دلگرم
امروز: پنج شنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ برابر با ۱۳ ذو الحجة ۱۴۴۵ قمری و ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی
دیدن آب در خواب نشانه چیست ؟
30
زمان مطالعه: 17 دقیقه
خواب آب دیدن تعابیر مختلفی از دیدگاه معبران متفاوت دارد . تعبیر های آب دیدن در خواب را در دلگرم بخوانید .

خواب آب نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب آب ( تعبیر خواب آب بازی ، تعبیر خواب آب برداشتن ، تعبیر خواب آب دادن ، تعبیر خواب آب حمل کردن ، تعبیر خواب آب معدنی ) برداشت ها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم:

divider

تعبیر خواب آب

تعبیر دیدن آب در خواب مربوط به حیات و زندگی موجودات است. وضعیت وچگونگی آن به سلامت و وضعیت آن موجود بر می گردد.
تعبیر دیدن خواب آب معمولا با احساسات ما ارتباط دارد. آب نمادی از انرژی، معنویت و پاکی و تلاش برای کسب دانش است.
در برخی موارد دیدن خواب آب نشانه احساسات و ارضای خواسته های غریزی و شروع جدید و همچنین نشانه بارداری است.
تعبیر دیدن آب حمام در خواب نشانه پاکی و رها شدن از مسائل و مشکلات دنیوی و همچنین نماد استراحت است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن خواب آب نگرانی و غم است.
 • تعبیر خواب آب دیدن نشانه ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است و نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست.

لیلا برایت می‌گوید :
دیدن آب در خواب ، نشانه‌ی کیفیت و چگونگی حالات درونی شما است .


تعبیر خواب صدای آب

تعبیر خواب شنیدن صدای آب این است که روح آرامی دارید و در حال حاضر با همه در صلح هستید. در برخی موارد این خواب نشانه شایع پراکنی است.


تعبیر خواب آب سرد

تعبیر دیدن خواب آب سرد و یخ و یا شنا کردن در آن این است که شریک زندگی یا خانواده شما بسیار سرد و بی روح هستند و احساسات شما را درک نمی کنند.
اگر در خواب پای خود را در آب سرد و خنک گذاشتید به گونه ای که سرمای آن آزار دهنده بود تعبیرش این است که شخصی دل شما را آزرده است و از این بابت بسیار ناراحت و دلشکسته اید. احساس افسردگی می کنید و نا امید هستید. این خواب به شما هشدار می دهد که هر چه زودتر این شخص را فراموش کنید و به زندگی عادی خود برگردید.


تعبیر خواب آب جوش

تعبیر دیدن آب جوش در خواب نشانه عدم کنترل احساسات شماست. شما فردی هستید که خیلی زود عصبانی می شوید و این عصبانیت ممکن است که ضرر شما تمام شود. سعی کنید به خودتان مسلط باشید.
اگر در خواب دیدید که آب را می جوشانید تعبیرش این است که به دلیل سوء مدیریت ضرر مالی زیادی را متحمل شده اید. بدون فکر دست به اقدامی نزنید.


تعبیر خواب آب کثیف یا گل آلود

تعبیر دیدن خواب آب گل آلود و کثیف نشانه داشتن زندگی سخت و استرس آور است. به تعبیری دیگر این خواب نشانه کارهای زشتی است که در زندگی کرده اید و حالا مجبوید عواقب آن را قبول کنید.
به گفته برخی معبران دیدن آب کثیف در خواب پول حرام و غرق شدن در فساد و تباهی است.
تعبیر دیدن آب سیاه و کثیف نشانه زندگی پر از درد و رنج و همچنین شنیدن اخبار بد است. به تعبیری دیگر دیدن آب کثیف در خواب نشانه پول حرام و دست و پا زدن درگناه است.


تعبیر خواب آب چشمه

لوک اویتنهاو می گوید :
تعبیر دیدن آب چشمه در خواب ( آبی که از زمین میجوشد ) یک خوشحالی غیرمنتظره است.

جابر مغربی گوید :

 • تعبیر خواب آب چشمه عمر بیننده خواب است بسته به مقدار آبی که در آن چشمه ببیند، مخصوصا وقتی دستش را در آب فرو ببرد .
 • تعبیر خواب چشمه آب نعمت و سلامتی است و اگر بی حرکت باشد خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن که آبش صاف و روشن باشد بسیار نیکو است .
 • دیدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جایی گرم و خشک چشمه آب ببینید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن آب چشمه بر پنج وجه است

 1. بزرگی وجوانمردی
 2. غم و اندوه
 3. مصیبت
 4. بیماری
 5. طول عمر و زندگی

از امام جعفر صادق (ع) نقل می کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج .

