تعبیر خواب آب : دیدن آب در خواب نشانه چیست ؟

۵,۳۴۸
۰
۰
چهارشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۳۵

خواب آب نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب آب ( آب بازی ، آب برداشتن ، آب دادن ، آب حمل کردن ، آب معدنی ) برداشت ها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم:

divider

آب

به طور کلی دیدن آب در خواب مربوط به حیات و زندگی موجودات است. وضعیت وچگونگی آن به سلامت و وضعیت آن موجود بر می گردد.

لوک اویتنهاو می گوید :
اویتنهاو میگوید آب نشانه نگرانی و غم است.
آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است و نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست.

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آب در خواب ، نشانه‌ی کیفیت و چگونگی حالات درونی شما است .


آب بازی

آنلی بیتون می‌گوید :

  • اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازی با دیگران ببینید ، به معنی آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد .
  • اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانة آن است که به معشوق خود خواهید رسید .

آب برداشتن

لوک اویتنهاو می گوید :
آب برداشتن در خواب نشانه خبر است.


آب دادن

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد ، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند .
حضرت دانیال گوید :
آب دادن مردمان را ، دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده


آب حمل کردن

لوک اویتنهاو می گوید:
حمل کردن آب در خواب نشانه کمک در یک موقعیت بسیار دشوار است.


آب معدنی

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آب معدنی در خواب ، به معنی اوقات سالم و خوش است . هم چنین نوشیدن آب معدنی گازدار ، به معنای این است که شما نمی‌توانید از چیزهای دلربا و زیبا و چشمگیر صرف نظر کنید .
آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب آب معدنی بخورید ، نشانگر این است که بخت یار شما خواهد شد و فرصت‌های بسیار خوب و طلایی در زندگی به دست خواهید آورد .

divider


این مطلب چقدر مفید بود ؟
 
  • برچسب ها:
  • تعبیر خواب

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

آخرین مطالب دلگرم

StatCounter