مجله دلگرم
امروز: یکشنبه, ۱۳ فروردين ۱۴۰۲ برابر با ۱۰ رمضان ۱۴۴۴ قمری و ۰۲ آوریل ۲۰۲۳ میلادی

آخرین مقالات مرتبط با آموزش کودکان

درس هفتم تاریخ (2) کلاس یازدهم

درس هفتم تاریخ (2) کلاس یازدهم

در این پست از مجله دلگرم درس هفتم تاریخ (2) کلاس یازدهم ( جهانِ اسلام در عصر خلافت عباسی ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد .
درس ششم تاریخ (2) کلاس یازدهم

درس ششم تاریخ (2) کلاس یازدهم

در این پست از مجله دلگرم درس ششم تاریخ (2) کلاس یازدهم (امویان بر مسند قدرت ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد .
درس پنجم تاریخ (2) کلاس یازدهم

درس پنجم تاریخ (2) کلاس یازدهم

در این پست از مجله دلگرم درس پنجم تاریخ (2) کلاس یازدهم را بطور کامل آموزش خواهیم داد .
درس چهارم تاریخ (2) کلاس یازدهم

درس چهارم تاریخ (2) کلاس یازدهم

در این پست از مجله دلگرم درس چهارم تاریخ (2) کلاس یازدهم را بطور کامل آموزش خواهیم داد .
درس سوم تاریخ (2) کلاس یازدهم

درس سوم تاریخ (2) کلاس یازدهم

در این پست از مجله دلگرم درس سوم تاریخ (2) کلاس یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی را بطور کامل آموزش خواهیم داد .
درس دوم تاریخ (2) کلاس یازدهم

درس دوم تاریخ (2) کلاس یازدهم

در این پست از مجله دلگرم درس دوم تاریخ (2) کلاس یازدهم ( روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد .
درس اول تاریخ (2) کلاس یازدهم | روش پژوهش در تاریخ

درس اول تاریخ (2) کلاس یازدهم | روش پژوهش در تاریخ

در این پست از مجله دلگرم درس اول تاریخ (2) کلاس یازدهم ( روش پژوهش در تاریخ؛ بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد .
درس هجدهم فارسی کلاس یازدهم | خوان عدل

درس هجدهم فارسی کلاس یازدهم | خوان عدل

در این پست از مجله دلگرم درس هجدهم فارسی کلاس یازدهم ( خوان عدل ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس هفدهم فارسی کلاس یازدهم | خاموشی دریا

درس هفدهم فارسی کلاس یازدهم | خاموشی دریا

در این پست از مجله دلگرم درس هفدهم فارسی کلاس یازدهم ( خاموشی دریا ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس پانزدهم فارسی کلاس یازدهم | کبوتر طوق دار

درس پانزدهم فارسی کلاس یازدهم | کبوتر طوق دار

در این پست از مجله دلگرم درس پانزدهم فارسی کلاس یازدهم ( کبوتر طوق دار ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس شانزدهم فارسی کلاس یازدهم | قصّۀ عینکم

درس شانزدهم فارسی کلاس یازدهم | قصّۀ عینکم

در این پست از مجله دلگرم درس شانزدهم فارسی کلاس یازدهم ( قصّۀ عینکم ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس چهاردهم فارسی کلاس یازدهم | حملۀ حیدری

درس چهاردهم فارسی کلاس یازدهم | حملۀ حیدری

در این پست از مجله دلگرم درس چهاردهم فارسی کلاس یازدهم ( حملۀ حیدری ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس سیزدهم فارسی کلاس یازدهم | کبوتر طوق‌دار

درس سیزدهم فارسی کلاس یازدهم | کبوتر طوق‌دار

در این پست از مجله دلگرم درس سیزدهم فارسی کلاس یازدهم ( کبوتر طوق‌دار ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس دوازدهم فارسی کلاس یازدهم | کاوهٔ دادخواه

درس دوازدهم فارسی کلاس یازدهم | کاوهٔ دادخواه

در این پست از مجله دلگرم درس دوازدهم فارسی کلاس یازدهم ( کاوهٔ دادخواه ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس نهم فارسی کلاس یازدهم | ذوق لطیف

درس نهم فارسی کلاس یازدهم | ذوق لطیف

در این پست از مجله دلگرم درس نهم فارسی کلاس یازدهم ( ذوق لطیف ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس یازدهم فارسی کلاس یازدهم | یاران عشق

درس یازدهم فارسی کلاس یازدهم | یاران عشق

در این پست از مجله دلگرم درس یازدهم فارسی کلاس یازدهم ( یاران عشق ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس دهم فارسی کلاس یازدهم | بانگ جَرَس

درس دهم فارسی کلاس یازدهم | بانگ جَرَس

در این پست از مجله دلگرم درس دهم فارسی کلاس یازدهم ( بانگ جَرَس ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس هشتم فارسی کلاس یازدهم | در کوی عاشقان

درس هشتم فارسی کلاس یازدهم | در کوی عاشقان

در این پست از مجله دلگرم درس هشتم فارسی کلاس یازدهم ( در کوی عاشقان ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس هفتم فارسی کلاس یازدهم | باران محبّت

درس هفتم فارسی کلاس یازدهم | باران محبّت

در این پست از مجله دلگرم درس هفتم فارسی کلاس یازدهم ( باران محبّت ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس ششم فارسی کلاس یازدهم | پروردۀ عشق

