آن فرد شر و بدی به او میرسد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

  • دیدن آب تیره نشانه غم است
  • دیدن آب تیره به این معنی است که وی در فساد می افتد.
  • دیدن آب تیره ای که روان است به این نشانه است که ظلمی براهل زمین حاکم می شود.

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر در خواب آب را تیره و کثیف ببیند ، نشانه غم و اندوه بسیار است .

لیلا برایت می‌گوید :
آب کثیف و کدر نشانه روابط مشکوک و نامطمئن است که در زندگی وی قرار دارد.


ریختن آب کثیف

حضرت دانیال گوید :
اگر در خواب ببیند که کسی آب کثیف بر روی او ریخت ، به این معنی است که از آن شخص شر و بدی به او می رسد . واگر آب تمیز بود برعکس آن می شود.

divider


تعبیر خواب آب تیره : دیدن آب تیره و کثیف در خواب نشانه چیست ؟
امتیاز : 1 تعداد رای : 1
0
0

پاسخ به سوالات پزشکی ، مامایی و جنسی شما (توسط پزشک و ماما مجله دلگرم)


دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter