alexametrics
دلگرم
امروز: دوشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ربيع الآخر ۱۴۴۲ قمری و ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ میلادی
دیدن آب در خواب نشانه چیست
9
18K
زمان مطالعه: 6 دقیقه
تعبیر خواب آب ( تعبیر خواب آب بازی ، تعبیر خواب آب برداشتن ، تعبیر خواب آب دادن ، تعبیر خواب آب حمل کردن ، تعبیر خواب آب معدنی ) برداشت ها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم:

خواب آب نشانه چیست و چه تعبیری دارد؟

مجله دلگرم: تعبیر خواب آب ( تعبیر خواب آب بازی ، تعبیر خواب آب برداشتن ، تعبیر خواب آب دادن ، تعبیر خواب آب حمل کردن ، تعبیر خواب آب معدنی ) برداشت ها و پیام های مختلفی دارد، ما در این مقاله به جزئیات آن می پردازیم:

divider

تعبیر خواب آب

 • تعبیر دیدن آب در خواب مربوط به حیات و زندگی موجودات است. وضعیت وچگونگی آن به سلامت و وضعیت آن موجود بر می گردد.
 • تعبیر دیدن خواب آب معمولا با احساسات ما ارتباط دارد. آب نمادی از انرژی، معنویت و پاکی و تلاش برای کسب دانش است.

 • در برخی موارد دیدن خواب آب نشانه احساسات و ارضای خواسته های غریزی و شروع جدید و همچنین نشانه بارداری است.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن خواب آب نگرانی و غم است.
 • تعبیر خواب آب دیدن نشانه ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است و نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

 • دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست.

لیلا برایت می‌گوید :

 • دیدن آب در خواب ، نشانه‌ی کیفیت و چگونگی حالات درونی شما است .

تعبیر خواب صدای آب

 • تعبیر خواب شنیدن صدای آب این است که روح آرامی دارید و در حال حاضر با همه در صلح هستید. در برخی موارد این خواب نشانه شایع پراکنی است

تعبیر خواب آب سرد

 • تعبیر دیدن خواب آب سرد و یخ و یا شنا کردن در آن این است که شریک زندگی یا خانواده شما بسیار سرد و بی روح هستند و احساسات شما را درک نمی کنند.
 • اگر در خواب پای خود را در آب سرد و خنک گذاشتید به گونه ای که سرمای آن آزار دهنده بود تعبیرش این است که شخصی دل شما را آزرده است و از این بابت بسیار ناراحت و دلشکسته اید. احساس افسردگی می کنید و نا امید هستید. این خواب به شما هشدار می دهد که هر چه زودتر این شخص را فراموش کنید و به زندگی عادی خود برگردید.

تعبیر خواب آب جوش

 • تعبیر دیدن آب جوش در خواب نشانه عدم کنترل احساسات شماست. شما فردی هستید که خیلی زود عصبانی می شوید و این عصبانیت ممکن است که ضرر شما تمام شود. سعی کنید به خودتان مسلط باشید.
 • اگر در خواب دیدید که آب را می جوشانید تعبیرش این است که به دلیل سوء مدیریت ضرر مالی زیادی را متحمل شده اید. بدون فکر دست به اقدامی نزنید.

تعبیر خواب آب گل آلود ( آب کثیف )

 • تعبیر دیدن خواب آب گل آلود و کثیف نشانه داشتن زندگی سخت و استرس آور است. به تعبیری دیگر این خواب نشانه کارهای زشتی است که در زندگی کرده اید و حالا مجبوید عواقب آن را قبول کنید.
 • به گفته برخی معبران دیدن آب کثیف در خواب پول حرام و غرق شدن در فساد و تباهی است.
 • تعبیر دیدن آب سیاه و کثیف نشانه زندگی پر از درد و رنج و همچنین شنیدن اخبار بد است. به تعبیری دیگر دیدن آب کثیف در خواب نشانه پول حرام و دست و پا زدن درگناه است.

تعبیر خواب آب اقیانوس و دریا

 • تعبیر دیدن آب اقیانوش و دریا نشانه ضمیر ناخودآگاه شماست. اگر اقیانوس آرام باشد یعنی به آرامش رسیده اید و زندگی خوبی دارید اما اگر پر تلاطم باشد، نشانه استرس و اضطراب بیش از حد است.