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر خواب چشمه زلال بزرگی و جوانمردی و سخاوت است.
 • اگر در خواب چشمه ای با آب تیره و بدبو ببیند دلیلش غم و اندوه و مصیبت است .
 • تعبیر خواب وضو گرفتن با آب چشمه نجات یافتن از غصه است.
 • اگر خواب ببیند که آب چشمه ای زیاد شد تعبیرش عزت و مقام و جوانمردی است و اینکه آوازه اش در سرزمین خودش افزایش می یابد.
 • اگر خواب ببیند آب چشمه کم شد تعبیرش برخلاف مورد بالاست.
 • تعبیر خواب خشک شدن آب چشمه این است که جوانمرد و صاحب کرمی از اهالی دیارش فوت می کند.
 • تعبیر خواب چشمه جوشان به اندازه قدرت جوشیدن آب به غم و اندوه دچار می شود. اگر آب جوشیده تیره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است.
 • تعبیر خواب شستن دست در چشمه جوشان این است که از غم و اندوه نجات می یابد و اگر قرضی داشته باشد ادا می شود اگر گناهکار باشد توبه اش پذیرفته می شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به این سفر مشرف می شود.

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر در خواب ببیند در خانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد ، به این معنی است به میزان قدرت و بزرگی چشمه برای او غم و اندوه ایجاد میشود.
 • اگر ببیند در آن چشمه دست و رویش را شست ، نشانه این است که اگر بنده است آزاد شود . اگر غمگین است ، از غم خلاصی مییابد . اگر بیمار است شفا یابد . اگر قرض دارد ، ادا شود . اگر گناهکار است ، توبه کند . اگر حج نکرده باشد ، حج کند .

تعبیر خواب آب چشمه ابن سیرین

محمد بن سیرین گوید :

 • تعبیر خواب آب چشمه خوش طعم و خوشبو سروری و جوانمردی است .
 • اگر در خواب آب چشمه تیره و کثیف بود ، دلیل غم و بیماری است .
 • تعبیر خواب وضو گرفتن در آب چشمه آنست که که بر غم ها پیروزی یابد .
 • تعبیر خواب زیاد شدن آب چشمه آن است که جاه و عزت و جوانمردی در آن دیار زیاد شود و خواب کم شدن آب چشمه تعبیرش برعکس شود .
 • تعبیر خواب چشمه خشک شده ، فوت فرد بزرگی در آن دیار است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • چشمه در خواب نشانه کرم و بخشندگی است و مردی است کریم و بخشنده و راد .
 • برخی از معبران نوشته اند تعبیر خواب چشمه منبع خیر و برکت است که باز همان مرد کریم و راد می شود . مردی که بدون چشم داشت می بخشد و محبت می کند .

تعبیر خواب آب زلال

علامه مجلسی ( ره ) گوید :
بسیار برایم پیش آمده که در خواب آب زلال و تمیز دیدم و دانش جدیدی کسب کردم . دیدن آب زلال و تمیز در خواب نشان دهنده به دست آوردن آگاهی ها و علوم جدید است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن آب زلال در خواب نشانه شفافیت است به این دلیل که این نوع آب قابلیت شستشو و پاکسازی روح را دارد و میتوان از آن بعنوان یک آئینه استفاده کرد و نشان میدهد که بیننده خواب در مشکلات و سردرگمی غرق نشده است .
 • تعبیر آب زلال شادمانی و نشاط است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • بهترین نوع آب در خواب آب روشن و صاف و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود .
 • آب جوی بهتر از آب راکد در برکه یا آبگیر است زیرا جریان روشن آب جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد .
 • آب زلال و تمیز همانطور که گفته شد عیش و شادمانی وعمر دراز است. آب زلال و تمیز چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آب زلال در خواب نشانه پیروزی و خوشبختی است

لیلا برایت می‌گوید :
آب پاک و زلال ، نشانگر موفقیت و پیروزی شما می‌باشد .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • دیدن آب زلال در خواب ، علامت آن است که با شادمانی به سعادت و خوشبختی دست خواهید یافت .
 • نوشیدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت .

تعبیر خواب آب زلال جاری

تام چت ویندرا گوید :
دیدن خواب آب زلالی که جاری باشد نشانه چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
تعبیر دیدن خواب آب جاری تمیز سفری بانعمت و برکت است.