درس ششم فارسی کلاس یازدهم | پروردۀ عشق

در این پست از مجله دلگرم درس ششم فارسی کلاس یازدهم ( پروردۀ عشق ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس پنجم فارسی کلاس یازدهم | آغازگری تنها

درس پنجم فارسی کلاس یازدهم | آغازگری تنها

در این پست از مجله دلگرم درس پنجم فارسی کلاس یازدهم ( آغازگری تنها ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس چهارم فارسی کلاس یازدهم | گسترش محتوا

درس چهارم فارسی کلاس یازدهم | گسترش محتوا

در این پست از مجله دلگرم درس چهارم فارسی کلاس یازدهم ( گسترش محتوا ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس سوم فارسی کلاس یازدهم | در امواج سند

درس سوم فارسی کلاس یازدهم | در امواج سند

در این پست از مجله دلگرم درس سوم فارسی کلاس یازدهم ( در امواج سند ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس دوم فارسی کلاس یازدهم | قاضی بست

درس دوم فارسی کلاس یازدهم | قاضی بست

در این پست از مجله دلگرم درس دوم فارسی کلاس یازدهم ( قاضی بست ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس اول فارسی کلاس یازدهم | نیکی

درس اول فارسی کلاس یازدهم | نیکی

در این پست از مجله دلگرم درس اول فارسی کلاس یازدهم ( نیکی ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
نقاشی و رنگ آمیزی حرف (د) برای کودکان دبستانی

نقاشی و رنگ آمیزی حرف (د) برای کودکان دبستانی

نقاشی حرف (د) برای یادگیری بهتر حروف الفبا را برای کودکان دلبندتان قرار داده ایم . برای یادگیری نقاشی و رنگ آمیزی حروف الفبا و حرف (د) با ما باشید .
نقاشی و رنگ آمیزی حرف (ذ) برای کودکان دبستانی

نقاشی و رنگ آمیزی حرف (ذ) برای کودکان دبستانی

نقاشی حرف (ذ) برای یادگیری بهتر حروف الفبا را برای کودکان دلبندتان قرار داده ایم . برای یادگیری نقاشی و رنگ آمیزی حروف الفبا و حرف (ذ) با ما باشید .
نقاشی و رنگ آمیزی حرف (ر) برای کودکان دبستانی

نقاشی و رنگ آمیزی حرف (ر) برای کودکان دبستانی

نقاشی حرف (ر) برای یادگیری بهتر حروف الفبا را برای کودکان دلبندتان قرار داده ایم . برای یادگیری نقاشی و رنگ آمیزی حروف الفبا و حرف (ر) با ما باشید .
نقاشی و رنگ آمیزی حرف (ز) برای کودکان دبستانی

نقاشی و رنگ آمیزی حرف (ز) برای کودکان دبستانی

نقاشی حرف (ز) برای یادگیری بهتر حروف الفبا را برای کودکان دلبندتان قرار داده ایم . برای یادگیری نقاشی و رنگ آمیزی حروف الفبا و حرف (ز) با ما باشید .
نقاشی و رنگ آمیزی حرف (ژ) برای کودکان دبستانی

نقاشی و رنگ آمیزی حرف (ژ) برای کودکان دبستانی

نقاشی حرف (ژ) برای یادگیری بهتر حروف الفبا را برای کودکان دلبندتان قرار داده ایم . برای یادگیری نقاشی و رنگ آمیزی حروف الفبا و حرف (ژ با ما باشید .
درس بیست و دو تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | اخلاق رسانه‌ای

درس بیست و دو تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | اخلاق رسانه‌ای

در این پست از مجله دلگرم درس بیست و دوم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم ( اخلاق رسانه‌ای) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس هفدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | بازی زندگی است

درس هفدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | بازی زندگی است

در این پست از مجله دلگرم درس هفدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم ( بازی زندگی است ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس بیست و یکم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم

درس بیست و یکم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم

در این پست از مجله دلگرم درس بیست و یکم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم ( من از رسانه‌ها هوشمندانه استفاده می‌کنم!) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس بیستم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | مراقب اضافه بار باشید !

درس بیستم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | مراقب اضافه بار باشید !

در این پست از مجله دلگرم درس بیستم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم ( مراقب اضافه بار باشید ! ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس نوزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | پنجگانۀ سواد رسانه‌ای (2)

درس نوزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | پنجگانۀ سواد رسانه‌ای (2)

در این پست از مجله دلگرم درس نوزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم ( پنجگانۀ سواد رسانه‌ای (2) ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس هجدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | زندگی دوم

درس هجدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | زندگی دوم

در این پست از مجله دلگرم درس هجدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم ( زندگی دوم ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس شانزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | کلیشۀ بدن

درس شانزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | کلیشۀ بدن

در این پست از مجله دلگرم درس شانزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم ( کلیشۀ بدن ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | هر چیز که در جستن آنی، آنی

درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | هر چیز که در جستن آنی، آنی

در این پست از مجله دلگرم درس پانزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم ( هر چیز که در جستن آنی، آنی ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم مخاطب، بی مخاطب

درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم مخاطب، بی مخاطب

در این پست از مجله دلگرم درس چهاردهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم ( مخاطب، بی مخاطب ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
درس سیزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | مخاطب فعّال یا منفعل !

درس سیزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم | مخاطب فعّال یا منفعل !

در این پست از مجله دلگرم درس سیزدهم تفکر و سواد رسانه‌ای کلاس دهم ( مخاطب فعّال یا منفعل ! ) را بطور کامل آموزش خواهیم داد . با ما همراه باشید .
صفحه 2 از 16