تعبیر خواب آب رودخانه

 • تعبیر آب رودخانه در خواب به مسیر زندگی و وضعیت عاطفی شما اشاره دارد.
 • اگر موافق مسیر رودخانه در حرکت باشید تعبیرش این است که شما نیز با این سبک زندگی راضی هستید و اگر مخالف باشید مفهومش نارضایتی شما از وضعیت فعلی تان است.

تعبیر خواب آبشار

 • آب آبشار سمبل احساسات و پاکی و شور جوانی و در بعضی موارد روابط جنسی است.

تعبیر خواب آب و استخر

 • تعبیر دیدن آب استخر نشانه گذراندن وقت با دوستان و زمان تفریح است.

تعبیر خواب آب شنا

 • اگر در خواب دیدید که در آبی زلال و پاک شنا می کردید تعبیرش این است که به آنچه می خواهید رسیده اید و زندگی خوب و خوشی در انتظارتان است.
 • این خواب همچنین نشانه کشف مسیر جدید و تصمیم گیری های تازه برای شغل و کسب و کار است.
 • اگر در روخانه شنا می کردید تعبیرش این است که به زودی به سفر خوبی خواهید رفت.
 • اما اگر جریان آب مزاحم شنای شما بود یا برخلاف جریان آب شنا میکردید تعبیرش این است که مشکلات زندگی اجازه استفاده و لذت بردن را به شما نمی دهد. مسیر زندگی برایتان دشوار و چالش برانگیز است.

تعبیر خواب شیر آب

 • دیدن شیر آب در خواب نشانه توانایی شما در کنترل احساساتتان است. اگر شیر چکه می کرد تعبیرش این است که باید مراقب باشید که به راحتی عاشق نشوید.

تعبیر خواب آب حمام

 • تعبیر دیدن آب حمام در خواب نشانه پاکی و رها شدن از مسائل و مشکلات دنیوی و همچنین نماد استراحت است.

تعبیر خواب آب بازی

 • اگر در خواب دیدید که در آب بازی میکردید تعبیرش این است که به زودی عاشق میشوید و زندگی جدیدی را آغاز میکنید.
 • دیدن خواب آب بازی همچنین نوید روزهای جدید و پروژه های تازه است.

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر دیدن آب بازی در خواب آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانة آن است که به معشوق خود خواهید رسید .

تعبیر خواب آب برداشتن

لوک اویتنهاو می گوید :

 • آب برداشتن در خواب نشانه خبر است.

تعبیر خواب آب ریختن

 • اگر در خواب دیدید که روی چیزی آب می ریختید تعبیرش این است که قصد دارید به دیگران کمک کنید تا مشکلاتشان را حل کنند. احتمالا شما می خواهید دیگران را متوجه اشتباهشان بکنید و تا دیر نشده آن ها را نجات دهید.

تعبیر خواب آب دادن

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد ، دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند .

حضرت دانیال گوید :

 • تعبیر آب دادن مردمان در خواب، دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده

تعبیر خواب آب حمل کردن

 • تعبیر حمل کردن آب در خواب نشانه خوبی است. به زودی اخبار خوبی را خواهید شنید.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • حمل کردن آب در خواب نشانه کمک در یک موقعیت بسیار دشوار است.

تعبیر خواب آب معدنی

لیلا برایت می‌گوید :

 • دیدن آب معدنی در خواب ، به معنی اوقات سالم و خوش است .
 • تعبیر خواب خوردن آب معدنی گازدار ، به معنای این است که شما نمی‌توانید از چیزهای دلربا و زیبا و چشمگیر صرف نظر کنید .

آنلی بیتون می‌گوید :

 • تعبیر خواب آب معدنی خوردن ، نشانگر این است که بخت یار شما خواهد شد و فرصت‌های بسیار خوب و طلایی در زندگی به دست خواهید آورد .

ترجمه : معصومه راهی

divider

تعبیرهای مرتبط:

تعبیر خواب آب زلال : دیدن آب زلال و تمیز در خواب نشانه چیست ؟

خواب آب چشمه دیدن نشانه چیست و چه تعبیرهایی دارد ؟

تعبیر خواب شناکردن و آبتنی : شناکردن و آبتنی در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب آب جاری : دیدن آب جاری در خواب نشانه چیست ؟این مطلب چقدر مفید بود ؟
3.2 از 5 (9 رای)  
 • منبع
 • کتاب بانک جامع تعبیر خواب
 • mydreamsymbolism.com
دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید
hits