حضرت دانیال گوید :

 • اگر جوی آب تمیز و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت همراه خواهد بود.
 • اگر ببیند در جوی آب تمیز و زلال نشسته است از غم خلاص می شود اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است دیر نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد.
 • اگر در خواب آب جاری صاف و زلال ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آب زلال راکد به این معنی است که به او ارث و میراثی تعلق میگیرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
خواب آب زلال راکد نشان دهنده خوشحالی و شادمانی است .

ابن سیرین گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که در آب راکد و زلال ( حوض ) خود را می شوید نشانه آن است که از آلودگی پاک شده و از گناهی توبه می کند.


تعبیر خواب آب تیره

ام چت ویندرا گوید :
اگر آب عمیق و تیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می تواند از قدرتهایش بهره کافی ببرد. به این معنی که قدرتهای درونیش را به کار میگیرد.

لوک اویتنهاو می گوید :
آب کدر و کثیف نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاکسازی مواد آلوده ای همچون : وسوسه ها ، نگرانیها و انواع و اقسام دلواپسیها و نواقص اخلاقی دارد.

جابر مغربی گوید :
اگردر سالی که فراوانی آب است خواب ببیند که در خانه وی آب کدر و کثیف جمع شده است ، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن آب راکد و تاریک در خواب نشانه غم و اندوه و نگرانی است.
 • آب متعفن و بدبو نشانه بیماری است .

محمد بن سیرین گوید :
اگر کسی در خواب ببیند که آب تیره و کثیف میخورد نشانه آن است که بزرگی و مال و نعمت به او میرسد اما با تحمل رنج و سختی و بیم و ترس

حضرت دانیال گوید :
اگرکسی آب تیره بر وی ریخت ، به این نشانه است که از آن فرد شر و بدی به او میرسد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

 • دیدن آب تیره نشانه غم است.
 • دیدن آب تیره به این معنی است که وی در فساد می افتد.
 • دیدن آب تیره ای که روان است به این نشانه است که ظلمی براهل زمین حاکم می شود.

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر در خواب آب را تیره و کثیف ببیند ، نشانه غم و اندوه بسیار است .

لیلا برایت می‌گوید :
آب کثیف و کدر نشانه روابط مشکوک و نامطمئن است که در زندگی وی قرار دارد.


تعبیر خواب آب اقیانوس

تعبیر دیدن آب اقیانوش و دریا نشانه ضمیر ناخودآگاه شماست. اگر اقیانوس آرام باشد یعنی به آرامش رسیده اید و زندگی خوبی دارید اما اگر پر تلاطم باشد، نشانه استرس و اضطراب بیش از حد است.


تعبیر خواب آب رودخانه

تعبیر آب رودخانه در خواب به مسیر زندگی و وضعیت عاطفی شما اشاره دارد.
اگر موافق مسیر رودخانه در حرکت باشید تعبیرش این است که شما نیز با این سبک زندگی راضی هستید و اگر مخالف باشید مفهومش نارضایتی شما از وضعیت فعلی تان است.


تعبیر خواب آبشار

آب آبشار سمبل احساسات و پاکی و شور جوانی و در بعضی موارد روابط جنسی است.


تعبیر خواب آب استخر

تعبیر دیدن آب استخر نشانه گذراندن وقت با دوستان و زمان تفریح است.


تعبیر خواب شنا در آب

اگر در خواب دیدید که در آبی زلال و پاک شنا می کردید تعبیرش این است که به آنچه می خواهید رسیده اید و زندگی خوب و خوشی در انتظارتان است.
این خواب همچنین نشانه کشف مسیر جدید و تصمیم گیری های تازه برای شغل و کسب و کار است.
اگر در روخانه شنا می کردید تعبیرش این است که به زودی به سفر خوبی خواهید رفت.
اما اگر جریان آب مزاحم شنای شما بود یا برخلاف جریان آب شنا میکردید تعبیرش این است که مشکلات زندگی اجازه استفاده و لذت بردن را به شما نمی دهد. مسیر زندگی برایتان دشوار و چالش برانگیز است.


تعبیر خواب شیر آب

دیدن شیر آب در خواب نشانه توانایی شما در کنترل احساساتتان است. اگر شیر چکه می کرد تعبیرش این است که باید مراقب باشید که به راحتی عاشق نشوید.


تعبیر خواب آب بازی

اگر در خواب دیدید که در آب بازی میکردید تعبیرش این است که به زودی عاشق میشوید و زندگی جدیدی را آغاز میکنید.
دیدن خواب آب بازی همچنین نوید روزهای جدید و پروژه های تازه است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن آب بازی در خواب آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانة آن است که به معشوق خود خواهید رسید .

تعبیر خواب آب جاری

تام چت ویندرا گوید :

 • تعبیر دیدن آب جاری در خواب حرکات آرامبخش است وتعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است.
 • این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد .
 • اگر از آب رودخانه یا سیل که کثیف بود نوشیدید مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد.
 • اگر از آب جاری تمیز نوشیدید نشانه مالی است که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :
دیدن آب روان و روشن سفر با نعمت است.

حضرت دانیال گوید :

 • اگر جوی آب و پاکیزه و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت خواهد بود.
 • اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.
 • اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود.
 • اگر ببیند بر تختی نشسته است که در زیر آن آب روان است نعمت و دولت و بخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود.
 • اگر ببیند در جوی آب صاف و زلال نشسته است از غم خلاص می شود اگر بیمار باشد شفا می یابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است خیلی زود به وطنش باز میگردد.
 • اگر ببیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع می خورد دلیل بر تلخی زندگی اوست.
 • اگر ببیند از جویی ناشناخته آب زلال می خورد به کار ناشناخته ای مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آبی که خورده است منفعت به او خواهد رسید.

تعبیر خواب آب آوردن

لوک اویتنهاو می گوید :
آب آوردن در خواب نشانه خبر است.


تعبیر خواب آب ریختن

اگر در خواب دیدید که روی چیزی آب می ریختید تعبیرش این است که قصد دارید به دیگران کمک کنید تا مشکلاتشان را حل کنند. احتمالا شما می خواهید دیگران را متوجه اشتباهشان بکنید و تا دیر نشده آن ها را نجات دهید.

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر در خواب ببیند که وارد خانه ای شده است که در آن آب ریخته شده ، دلیلش آن است که غمگین و متفکر شود .

لوک اویتنهاو می گوید :
اگر در خواب ببیند که آب را بر روی زمین ریخته است نشانه آن است که دچار اشتباه می شود .

حضرت دانیال گوید :
اگر در خواب ببیند که کسی آب پاک بر روی او ریخت ، به این معنی است که از آن شخص خیر و منفعت به او می رسد . واگر آب تیره و کثیف بود برعکس آن است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد بطوری که بدون آلودگی پا نتوانید از آن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید . اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار می گیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است .


تعبیر خواب آب دادن

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد ، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند .

حضرت دانیال گوید :
تعبیر آب دادن مردمان در خواب، دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده


تعبیر خواب حمل آب

تعبیر حمل کردن آب در خواب نشانه خوبی است. به زودی اخبار خوبی را خواهید شنید.

لوک اویتنهاو می گوید:
حمل کردن آب در خواب نشانه
کمک در یک موقعیت بسیار دشوار است.


تعبیر خواب آب خوردن

محمد بن سیرین گوید :
اگر ببیند که از آب صاف خوشگواری مقدار زیادی خورد ، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود . و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد ، دلیل کند که به قدر آن ، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد ، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد . و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود ، جون آب روشن و صافی بود .

ابراهیم کرمانی گوید :
اگر بیند که آب صافی در پیاله ، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند ، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد ، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد . یا آب کثیف است یا روشن و صاف . آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید .
 • اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید .
 • آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید .

تعبیر خواب آب معدنی

لیلا برایت می‌گوید :

 • دیدن آب معدنی در خواب ، به معنی اوقات سالم و خوش است .
 • تعبیر خواب خوردن آب معدنی گازدار ، به معنای این است که شما نمی‌توانید از چیزهای دلربا و زیبا و چشمگیر صرف نظر کنید .

آنلی بیتون می‌گوید :
تعبیر خواب آب معدنی خوردن ، نشانگر این است که بخت یار شما خواهد شد و فرصت‌های بسیار خوب و طلایی در زندگی به دست خواهید آورد .


ترجمه : معصومه راهی

divider

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب دریا : ۴۱ نشانه و تعبیر دیدن دریا در خواب

تعبیر کامل خواب قایق : 44 تفسیر و معنی دیدن خواب قایق و قایق سواری

تعبیر خواب موج دریا : 22 نشانه و تعبیر دیدن موج دریا در خواباین مطلب چقدر مفید بود ؟
3.4 از 5 (30 رای)  

۱ دیدگاه

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید

زیبا | ۶ ماه پیش
سلام من خواب دیدم تو آسمون آب جاری بود بالا سرمون کل اسمون رو اب گرفته بود و داخل اب درخت های شکسته وشاخه هاش بودن کل اب روپر از شاخه درخت خشکیده بود تو اسمون در حال حرکت ترسناکه میشه بگید معنیش رو خیلی ممنوون
1
1

hits